Page 1

PAVEL HANIÅ | 2018 | PORTFOLIO


PORTFOLIO | 2018 | PAVEL HANIŠ | ÚVOD

Výsoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Košíře Zadáním bylo ve skupině nalézt ideální urbanistické řešení území v Praze Košířích, náplň pro navržené území a po té si vybrat jeden z objektů a ten vypracovat. Koncept řešeného území vychází ze stávajících objektů, tedy dvou středních skol - všeobecného gymnázia a odborného gymnázia mezinárodních vztahů. Rozšířením těchto škol a vytvořením zcela nové vysoké školy vzniká areál, který otvírá území zcela novým uživatelům a poskytuje nové služby stávajícím obyvatelům. Oba tyto objekty jsou volně přístupné a také navazují na nové náměstí před nimi. Studentské bydlení nabízí ubytová ní pro část studentů a doktorandů vysoké školy. Samotná vysoká škola je neuniverzitního typu se zaměřením na meziná rodní a veřejné vztahy. Její kapacita je přibližně pro 1000 studentů a obsahuje šest kateder Vnitřní část objektů škol slouží pro odpočinek studentů.

Rodinný dům s vinařstvím Rodinný dům se nachází ve městě Mělník, přímo pod kopcem kde se táhne do výšin Mělnický zámek s chrámem sv. Pefra a Pavla. K námi zadanému pozemku z kopce pomalu stékají vinice známého vinařství Lobkowicz. Na dohled z pozemku se nachází soutok Labe a Vltavy. Právě díky kolem protékajícímu Labi poskytuje pozemek nádherné výhledy do lesoparků. Navrhovaný objekt se snaží zapadnout mezi stávající zá stavbu a nenarušit impozantní pohled na Mělnický zámek. Stavba se nechová hrubě ke svému okolí a bere si z něj několik nejlepších prvků, které stavbě pomáhají včlenit se do lokality. K rodinnému domu byla jako přidružená funkce vybrá na výroba vína. Domácí výroba vína ovšem neznamenámsobeckou činost, víno lidi spojuje a nabízí lokalitě nové atraktivní využití. K objektu Je tedy navržena nová společenská akce - cesta po víně. Tato akce nabízí v období vinobraní nebo po celý rok procházku po historickém centru města Mělník a jeho okolí a při tom ochutná vat místní výborná vína,

Mlýnský ostrov Pardubice

V ateliéru soubor staveb jsme urbanisticky řešili část Mlýnského ostrova v Pardubicích. Pracovalo se v celém rozsahu ostrova, který byl rozdělen na několik bloků. Následně se objekty v blocích rozdělili studentům. V projektu jsem pracoval na čtyřech objektech, kdy každý z objektů má jinou funkci a slouží pro jiný typ obyvatel. Následně měl vzniknout ideální sociální mix obyvatel pro novou část města. První z objektů se nachází v přímě návaznosti na automatické mlýny a jsou zde vytvořeny dva objekty baugruppe. Druhý jako klasický městský bytový dům ve správě města Pardubice, Dále luxusní townhouse u řeky pro vícegenerační bydlení. A naposled rodinný dům pro mladou rodinu.

17 FA ČVUT, 2017 PAVE L H AN I Š, VII. semestr ATELIÉR KOHOUT — TICHÝ, ATSS

Havlíčkuv brod Předmostí

Havlíčkův Brod se nachází přibližně ve středu České republiky, 23km severně od Jihlavy. Městem protéka řeka Sázava. Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel a je důležitým dopravním uzlem celostátního významu. Město je dnes vytíženo zejména automobilovou dopravou. V budoucnu se zde mají realizovat obchvaty, které by městu značně ulevily. Návrh počítá s už realizovanými obchvaty. Řešené území se dělí na dvě lokality. Předmostí, které se nachází v přímé návaznosti na centrum a je ohraničeno řekou Sázavou, říčkou Žabinec, Masarykovou ulicí a železniční tratí. Druhá menší lokalita se nachází severovýchodně od Předmostí, a má především kulturní význam pro město, nachází se zde kulturní dům, divadlo, kino a v budoucnu se zde má realizovat krajská knihovna.


ÚVOD | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO


VYSOKÁ ŠKOLA | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO


PORTFOLIO | 2018 | PAVEL HANIŠ | VYSOKÁ ŠKOLA


VYSOKÁ ŠKOLA | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO


RODINNÝ DŮM | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO


PORTFOLIO | 2018 | PAVEL HANIŠ | RODINNÝ DŮM

řez A

řez B


RODINNÝ DŮM | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO


PORTFOLIO | 2018 | PAVEL HANIŠ | RODINNÝ DŮM


RODINNÝ DŮM | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO

řez A

řez B


MLÝNSKÝ OSTROV PARDUBICE | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO


PORTFOLIO | 2018 | PAVEL HANIŠ | MLÝNSKÝ OSTROV PARDUBICE


MLÝNSKÝ OSTROV PARDUBICE | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO

Ulice Na Ležánkách

Baugruppe 2

Společný vnitroblok

Baugruppe 1

Mlýnské náměstí

Automatické mlýny

1

veřejný prostor V celém projektu se nachází 16 bytů, v části baugruppe 1 může bydlet až 27 osob, v projektu baugruppe 2 až 12 osob. Kapacita kavárny v parteru je až 46 osob. V polozapuštěné garáži je 19 parkovacích míst.

soukromý prostor polosoukromý prostor 11,500

7,900

4,700

1,500 0,000

13,900

13,900 9,900 11,500 9,900

4,750

1,500

Baugruppe 1 je dům pro náročné, kde každá rodina má individuální požadavky na bydlení. Jedná se čtyřpodlažní 1,500 budovu s posledním ustupujícím podlažím. Nachází se zde 8 bytů a v parteru společenství pronajímá prostory pro kavárnu a obchod.

0,000

Společný vnitroblok pro obě baugruppe je rozdělen na několik částí. Společenskou místnost s terasou, zahrádky, dětské hřiště, a malé sportoviště. 0,000

0,000 Baugruppe 2 je klidný standartní dům se skvělou polohou, který splňuje základní požadavky obyvatel a nabízí přidanou hodnotu v podobě společenských prostor. Nachází se zde 8 bytů.

11,500

11,500 11,500

7,900

7,900 4,700

4,700

1,

1,500

0,000

0,000

0,000

pohled východní

pohled západní

pohled západní

13,900 13,900

13,900

11,500

9,900 9,900

11,500 9,900

Fasáda domu baugruppe 2 je lodžiemi rozdělena na tři části, aby lépe zapadla do charakteru maloměstské ulice Na Ležánkách.

Fasády obou baugruppe ve vnitrobloku se snaží vytvořit co nejpříjemnější prostor k pobytu. Použití posuvných dřevěných stínění na společných pavlačích zajišťuje rozmanitost a hravost fasády.

Členění objektu baugruppe 1 vychází z návaznosti na automatické mlýny. Dům se snaží náměstí více 4,750 rozčlenit a vytváří kontrast k mlýnům, horizontální členění oproti vertikálnímu a světlá cementová omítka oproti červené cihle

rVersion 0.5.100.100

4,750

0,000

0,000 0,000

1,500

0,000

0,000

11,500

11,500

13,900

11,500

0,000 9,900

0,000 7,900

6,600 4,750

4,700

3,300 1,500

0,000

0,000

-2,200

GSPublisherVersion 0.5.100.100

GSPublisherVersion 0.5.100.100

4

2 5

GSPublisherVersion 0.5.100.100

3

1

S-03

S-08

MĚSTSKÉ BYDLENÍ

VARIABILITA BYTŮ NADSTANDARTNÍ BYDLENÍ

1,500

1,500

1,500


4,700

-1,800 7,900

,300

500

6,600

000

500

1,500 10,300

1,500

1,500

PORTFOLIO | 2018 | PAVEL HANIŠ | RODINNÝ DŮM

Ulice Na Ležánkách

500

1,500

Ulice Na Ležánkách

10,300

4,700

0,000

0,000 10,300

11,500

3,400

-1,800

1,500

Vnitroblok je přes den otevřený a lze přes něj procházet, na noc se uzavírá a stává se prostorem polosoukromým.

veřejný prostor

0,000

10,300

-1,800

polosoukromý prostor

0,000

11,500

Split-level systém dělí objekt na dvě části, díky tomu nepůsobí dům v ulici tak hmotně. Půlka domu, která je výše nabízí přízemním bytům předzahrádky.

veřejný/polosoukromý

1,500 11,500 0,000

10,300

veřejný prostor

11,500

Vnitroblok je přes den otevřený a lze přes něj procházet, na noc se uzavírá a stává se prostorem polosoukromým. 11,500

1,500 11,500 0,000 Split-level systém dělí objekt na dvě části, díky tomu nepůsobí dům v ulici tak hmotně. Půlka domu, která je výše nabízí přízemním bytům 11,500 předzahrádky. 10,300

10,300

10,300

polosoukromý prostor 11,500

veřejný/polosoukromý

10,300 10,300 7,900

11,500

1,500 0,000

6,600

11,500

4,700

1,500

10,300

1,500 3,400

0,000

10,300

1,500 11,500

1,500 11,500 11,500

1,500 10,300

0,000 -1,800 7,900

10,300 1,500 11,500 6,600

0,000

pohled severovýchodní

pohled severní

4,700

1,500

11,500

0,000

0,000 10,300

pohled jižní

10,300

11,500

3,400 10,300 1,500

1,500 10,300 1,500

11,500 10,300

7,900 0,000

0,000

0,000

11,500

11,500

6,600

-1,800 1,500

4,700

10,300

0,000 1,500 pohled severovýchodní

pohled severní

11,500

1,500 11,500

0,000

0,000

10,300

-1,800 7,900

7,900

3,400

pohled jižní 4,700

1,500 11,500

0,000 10,300

1,500 11,500

1,500 11,500

0,000 10,300

6,600

0,000

0,000 4,700

10,300

1,500

-1,800 7,900

3,400

1,500 4,700

0,000

0,000

11,500 10,300 1,500 10,300 0,000

0,000

11,500

-1,800 1,500

1,500

0,000

0,000 10,300

11,500

-1,800

1,500 11,500

1,500 11,500

0,000 10,300

0,000

10,300 1,500 11,500 0,000 jihovýchodní pohled

10,300 11,500

1,500 10,300 0,000

1,500 11,500

0,000

10,300

1,500 0,000 jihovýchodní pohled

1,500 11,500 0,000

10,300 1,500 11,500 0,000

10,300

1,500 0,000

1,500 0,000

S-04 S-04

3 2

1

S-04 S-04

3 2

1


veřejný prostor

Dům je rozdělen na několik částí, kuchyně s terasou je vyvýšena oproti terénu a tím dává možnost většího soukromí a rozhledu po vnitrobloku. Díky tomu nám vzniká také sklep s úložnými prostory.

RODINNÝ DŮM | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO

2

3

S-05

2

2

3 2 11,200 3

ŘADOVÝ DŮM 6,100

ŽIVOT VE MĚSTĚ

RODINA

2,900 1,300 0,000 -1,200

SOUKROMÍ KLID

KONTROLA AKTIVITY Severní pokoje částečně určily tvar domu, protože bylo potřeba proslunit severní dětské pokoje a tak se vytvořila pultová střecha se střešnímy okny.

Tvar domu se přizpůsobuje jihu, čelní fasáda se vyklání a vytváří tím větší pocit soukromí mezi domy

11,200

parkování 2

11,200 6,100

3 2,900 6,100

1,300

soukromý prostor

0,000 -1,200 2,900

2. nadzemní podlaží

1,300

soukromá zahrada s průchodem do vnitrobloku

3. nadzemní podlaží

2

0,000 -1,200

polosoukromý vnitroblok

S-05

veřejný prostor

Dům je rozdělen na několik částí, kuchyně s terasou je vyvýšena oproti terénu a tím dává možnost většího soukromí a rozhledu po vnitrobloku. Díky tomu nám vzniká také sklep s úložnými prostory.

2

3

2

S-05

11,200

6,100

2,900 1,300 0,000 -1,200

TOWNHOUSE


HAVLÍČKUV BROD PŘEDMOSTÍ | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO


PORTFOLIO | 2018 | PAVEL HANIŠ | HAVLÍČKUV BROD PŘEDMOSTÍ


HAVLÍČKUV BROD PŘEDMOSTÍ | PAVEL HANIŠ | 2018 | PORTFOLIO

Portfolio  
Portfolio  
Advertisement