Page 1

Porolio paweł kaczmarek


PROJEKT KONKURSOWY CENTRUM DYDAKTYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI


A

A

B

C

D

E

F

G

1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA:PIWNICA NR NAZWA POMIESZCZENIA -1.1 GARAŻ -1.2 KLADKA SCHODOWA -1.3 WINDA -1.4 KOMUNIKACJA -1.5 POM. GOSPODARCZE -1.6 POM. WENTYLATORNIA -1.7 BI B L I O T E KA – MAGAZYN WYDAWNICTW ZWARTYCH I CIĄGŁYCH -1.8 PRACOWNIA KONSERWACJI KSIĄŻKI I CZASOPISM RAZEM

2

POWIERZCHNIA [m ] 1061,21 13,50 8,21 29,27 16,50 56,03 178,64

56,99 1420,35

2

2

-1.8

B

B

3

3 -1.1 -1.2 10 11

9

12

8

13 14 15

5

20 x 15 x 3 0

7 6

4 3

16 17 18

2

19

1

20

4

4 -1.7

-1.4

-1.5 -1.3 5

5

-1.6

6

A

A

6

B

C

D

E

F

G

RZUT PIWNICY 0

1

2

3

4

5

A

N

WE

WE

B

WG

0% ,3 14

WE

A

B

WG

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA 1

2

3

4

5

WE

0

WE

LEGENDA: BUDYNEK PROJEKTOWANY BUDYNKI ISTNIEJĄCE

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZIELEŃ WYSOKA

JEZDNIA

WG

WEJŚCIE GŁÓWNE

CHODNIK

WE

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

BASEN Z WODĄ

GRANICA DZIAŁKI

ZIELEŃ NISKA

ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA 0

1

2

3

4

5

PROJEKT KONKURSOWY CENTRUM DYDAKTYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI


B

C

D

E

F ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: P ARTER NR NAZWA POMIESZCZENIA 0.1 KOMUNIKACJA 0.2 WINDA 0.3 KLADKA SCHODOWA 1 0.4 KLADKA SCHODOWA 2 0.5 SZATNIA 1 0.6 SZATNIA 2 0.7 POM. SOCJALNE 0.8 RECEPCJA 0.9 SALA KONFERNCYJNA 0.10 GABINET DYREKTORA 0.11 SEKRETARIAT 0.12 SALA WYSTAWOWA 0.13 CZYTELNI A CZASOPISM 0.14 INFORMACJA BIBLIOTECZNA Z WYPOŻYCZALNIĄ MIĘDZYBIBLIOTECZNĄ I KSEREM

1

0.12

G ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: P ARTER NR NAZWA POMIESZCZENIA 0.15 MAGAZYN Z WOLNYM DOSTĘPEM I WYPOŻYCZALNIĄ 0.16 SALA AUDYTORYJNA 1 NA 100 OS. 0.17 SALA AUDYTORYJNA AMFITEATRALNA NA 200 OS. 0.18 TOALETA MĘSKA 0.19 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0.20 TOALETA DAMSKA RAZEM

POWIERZCHNIA [m 2] 182,05 8,21 15,31 15,31 22,94 34,94 7,17 7,51 35,33 10,29 12,00 88,74 239,46 58,89

A

B

C

D

E

F ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: PIERWSZE PIETRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 1.1 KOMUNIKACJA 1.2 WINDA 1.3 KLADKA SCHODOWA 1 1.4 KLADKA SCHODOWA 2 1.5 CZYTELNIA KSIĄŻEK 1.6 POKÓJ PRACY GRUPOWEJ 20 OS. 1.7 POKÓJ PRACY GRUPOWEJ 10 OS. 1.8 DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ 1.9 CZYTELNIA MULTIMEDIALNA

2

POWIERZCHNIA [m ] 179,60

1 80,05 181,97 16,05 8,13 18,30 12 86,51

2

G ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: PIERWSZE PIETRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 1.10 SALA SEMINARYJNA 1 20 OS. 1.11 SALA SEMINARYJNA 2 20 OS. 1.12 SALA AUDYTORYJNA 2 NA 100 OS. 1.13 TOALETA MĘSKA 1.14 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.15 TOALETA DAMSKA 1.16 KABINA DO TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH RAZEM

POWIERZCHNIA [m 2] 150,29 8,21 15,31 15,31 432,07 37,06 22,82 78,37

2

POWIERZCHNIA [m ] 54,07 41,35 80,05 16,05 8, 13 18,30 5,11 11 83,12

200,62

2

2

2

B

B

B

3

3

3

0.17

REGAŁY Z CZASOPISMAMI

B

A

A

A

0.10

0.11

0.13

0.9

3

0.7 0.3 14

8 7

22

6

23 24

25

4

5 4 3

2

27

4

26

15 16 17

18 19 20

21 22

23 24 25 26 27

1

9

21

3 2

10

20

4

28 x 15 x 30

28 x 15 x 30

4

5

12

11

19

6

13

18

8 7

0.18

17

9

16

10

15

0.6

14

13

12 11

1

4

28

28

0.19

28 x 15 x 30

0.20

15

16

18

17

20

19

21

23

22

24

26

28

25

0.16

15

17

16

19

18

20

22

21

24

23

25

27

26

0.4

27

0.8 28

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

28 x 15 x 30

3

2

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.1

0.5

0.2 ŚCIANA WODNA

5

5

5

5

6

6

6

ŚCIANA WODNA

REGAŁY Z GAZETAMI

INFORMACJA

0.14

WYPOŻYCZALNIA SAMOOBSŁUGOWA

PUNKT KSERO

WYPOŻYCZALNIA TRADYCYJNA

A

A

B

C

D

0.15

E

F

G

0

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

0

1

2

3

4

+16,00

A

RZUT PARTERU 1

2

3

4

A

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

6

B

C

D

E

F

5

G

RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA 0

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

5

+16,00

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5

+16,00

+16,00

+15,50

+15,50 +15,03 +14,10

+14,10

+13,80

+13,80

+12,60

+12,60

+12,60

+10,90

+8,40

+8,40

+8,40

+8,40

+8,10

+4,20

+3,00

+4,20

+3,00

±0,00

±0,00

-3,00

PRZEKRÓJ B

0

1

2

3

4

5

±0,00

±0,00

+3,00

+3,00

+0,00

±0,00

+3,00

±0,00

-3,00

-3,00

PRZEKRÓJ A

0

1

2

3

4

5

±0,00


B

C

2.8

1

2.5

GŁÓWNA ELEKTRYCZNA TABLICA ROZDZIELCZA

KONSOLE CENTRUM MANEWROWEGO - KONTROLNEGO SYMULATORA MED3H + ERC4.5XL

2.6 2.7

D ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: DRUGIE PIĘTRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 2.1 KOMUNIKACJA 2.2 WINDA 2.3 KLADKA SCHODOWA 1 2.4 KLADKA SCHODOWA 2 2.5 SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ – KLASA KOMPUTEROWA 2.6 SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ – CENTRUM MANEWROWO KONTROLNE 2.7 SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ – SIŁOWNIA 2.8 SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ – POM. IN STRUKTORA 2.9 SYMULATOR ELEKTROWNI OKRĘTOWEJ – POM. BADAWCZO DYDAKTYCZNE 2.10 POM. SILNIKÓW I GENERATORÓW ORAZ STANOWISKA BADAWCZE

E ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: DRUGIE PIĘTRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 2.11 DZIAŁ OPRACOWANIA FORMALNEGO I RZECZOWEGO 2.12 DZIAŁ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 2.13 DZIAŁ GROMADZENIA KSIĄŻEK, CZASOPISM I ZBIORÓW SPECJALNYCH 2.14 KABINA PRACY INDYWIDUALNEJ 1 2.15 KABINA PRACY INDYWIDUALNEJ 2 2.16 KABINA PRACY INDYWIDUALNEJ 3 2.17 KABINA PRACY INDYWIDUALNEJ 4 2.18 KABINA PRACY INDYWIDUALNEJ 5 2.19 DYDAKTYCZNE LAB. KOMPUTEROWE 1 2.20 DYDAKTYC ZNE LAB. KOMPUTEROWE 2

POWIERZCHNIA [m 2] 228,59 8,21 15,31 15,31 31,15

34,93

38,89 6,05

46,88

43,92

F ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: DRUGIE PIĘTRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 2.21 DYDAKTYCZNE LAB. KOMPUTEROWE 3 2.22 LAB. SERWISOWE SPRZETU I OSPRZETU 2.23 PRACOWNIA KOMP. ADMINISTRATORÓW 2.24 PRACOWNIA KOMP. PROGRAMISTÓW 2.25 POM. ZASILACZY AWARYJNYCH 2.26 SERWEROWNIA 2.27 SALA WYKŁADOWO REJESTRACYJNA 2.28 SALA KONFERENCYJNA MAŁA 2.29 POM. PUNKTU KONSULTACYJNEGO

2

POWIERZCHNIA [m ] 92,72

86,48 97,22

29,85 20,95 23,90 21,55 22,81

15,20 9,36 10,46 7,74

A

G ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: DRUGIE PIĘTRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 2.30 SEKRETARIAT 2.31 POM. KIEROWNIKA 2.32 PRACOWNIA ARCHIWIZACJI 2.33 MAGAZYN 2.34 POM. SOCJALNE 2.35 TOALETA MĘSKA 2.36 TOALETA DAMSKA 2.37 TOALETA ZAPLECZA BARU 2.38 KOMUNIKACJA ZAPLECZA BARU

POWIERZCHNIA [m2] 25,67

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: DRUGIE PIĘTRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 2.39 POM. SOCJALNE BARU 2.40 ZMYWALNIA 2.41 KUCHNIA 2.42 MAGAZYN BARU 2.43 BUFET 2.44 SALA KONSUMPCYJNA 2.45 TARAS 2.46 TOALETA MĘSKA 2.47 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2.48 TOALETA DAMSKA RAZEM

POWIERZCHNIA [m2 ] 11,08 9,79 16,07 3,90 13,0 7,75 7,75 3,31 8,92

12,31 36,18

2.45

16,20

A

A

A

B

C

D

E ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: TRZECIE PIĘTRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 3.1 KOMUNIKACJA 3.2 W INDA 3.3 KLADKA SCHODOWA 1 3.4 TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3.5 SYMULATOR KONTROLI I MONITOROWANIA RUCHU 3.6 POM. FULL MISSION BRIDGE 3.7 SYMULATOR GMDSS – POM. INSTRUKTORA 3.8 SYMULATOR GMDSS – POM. STUDENTÓW 3.9 SYM ULATOR ASE

2

POWIERZCHNIA [m ] 12,40 5,41 22,88 7,69 18,12 145,77 5,49 16,05 8,13

1

18,30 1403, 68

F ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA: TRZECIE PIĘTRO NR NAZWA POMIESZCZENIA 3.10 POM. LABORATORIUM ZA I WYŁADUNKU STATKU 3.11 POM. LABORATORIUM BADAŃ SKUTKÓW AWARII MORSKICH 3.12 POM. ĆWICZENIOWE A4 3.13 POM. ĆWICZENIOWE A3 3.14 POM. ĆWICZENIOWE A2 3.15 POM. ĆWICZENIOWE A1 RAZEM

2

POWIERZCHNIA [m ] 65,18 8,21 15,31 6,43 46,44 142,47 8,21

G

POWIERZCHNIA [m 2] 39,71 25,12

39,28 23,04 23,04 26,35 545,20

29,74 46,67

7,56

27,05 29,42

2

2

B

B

3

3

2

WZ

2 2.44

ROZDZIELNIA AWARYJNA

PULPIT STEROWNICZY

2.9 2.43

2.40

2.42

MODELE RZECZYWISTYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW

BIBLIOTE KA PUB LIKACJI GMDSS

2.11 14

18

19 20

8

21

7

22

6

2.29

2.30

5

23 24

25 26 27

1

4

4

12 11

9 8 7 6

25

3

13

10

24

4

2

14

28 x 15 x 30

28 x 15 x 30

5 4 3 2 1

4

28

4

2.31

2.46

27

17

9

26

16

11 10

23

15

13 12

22

2.3

21

2.34

2.36

3

19

2.37

2.32

18

2.33

16

2.35

B STANOWISKO RZECZYWISTEJ RADIO STACJI STATKO WEJ

15

3

20

2.41 2.38

2.10

17

B

ROZDZIELNIA WN 6,6 kV

2.39

28

2.47 14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2.12

28 x 15 x 30

2.27 2.48

2.4 16

2.28

15

17

19

18

21

20

22

24

23

26

25

27

28

2.1 2.2 5 2.16

2.18

2.15

2.17

5

5

5

6

6

6

2.26

2.25

2.13 2.22 2.14

2.23 2.19

2.20

2.24

2.21

6

C

D

E

F

G

RZUT DRUGIEGO PIĘTRA 0

1

2

3

4

5

A

B

A

B

A

RZUT TRZECIEGO PIĘTRA

A

C

D

E

F

G

RZUT TRZECIEGO PIĘTRA 0

1

2

3

4

5

PROJEKT KONKURSOWY CENTRUM DYDAKTYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI


PROJEKT PRZYCHODNI


100 63

480

100 63

40

100 63

O16

328

O16

40

375

10

175

340

10

448 198

D2

D2 80 205

10 10

75

90 210

175

25

90 210

18 12 25 12

380

O7

228

-1.10 D

80 205

82 23

195

90

PAPA TERMOZGRZEWALNA DESKOWANIE 25MM PAPA PODKŁADOWA KONSTRUKCJA DACHU KRATOWNICE WEŁNA MINERALNA 20 CM FOLIA PCV PLYTA G-K 1,2 CM

±0,00

100

220 653

320

-1,70

-1,70 72

310

6

-2,95

10

7 90 210

12

281

12

598

30

-1.15 12

1 641

1 160

1 641 245

PRZEKRÓJ A

A

255

255

38

A

1 160

95

D1

142

65 25

180

1 065

PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV GŁADŹ CEMENTOWA 4 CM PAPA IZOLACYJNA - FOLIA PCV STYROPIAN 2 CM STROP 24 CM TYNK

+3,50

+0,06

±0,00

120

6

-1.18

180

±0,00

B

100

-1.16

-1.17

147 D2

WM

255

+2,75

+3,00

WM

323

80 205

173

P2 +4,10

A

-1.14

D3

+6,50

SUFIT PODWIESZANY

+3,80

C

170

25 100 210

88

D3

12

+6,80 G4

+6,00

12

D3

355

145

20

100 210

323

25

D2

D2

215

90 205

100 210

100 210

143

90 205

D3

12

100 210

-1.19

90 205

62

-1,70

+6,80

+0,80

1 011

90 205

25

38

104

D3

80 205

120

D3 205

A

351 150 53

10

1

-1.7

310

55

160 63

12 25

3 2

-1.13

442

80 205

D3

-1.8

110

10 10

90 210

240

6%

12 20 48 50 50

100 210

4

50

70 205

90 205

12

634

10

99

5

40

136

D1

136

-1.20

6

25

7

80 205

140

90 205

12 232

8

20

B

310

455

208

440

208

100 210 12 10

33 50 50

90 205

-2,00

12

10 12

-1.12

90 205 12

282

80 210

90 205

12

-1.11

9

38

211

195

25

-1.6

70

25

131

38

-1.5

173

80 205

127

-1.3

247

D3

50 50

-1.2

D3

53

300

353

1 011

104

12

D2

100 210

17 x 14 x 30

D2

25 12 10 10 100 210

84

230 313 65

80 205

12

240 63 650

90 22 10 210

204

11 10

16

90 210

12

D3

15

120

-1.9

D2

14

230 53

O9

-1.4

13

A

90 205

-1.1

E

255

160

90 53

12

90 53

128

90 53

25

90 53

382

90 53

12

98

646

90 53

38

O16

240

40

O16

240

100 63

60

110

60

430

O16

75

100 63

20

40

350

100 63

O16

90 53

90 53

255

108

E

360

O16

PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV GŁADŹ CEMENTOWA 5 CM PAPA IZOLACYJNA - FOLIA PCV STYROPIAN 5 CM PODBETON 10 CM UBITY I ZAGĘSZCZONY PIASEK MIN. 20 CM

20

100 63

+7,10

+7,40

1565

40

O16

5%

51

100 63

255

1 345

+7,90

30

133

275

P1

+8,22

Pracownia laboratorium 21,74 Zmywalnia 6,60 Wydawanie wyników 8,46 Biuro 7,95 Punkt poboru 8,40 Poczekalnia 10,97 Kl. schodowa z windą 17,13 Śluza 3,71 Sterylizacja czysta 7,80 Sterylizacja brudna 4,82 Pom. na odpady med. i 7,96 Kotłownia gazowa 14,78 Pomieszczenie techniczne 18,66 Szatnia 6,36 Umywalnia z WC i natryskiem 5,73 Magazyn 19,31 Pom. socjalne personelu 9,08 Ubikacja personelu 4,26 komunikacja 12,86 sprzęt porządkowy 5,63 Suma 202,12

2485

2 801 3125

1 065

POW.[m2]

POMIESZCZENIE

220

7

220

6

50 30

5

220

4

80

2

710

NR -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.8 -1.9 -1.10 -1.11 -1.12 -1.13 -1.14 -1.15 -1.16 -1.17 -1.18 -1.19 -1.20

B 1

E 0

1

2

3

4

5

255

1 345 2 801

23

G5

G5

G5

G5

G5

G5

G5

G5

G5

G4

G4

G4

G4

G1

G1

G1

G1

G1

SUFIT PODWIESZANY

G1

G1

G7

G2

SUFIT PODWIESZANY

G2

G7

G1

G8 +6,40

+7,22

G8

G8

G9

220

50

60

25

O13

310

D4

A 275

325

Rura spustowa 100x100 mm 1 154

39

1 246

1 154

NR 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16

100 350

90 205

Rura spustowa 150x150 mm

265

685

1 970

1 065

95

245

1 345

325

315

475

3 124

2

4

3

5

6

7

B

1

RZUT PARTERU 1

2

3

4

0

1

2

4

5

6

NR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16

7

3 255 340

140 240

100 240

O4

O1

110 210

45

O15

15 10 35

60

150 200

100 210

130

O14

Rura spustowa 150x150 mm

45

O14

O12

372 210

6

24

24

110

60

6

6

6 24

60 24 6

240

270

294

6

6

270

210

10

24

24

Rejestracja dzieci zdrowych Poczekalnia Ubikacja pacjentów niepełn. Gab. lekarski Gab. przygotowawczy Gab. lekarski Kl. schodowa z windą Gab. lekarski Gab. zabiegowy Gab. lekarski Gab. lekarski Hol z wózkarnią Poczekalnia Rejestracja poz Ubikacja pacjentów Ubikacja pacjentów niepełn. Suma

1

2

3

4

220

210

30

5

6

7

5

POW.[m2] 5,20 12,55 3,57 14,89 15,04 12,00 25,10 15,47 16,60 14,34 12,05 15,37 38,73 14,57 3,01 3,98 222,47

10

140

104

45

210

470

D 1 025

25

C

A B

280 620

530 100

3,53 4,58 15,20 13,99 15,27 12,18 24,80 16,15 15,01 15,93 12,06 19,61 8,75 43,49 3,29 4,52 228,36

+3,80

ŚWIETLIK 200

50

1.13

10

1.12

625

1.14

181 200

O8

975

19

25

185

WM

200

5 10

POW.[m2]

45

370

191 210

1.16

1.15

45 90 D2 210

O11

10

38

100 210 10

Przebieralnia Kabina higieny osobistej Gab. ginekologiczny Gab. lekarski Gab. lekarski Poczekalnia Kl. schodowa z windą Gab. lekarski Gab. lekarski Gab. zabiegowy Gab. lekarski Gab. pielegniarski Rejestracja Poczekalnia Ubikacja personelu Ubikacja pacjentów niepełn. Suma

64

WM

160

50 200

D3

25

625

POMIESZCZENIE

25

40

90 205

345

25

350

50

10

105

57

100 50 100 D3 15 D3 210 210

195

95

25

25

WM

90 205

25

120 10

65

80 205

120 280

D3 90 205

90 205

136 25

2 1

115 220

D3

90 205

3

D3

A

1

1 160

2 050 690

45

POMIESZCZENIE

2 0

1

325

Rura spustowa 150x150 mm

45

PRZEKRÓJ B

15

100 210

160 210

380

1.11

30

85 210

175

170

10 35

75 200

180

150 200

1.10 442

1.9

100 210

E

325

145 120

265

380

10

19

A

325

±0,00

100

355

110 110

10

351

319 25 25

D3

180

310

10

105 10

25

140

4

0

45

+0,80

+2,40

310

13 455

100 210

25

90 205

795

115

5

225 310

330

33

304 90 205

175

145 280

160 210

6

10

10 10 100 210

25

1.7

1.6

125

7

+3,80

Rura spustowa 100x100 mm 310

9

140

8

D3

D3

65

10

10

1.8

11 10

20 363

90 205

235

70 150

12

140

145 120

O15

120

25

1

19

90 205

D3

1.1 10

65

195

90 205

240

45

45

B

25

131

245

100

1.2

11 25 10 7 100 210

D3

104

1 025

245

WM

100 210

136

182

112

440 405 10

20 x 15 x 30

10

115

90 205

545 100 210 D3

190

O17

210

380 470

240 120

650

100 210 D3

19

105

18

25

17

19

355

13

1.5

16

1

1.4

240 120

110 110

15

230 110

O17

25

14

1.3

A

120

O17

150

+2,75

240 120

230 110

300

25

25

347

120

395

2

1 10

90 230

318

130 230

10

230 110

110 110

400

230 110

45

240 120

O17

19

1 19 25

115

325

E

150

165

150

O17

80

240 120

325

80

40

120

O15

635

90 205

120 120

210

120

O17

10

240 120

315

720

235

185

420

230 110

600

90 205

485

1 345

230 110

1 065

95

45

25

325

+3,50

5

B

0

6

160 270 60 160 240

1 B

84

200

W

A

±0,00

81 340

0.12

45

10

W

SUFIT PODWIESZANY

-1,70

91 350

+0,80 0.13

0.14

+0,06

-2,00

C

45

160

145

25

25

157

±0,00

90 5 210

45

150 235

D7

120

40

10

38

270

80 205

160

505

40 38

25

WM

4x15x30

470

+0,80

100

O10

75

D

79

25 13 1 45 340

90 205

90 205

25 145

0.15 D2

215

104 25 40

10

205

75 225

5

G9

O5 21

442

100 210

38

D3

+3,80

W

±0,00

105

90 205

55 100 210 D3

0.16

36

±0,00 A

90 205

100 210 D3

25 105 215

Rura spustowa 150x150 mm

24

38 1

170 260

G9

+2,75

220

50

W

6

100 210

1 015

20 10 25 90

+3,80

24

200 351

0.11 100 210

W

120

275

230 110

230 110

25

D3

10

D5

120 205

180

C

175

40

180

WM

316

10

D3

260

115 220

Rura spustowa 100x100 mm

316

201

W

+1,70

2

+0,80

D8

0.10

100 210

136

D3

3

90 205

25

90 205

4

90 205

95

39

25

10 25 39

6

217

247

39

O6

120 240

120 100

10

473

0.9

146

D3

5

+0,80

50

10

D3

0.8

100 210

0.7

0.2

170

90 205

10

265

A

100 210

0.3

10

10

7

100 10

90 205

105

90 205

21 3910 55

8

363

90 205

100 210

703 354

9

19

1 019

94

1

210

B

0.1

40

11

20 x 15 x 30

WM

D3

320

10

18

D3

10

381

12

140

17

D3

+2,90

E

380

20

16

D3 90 205

+3,50

170

140

10 85

25

10 100

247

190

O17

105

100 210

25

18 25 10

130

210

330

6

240 120

G9

475

320 120

209 13

0.6 100 210

365

130 33 210

0.5

195

67

100 10 10 210

10

10

200

340

90 205

0.4

25

345

240

390 240 120

230 110

+0,06

15

39

O17

40

455

300

230 110

90 340

25

45

347

325

315

240 120

O17

150

10

35 345

338

95 345

10

230 110

335

110 110

25

14

A

310

120

O17

D6

650

240 120

170

B

O2

O17

150

221

100 350

24

1 345 1 400

140 350

634

150

150 340

O3

230 110

13 1

109

265

E

240 120

39

O17

120

120

340 370

120 120

38 1

120

104

240 120

G9

30

1 065 1 034 134

417

265

+4,70

260

3 124

300

7

300

6

220

5

210

4

250

2

60

1

120

B

50

+5,90

G5

10

G5

W

10

5

10

+7,10

4

90 10

3

19 5

2

120

1

+8,22

172

RZUT PIWNICY 0

ŚWIETLIK

+8,22

7

10

6

155

5

155

4

155

3

925 23

2

B

1

2 050

1 065

95

245

1 345

315

325

80

3 255

2

4

3

5

6

7

B

1

RZUT PIĘTRA 0

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY - REALIZACJA

1

2

3

KWIECIEŃ 2010 SIERPIEŃ 2010 WRZESIEŃ 2011

4

5

PROJEKT PRZYCHODNI W GNIEŹNIE, UL. PUSTACHOWSKA


ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNEGO


1 273

Płytki ceramiczne

1

RAZEM

3

5

6

112

400

36

160

40

200

5

6

M

Daszek podwieszony ze szkła konstrukcyjnego

190

L

S2

30

73

1

190

154

570

400

562

36

38

3

Rura spustowa 100x100 mm

38

38

38 160 240

L

73

3

71

71

S1

24 25

49

88

36

49

M

26

1

Rura spustowa 100x100 mm S2

462

5

6

Rura spustowa 100x100 mm

71

WC

Płytki ceramiczne

M

Daszek podwieszony ze szkła konstrukcyjnego

89

0.5

Płytki ceramiczne

188

11

600

L

100

29

1 273

36

9%

158

40

POWIERZCHNIA m2

24,05 24,05

RAZEM

C

52

Płytki ceramiczne

2%

190 240

RODZAJ POSADZKI

49

110 240

Ogród zimowy

71

50

560

NAZWA POMIESZCZENIA

36

73

73

1.1

49

50

400

30

88

190 240

D

110 240

C

50

200

570

89

0.4

0.3 200

NR 600

101

40

Płytki ceramiczne

36

70,40 36,73 4,49 8,04 3,19 122,85

9%

158

0.2

POWIERZCHNIA m2

D

Płytki ceramiczne

C

402

RODZAJ POSADZKI

Lokal usługowy I Lokal usługowy II Kotłownia Pom. socjalne

2%

73

NR NAZWA POMIESZCZENIA

0.1

49

400

30

180

200

570

49

600

D

1 273

36

175

112

185

521

28 38

41

722

38

188

200

164

49

575

49

120

ŚWIETLIK

S3

25 24 26

575

25

495

55

24

119

Rura spustowa 100x100 mm 297

24 25

I

116

154

82

154

Rura spustowa 100x100 mm

14

49

49

I

278

49

NADBUDOWA

438

511

413 45 0

A

5%

49

1.1

Rynna wewnętrzna 100 mm

A

297

A

45 0

194

H

NADBUDOWA

38 81 205

438

575 218

120

275 82

500

25

121

65

260

129

25 91 205

358

46

273

55

S2

37

49

36

49

G

49

104

G

12

12

G

32

Schiedel pustaki wentylacyjne

S2

WM

0.5

12

105

Rura spustowa 100x100 mm

25 21

Puszka chwytająca 300x200 mm

128

12

4 x 30 x 17

12

105

17 x 29 x 17

F

17 x 29 x 17

4x16x30

40

100 205

90

28 25

205

10 x 27 x 18

81 205

24 25

25 26

A

65

121 238

438

A

36

345 38

101

423

206

0.4 12

14

121

0.3

24

575 25

104

Spód komina 36 cm pod stropem

142

240

100 205

104

103

206

12 100 205

218

H

285

12

5

12

25

25

A

396

S1 575

NADBUDOWA

H

275

195

5%

525

154

154

24

I

38

14

S1

Klimatyzator

100

ŚWIETLIK 100

73

493

B 551

189

1 193

1 193

141

659

ROZBUDOWA

545 644

693

B

464

11

165

5%

1 193

200

J 5%

453

651

464

562

41

27 38

B

38

120

S3

1 221 154

154

B

188

154

25

5%

0.2

ŚWIETLIK

38

5%

414

464

0.1

S1

K Rynna wewnętrzna 200 mm

521

J

772

503

190 240

747

B

722

484

B

73

ROZBUDOWA

546

551

503

J

15

464

24

365

24

80

644

693

575

465

644

25

693

473

ROZBUDOWA

24

K

88

172

24 14

39

27

K

38

14

39

S1

102

46

F

F

E

E

ISTNIEJĄCE ZAPLECZE SOCJALNE

245

D

C

D

C

5

4

4

D

C

5

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

RZUT PIĘTRA

2

3

4

5

2

RZUT DACHU

3

1 0

1

2

3

4

2

3

C

1

D

0

C

D

1

C

3

5

RZUT PIĘTRA

D

RZUT PARTERU 2

5

4

B

1

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

E

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Rura spustowa 100x100 mm

0

1

2

3

4

5

RZUT DACHU

+10,36

284

+9,17

Rynna wewnętrzna 100 mm D2

78

2

45

12

5%

144

144

S2

+6,44

+6,60 +6,44 +6,36

120

120

W

120

D3 0

+7,52

28 24

+7,52

29 23

+3,18

59 51

+2,91

+3,48

37

71 W

+3,41

+3,18

+3,08

S1 19

59

+2,88

+2,40

P4

+3,78

124

23

9%

+3,18

19

68

S1

+3,42

S3 +3,48

2%

+3,08

S1

2 +3,41

24

122

157

D1

+4,15

110

D1 S1

+4,48

73

2 23

23

+4,88 +4,65

+2,40

289 240

240

240

240

+1,66

Rura spustowa 100x100 mm

+0,66

10 54

7

±0,00

-0,07

23

66 30

30

-0,26

P2 -0,16

16

-0,01

-0,02

14

16

±0,00

10 54

66

-0,80

30

-1,10

-0,80

-0,30

-0,26

-1,10

222

14

P3

P1 -0,16

30

P3 -0,01

201

-1,80 P1

10

9

-2,52

L

K

H

B

ROZBUDOWA

PRZEKRÓJ C ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY - REALIZACJA

0

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

1

MARZEC 2010 CZERWIEC 2010 KWIECIEŃ 2011

2

3

4

5

A

J

I ROZBUDOWA

PRZEKRÓJ D

G NADBUDOWA

0

1

2

3

D

C

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

4

5

ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNEGO W GNIEŹNIE, UL. ROOSEVELTA


+4,88

+4,88 +4,65

Rynna wewnętrzna 200 mm

121

D1

+4,15

5%

24

+3,42 W

D1

+4,15

5%

+10,07

+3,42 W

W

+3,18

+3,08

175

2 23

+4,65

+3,18

+3,08

S3

318

+2,40

240

S1

+7,51

P3

P3 -0,16

±0,00

-0,16

-0,01

66

10

16

±0,00

-0,06

-0,26

-0,26

-0,80

30

30

14

54

+6,09

-1,10 +4,88

+4,89

+4,14

+3,48 +3,18

+3,18

1

3

5

ROZBUDOWA

PRZEKRÓJ B ±0,00

±0,00

ELEWACJA ZACHODNIA

0

1

2

3

4

ELEWACJA POŁUDNIOWA

5

ROZBUDOWA

0

1

2

3

4

5

±0,00

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

0

1

2

3

4

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

5 NADBUDOWA D3

0

45

Rynna wewnętrzna 100 mm 2

+7,52

5%

S2

24

+6,44 +6,36

W

120

+6,08

+4,88

243

295

Klimatyzator

+6,09

+4,89

+4,89

+4,89

+4,14

+4,14

+3,49

+3,65

+3,41

+3,65

23

+3,48

+3,18

59

+3,08

S3

23

7

-0,01

222

61

-0,30

25 23

±0,00

7

P2 -0,07

±0,00

+3,19

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

240

+2,40

240

203

19

115

+3,08

125

+6,09

23 24

+7,51

123

P4 +7,51

NADBUDOWA

144

90

+10,07

28 24

12

Klimatyzator

+10,07

D2

+6,60

136

+2,44

12

-2,52

7

P1

±0,00

±0,00

ELEWACJA WSCHODNIA

±0,00

ELEWACJA PÓŁNOCNA

1 0

1

2

3

4

3

6

5 CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY - REALIZACJA

MARZEC 2010 CZERWIEC 2010 KWIECIEŃ 2011

NADBUDOWA

ROZBUDOWA

NADBUDOWA

ROZBUDOWA

PRZEKRÓJ A

0

NADBUDOWA

1

2

3

4

5

ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNEGO W GNIEŹNIE, UL. ROOSEVELTA


PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNEGO


2

3

A

1

4

5

B

B

B

0.4 WC 2,51 m2

0.5 POM.SOCJALNE 6,90 m2

6

0.3 SALA SPRZEDAŻY 35,34 m2

7

I

I

C

D E 0.1 WIATROŁAP 5,02 m2 0.14 SALA SPRZEDAŻY 38,63 m2

0.6 SALA SPRZEDAŻY 34,07 m2

0.28 GARAŻ 46,61 m2

0.8 WC 2,94 m2

3

x 28

x

2

20 7

17 0.25 KLATKA SCHODOWA 5,37 m2 1

0.7 POM.SOCJALNE 6,76 m2

4

5

6

0.2 KOMUNIKACJA 33,33 m2

8 9

0.15 POM. SOCJALNE 5,28 m2

0.9 WC 2,88 m2

10

0.16 WC 2,90 m2

11 12

1

13

19

2

18

0.26 KOMUNIKACJA 15,48 m2

3 4 5 6 7

12

8

11

9

0.18 KOTŁOWNIA 7,85 m2

10

0.11 SALA SPRZEDAŻY 30,60 m2

0.27 WIATROŁAP 2,94 m2

19

13

18

F

14

17

0.10 POM.SOCJALNE 6,49 m2

0.12 WC N 4,18 m2

16

15

15

16

20 x 17 x 28

14

17

0.24 WC 2,33 m2

8 K

0.13 KLATKA SCHODOWA 9,67 m2

0.19 SKRYTKA 2,80 m2

G

0.23 BIURO 15,28 m2

H L

0.22 SALA FITNES 6,80 m2

1

2

3

ELEWACJA ZACHODNIA

C

0.21 KUCHNIA 11,54 m2

0

1

2

3

4

5

4 ZM

M

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

M

KONDYGNACJA: PARTER

0.1 WIATROŁAP 0.2 KOMUNIKACJA 0.3 SALA SPRZEDAŻY 0.4 WC 0.5 POM. SOCJALNE 0.6 SALA SPRZEDAŻY 0.7 POM. SOCJALNE 0.8 WC 0.9 WC 0.10 POM. SOCJALNE 0.11 SALA SPRZEDAŻY 0.12 SCHOWEK PORZĄDKOWY 0.13 KLATKA SCHODOWA 0.14 SALA SPRZEDAŻY 0.15 POM. SOCJALNE 0.16 WC 0.17 WC NIEPEŁNOSPR. CZĘŚĆ CZĘŚĆ MIESZKALNA MIESZKALNA

0.18 KOTŁOWNIA 0.19 POM. GOSPODARCZE 0.20 SALON 0.21 KUCHNIA 0.22 SALA FITNES 0.23 BIURO 0.24 WC 0.25 KLATKA SCHODOWA 0.26 KOMUNIKACJA 0.27 WIATROŁAP 0.28 GARAŻ RAZEM

0.20 SALON 31,33 m2

230,78m 230,78m22

6,50m 2 32,28m 2 36,18m 2 2,88m 2 6,82m 2 33,56m 2 7,65m 2 2,88m 2 2,89m 2 6,23m 2 30,00m 2 3,19m 2 9,34m 2 36,90m 2 5,29m 2 3,91m 2 4,28m 2 137,42m 137,42m22

4,86m 2 2,00m 2 31,77m 2 13,00m 2 6,80m 2 15,28m 2 2,50m 2 5,85m 2 15,64m 2 3,12m 2 36,60m 2

8

N

Q

6

M

B

CZĘŚĆ CZĘŚĆ USŁUGOWA USŁUGOWA

powierzchnia:

A

pomieszczenie:

368,20m² 368,20m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

448,75m² 448,75m

POWIERZCHNIA PARTERU

368,20m² 368,20m

POWIERZCHNIA PIĘTRA

414,48m² 414,48m

POWIERZCHNIA BUDYNKU

782,68m² 782,68m

7 Q

RZUT PARTERU 0

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY

1

2

3

4

5

ELEWACJA WSCHODNIA 0

LUTY 2011 PAŹDZIERNIK 2011

1

2

3

4

5

PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNEGO W GNIEŹNIE, UL. WOLNOŚCI


2

3

A

1

4

5

A

A

B

1.11 POM.SOCJALNE 8,03 m2

B

B

1.10 WC 3,41 m2

7

6

1.9 SALA SPRZEDAŻY 40,90 m2

C

I

C

I 1.23 ŁAZIENKA 5,49 m2

C

D

1.24 GABINET 16,87 m2

1.21 GABINET 14,70 m2

E

1.22 GABINET 13,11 m2

1.12 FRYZJER 23,91 m2

1.8 SALA SPRZEDAŻY 38,42 m2

1.25 WC 2,88 m2

1.26 POM. SOCJALNE 6,23 m2

1.20 KOMUNIKACJA 17,89 m2 1.14 RECEPCJA 5,20 m2 1.13 WC 2,98 m2

1.15 KOMUNIKACJA 14,26 m2

1.19 SP 2,40 m2

7

3

x 28

x 17

1

1.2 KOMUNIKACJA 13,58 m2

2

20

8 9

1.1 KLATKA SCHODOWA 19,33 m2

1.18 SP 1,65 m2

12 13

1

18

11

19

1.27 RECEPCJA 4,22 m2

1.28 KLATKA SCHODOWA 5,07 m2

10

2

1.6 POM.SOCJALNE 6,76 m2

1.5 WC 2,88 m2

4

5

6

1.7 WC 2,94 m2

3

1.17 POM. SOCJALNE 6,88 m2

4 5 6 7

12

8

11

1.29 SYPIALNIA 16,12 m2

19

13

18

9

F

14

17

15

16

16

15

20 x 17 x 28

14

17

1.4 POM.SOCJALNE 6,49 m2

10

8 K

1.3 SALA SPRZEDAŻY 30,30 m2

1.16 WC 3,84 m2

1.30 KOMUNIKACJA 9,41 m2

G 1.37 GARDEROBA 5,76 m2

H

1.38 OGRÓD ZIMOWY 7,72 m2

1.31 SYPIALNIA 14,94 m2

1.35 KOMUNIKACJA 3,84 m2 P

1

2

3

L 1.32 ŁAZIENKA 4,27 m2

C

4 P

1.33 PRALNIA 4,28 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 1.36 SYPIALNIA 15,82 m2

KONDYGNACJA: PARTER

1.1 KLATKA SCHODOWA 1.2 KOMUNIKACJA 1.3 SALA SPRZEDAŻY 1.4 POM. SOCJALNE 1.5 WC 1.6 SALA SPRZEDAŻY 1.7 WC 1.8 POM. SOCJALNE 1.9 SALA SPRZEDAŻY 1.10 WC 1.11 POM. SOCJALNE 1.12 FRYZJER 1.13 WC 1.14 RECEPCJA 1.15 KOMUNIKACJA 1.16 WC 1.17 POM. SOCJALNE 1.18 SCHOWEK PORZĄDKOWY 1.19 SCHOWEK PORZĄDKOWY 1.20 KOMUNIKACJA 1.21 GABINET 1.22 GABINET 1.23 ŁAZIENKA 1.24 GABINET 1.25 WC 1.26 POM. SOCJALNE 1.27 RECEPCJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ MIESZKALNA MIESZKALNA

1.28 KLATKA SCHODOWA 1.29 SYPIALNIA 1.30 KOMUNIKACJA 1.31 SYPIALNIA 1.32 ŁAZIENKA 1.33 ŁAZIENKA 1.34 SYPIALNIA 1.35 GARDEROBA 1.36 OGRÓD ZIMOWY RAZEM

powierzchnia:

M

318,98m 318,98m22

18,36m 2 13,58m 2 36,87m 2 7,81m 2 2,89m 2 31,52m 2 2,88m 2 8,96m 2 42,69m 2 2,95m 2 6,96m 2 24,23m 2 2,98m 2 2,77m 2 16,65m 2 4,13m 2 7,73m 2 2,36m 2 1,68m 2 17,89m 2 14,70m 2 13,11m 2 5,23m 2 16,39m 2 3,06m 2 6,38m 2 4,22m 2

8

1.34 ŁAZIENKA 7,56 m2

N

Q

O 6

P

96,48m 96,48m22

4,89m 2 16,12m 2 9,41m 2 14,94m 2 9,12m 2 8,37m 2 18,15m 2 7,84m2 7,64m 2 414,48m² 414,48m

B

CZĘŚĆ CZĘŚĆ USŁUGOWA USŁUGOWA

A

pomieszczenie:

7 Q

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

RZUT PIĘTRA

POWIERZCHNIA PARTERU POWIERZCHNIA PIĘTRA

0

1

2

3

4

5

POWIERZCHNIA BUDYNKU

ELEWACJA PÓŁNOCNA 0

1

2

3

4

5

ELEWACJA POŁUDNIOWA 0

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY

LUTY 2011 PAŹDZIERNIK 2011

1

2

3

4

5

PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNEGO W GNIEŹNIE, UL. WOLNOŚCI


PROJEKT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO


PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ 2

3

4

5

A

1

6

7

1 356

407

130

12

D2

24

150

150

D2

123

12

135

0.8 SP 4,83 m2

0.7 PRZEDSIONEK 1,95 m2

218

REI 60

24

30

25

13

100 210

25

37

37

37

REI 60

A

310

D2

24

18

0.9 K. SCHODOWA 5,47 m2

±0,00

11

293

31

90

365

37

37

24 24

200

18

100 210

37

13

REI 60

25

A

540

102

90 EI 30 205

100 210

24

281

311

90 EI 30 205

325

17

37

60

43

90 EI 30 205

30

10

165

400

570

626 100 180

h = 90

30

100 180

100 210

D2

125

10

24

108

12

B

125

24

18 19

71

120

171

D1

D1

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 12CM, WYKOŃCZONE TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE Z: BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, GR. 24CM

480 467

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: KONDYGNACJA: PARTER

117 300

O2

h=0

117 300

h=0

h=0

3

5

125 300

h=0 C

2

30

h=0

30

200

h=0 C

20

130 300

500

O3

43

20

255

30

24

h=0

B

360

24 18

52 300

60

133

POWIERZCHNIA PARTERU

126,94m² 126,94m

POWIERZCHNIA PIĘTRA

E

272,05m² 272,05m

POWIERZCHNIA BUDYNKU

30

24 18

145,11m² 145,11m

240 300

O8

145,11m² 145,11m 146,96m² 146,96m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

D

O4

133

O5

60

5

O5

135

135 300

O5

300

135 300

120

24

42

60

31

60

E

O6

2,82m 2 20,18m 2 12,10m 2 18,25m 2 3,06m 2 23,62m 2 1,95m 2 4,83m 2 5,47m 2 9,11m 2 7,41m 2 8,77m 2

0.1 WIATROŁAP 0.2 HOL 0.3 RECEPCJA 0.4 BIURO 0.5 WC 0.6 PACZKARNIA 0.7 PRZEDSIONEK 0.8 SCHOWEK PORZĄDKOWY 0.9 KLATKA SCHODOWA 0.10 KOMUNIKACJA 0.11 ANEKS KUCHENNY 0.12 MAGAZYN RAZEM

h=0

135 60

60

18

42

D

65 300

60

h = 120

powierzchnia:

pomieszczenie:

220

217

30

18

132 300

455

O11

273

203

ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE Z: PUSTAKÓW BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, GR. 8 I 12 CM

12

O12

120

25 300

±0,00

443

443

180 210

190 300

238 620

12

12

D2

±0,00

180 210

0.2 HOL 20,18 m2

±0,00

42

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TRÓJWARSTWOWE Z: BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 12CM, STALOWE KASETONY NA RUSZCIE STALOWYM, GR.6CM

0.1 WIATROŁAP 2,82 m2

0.3 RECEPCJA 12,10 m2

B

LEGENDA:

1 200

270

19

24

0.4 BIURO 18,25 m2 ±0,00

42

LODÓWKA

±0,00

80 205

10

90 210

144

12 515

279

18 6

D3

105

48 100 210

h = 120

270 120

O9

90 205

31

24

90 205

24

120

KS

24

24 24

0.5 WC 3,06 m2

558

90 205

320

20

24

31

329

100 210

24

D2

5

25

12

94

18 24

270 120

140

140 98

438

24 131

0.10 KOMUNIKACJA 9,11 m2 ±0,00

24

KS

1 226

0.11 ANEKS KUCHENNY 7,41 m2

250

12

1

O1

21

18

480

283

10

2

±0,00 WM

B

12

3

110

90 210

±0,00

4

20

80

283

12

383

19

D3

18

80 205

0.12 MAGAZYN 8,77 m2

12

5

22 x 28 x 16

243

545

545

405

367

h = 120

O10

200 120

608

570

6

17

±0,00

7

16

0.6 PACZKARNIA 23,62 m2

8

15

200 120

9

14

90 205

12

D2

13

12

±0,00

O7 123

135 60

127

50

385 30

60

240 300

51

65 300

135 300

135 300

135 300

341 325

57 300

32

71

RZUT PARTERU

630

281

540

90

30

2

3

A

1 356

1

0 4

6

1

2

3

4

5

7

+8,10

+7,80

+8,10

+8,10

+7,50

+7,50

+8,10

+7,80

+6,60 +6,30 +6,00

+6,00

+5,40

+4,20

+3,60

+3,60

+3,00

+2,40

+2,35

+2,40

+2,40

+1,20

+1,20

-0,15

-0,15

+2,10

+0,90

-0,15

-0,15

ELEWACJA PÓŁNOCNA 0

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY

CZERWIEC 2011 WRZESIEŃ 2011

1

2

3

4

5

ELEWACJA POŁUDNIOWA 0

1

2

3

4

5

PROJEKT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO W WOŹNIKACH


PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ 2

3

4

5

A

1

7

8

1 446 280

629

24

50

90 210

10

12

418

270

24

255

13

24

310

A

42

120

2005

37

24

37

13

13

90

105

18

24

37

255

A

305

90

1 296

4 699

325

60

5

4 702

60

5

24

30

5

WM

1.1 K. SCHODOWA 10,94 m2

207

KS

13 14

8

285

19

86

1.8 ARCHIWUM 16,54 m2

CHODNIK

1

100 180

12

713

310

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: POWIERZCHNI :

819

64

100 210

24

15600,00 m2 / 100,0% POWIERZCHNIA DZIAŁKI

42

LEGENDA:

D2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 12CM, WYKOŃCZONE TYNKIEM CEMENTOWO - WAPIENNYM 100 210

7

31

24

55

100 210

160

1055

12

4425

100 210

ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE Z: BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, GR. 8 I 12 CM 480

420 300

O13

h=0

420 300

R 600

589

544

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

1 266

90 260 245

488

500

15 M.P.

BALUSTRADA h = 110cm

B 346

14

24

255

60

12

648

h = 120

42

h = 120

60

80 120

O14

O14

h=0

126,94m² 126,94m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

146,96m² 146,96m

POWIERZCHNIA PARTERU

145,11m² 145,11m

POWIERZCHNIA PIĘTRA

126,94m² 126,94m

POWIERZCHNIA BUDYNKU

272,05m² 272,05m

260 245 488

500

305

42

E

240 300

O16

RAZEM

500

60

80 120

O14

D 120

18

BALUSTRADA h = 110cm

127 240

100

64

64

O17

80 120

120

h=0 24

h=0

h=0

240

60

OKNO NAROŻNE

305

E

42 240

C

BALUSTRADA h = 110cm

42

D

O18

61 240

60

C

61

24

h = 120

10,94m 2 9,98m 2 16,43m 2 7,93m 2 18,25m 2 17,39m 2 29,48m 2 16,54m 2

18

42

powierzchnia:

1.1 KLATKA SCHODOWA 1.2 KOMUNIKACJA 1.3 SZATNIA 1.4 ŁAZIENKA 1.5 BIURO 1 1.6 BIURO 2 1.7 SALA KONFERENCYJNA 1.8 ARCHIWUM

692 212

pomieszczenie:

62 3

421

KONDYGNACJA: PIĘTRO

B

13703,22 m2 / 87,9% TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

1 667

515

1.7 SALA KONFERENCYJNA 29,48 m2

455

455

455

420 300

1.6 BIURO 2 17,39 m2

532 593

480

2 168

42

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE Z: BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, GR. 24CM

1.5 BIURO 1 18,25 m2

900

482

222

900

914

1 870

18 24

986

999,82 m2 / 6,4% UTWARDZENIE TERENU

1 200

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TRÓJWARSTWOWE Z: BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 12CM, STALOWE KASETONY NA RUSZCIE STALOWYM, GR.6CM

180 626

B

1 226

1 226

24

1 226

90 205

60

896,96 m2 / 5,7% POWIERZCHNI ZABUDOWY

17 24

24

24

90

D2

94

D2

205

24

90 205

1 226

B

24

10

119

D2

140

140

140 31

ŚMIETNIK PROJEKTOWANA ZIELEŃ

6

90 205

98 24

GRANICA DZIAŁKI

R 600 1.2 KOMUNIKACJA 9,98 m2

WM

18

JEZDNIA

WEJŚCIE DO BUDYNKU

30

12

18

OCZKO WODNE

2

12

90

205

90 210

24

500

279

D2 21

36 12

31

3

20

1685

24

4

1 200

18

D4

5

3 719

135

570

135

100 180

24

O1

100

545

100 210

116

D2

218

h = 90

12

PROJEKTOWANA HALA MAGAZYNOWA TEREN CZYNNY BIOLOGICZNIE

22 x 28 x 16

90 210

100 210

276

h = 180

O19

200 60

569 570

60

PROJEKTOWANY BUDYNEK BIUROWO SOCJALNY

1 400

6

17

24

900

7

16

18

90 205

1 924

1 764 15

200 60

393

1.3 SZATNIA 16,43 m2

1.4 ŁAZIENKA 7,93 m2

LEGENDA:

400

12

9

289

12

80 205

11

10

D3

O15 123

135

127 240

505

385 305

60

240 300

505

65

80 120

55

80 120

55

341 2805

325

80 120

305

RZUT PIĘTRA

720 6295

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

305

90

2

3

A

1 445

1

0 4

7

1

2

3

4

5

8

+8,10

+8,10

+7,80

+7,80

+7,80

+7,80

+7,50

+6,00

+6,00

+3,60

+3,00

PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ +2,35

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

ELEWACJA WSCHODNIA 0

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY

CZERWIEC 2011 WRZESIEŃ 2011

1

2

3

4

5

ELEWACJA ZACHODNIA 0

1

2

3

4

5

PROJEKT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO W WOŹNIKACH


A

B

C

E

+8,11

+8,11 +8,00

915

+7,51

24

120

+6,60

595

17 24

+6,84

17 24

67 91

+7,01

WIENIEC +6,77

24

+6,95

WIENIEC

+6,60

WIENIEC

151

+7,19

121

31

3%

RYNNA 10x10cm

80

80

3%

+7,20

915

A

355

A

+6,60

+6,60

SUFIT PODWIESZANY 90

SUFIT PODWIESZANY

300

300

300

300

300

+5,70

D

B

826

480

210

BALUSTRADA h = 110cm

WIENIEC

60 +3,28

28

32

24

8

8 10

POZ. 2.4 +3,00

POZ. 5.3

+3,60

+3,59

2

PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ

40

60 12

20 615

28

660

POZ. 5.2

28

766

WIENIEC +3,60

+3,00

+3,00

SUFIT PODWIESZANY SUFIT PODWIESZANY

500 570

ŁAWA FUNDAMENTOWA

300 15

-0,15

50

40

-0,65

40

40

80

-0,65

-1,05

POZ. 6.1

526 601

-1,05

POZ. 6.2

60 30

ŁAWA FUNDAMENTOWA

PODBETON

PODBETON

D

PŁYTKI CERAMICZNE, 1 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø4,5 10 x 10 cm, 4 cm FOLIA POLIETYLENOWA STYROPIAN XPS, 10 cm 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA BETON B10, 10 cm PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI, 30 cm

PŁYTKI CERAMICZNE, 1 cm WYLEWKA BETONOWA, ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 4 cm STYROPIAN EPS 100-038, 2 cm SPOCZNIK ŻELBETOWY, 12 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, 40 cm

PRZEKRÓJ A 0

8

-0,25

ŁAWA FUNDAMENTOWA

C

PŁYTKI CERAMICZNE, 1 cm POSADZKA BETONOWA, 4 cm STYROPIAN EPS 100-038, 2 cm STROP TERIVA, 24 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, 28 cm

40

IZOLACJA POZIOMA 90

PODBETON

B

25 10 15

15 10

40 80 40

50

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA STYROPIAN, 20 cm BLACHA TRAPEZOWA, 13,5 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, 24 - 60 cm

IZOLACJA PIONOWA

-1,05

25

A

-0,25

-0,65

-1,05

POZ. 6.3

±0,00

40

25 10 15

25

10 15

80

-0,60

40

40

90

-0,65

-1,05

KRAWĘŻNIK BETONOWY

±0,00

40

50

-0,25

300

C

±0,00

-0,65

300

22 x2 8x 16

C -0,15

300

5.1

166

PO Z.

90

POZ. 5.3

300

300

14

+1,80 POZ. 5.2

6

4

1

2

3

4

30

A

+7,81

+6,60

WIENIEC

+6,60

+6,60

451

BALUSTRADA h = 110cm

BALUSTRADA h = 110cm

B

B 796

826

E

24

32

24

32

8

+3,60

8

+3,60

2

40

29

+3,60 32

+3,60

826

121

BALUSTRADA h = 110cm

300

300

300

120

451

SUFIT PODWIESZANY

451

SUFIT PODWIESZANY

60

POZ. 2.1

+7,14 53 5

+7,14

535

+7,14

54

WIENIEC

135

135

135

20

20 2

635

615

30

5

+8,11

A

20 2 315

+6,60

91

30

+8,11

+7,81

30

+8,11

3

1

+3,28

+3,00

+3,00

SUFIT PODWIESZANY

SUFIT PODWIESZANY

WIENIEC

C

KRAWĘŻNIK BETONOWY ±0,00

-0,65

90 40

-0,90

IZOLACJA POZIOMA

40

80

-0,65

IZOLACJA PIONOWA

80

-1,05

40

80

-0,65

-1,05

40

-0,65

-0,15 50

-0,25

40

-0,30

25 10 15

-0,25

40

15

25

10

±0,00

40

50 90 40 -1,05

60

C

±0,00

25 10 15

KRAWĘŻNIK BETONOWY

-0,15

-0,65

120

328

328

328

120

315

300

180

120

POZ. 2.5

28

+3,26

+3,00

POZ. 2.3

28

28

20

+3,00

+3,28

-1,05

POZ. 6.3 60

771 821

30

40

POZ. 6.4

3345 385

ŁAWA FUNDAMENTOWA

ŁAWA FUNDAMENTOWA

PODBETON

PODBETON

PODBETON

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA STYROPIAN, 20 cm BLACHA TRAPEZOWA, 13,5 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, 24 - 60 cm

B PŁYTKI CERAMICZNE, 1 cm POSADZKA BETONOWA, 4 cm STYROPIAN EPS 100-038, 2 cm STROP TERIVA, 24 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, 28 cm

C PŁYTKI CERAMICZNE, 1 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø4,5 10 x 10 cm, 4 cm FOLIA POLIETYLENOWA STYROPIAN XPS, 10 cm 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA BETON B10, 10 cm PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI, 30 cm

E PŁYTKI CERAMICZNE, 1 cm WYLEWKA BETONOWA, ZBROJONA SIATKĄ Ø4 10 x 10 cm, 4 cm STYROPIAN EPS 100-038, 2 cm STROP TERIVA, 24 cm STYROPIAN, 28 cm TYNK MINERALNY

PRZEKRÓJ B 0

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY

CZERWIEC 2011 WRZESIEŃ 2011

295

ŁAWA FUNDAMENTOWA

A

POZ. 6.3

60

1

2

3

4

5

PROJEKT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO W WOŹNIKACH


PROJEKT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO


2

3

4

5

B

1

1 542 1 542 1 044 2555

100 270

179

UWAGI: UWAGI:

PRZESUWNE ŻALUZJE DREWNIANE

42

30 54 54

2L19/120

E

24

24

54

54 54

54 54

2L19/270

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85

142

197 85

POZ.3.1 PODCIĄG 24/50 spód na +2,70

500 1 090 270

12

398 1 5245

51

75

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM, DESEK, GR. 2CM NA RUSZCIE DREWNIANYM

5

1425

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ, GR. 25CM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: POWIERZCHNI: 3048,00 m2 / 100,0% POWIERZCHNIA DZIAŁKI 193,36 m2 / 6,3% POWIERZCHNI ZABUDOWY 348,56 m2 / 11,4% UTWARDZENIE TERENU

85

ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE Z SILKA, GR. 11,5CM

ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE Z PLYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, GR. 12,5CM

558

12

12 12 10

4555

25

150 3595

pomieszczenie:

2 19 54

54

24

A

2

457

2

24

6

40

106

100 210

84

140 80

537

27

77

300 5

518

131,15 m 2

1505 1505

6

5

35

* - POWIERZCHNIE NIE WLICZONE DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU.

2

2x30 15

6

4,86 m2 13,46 m2 3,95 m2 10,11 m2 3,14 m2 22,76 m2 15,32 m2 3,56 m2 11,03 m2 17,55 m2 25,41 m2

RAZEM 1925

1925

RS Ø10cm

24

powierzchnia:

0.01. WIATROŁAP 0.02. POM. TECHNICZNE* 0.03. ŁAZIENKA 0.04. KOMUNIKACJA 0.05. K. SCHODOWA 0.06. GARAŻ* 0.07. POKÓJ GOŚCINNY 0.08. SKRYTKA 0.09. KUCHNIA 0.10. JADALNIA 0.11. SALON

30

54 54

2L19/120

54

54 54

24 30

54 54

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: POWIERZCHNI :

C POZ. R1 ŻELBETOWA RAMA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85 2L19/180

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS, KANAŁ DYMOWY 36 X 36CM / PRZEDÓD ø20 CM.

142 142

203

28

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85

1455 1455

1575

+/- 0,00

30 30 9 2

24 24

60

4555 4555

25 25

2795

2L19/120

2L19/180

4155

90 210 122

142 142

12 12

22

12 12

12

1505 1505

43 24

0 500

0.11 SALON 25,41 m2

480

2535 2535

40

100 100

480

400 430

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU

94,93 m2 108,38 m2 203,31 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU

386,72 m2 193,36 m2

30

42

B

3

58

00

B

RZUT PARTERU

1 542

2

20

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE Z BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM

100

- 0,02

1

SZAFKA ELEKTRYCZNA

5

122

54

RS Ø10cm

615

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

155

2506,16 m2 / 82,3% TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85

185

PRZYŁĄCZE WODY

51

160

4555

15 25

124

90 210

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85

2535

37

0.01 WIATROŁAP 4,86 m2

2535 2535

75

150

03

61

6

13

05 95

KANALIZACJA SANITARNA

0

132 2405

2

150

100

MINIOCZYSZCZALNIA

559 5 570

+/- 0,00 = 70,7 m n.p.m.

+/- 0,00

RS Ø10cm

383

333

12

733

120

19

776

5

98 28

ŚMIETNIK

215

5

500

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85

5

- 0,02

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

517 528

36

423

2x30 15

5

711

246

123

A

100 100

12

12 12 115 5

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS, KANAŁ DYMOWY 36 X 36CM / PRZEDÓD ø20 CM.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: ŻELBETOWA ŚCIANA, GR. 28CM, DESEK, GR. 2CM NA RUSZCIE DREWNIANYM

3295 90 210

90 210

2L19/120

2L19/120

1%

54 54

OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY GRANICA DZIAŁKI

5

3595

50

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE JEDNOWARSTWOWE Z: BLOCZKÓW YTONG, GR. 36,5CM, WYKOŃCZONE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SYLIKONOWYM

40

383

19 2

2105 90 210

3505 12

1115 1115

RÓW MELIORACYJNY WEJŚCIE DO BUDYNKU

C

970

200

220

712

100 100

740

7765 7765

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,54

110 110

JEZDNIA

100

1 524 5 398

25 25

POZ.3.3 PODCIĄG 45/24 spód na +2,85 234 26 36 110

PRZESUWNE ŻALUZJE DREWNIANE

10

12

2405

64

TEREN CZYNNY BIOLOGICZNIE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 8CM, DESEK, GR. 2CM NA RUSZCIE DREWNIANYM

45 10 5 41

100 140

+/- 0,00

KS

270 3975 3595

PROJEKTOWANY BUDYNEK

15

1695

54

635

LEGENDA:

0.03 ŁAZIENKA 3,95 m2

1695

24 24

-0,30

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 30CM, WYKOŃCZONE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SYLIKONOWYM

15

5

142 142

0.02 POM. TECHNICZNE 13,46 m2

30 30

24

5

54

B

C

1005

255

0.10 JADALNIA 17,55 m2

+/- 0,00

POZ.5.2 WIENIEC spód na +2,54

RS Ø10cm

100

100

365

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TRÓJWARSTWOWE Z: BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 26CM, DESEK, GR. 2CM NA RUSZCIE DREWNIANYM

90 210 25 25

25 25 25

0.04 KOMUNIKACJA 10,11 m2

3135 3135

54 54

POZ.3.4 PODCIĄG 45/24 spód na +2,85

3235

D

5

526

365

85

5

722

18x28x18

365 365

30

LEGENDA: 5

5 324 396 324 324

3235 3235

85

709 62 9

A

365 365

30

1625

25

+/- 0,00

0.05 K. SCHODOWA 3,14 m2

24

1 266

1%

1005

12

285

1%

C

231

CHODNIK, TARAS

70

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,54

-0,25

3015

24

12

1 266

30

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85

365

3355

365

100

POZ. R1 ŻELBETOWA RAMA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

150

12

+/- 0,00 0.06 GARAŻ 22,76 m2 5 323

25

2L19/180

142

60

508 508 508

0.07 GABINET 15,32 m2

12

54

12

3015

24

12

30

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85

348 365

1%

3235 POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,54

0.09 KUCHNIA 11,03 m2 +/- 0,00

+/- 0,00

508

2L19/270

365

365

D

2L19/120

0.08 SPIŻARNIA 3,56 m2

4555

25

2505

142

POZ.3.2 NADCIĄG 24/30 spód na +2,85

197

12

2 9 28

955

2145 2145

3015

54

142 142

POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85 POZ.5.1 WIENIEC spód na +2,85

42

E

1. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA. 2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY. 3. NADPROŻA OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STANOWIĄ PODCIĄGI ŻELBETOWE, WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO, NADPROŻA TYPU L I MUROTHERM OPARTE NA ŚCIANIE MINIMUM 15 CM. 4. PRZED WYMUROWANIEM KOMINÓW NALEŻY DOBRAĆ TYP I PRZEKRÓJ PRZEWODU SPALINOWEGO ODPOWIEDNIO DO ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA TYPU I MOCY KOMINKA ORAZ KOTŁA C.O. 5. PRZKRÓJ RURY DOPROWADZAJĄCEJ POWIETRZE DO KOMINKA DOPASOWAĆ ODPOWIEDNIO DO ZALECEŃ PRODUCENTA.

RS Ø10cm

30

RS Ø10cm

A

100 100

2545

255 80

60

121

3355

3975 2765 80

4

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5 0

1

2

3

4

5

337

100

300

40

14

230

100

ELEWACJA POŁUDNIOWA 0

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY

MAJ 2011 PAŹDZIERNIK 2011

1

2

3

4

5

645

270

62

254

40

457

40

254

100

0

ELEWACJA ZACHODNIA 1

2

3

4

5

PROJEKT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SĘKOWIE


2

3

4

5

B

1

1 542 185

3595 3975 360

375

615

480 2555

1425

480 1 044 334

100 140

1005 1005

2545

100 140

PRZESUWNE ŻALUZJE DREWNIANE

2L19/120

42

30 24

54

30 54

24

54

E

2L19/120

POZ.5.1 WIENIEC

POZ.5.1 WIENIEC

197

UWAGI: UWAGI : 1. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA. 2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY. 3. NADPROŻA OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH STANOWIĄ PODCIĄGI ŻELBETOWE, WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO, NADPROŻA TYPU L I MUROTHERM OPARTE NA ŚCIANIE MINIMUM 15 CM. 4. PRZED WYMUROWANIEM KOMINÓW NALEŻY DOBRAĆ TYP I PRZEKRÓJ PRZEWODU SPALINOWEGO ODPOWIEDNIO DO ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA TYPU I MOCY KOMINKA ORAZ KOTŁA C.O. 5. PRZKRÓJ RURY DOPROWADZAJĄCEJ POWIETRZE DO KOMINKA DOPASOWAĆ ODPOWIEDNIO DO ZALECEŃ PRODUCENTA.

D 150 2345

2L19/200

387

POZ.5.1 WIENIEC spód na +7,10 5 387

1.08 TARAS 2 9,75 m2

PRZESUWNE ŻALUZJE DREWNIANE

505

30

456 3575

24

24 24

985

456

54

1485

3075

24

10

12

LEGENDA:

90 210

200 160 100 1 070

12

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: ŻELBETOWA ŚCIANA, GR. 28CM, DESEK, GR. 2CM NA RUSZCIE DREWNIANYM 398 1 5245

12

272

A

+ 3,22

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM, DESEK, GR. 2CM NA RUSZCIE DREWNIANYM

BALUSTRADA h = 110cm 200 160

2L19/240

90 210

2L19/150

90 210

POZ. 4.10 SŁUP

+ 3,24

244

12 26

17

16

15

14

13

11

12

9

10

12

54

POZ. 4.10 SŁUP

1.02 KOMUNIKACJA 11,66 m2

POZ.5.2 WIENIEC spód na +7,10 5

472 100

+ 1,445

35

2L19/240

240

25 9

200

2L19/240

200 80 1 524 5 398

1.01 K. SCHODOWA 7,39 m2

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ, GR. 25CM

1.04 SYPIALNIA 1 24,20 m2

10

120 228 5

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE Z: BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 30CM, WYKOŃCZONE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SYLIKONOWYM

1

18x28x18

+ 3,22

+ 4,24

C 3075

12

100

247

1.07 TARAS 1 25,33 m2

A

2

3

4

5

6

7

8

7035

25

35 7765

3695

54

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE TRÓJWARSTWOWE Z: BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM, WEŁNY MINERALNEJ, GR. 26CM, DESEK, GR. 2CM NA RUSZCIE DREWNIANYM

+ 3,24 90 210

2L19/150

22

175 120 228 5

1.06 SYPIALNIA 3 20,29 m2

1.05 SYPIALNIA 2 24,33 m2

+ 3,24

C

30

12

3095

85

54 375

3355

3355

50

627

508

387

387

+ 3,24

150

D

POZ.5.1 WIENIEC spód na +4,33

31 5

5

BALUSTRADA h = 110cm

POZ. R1 ŻELBETOWA RAMA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

50

197

2145 2145

POZ.5.1 WIENIEC spód na +4,33

152 152

42

E

24

RS Ø10cm 30

RS Ø10cm

12

5

2L19/200

3595 50

POZ.5.1 WIENIEC spód na +4,33

24

24

24

30

30

30

152 152

54

24

54

1925 40

40 2535 2535

100 230

615

337 537

+ 3,10

2535 2535

100 230

480

143,46 m2

RAZEM

* - POWIERZCHNIE NIE WLICZONE DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU.

1505 1505

1925 1505 1505

505

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU

94,93 m2 108,38 m2 203,31 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU

193,28 m2 386,56 m2

1005 1005

RZUT PODDASZA

1425

480

2

3

B

1 542

1

4

7,39 m 2 11,66 m 2 20,51 m 2 24,20 m 2 24,33 m 2 20,29 m 2 25,33 m 2 9,75 m 2

RS Ø10cm

110 5

PRZESUWNE ŻALUZJE DREWNIANE 457

powierzchnia:

1.01. K. SCHODOWA 1.02. KOMUNIKACJA 1.03. ŁAZIENKA 1.04. SYPIALNIA 1 1.05. SYPIALNIA 2 1.06. SYPIALNIA 3 1.07. TARAS 1* 1.08. TARAS 2*

A

2L19/120

RS Ø10cm

40

3095 3975 3595

pomieszczenie:

POZ. R1 ŻELBETOWA RAMA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

BALUSTRADA h = 110cm

BALUSTRADA h = 110cm

375

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: POWIERZCHNI:

POZ.5.1 WIENIEC 2L19/120

30

POZ.5.1 WIENIEC

185

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS, KANAŁ DYMOWY 36 X 36CM / PRZEDÓD ø20 CM.

C

KS

RS Ø10cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE Z BLOCZKÓW SILKA, GR. 24CM

B

627

C

A

17

383

251

251

383 383

1.03 ŁAZIENKA 20,51 m2 + 3,24

735 5 1005

30 54

POZ.5.1 WIENIEC spód na +7,10 5

120

24

ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE Z SILKA, GR. 11,5CM

383

3595

3075 456

85

1485

24 24

150 2345

12 985 456

12

5

BALUSTRADA h = 110cm

3575 154

24 54

521

30

31 5

50

RS Ø10cm

B

POZ.5.1 WIENIEC spód na +4,33

+ 3,24

5 1

2

3

4

5

50

0

337

100

140

100

50

5265

50

160

100

124

30

120

122

80

270

140

150

357 5

364

ELEWACJA PÓŁNOCNA 0

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY

MAJ 2011 PAŹDZIERNIK 2011

1

2

3

4

5

ELEWACJA WSCHODNIA 0

1

2

3

255

4

81

100

100

254

120

240

36 5

5

PROJEKT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SĘKOWIE


0

3

2

1

A

+7,70

30

+7,70

+7,75

+7,75

+7,70

+7,70

+6,375

+6,425

C

E

+7,75

+7,75 5

4 +7,75

5

5 +7,75

+7,70

130 5

1275

1275

60

625

60

KROKIEW 8/18

+5,80

SUFIT PODWIESZANY

25

A 25

+5,585

+5,80

SUFIT PODWIESZANY

325

8

82 256

90

80

90

90

90

90

90

90

63

90

52

8

38

74

51

332 5

495

256

90

256

8

20

256

+4,785

256

160 256

261

+4,40

PŁYTKA WŁÓKNOCEMENTOWA ŁATY KONTRŁATY FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA KROKWIE / WEŁNA MINERALNA, 18 cm STELAŻ STALOWY / WEŁNA MINERALNA, 12 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA 2 x PŁYTA G-K, 2,5 cm

MURŁATA 12x12

POZ. 5.1 WIENIEC

332 5

+5,80

PŁATEW STALOWA 2x[]160

3135

POZ. R1 RAMA ŻELBETOWA

A

+5,80

SUFIT PODWIESZANY PŁATEW STALOWA 2x[]160

+6,425

KROKIEW 8/18

625

50

MURŁATA 12x12

+5,80

B KROKIEW 8/18 1%

29

24

POZ. 5.1 WIENIEC

B

A

80

60

625

615

MURŁATA 12x12

B DYSTANS 18/18/8

MURŁATA 12x12

+5,81 +5,585

A

POZ. 5.1 WIENIEC

MURŁATA 12x12

1345

+7,105

A DYSTANS 18/18/8

2115

B

24

C

+6,425

80

132 5

30 0

+4,24

800

D

POZ. 5.1 WIENIEC

15

15

54

54

+2,85

+2,85 +2,70

POZ. 5.1 WIENIEC

POZ. 5.1 WIENIEC

+2,54

+3,24

+2,70

POZ. 3.3 PODCIĄG

SUFIT PODWIESZANY

POZ. 5.1 WIENIEC

SUFIT PODWIESZANY

8

CHUDY BETON

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PŁYTA OSB, 2,2 cm ŁATY/WEŁNA MINERALNA W SPADKU 2%, 4 - 13 cm FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA KROKWIE / WEŁNA MINERALNA, 18 cm STELAŻ STALOWY / WEŁNA MINERALNA, 12 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA 2 x PŁYTA G-K, 2,5 cm

F

4225

70

480

ŁAWA FUNDAMENTOWA

C 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PŁYTA OSB, 2,2 cm ŁATY KROKWIE 18 cm DESKI, 2 cm

45 165

D

CHUDY BETON

PARKIET DREWNIANY, 3 cm WYLEWKA BETONOWA, ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 6 cm STYROPIAN EPS 100-038, 12 cm STROP TERIVA, 24 cm SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, 15 cm

45

CHUDY BETON

2

3

4

5

340 120 50

1 290

OPASKA DRENARSKA 25

ŁAWA FUNDAMENTOWA CHUDY BETON

A

PŁYTKA WŁÓKNOCEMENTOWA ŁATY KONTRŁATY FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA KROKWIE / WEŁNA MINERALNA, 18 cm STELAŻ STALOWY / WEŁNA MINERALNA, 12 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA 2 x PŁYTA G-K, 2,5 cm

120

15 56 40

96

56 40

PRZEKRÓJ A

-0,30

1 240

25

CHUDY BETON

KRAWĘŻNIK BETONOWY

-1,50

50

OPASKA DRENARSKA

ŁAWA FUNDAMENTOWA

DESKI, 2 cm WYLEWKA BETONOWA, 30 cm ZBROJONA SIATKĄ Ø6 20 x 20 cm DESKI, 2 cm

1

5

-1,00

PUSTAK IZOLACYJNY STAHLTON ISOMUR Plus

34

-1,00

54 -0,54

96

120

120

OPASKA DRENARSKA

225

CHUDY BETON

0

G

45

3595 ŁAWA FUNDAMENTOWA

ŁAWA FUNDAMENTOWA

E

270

270

270 5 34

-0,54

15

315

615

480

ŁAWA FUNDAMENTOWA

B

±0,00

-1,50 420

255

G

±0,00

54

15

80 40

40

40

95

120

55

55

56 96

CHUDY BETON

40

10 40

40

-0,30

15 15

31

30

54

15

-0,30

PUSTAK IZOLACYJNY STAHLTON ISOMUR Plus

KRAWĘŻNIK BETONOWY

-1,50 50

OPASKA DRENARSKA

270

325 279

279

KRAWĘŻNIK BETONOWY -0,25

15 15

5 34

54

H

±0,00

56

56

-1,00 96

120

120

-0,54

G

PUSTAK IZOLACYJNY STAHLTON ISOMUR Plus

15

15

39

30

-0,30

PUSTAK IZOLACYJNY STAHLTON ISOMUR Plus

±0,00

54

PUSTAK IZOLACYJNY STAHLTON ISOMUR Plus

±0,00

55

KRAWĘŻNIK BETONOWY

POZ. 5.1 WIENIEC

39

G

+1,465

118 5

1305

12

279

12

+1,445

285

285

270

270

286

454

18 x2 8 x1

39

68

POZ. 3.2 NADCIĄG

SUFIT PODWIESZANY

24

+2,70

44

44

2

336

39

24 15

+2,85

POZ. 3.1 PODCIĄG

D

+3,24 +3,10

39

800

4495

78 5 11 15 24

POZ. R1 RAMA ŻELBETOWA

F

+3,22

24

+2,70

+3,24

54

800 34 +2,88

100

D

E +3,24

+3,22

800

1565

+3,985

ŁAWA FUNDAMENTOWA

B

D PARKIET DREWNIANY, 3 cm WYLEWKA BETONOWA, ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 6 cm STYROPIAN EPS 100-038, 12 cm STROP TERIVA, 24 cm SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, 15 cm

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PŁYTA OSB, 2,2 cm ŁATY/WEŁNA MINERALNA W SPADKU 2%, 4 - 13 cm FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA KROKWIE / WEŁNA MINERALNA, 18 cm STELAŻ STALOWY / WEŁNA MINERALNA, 12 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA 2 x PŁYTA G-K, 2,5 cm

CHUDY BETON

G PARKIET DREWNIANY, 3 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 6 cm FOLIA POLIETYLENOWA STYROPIAN XPS, 30 cm 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA BETON B15, 15 cm PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI, 30 cm

PRZEKRÓJ B 0

1

2

3

4

5

H

PODEST DREWNIANY PARKIET DREWNIANY, 3 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 6 cm FOLIA POLIETYLENOWA STYROPIAN XPS, 30 cm 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA BETON B15, 15 cm PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI, 30 cm

PŁYTKI CERAMICZNE, 3 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 10 cm FOLIA POLIETYLENOWA STYROPIAN XPS, 6 cm 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA BETON B15, 15 cm PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI, 30 cm

3

4

+7,75

5 +7,75

5

+7,70

+7,75

30 0

12

+7,70

5

ŻWIR, 10 cm GEOWŁÓKNINA FILTRUJĄCA STYROPIAN XPS, W SPADKU 2%, 18 - 25 cm 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA STROP TERIVA, 24 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, MASZYNOWY, 1 cm

+7,70

1305

MURŁATA 12x12

1515

MURŁATA 12x12

SUFIT PODWIESZANY

12

12

PŁATEW STALOWA 2x[]160 MURŁATA 12x12

+4,57 24

24

256

+4,57 62

+6,425

MURŁATA 12x12

+5,80

PŁATEW STALOWA 2x[]160

313 5

DYSTANS 18/18/8

JĘTKA 4/18

SUFIT PODWIESZANY

MURŁATA 12x12

1325

A

POZ. 5.1 WIENIEC

156 5

A DYSTANS 18/18/8

+6,375

1275

24

1325

1375

0

30

+4,24

1355 285

G

ZAKRES PROJKETU: - KONCEPCJA - PROJEKT BUDOWLANY

MAJ 2011 PAŹDZIERNIK 2011

CHUDY BETON

PARKIET DREWNIANY, 3 cm WYLEWKA BETONOWA, ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 6 cm STYROPIAN EPS 100-038, 12 cm STROP TERIVA, 24 cm SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STALOWYM, SYSTEMOWYM, 15 cm

30

5 15

80 120 40

96 40

40

40

40

40

480

ŁAWA FUNDAMENTOWA

D

±0,00

-1,50 420

25

56

56

-1,00

-1,50 50

34

54

54

5 34 56

-0,54

-1,00 96

120

56

80

-0,54

OPASKA DRENARSKA

KRAWĘŻNIK BETONOWY

±0,00

15

39 15

5

54

KRAWĘŻNIK BETONOWY

PŁYTKA WŁÓKNOCEMENTOWA ŁATY KONTRŁATY FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA KROKWIE / WEŁNA MINERALNA, 18 cm STELAŻ STALOWY / WEŁNA MINERALNA, 12 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA 2 x PŁYTA G-K, 2,5 cm

270

285

270

285

354

90

G ±0,00

-0,30

A

486

POZ. 5.1 WIENIEC

SUFIT PODWIESZANY

140

POZ. 5.1 WIENIEC

672 5

39

39

39

15 24 15

+2,85

+2,70 SUFIT PODWIESZANY

SUFIT PODWIESZANY

230

+0,90

+3,24

+2,85

40

119

POZ. 5.1 WIENIEC

+2,30

POZ. 5.1 WIENIEC 109

D

+3,24 15 24 15

+3,24

D

15 24 15

109

100

+4,33

1355

+4,33

POZ. 5.1 WIENIEC

G PARKIET DREWNIANY, 3 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Ø6 10 x 10 cm, 6 cm FOLIA POLIETYLENOWA STYROPIAN XPS, 30 cm 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA BETON B15, 15 cm PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI, 30 cm

70

420

50

480 ŁAWA FUNDAMENTOWA

OPASKA DRENARSKA 25

ŁAWA FUNDAMENTOWA

CHUDY BETON

CHUDY BETON

PRZEKRÓJ C 0

1

2

3

4

5

PROJEKT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SĘKOWIE

PORTFOLIO_PAWEŁ_KACZMAREK  
PORTFOLIO_PAWEŁ_KACZMAREK  

Portfolio z autorskimi projektami architektonicznymi Pawła Kaczmarka - absolwenta Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznański...

Advertisement