Page 1


Cuprins

Proiect realizat de

Editorial: DĂRUIREA... Puterea supremă.............................. 3 Capitolul I: Sarcina și nașterea........................................... 6 Început de sarcină... greţuri matinale?................................. 7

și susținut de

Determinarea factorululi Rh.................................................... 8 Obezitatea maternă și diabetul gestațional...................... 9 Tratamentul afecțiunilor stomatologice în perioada sarcinii (trimestrele II și III)...................................................... 12 Infecţia urinară şi sarcina........................................................ 15 Naşterea naturală...................................................................... 20 Burtica mamei după naştere Diastazis abdominalis.... 36

Redacția

Primul Centru de Nașteri din România.............................. 38

Manager de proiect: Dr. Mohamed ZAHER

Coordonator Științific: Prof. Univ. Dr. Vlad Tica

Jurnalul Isis File de poveste................................................... 45 Capitolul II: Ghid de alăptare............................................ 48 Capitolul III: Sfaturi utile pentru părinți...................... 58 Vitamina D - „Vitamina soarelui”........................................... 59 Varicela - informaţii utile pentru părinţi........................... 64 Capitolul IV: Recomandări pentru o viață sănătoasă..... 66

Redactor Șef:

Primul Ajutor - Episodul 4. Acordarea ajutorului de

Andreea Badea-HAHUI

urgență......................................................................................... 67

Imaginile din prezenta publicație sunt proprietatea Spitaluilui Privat Isis (fotografii realizate în interiorul sau în afara spitalului și/sau achizițonate de pe site-urile de microstock).

EDITORIAL

Electrocutarea............................................................................ 68

Echipa de redacție:

Citomegalovirus Ig M și Ig G................................................. 70

Dr. Mohamed ZAHER

Factorul reumatoid................................................................... 72

Mohamed ZAHER Manager General ISIS Hospital

O

Umbre, urme și reverberații Un sfert de secol prin Carpați

are este uşor să construiești multe poduri?

Am cunoscut culturi şi tradiţii noi, am avut

… podul cunoașterii, podul culturii, podul

incertitudini şi multe motive de nelinişte, am

adaptării, podul înțelegerii, podul rațiunii și, nu

întâlnit oameni interesanţi şi am legat prietenii

în ultimul rând, podul toleranţei.

pe viaţă.

14 Iunie, 1992, ora 07:25, ating pentru prima

Un sfert de secol în România, perioadă plină

dată pământul românesc

de satisfacţii, provocări, încercări și multe

Azi, după 25 de ani, ating cu aceeași emoție

schimbări, o experiență unică prin care mi-am

acest pământ

construit personalitatea, prezentul şi viitorul,

De 25 de ani, tu, Românie, ai devenit casa mea!

perioadă care l-a schimbat pe cel care credeam că sunt.

Viaţa dincolo de graniţele ţării mele a venit cu

Dr. Elvira URSATII

Capitolul V: Abonamente de sănătate şi pachete de

provocări, eşecuri, dar şi cu realizări care m-au

Dr. Bogdan CIORNEI

screening.................................................................................... 76

transformat într-o persoană mult diferită de cea

S. L. Dr. Viorel CRISTUREAN

Capitolul VI: Evenimente și acțiuni.............................. 107

din ţara natală. Lumea mea a devenit mai mare şi

Odată ce am aterizat în România, când am

mi-a venit greu să renunţ la ea dar suspin adânc

intrat în aeroport, s-a schimbat mai mult decât

după locurile unde am crescut, unde am făcut

casa, stilul de viață, clima, tradițiile, obiceiurile

primii pași, unde am rostit primele cuvinte, unde

culinare, program și .... tot. Viața aici aduce

am construit primele castele din nisipul galben

o mulţime de obstacole, emoţii, provocări şi

al mării Mediterane din apropierea casei mele,

eşecuri, iar toate acestea au avut un impact greu

unde am învățat să pronunț primele cuvinte

de imaginat asupra personalităţii mele.

Vania LIMBAN Dr. Magdalena OPREA Cristina FODOR

Coperta și Graphic design:

Nu am mai fost aceeaşi persoană

sau clasa mea din şcoala generală, mi-e dor de miresmele livezilor de portocale. Mi-e dor!

Probabil că nu am realizat imediat, dar într-o bună zi m-am privit altfel.

Ghid de sanatate (Constanta) = ISSN 2286 – 3044

Oare se mai stinge vreodată dorul de acasă?

ISSN–L 2286 – 3044

Am crescut, am evoluat şi am mers mai departe, Aceşti 25 de ani au venit cu multe provocări,

am continuat dar într-un alt mod. Unele cicatrice

incertitudini şi experienţe mai mult sau mai

sunt bune, altele rele, dar nimic nu a mai fost la

puţin plăcute.

fel. Lucruri care erau importante odată, îşi pierd din însemnătate. Lucruri care păreau lipsite de

2

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

3


valoare devin, dintr-o dată, importante. Trec

abia când am ajuns în colţurile sale îndepărtate

frumoase pe care le-a trăit, la fel și medicul din

Paulo Coelho spunea că “trebuie să știi când se

zilele, lunile și anii, iar gândul la rude, prietenii

am realizat de fapt cât de mare este cu adevărat

mine își amintește cu emoție fiecare început

încheie o etapă din viața ta; dacă te încăpățânezi

de peste mări și ţări; prieteniile devin nepreţuite

şi cât de uimitoare este. Aflând complexitatea

de viață care a pornit din mâinile mele, fiecare

să rămâi mai mult decât este necesar, pierzi

ca o alinare, un pansament.

şi imensitatea ei, nu am mai putut renunţa

gravidă care răsuflă ușurată când îi spun că

bucuria de a trăi și sensul vieții”, iar eu deja stiu

niciodată la ea.

micuțul este sănătos, fiecare viitoare mamă

asta… Nu aș schimba nimic din ceea ce am făcut

căreia îi confirm o sarcină sau fiecare femeie care

până acum, pentru că regretele nu şi-au găsit

Plecarea din ţara natală a fost cea mai grea parte,

își regăsește sănătatea după ce am consultat-o.

loc niciodată în cariera mea.

Am început să redefinesc ideea de succes, să realizez că obiectele nu aduc fericirea.

dar odată ce am făcut acest pas, nimic nu a mai

Sunt mii de paciente care au trecut cu încredere

Am început să mă întreb: oare mă voi mai putea

fost imposibil. Am putut călători mai departe,

sau cu speranță pragul cabinetului și îmi

Am pășit în fiecare dimineață în spital neștiind

întoarce acasă?

am învăţat să vorbesc o altă limbă, am gătit

amintesc de ele de fiecare, le salut respectuos

ce îmi va oferi ziua. Am intrat în sala de operații

preparate diverse şi am cunoscut altă cultură.

cu același zâmbet pe care mi l-au dăruit în semn

știind că intervenția trebuie să se încheie în cel

Poate că voi avea posibilitatea să revin după o

Am înţeles tradiţiile şi obiceiurile locului, s-au

de apreciere.

mai fericit mod. Am stat în oricare din orele

vreme în țara natală, dar nu voi mai putea avea

deschis oportunităţi, Mi-am demonstrat că pot

niciodată acolo viaţa de altădată. Oamenii pe

trăi peste hotare şi că pot supravieţui. Am avut

Primesc poze cu bebeluși sănătoși și văd familii

nașterii, am tăiat împreună cordonul ombilical,

care i-am lăsat în urmă se schimbă, eu devin o

curajul să-mi urmez visul. Dar am deschis Cutia

fericite. Viața mea continuă în fiecare dintre voi;

am zâmbit, am plâns de fericire. Am trăit

altă persoană şi, în timp, se instalează distanţa.

Pandorei şi nu o mai pot închide; sunt mai fericit,

este acolo unde se aude un scâncet, unde răsare

momente unice…

mai împlinit şi mai mulţumit - Imposibilul nu

un zâmbet, unde curge o lacrimă de bucurie.

Dintr-o vorbă românească extrag cuvintele

În timp ce eu trăiam anii în România, viaţa

nopții alături de gravide așteptând momentul

există!

“casă, dulce casă”. Iar eu aici, în România, simt

de acasă curgea la fel. Oamenii au mers în

Și totuși, unele lucruri încep, pe măsură ce altele

continuare la muncă, la cumpărături sau în

În viață, unele lucruri încep, pe măsură ce altele

vacanţe, şi-au aniversat zilele de naştere, s-au

se încheie. Timpul se scurge încet, încet, până

căsătorit, au schimbat locul de muncă şi casa,

când se consumă de tot. Pentru voi, adolescente

unii s-au născut, altii din păcate ne-au părăsit.

– gravide – tinere mămici - femei, pentru voi toți

Deşi totul pare neschimbat, adevărul este că

ceilalți, timpul meu are o altă însemnătate decât

viaţa a mers mai departe şi fără mine. Acesta

are pentru mine. Are o altă dimensiune și este

este un preţ uriaş pe care trebuie să-l plătesc

altfel evaluată tocmai prin prisma tangenței

odată ce am decis să plec. La un moment dat

care ne “apropie”. Îmi împart timpul, mai bine

voi realiza că nu mă voi întoarce acasă nici dacă

zis viața, cu cei care au nevoie de ea. Și fac acest

dorul și dorinţa sunt prea mari.

lucru de foarte mulți ani…

Lumea mea devine mai mare, odată cu locurile

Au trecut ore, au trecut zile … săptămâni. S-au

şi experienţele noi pe care le trăiesc în fiecare zi,

scurs luni ... și ani. Privesc în urmă, retrăind cu

lumea mea se extinde. Şi m-a determinat să caut

emoție fiecare clipă. De concentrare, reușită,

în permanenţă experienţe, orizonturi, provocări

oboseală, speranță, zâmbete, preocupare, de

noi şi să nu mă mai mulţumesc cu realizări mici.

optimism. Sunt cu certitudine momentele care

că e casa mea.

se încheie…

definesc conceptul de MEDIC, care exprimă

4

Am devenit pentru totdeauna dependent de

dăruirea și care emană pasiunea pentru “a face

explorări şi nu voi mai avea cale de întoarcere.

bine” și pentru “a da viața”. La fel cum fiecare

Am ştiut în permanenţă că lumea este mare, dar

persoană își amintește cu drag de clipele

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

5


DIVERSE

Cum alegi maternitatea unde vei naște?

Capitolul I

Sarcina și nașterea

Ești însărcinată? Atunci sigur îţi pui

P „

întrebări-cheie!

gând? Frică intensă? Frica pierderii sau normalitate, natural, firesc, am încredere?

rintre gravide circulă adesea această întrebare:

4.

„Este corect să ne alegem medicul sau

sarcinilor, te determină să alegi un anume tip de

maternitatea?”

îngrijire medicală?

Antecedententele,

pierderile

repetate

ale

Ar putea fi corect sau nu, însă este bine să avem în

5. Ai o percepţie naturală despre îngrijirea sarcinii?

vedere mai multe aspecte.

6. Te-ai gândit încă de la începutul sarcinii care ar

Oamenii sunt diferiţi, fiecare sarcină are un istoric

fi modul potrivit în care vei naşte? Te regăseşti în

mai mult sau mai puţin emoţional, fiecare om îşi

opţiunea de naştere pe care ai luat-o?

alege deciziile din viaţă în funcţie de evenimentele

7. Preferi ca medicul tău să decidă modul în care vei

personale cu care s-a confruntat până în acel

naşte?

moment.

8. Ai antecedente de viaţă naturală, alimentaţie, un anume curs vindecător al minţii prin gestionarea

În orice alegere pe care o faci în viaţă ia în

emoţiilor?

considerare mai mulţi factori!

9. Te îndrepţi către o anume maternitate din

A face ceea ce face toată lumea poate fi confortabil

considerente financiare, emoţionale sau pentru

pentru unele persoane, dar pentru tine se poate

a-l urma pe medicul tău? Întreabă-te dacă eşti în

dovedi a fi o alegere care îţi aduce trăiri intense,

echilibru cu cele trei aspecte din viaţa ta.

dezacord, îndoială, dezamăgire. În acest caz, dacă

10. Când ai ales maternitatea, ai simţit că medicul

eşti însărcinată sau dacă eşti un viitor tătic care deja

tău îţi respectă punctul de vedere, că ai o relaţie

ţi-ai pus aceste întrebări, te invit către autoanaliză.

emoţională bazată pe încredere şi respect reciproc?

Nu îţi răspunde în acest moment, lasă timp de

Încredere deplină în competenţele medicale şi în

gândire.

rolul de susţinător în timpul naşterii? 11.

Întrebări cheie când porneşti pe acest drum:

6

© 2017 • Arena medicală nr. 17

Dacă ai ales maternitatea din considerente

financiare, află care sunt ritualurile interne şi

1. Cine vrei să îţi urmărească sarcina şi de ce?

pregăteşte-ţi un plan personalizat de naştere,

2. Este o sarcină intens medicalizată? Este o sarcină

adaptându-te protocoalelor instituţiei.

obţinută cu greu?

12. Când alegi maternitatea, analizează dacă îţi

3. Cât de importantă este siguranţa sarcinii tale din

doreşti o naştere medicalizată sau o naştere naturală

punct de vedere medical? Ce emoţii îţi trezeşte acest

şi află rata naşterilor naturale din acea instituţie. Află

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

7


dacă medicul ales însoţeşte pacienta şi în timpul

pe care o purtăm toată viaţa. Amintirea naşterii va fi

travaliului.

mereu reînviată fiindcă acolo unde se întâlnesc câteva

13. Când alegi maternitatea, află care este politica

femei şi mai mult, dacă au copii, discuţia despre naştere

internă. Fiecare loc îşi pune o amprentă personală.

apare destul de des, indiferent de vârsta femeii.

Oamenii pot fi predomaminant raţionali sau

Alegerea informată poate aduce echilibrul de după

predominant emoţionali. După ce vei afla practicile

naştere.

interne, poţi înţelege dacă protocolul stabilit este

Când nu ai avut informaţia, ai avut aşteptări

predominant raţional sau emoţional.

neestimate şi rişti să fii dezamăgit. Dezamăgirea iniţială se poate răsfrânge şi în alte aspecte ale vieţii

Naşterea unui copil este o experienţă emoţională.

tale: relaţia cu sine, alăptare, relaţia cu copilul, cât şi

Femeia şi familia poartă emoţiile toată viaţa.

relaţia familială ulterioară.

Informează-te despre emoţiile prezente la naştere, află cum le poţi depăşi iar în felul acesta, vei

Dezamăgirea iniţială poate genera diferite

descoperi dacă anumite instituţii acordă importanţa

sentimente

cuvenită acestei etape.

În rândurile următoare voi cita din expresiile

14. Este potrivit să alegi modul în care vei naşte şi să

mămicilor întâlnite imediat după naştere sau

te asiguri că este ceea ce ţi se potriveşte: discută cu

ulterior:

medicul tău, cu familia, cu educatorii prenatali.

„M-am simţit dezamăgită” (aşteptări neestimate în

Înainte de a porni pe un drum, alege informat.

relaţia cu medicul, personalul medical, ritualurile de monitorizare ale travaliului sau ale operaţiei

De ce acest articol? Așa cum vă spuneam, naşterea este o experienţă

cezariene). „M-am simţit folosită” (pentru că nu au fost exprimate dorinţele iniţiale, teama faţă de autoritate - cadre medicale şi neexprimarea dorinţelor în relaţie cu ei). „Nu am fost respectată” (lipsa comunicării eficiente cu cei care au însoţit gravida şi mama) „Nu am putut să nasc” (aşteptări neestimate, lipsa comunicării emoţionale anterioare cu medicul, comunicare incompletă şi confuză din timpul travaliului, mesaje contradictorii primite) „Am făcut depresie, nu am putut să alăptez, am ablactat” (protocoale interne înclinate către raţional, atenţie exacerbată către complicaţii, separarea copilului de mamă, neimplicarea mamei în îngrijirile imediate de după naştere) Acestea sunt câteva impresii pe care ni le propunem să le detaliem în alte articole, astfel încât fiecare femeie să îşi înţeleagă normalitatea, cu întregul ei istoric personal, familial şi relaţional.

8

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

9


10

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

11


EVA ȘI SARCINA •

xperiența unei nașteri prin operație

Există în antecedente operații uterine invazive

sau cezariene multiple (1/3 din cazuri necesită ca o

placentă, ceea ce duce la oprirea fluxului de oxigen

naștere după cezariană sau o altă operație uterină să

pentru bebelușul tău.

aibă loc tot prin operație cezariană)

În ce condiții voi avea programată o naștere prin

La ce să mă aștept în timpul unei operații

operație cezariană?

cezariene?

Uneori, necesitatea de a avea nevoie de o operație

De obicei, partenerul tău poate sta alături de tine în

motive, bebelușul tău nu poate suporta o naștere pe

cezariană poate fi stabilită încă dinainte de

cea mai mare parte a pregătirilor și, de asemenea,

cale vaginală;

declanșarea travaliului. O parte din condițiile care

la naștere. În anumite situații speciale în care

impun programarea unei operații cezariene sunt:

operația cezariană reprezintă o adevărată urgență,

Naşterea prin operație cezariană

cezariană

suferință fetală, decolare sau dezlipire prematură de

Dr. Mohamed ZAHER Obstetrică-Ginecologie ISIS Hospital

E

Alte condiții de naștere urgentă: ruptură uterină,

Cordonul ombilical este înfășurat strâns în jurul

Pentru fiecare femeie însărcinată există posibilitatea

gâtului copilului (circulară de cordon) ceea ce poate

de a naște printr-o operație cezariană. Cel mai

constitui un pericol de ștrangulare sau diminuare

(transversă sau pelviană) sau are o suferință sau o

important lucru pe care pot să ți-l sugerez dacă ești

a fluxului de oxygen în timpul unei nașteri pe cale

anomalie deja cunoscută;

însărcinată este să te informezi. Citeşte, discută cu

vaginală;

Există trei sau mai mulți fetuși;

În cazul în care nu ai avut o consultație preanestezică

medicul și cu educatorul prenatal, discută cu alte

Mama are herpes genital sau o altă infecție ce

în timpul sarcinii, unul din primele lucruri la care

mame şi iar citeşte! Află tot ce poţi despre naştere:

col, ceea ce poate duce la compresia acestuia în

poate fi transmisă copilului printr-o naștere vaginală;

trebuie să te aștepți este o examinare de către

naturală sau prin cezariană. Cel mai rău lucru care ți

timpul expulziei și la oprirea aportului de oxigen

Mama are placenta previa (placenta este

medicul anestezist, care îți va analiza istoricul

se poate întâmpla este să intri “oarbă” în experiența

pentru bebeluș;

implantată atât de jos în uter încât blochează ieșirea

medical, îți va prezenta opțiunile pe care le ai cu

nașterii, să nu știi ce se va întâmpla și ce opțiuni poți

copilului) sau placenta abruptio (placenta este

privire la tipul de anestezie efectuată și, împreună,

avea.

datorită opririi dilatației, fie din alte motive;

separată de peretele uterin) și bebelușul este în

veți lua cea mai bună decizie pentru tine și pentru

Chiar dacă ai mai trecut prin experiența unei nașteri

pericol;

bebelușul tău. În prezent, anestezia generală care te

naturale, fiecare sarcina și naștere este diferită de

expulzia bebelușului;

celelalte și se pot întâmpla unele lucruri care să

necesite o intervenție medicală pentru a salva viața

împiedică expulzia acestuia;

Cordonul ombilical prolabează sau alunecă în

Copilul nu avansează în canalul nașterii fie Dilatație insuficientă, ceea ce face imposibilă

partenerului tău nu îi va fi permis să stea în sala de operație.

O preeclampsie maternă se înrăutățește rapid

va adormi complet este foarte rar utilizată. Cel mai

făcând ca întârzierea nașterii să devină foarte

probabil vei avea o anestezie rahidiană, epidurală

periculoasă;

sau rahi-epidurală care îți va amorți jumătatea

Poziția defectuoasă a bebelușului, ceea ce

Bebelușul se află într-o prezentație dificilă

Disproporţie cefalopelvică, ceea ce înseamnă

mamei sau a bebeluşului.

Chiar dacă nimeni din familia ta nu a avut nevoie de

că bebelușul este prea mare și nu poate trece prin

o cezariană, asta nu înseamnă că nu este posibil ca tu

pelvis;

să ai nevoie de operație.

Mama are probleme de sănătate: - diabet sau greutate excesivă a mamei;

De ce aș putea avea nevoie de o naștere prin

- probleme cardiace sau pulmonare;

operație cezariană?

- probleme de hipertensiune arterială; - miopie;

- herpes genital;

Femeile pot avea o naștere neprogramată pe cale

chirurgicală din mai multe motive, printre care:

Gemeni sau mai mulți bebeluşi (nașterea

devine

multiplă pe cale vaginală poate fi dificilă și comportă

neregulată, ceea ce înseamnă că, din anumite

mai multe riscuri, însă au existat și nașteri vaginale

Frecvența

bătăilor

cordului

fetal

multiple care s-au desfășurat cu succes);

12

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

13


inferioară a corpului și îți va permite să rămâi

fel încât să îl poți vedea o fracțiune de secundă,

În ultimii 50 de ani, incidența placentei accreta a

conștientă pe durata operației, astfel încât să-ți poți

apoi îi va secționa cordonul ombilical și îl va preda

crescut de 10 ori;

vedea bebelușul imediat ce acesta este scos de către

spre îngrijire asistentei și medicului neonatolog. În

Prematuritate iatrogenă, leziuni fizice ale fătului;

medic din burtica ta.

timp ce personalul medical va examina bebelușul,

Creșterea riscului de naștere a unui făt mort la o

medicul tău va scoate placenta.

sarcină ulterioară.

uterine orizontale și verticale făcute în porţiunea inferioară a uterului au un risc mai scăzut de ruptură uterină. Într-o declarație apărută încă din 2001, Grupul

Înainte de efectuarea operației ți se vor face analize

Internațional de Informare despre Cezariană Pot să îmi reduc șansele de a naște prin cezariană?

de sânge și ți se vor administra soluții intravenoase

După o prima examinare, medicul sau asistenta

pentru a te hidrata. Medicul tău îți va fi spus să nu

de neonatologie îți vor aduce bebelușul pentru

mănânci sau să ei cu 6 - 8 ore anterior operației.

a-l vedea și a-l îmbrățişa. Dacă totul este în regulă,

Nu toate operațiile cezariene pot fi prevenite, dar

să abandoneze nașterea vaginală după o operație

Vei semna că ești de acord cu operația. Bătăile

bebelușul poate rămâne aproape de tine în timp

există o serie de căi prin care îți poți reduce șansele

cezariană. ICAN reafirmă faptul că nașterea vaginală

inimii copilului vor fi apoi monitorizate. Un cateter

ce medicul va coase operația, lucru care poate dura

de a avea una, printre care:

după o operație cezariană este cea mai sigură

Foley care este un tub mic, moale, de cauciuc este

aproximativ 30 de minute. Fiecare strat de mușchi

plasat în vezica urinară pentru a o menține goală

sau piele trebuie închis folosind clampe, staplere

sarcinii, alimentează-te adecvat, fă exerciții fizice,

în timpul operației. Aceste ultime pregătiri pot fi

sau suturi.

odihnește-te și mergi la controalele periodice.

făcute în sala de operație sau în timp ce te afli încă

(ICAN) susține faptul că, conform unor studii recente, femeile și medicii ginecologi nu ar trebui

Asigură-ți o stare optimă de sănătate în timpul

La debutul travaliului, vei dori să fii într-o stare

metodă pentru cele mai multe femei și bebeluși, în comparație cu riscurile unei noi incizii pe uter. Cu toate acestea, provocarea nașterii la femeile care

în salonul preoperator. Vei fi, apoi, transportată la

Apoi, după închiderea operației, vei fi transportată în

bună de sănătate.

sala de operație unde medicul anestezist îți va face

salonul post-operator unde vei rămâne până a doua

anestezia. Abdomenul tău va fi apoi spălat cu o

zi. Odată ce vei ajunge acolo, personalul medical

tău este neobișnuit de mare, precum și motivele

soluție dezinfectantă care ucide germenii și un câmp

te va ajuta să-ți alăptezi bebelușul pentru prima

acesteia.

operator va fi plasat în fața ta pentru a te împiedica

dată. După operaţie, va trebui să ții regim alimentar

Menține o poziție verticală în timpul travaliului.

Femeile și medicii ginecologi trebuie să analizeze și

să vezi operația. Acest câmp este o parte a câmpului

(numai lichide) până când vei avea primul scaun și

Mersul și ortostatismul pot facilita procesul nașterii

să cântărească cu seriozitate potențialele riscuri și

steril care previne producerea infecțiilor. Dacă

vei putea coborî din pat după o zi. Refacerea după o

făcând contracțiile mai eficiente și ajutând bebelușul

avantaje. Urmărirea travaliului în acest caz, trebuie să

dorești, totuși, să asiști la momentul nașterii și să vezi

operație cezariană durează aproximativ 6 săptămâni

să coboare mai ușor.

se facă în maternitate sub o supraveghere medicală

modul în care este efectuată operația, poți ruga

(este, totuși, o intervenție chirurgicală). Refacerea

personalul medical să poziționeze monitorul pe care

după o naștere naturală durează aproximativ 2

travaliului, și păstrează o bună hidratare în timpul

aceasta este redată, astfel încât să poți vedea.

săptămâni. Vor trece câteva luni până când muşchii

travaliului.

se vor “suda” complet.

Bea multe lichide acasă, în fazele incipiente ale

cezariană crește semnificativ riscul unei rupturi uterine.

foarte atentă de către personal medical specializat.

Discută cu medicul tău și consultă literatura de

specialitate pentru sfaturi privind evitarea unei

După administrarea anesteziei, partenerul tău, îmbrăcat în echipament steril, va putea lua loc la

vor să nască vaginal după ce au suferit o operație

Află dacă rata de operații cezariene a medicului

Care sunt riscurile operației cezariene?

operații cezariene.

Printre riscurile asociate operației cezariene se

Am născut primul copil prin cezariană.

numără:

Pot să îl nasc pe următorul pe cale vaginală?

capul tău sau într-un spațiu special amenajat pentru însoțitori, în sala de operație.

14

Risc mai mare de morbiditate, asociat intervenției

După instalarea anesteziei, medicul va dezinfecta

zona operației și va face o mică incizie orizontală

chirurgicale: infecții, hemoragie, leziuni viscerale,

O naștere vaginală după operație cezariană implică

în pielea de deasupra osului pubian (cunoscută

reinternarea, formarea de aderențe, constipație

riscuri serioase, pe care ar trebui să le discuți cu

ca incizia bikini) și apoi va face o incizie în partea

cronică;

medicul tău. Cu toate acestea, dacă sunt estimate și

inferioară a uterului. Apoi este timpul pentru ca

ruptură

gestionate corect, aproximativ 70% din femeile care

bebelușul tău să își facă intrarea în scena vieții!

uterină, placenta previa, placenta accreta, sarcină

încearcă o naştere pe cale vaginală, reuşesc. Inciziile

După ce va fi scos, medicul îl va ridica puțin în așa

extrauterină;

Risc

de

complicații

obstetricale:

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

15


Naștere naturală sau operație cezariană?

travaliului; •

Impactul psihic al procesului nașterii asupra

Nașterea considerată ca eveniment unic în viața

durere, teamă, încredere, îngrijorare, speranţă. Nu

este un secret faptul că trăirile mamei sunt transmise

femeii ce trebuie trăit;

Progresele anesteziei, antibioterapiei și a tehnicilor

maternității, implicațiile legate de alăptare;

şi micuţului, motiv pentru care echipa de specialişti

chirurgicale au condus operația cezariană la a fi

Reluarea mai rapidă a activității sexuale.

vine în întâmpinarea amândurora. Ne dorim ca

nască”.

considerată o operație simplă, sigură, rapidă, bine

Viitoarea mamă trebuie să fie convinsă că „știe să

acest moment unic din viaţă să se transforme într-o experienţă pozitivă.

În concluzie…

Care sunt principiile nașterii prietenoase?

Nu de puţine ori, atunci când încercăm să luăm o

codificată, cu rezultat previzibil. În acest context,

Avantajele nașterii prin operație cezariană

cu toate că de cele mai multe ori nu reprezintă

Rapidă, sigură, cu rezultat previzibil;

o necesitate, nașterea prin operație cezariană a

Ar putea scădea riscul apariției culpei medicale;

devenit cea mai frecventă intervenție chirurgicală

Comoditatea / siguranța nașterii programate,

practicată asupra femeii.

echipă completă, odihnită, accesibilitate la

Mediu spitalicesc „prietenos” - renunțarea la

temeri legate de durerea resimţită în timpul naşterii

servicii conexe;

blocurile de naștere „tehnice”, albe, impersonale,

naturale. Dacă am înţelege povestea simplă a naşterii

utilizarea meloterapiei, nașteri alternative (în apă,

naturale, ce facilitează şi ce împiedică planul naturii,

prin hipnoză etc.);

de ce şi când sunt folosite anumite intervenţii, am

Decontare mult mai bună a cezarienei prin

Pe lângă acestea, se impune și existența unei serii de

condiții necesare ce țin de pregătirea profesională

sistemul de asigurări de sănătate;

corespunzătoare a echipei medicale, prezența

echipamentului necesar și a siguranței sanitare,

aflate în travaliu.

Elimină necesitatea monitorizării pacientelor

decizie referitoare la naştere, ne confruntăm cu

Asigurarea unui climat cald și familiar, prezența

soțului și/sau a familiei la naștere, evitarea „șocului

un sens.

emoțional al camerei de tortură”;

acordul pacientei. Analizând avantajele celor două tipuri de naștere,

Renunțarea la parametrii de timp rigizi;

Desigur, operația cezariană poate părea că aduce

se poate observa cu ușurință că avantajele nașterii

Personalul

cu sine o serie de avantaje atât pentru mamă cât

vaginale sunt preponderent avantaje pentru mamă

prietenoasă,

și pentru echipa medicală, însă aceasta trebuie

și făt, pe când avantajele nașterii prin operație

psihoprofilaxie;

considerată ca fiind o tehnică salvatoare de viață

cezariană reprezintă, mai mult, avantaje pentru

și nu dătătoare de viață. Într-un comunicat al OMS,

echipa medicală. Așadar, având întotdeauna în prim

privilegiată și implicată în luarea deciziilor;

aceștia arată că depășirea ratei operației cezariene

plan interesul pacientei, al viitoarei mame, decizia

peste norma de 10-15% nu a fost urmată de

bazată pe raportul risc - beneficiu favorizează

alternativelor;

îmbunătățiri adiționale de sănătate. Efectuarea unei

nașterea vaginală!

operații cezariene fără o recomandare medicală nu are nici o justificare etică.

putea ajunge la concluzia că acest plan al naturii are

Cum poate hotărî o viitoare mămică în ce mod

medical: manevre

atitudine

Primul pas în încercarea de a lua cea mai bună decizie empatică,

ar fi o informare riguroasă, discuția cu medicul

blânde,

obstetrician, înţelegerea simplă, nemedicalizată,

obstetricale

a drumului pe care femeia gravidă îl parcurge în

Viitoarea mamă considerată ca parteneră Informarea corectă și explicită – prezentarea

timpul travaliului şi al naşterii. Curios, dar nici pe departe fals, cu cât ne concentrăm mai mult pe detaliile medicale ale naşterii, cu atât ne este mai uşor să pierdem din vedere simplitatea procesului.

Educație și informare privind tehnici de gestiune

În ciuda tendinţelor momentului, nașterea naturală

durerii, deoarece nașterea naturală trebuie să fie

rămâne cel mai sigur, practic şi sănătos mod pentru

puțin / nedureroasă;

un bebeluş să vină pe lume.

va da naştere copilului său? Care sunt avantajele în ambele situaţii? Avantajele nașterii vaginale •

Mortalitatea maternă este mai redusă în cazul

nașterii naturale:

16

În cadrul Spitalului Privat Isis, considerăm că, în lipsa unor motive medicale întemeiate, alegerea nașterii naturale ar trebui să fie inerentă, iar accentul ar trebui

- Cezariană = 1 – 2 decese / 1.000 de

să fie pus, mai degrabă, pe alegerea de a naşte într-un

naşteri;

mediu prietenos pentru mamă şi pentru bebeluşul

- Naștere vaginală = 1 – 2 decese /

său. Conceptul de “naştere prietenoasă” porneşte

aprox. 10.000 de nașteri;

de la ideea că viitoarea mămică are nevoie de o

Durata mai redusă a perioadei de recuperare;

atenţie deosebită în timpul nașterii, dat fiind faptul

Intensitatea interactivității mamă-făt;

că momentul mult aşteptat este perceput din punct

Comunicarea cu medicul în timpul

de vedere emoţional în diverse moduri: bucurie,

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

17


18

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

19


NEONATOLOGIE

sensibile. În cazul în care apa este prea fierbinte se va mai adăuga puţină apă rece şi invers, în aşa fel încât

Băița bebelușului

Capitolul II

să fie potrivită. 4. Asigură-te că ai la îndemână tot ce îţi trebuie (scutece, prosoape, halat de baie, creme, hăinuţe, produse de îngrijire etc).

Din momentul în care mămica îşi aduce acasă

Îngrijirea nou născutului

bebeluşul, trebuie să ştie cum anume să îl îngrijească

5. Bagă copilul mai întâi cu picioruşele în apă şi ţine-l

astfel încât să îi asigure o dezvoltare armonioasă şi o

bine cu o mână de spate, gât şi cap - nu îl băga brusc

creştere sănătoasă.

cu tot corpul, începe mai întâi să îl stropeşti uşor pe burtică, mânuţe şi umeri, cu mâna pe care o ai liberă.

Fiecare pas, oricât de mic ar părea el, reprezintă

Odată ce a ajuns deja în cădiţă, mângâie-l cu mana

un punct important în sănătatea sugarului şi este

udă pentru a se obişnui cu apa.

important ca mama să cunoască în detaliu tot ceea ce trebuie făcut din momentul sosirii acasă,

6. Ai grijă să nu ajungă apa la guriţă sau în ochi.

nemaifiind înconjurată de cadrele medicale ce o

Pentru a-i spăla capul se recomandă să foloseşti o

puteau sfătui în orice moment al zilei. De acum este

cârpă moale sau o bucată de prosop din bumbac,

doar ea şi micuţul.

uşor umezită.

Iată câteva recomandări de care orice mămică

Pe tot timpul băiţei se va urmări ca umerii să fie

trebuie să ţină cont în băiţa copilului imediat după

în permanenţă acoperiţi cu apă, pentru ca să nu îi

naştere, dar şi câţiva paşi prin care acest ritual va

fie frig. Cu mişcări fine, circulare, se masează uşor

deveni o simplă rutină în îngrijirea lui zilnică!

pielea bebeluşului cu un săpun special în ordinea următoare: capul (din regiunea frontală către cea

1. Asigură-te că încăperea unde îl speli este suficient

occipitală, având grijă să nu îi intre săpun în ochi

de încălzită (dacă în mod normal temperatura din

sau apă în urechi), gâtul, axilele, mânuţele, toracele,

camera unui nou-născut trebuie să fie de 22-23 grade Celsius, la baiţă aceasta trebuie să urce până spre 25 de grade Celsius, pentru a-i asigura un confort termic potrivit). 2. Umple cădiţa cu apă, astfel încât adâncimea să nu depăşească 5-6 cm; 3. Asigură-te că temperatura apei este optimă, aproximativ 37 de grade Celsius. Mama va verifica folosind un termometru sau prin introducerea încheieturii mâinii sau a cotului, zonele cele mai 20

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

21


abdomenul şi picioruşele. Spală-i bine căpşorul,

Poţi folosi ulei de masaj pentru masarea tălpilor,

Trebuie să acorzi foarte multă atenţie calităţii

inclusiv la “moalele capului” (fontanela). Nu-ţi fie

picioarelor, spatelui şi mânuţelor.

săpunului şi a spumantului de baie care va veni în

teamă! Creierul este foarte bine protejat de piele

Durata

şi de ţesuturile subiacente. Este foarte important

contact cu această zonă. Unele produse care conţin În cazul în care micuţul tău are o mică iritaţie de la

parfum pot fi iritante.

ca pielea capului să fie bine curăţită, pentru a evita

scutece, după ce este curat şi uscat este recomandat

formarea crustelor.

să îi dai cu talc sau cu o loţiune cu pH neutru,

Dacă foloseşti astfel de produse, foarte parfumate,

hidratantă.

ar trebui să le monitorizezi şi să întrerupi folosirea lor

Durata primei băiţe nu va trebui să fie prea mare.

dacă apare orice semn mic de iritaţie.

Medicii recomandă ca în maxim 5-10 minute nou-

Stabilirea orei de baie

născutul să fie deja îmbrăcat, ferindu-l în acest mod de îmbolnăviri. Aşadar, totul va fi efectuat destul de rapid, spălându-l cu grijă peste tot.

Igiena organelor genitale la băieţi

Organele genitale

se şterge zona din jurul penisului şi scrotul pentru a

După ce ai spălat bebeluşul, clăteşte-i cu grijă pielea, Stabilirea orei pentru baie se va face de către mamă

insistând acolo unde sunt cute, în zona genitală şi

ţinând cont că:

sub bărbie.

curăţa depunerile de urină sau fecale.

Organele genitale ale bebeluşilor trebuie să fie Sugarul nu trebuie să fie flămând pentru că poate

Apoi înfăşoară-l într-un prosop moale (de finet sunt

îngrijite atent întrucât sunt foarte sensibile, mai ales

deveni agitat în timpul manevrelor din timpul băiţei;

cele mai bune) şi şterge-l uşor.

imediat după naştere.

Nu se va face băiţa imediat după masă pentru că

Timp de câteva săptămâni de la naştere, acestea

sugarul poate vărsa;

trebuie să fie curăţate numai cu apă, nu şi cu săpun

Mămica (sau persoana care face primele băi ale

Cum ștergem copilul?

sau alte şampoane speciale pentru copii.

sugarului) trebuie să fie foarte îndemânatică,

Apoi puteţi să spălaţi cu apă şi săpun special pentru

pricepută, să aibă mişcări blânde şi sigure, pentru ca

copii, cu PH neutru.

Puteţi folosi o cârpă curată înmuiată în apă sau faşă sterilă umedă. Într-o anumită măsură, penisul bebeluşilor se curăţă singur, aşa că nu este recomandat să tragi prepuţul înapoi pentru că nu este capabil să revină. Acest lucru este dureros şi poate duce la formarea de cicatrici permanente şi de aderenţe. În schimb, degajaţi uşor extremitatea glandului, pentru a curăţa smegma (substanţă albicioasă

baia să fie plăcută pentru sugar. Sugarul scos din baie trebuie învelit într-un prosopel

La fiecare schimbare de scutec şi la băiţă, se spală sau

Îngrijirea organelor genitale la fetiţe

moale, în prealabil încălzit, să nu îi irite în niciun fel pielea. Nu trebuie şters pentru că asta ar duce

Foloseşte un şerveţel pentru bebeluşi sau o cârpă

la rănirea pielii şi ar declanşa senzaţii neplăcute

umedă pentru a curăţa zona genitală.

ce pot avea ca rezultat spaima de orice baie sau

Asigură-te că vei şterge dinspre faţă spre spate, la o

simplă ştergere. Indicat este să se treacă cu blândeţe

distanţă de vaginul fetiţei.

prosopul peste piele, ca o tamponare; toate pliurile (cutele) pielii (axilele, gâtul, regiunea inghinală,

Acest procedeu va minimaliza posibilitatea ca

pliurile de la coapsele sugarilor mai graşi, zona

bacteriile să intre în vagin şi să provoace infecţii.

ombilicală) se desfac şi se tamponează cu atenţie. Dacă sunt depuneri între labii, trebuie să le ştergi în

22

După aceea poţi începe răsfăţul cu un masaj special

timpul curăţării, dar cu foarte multă blândeţe,

şi se încheie cu o masă la sânul mamei.

pentru că este o zonă foarte sensibilă.

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

23


formată din celule moarte şi din secreţiile glandelor

Zilnic în spital, după baia generală a bebeluşului

la vindecarea buricului şi tot ce vei vrea să faci va fi

Foloseşte un tampon de vată sau o compresă sterilă

sebacee ale prepuţului, care se acumulează între

sănătos, şi cu consimţământul mamei, se face toaleta

să-i săruţi şi să-i gâdili burtica celui mic.

şi înmoai-o foarte puţin în apă călduţă (fiartă şi

gland şi prepuţ).

bontului ombilical, iar după externare mămica va

răcită în prealabil, pentru a nu avea impurităţi) sau

trebui să continue acasă toaletarea buricului.

în ser fiziologic; nu folosi obiecte dure şi nici măcar

În timp, prepuţul se va retracta de la sine, acest lucru producându-se la momente diferite de la un copil la

Când este necesară vizita la medic?

Etape pentru îngrijirea buricului la nou născut:

altul.

Mama va putea să folosească produsele de igienă, conform recomandărilor medicului, având grijă ca atât ochii, urechile, năsucul, unghiile, cât şi organele genitale să fie curăţate cu ser fiziologic potrivit recomandărilor.

spre interior, prin mişcări uşoare, fără a apăsa în

sensibile ai nevoie de comprese sterile, soluţie de

vreun fel ochişorii; nu curăţa niciodată ochişorii în interior - procesul de curăţare trebuie să se facă cu Vizita la medic este obligatorie atunci când:

circulare folosind compresele înmuiate în alcool

bebeluşul prezintă iritaţii, umflături sau alte

Nu folosi aceeaşi compresă la ambii ochişori - odată

medicinal. Dacă zona este foarte uscată se poate

complicaţii (miros neplăcut dat de scurgerea

ce ai terminat curăţarea unuia, ia-o de la capăt cu o

picura spirt cu o seringă fără ac pe compresa

secreţiilor);

alta, pentru că dacă un ochi are o infecţie rişti să o

clampată. Nu apăsa pe buricul copilului deoarece

nou-născutul are febră;

poţi porni o hemoragie. Buricul este curăţat gentil

oricând simţi că ceva este în neregulă. Vorbeşte cu bebeluşul sau cântă-i ceva pentru a-l

un mediu propice dezvoltării bacteriilor, ulterior

calma în timp ce faci acest lucru pentru că zona

instalându-se o eventuală infecţie.

ochilor este destul de greu de curăţat şi nu vrei să-i

Legătura dintre placenta mămicii şi bebeluş e făcută de către cordonul ombilical. Imediat după naştere, cordonul ombilical se prinde cu o clemă şi apoi este tăiat. Procedura nu este durereoasă pentru bebeluş deci nu trebuie să îţi faci griji. Totuşi, după secţionare, ce rămâne - adică bontul ombilical, necesită o supraveghere atentă deoarece ar putea expune nou-născutul la riscul de hemoragie şi infecţie.

Ochii nou-născutului

provoci vreo neplăcere.

rapidă. Nu este necesar să adaugi plasture, mai ales dacă nu sunt speciali pentru pielea sensibilă a unui nou-născut. Un bebeluş poate prezenta zona ombilicală să fie lăsată liberă, pentru aerisire

primele zile de viaţă.

răspândeşti şi la celălalt.

de resturile de ţesut mumificat pentru a nu creea

alergii la aceşti plasturi. În plus, se recomandă ca

Buricul la nou-născuţi este zona cea mai sensibilă în

ochii închişi.

Curăţă bine zona. Bontul se şterge prin mişcări

Lasă descoperit bontul ombilical pentru uscare

Îngrijirea buricului bebelușului

Începe să cureţi ochişorul dinspre colţul exterior

Alege produsele potrivite. Pentru îngrijirea zonei alcool medicinal (spirt) sau Betadină.

După îmbăiere

beţişoare de urechi (rişti să îl răneşti).

şi uscare rapidă. De aceea trebuie să ai grijă când îi pui scutecul să nu îl lipeşti peste buric, ci dedesubtul acestuia.

În fiecare dimineaţă bebeluşul poate avea probleme atunci când va trebui să deschidă ochişorii. Acesta se va putea trezi cu ochii lipiţi sau cu o secreţie de culoare gălbuie, denumită în limbajul popular „urdoare”, de aceea este important să acorzi

Repetă procedeul de cel puţin 2-3 ori pe zi până la vindecarea completă. Îngrijirea buricului trebuie să aibă loc şi după desprindere, până la cicatrizarea rănii lăsată de căderea bontului ombilical. Bonturile ombilicale cad de obicei cam la două săptămâni de la naştere, dar acest lucru poate să dureze şi mai mult. Curând nu va mai trebui să-ţi faci griji cu privire

o atenţie deosebită igienei ochişorilor. Curăţarea ochilor lui bebe trebuie să urmeze nişte paşi esenţiali şi este recomandat să fie făcută ca la carte, astfel încât să eviţi complicaţiile sau să îi periclitezi sănătatea: Spală-te bine pe mâini înainte de a curăţa ochişorii micuţului.

24

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

25


Igiena urechilor bebelușului

Toaleta feței

Dacă secreţiile sunt uscate nu vei reuşi să le extragi

Sfatul specialiştilor este să nu-l trezeşti din somn pe

cu pompiţa, asa cum sunt, şi va trebui să pui în fiecare

copil doar pentru că este timpul pentru băiţa şi nici

nară puţin ser fiziologic care va înmuia crustele.

să renunţi la o ieşire în aer liber pentru că se apropie ora de îmbăiere. Nou-născutul are mai mare nevoie de somn şi aer

Îngrijirea unghiilor

În ciuda faptului că îi faci baie bebeluşului zilnic în

Pentru faţă se va folosi apă călduţă, dintr-un vas

primele luni de viaţă, urechile sale au şi ele nevoie

pregătit special pentru acest lucru, şi o bucată de

de o atenţie specială.

pânză moale, de preferat tifon steril sau vată.

Cerumenul se formează în urechile bebeluşului încă

Nu se foloseşte săpunul şi nici buretele. Pentru

Dacă unghiile sunt prea mari, sugarul se poate

din prima zi de viaţă. Deşi în cantitate mai mică decât

spălarea ochilor se va folosi un tampon de vată sau o

zgâria, mai ales pe faţă. Încă din primele zile după

în cazul adulţilor, trebuie totuşi îndepărtat.

compresă sterilă, înmuiate în apă călduţă.

naştere, mama va avea grijă ca niciodată unghiile să

Medicii pediatri sfătuiesc mămicile să nu folosească

picioare. Nu se vor tăia nici prea scurt, pentru a evita

beţişoarele igienice deoarece pot răni. Oricât de

formarea de unghii „încarnate” sau „ciupirea” pielii.

o mişcare bruscă şi îi poţi răni timpanul. Beţişoarele

Curățarea nasului

murdări şi nici nu se poate atinge de vreo sursă de microbi.

nu depăşească vârful degetelor, atât la mâini, cât şi la

ferm ai ţine capul bebeluşului, el poate face totuşi

curat decât de băiţa zilnică, mai ales că nu se poate

Ce tip de produse folosim la băița bebelușului Specialiştii sfătuiesc părinţii să folosească produsele

Unghiile de la mâini se taie uşor rotunjite, iar cele de

de baie pentru un timp cât mai scurt şi recomandă

igienice pot fi folosite doar pentru curăţarea

la picioare se taie drept. Capul sugarului se întoarce

să le aleagă doar pe cele fără miros. De asemenea,

pavilionului urechii. Cea mai recomandată metodă

în partea opusă mâinii la care se taie unghiile pentru

ar trebui evitată folosirea spumei de baie. Se pare

în acest caz este folosirea unui spray special pentru

ca fragmentele mici de unghii să nu îi sară în guriţă,

că efectele nocive, chiar ale produselor special

ochi sau să îi intre în năsuc. Tăierea unghiilor se va

concepute pentru bebeluşi, se resimt cu precădere

face cel mai bine după baie.

în primele şase săptămâni de viaţă şi mai ales la copiii

urechile bebeluşilor.

Dacă nu există secreţii abundente, nările se pot curăţa cu un şerveţel rulat şi înmuiat în ser fiziologic. Ar trebui să fie de ajuns. Dacă bebeluşul respiră greu,

care moştenesc genetic predispoziţia către eczemă.

poţi trece şi la alte metode.

Igiena orală

Cât de des îi faci baie nou-născutului?

Igiena orală se face încă din prima zi de viaţă. Avem nevoie de un degetar siliconat sau o bucăţică de

26

tifon rulat pe deget şi înmuiat în apa cu care vom

Deşi cele mai multe mămici insistă ca bebeluşul să fie

curăţa guriţa în interior, peste tot: pe limbuţă,

îmbăiat în fiecare seară, specialiştii spun că nu este

deasupra, dedesubt, pe gingii, pe interiorul obrajilor,

neapărat necesar ca băiţa să fie făcută zilnic, ba chiar

astfel încât interiorul guriţei să rămână curat, rozaliu.

unii spun că apa şi şampoanele, chiar dacă sunt dedicate

În cazul în care după acest periaj rămân pete albe, e

bebeluşilor, le pot usca pielea. Este indicat să cureţi bine

vorba despre candidoza orală care apare la bebeluşi

zona scutecului de fiecare dată când îl schimbi şi seara

şi care trebuie tratată!

să-i ştergi faţa şi gâtul cu un prosop moale şi umed. © 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

27


Nu face băiţa sub un robinet unde apa curge

Siguranța nou-născutului la băiță

continuu pentru că temperatura apei se poate modifica. Verifică în mod repetat temperatura apei folosind un termometru sau prin introducerea încheieturii mâinii sau a cotului. Ai grijă ca temperatura apei să

Aminteşte-ţi că siguranţa este cel mai important

nu fie prea scăzută.

aspect. Nu lăsa niciodată copilul singur în apă, chiar dacă ai pus foarte puţin lichid în cădiţă. Este bine ca

Apa trebuie să aibă aproximativ 37 de grade Celsius

în primele luni tatăl să asiste şi să o ajute pe mamă

(la temperaturi mai mari copilul poate suferi arsuri în

la îmbăierea copilului. Dacă nu poate el, roagă o

mai puţin de un minut).

bunică sau o prietenă să te ajute. Nu face baia lângă surse electrice. Nu băga nou-născutul în cădiţă decât după ce te-ai asigurat că ai cantitatea suficientă de apă la temperatura potrivită.

28

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

29


30

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

31


PEDIATRIE

Terapia cu aerosoli la copii

Capitolul III

Sfaturi utile pentru părinți

U

n tratament util pentru infecţiile respiratorii la

• de pădure (sunt realizaţi dintr-o substanţă volatilă

copii este terapia cu aerosoli, o soluţie la-ndemână,

şi particule de polen);

utilă şi sigură pentru a trata diverse probleme ale

• marini (ionizaţi negativ, conţinând iod, brom,

aparatului respirator.

magneziu, calciu, clorură de sodiu).

Ce este de fapt terapia cu aerosoli?

Afecţiuni în care este recomandată terapia cu

Tratamentul cu aerosoli presupune inhalarea pe cale

aerosoli

respiratorie a unor substanţe active (medicamente)

Aerosolii sunt indicaţi atât în tratarea bolilor

ce sunt pulverizate sub formă de vapori pentru a

pulmonare (traheite, bronsite, bronsiolite acute,

pătrunde în diferite zone ale aparatului respirator.

bronsiectazii, astm bronsic, pneumonie), cât şi în a

Aerosolii sunt particule de mici dimensiuni care

afecţiunilor ORL (sinuzite, laringite, rinofaringite,

se obţin din combinarea unui mediu gazos cu o

amigdalite).

substanţă solidă. Avantajele tratamentului cu aerosoli Există 2 tipuri mari de aerosoli: artificiali (generaţi cu

Avantajul acestei terapii este că medicamentele

ajutorul unor dispozitive speciale )şi naturali, care se

folosite sunt pulverizate în forme suficient de mici

impart în 2 categorii:

cât să ajungă chiar şi în cele mai îndepărtate zone ale plămânilor, atunci când situaţia o cere sau

32

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

33


PEDIATRIE

afecţiunea respiratorie se complică. Mai mult decât

citeşte cu atenţie instrucţiunile medicamentului

atât, substanţa medicamentoasă acţionează direct

folosit şi discută cu medicul pediatru. La copiii

acolo unde este nevoie, fără a se dizolva în alte zone

mici pot să apară aşa numite crize de adaptare, dar

din organism.

care nu prezintă niciun pericol esenţial. Acestea se

Ce este şi ce NU este Autismul

manifestă prin dureri de urechi sau nas înfundat. Aşadar, aerosolii sunt mai benefici şi utili decât alte forme de tratament pentru astfel de afecţiuni pentru

Alegerea aparatului de aerosoli pentru copil

că sedimentarea se produce lent, se resorb rapid

Există 3 tipuri de aparate care generează vaporii

prin bronhii şi au capacitatea de a trece prin lichid

esenţiali în tratarea diverselor afecţiuni cu aerosoli şi

fără a se dizolva.

care sunt mai des folosite:

C

ele mai recente concluzii arată că autismul este

Autismul NU este vina nimănui, nici a ta, nici a

diagnosticat la 1 din 70 de copii, iar băieţii sunt de

familiei tale. Nimeni nu trebuie să se împovăreze

Efectele tratamentului cu aerosoli diferă în funcţie

• nebulizatoare – generează particule lichide;

5 ori mai predipuşi la această tulburare decât fetele.

cu sentimente de vinovăţie inutile. Ai norocul de

de substanţa medicamentoasă folosită. Ei pot

• inhalatoare cu pulbere uscată (DPI) – generează

Este considerată afecţiunea cu cea mai crescută

a creşte un copil frumos, bun şi iubitor, a cărui

acţiona în scop antibacterian, bronhodilatator,

particule solide;

rată de răspândire în rândul copiilor. Multă lume

sensibilitate îţi topeşte inima de afecţiune!

• inhalatoare presurizate cu doze măsurate (MDI) –

cunoaşte o definiţie eronată, văzându-l pe copil

generează particule lichide.

ca fiind o fiinţă cu tulburare neuropsihiatrică ce îi

Autismul este o tulburare care afectează abilităţile

afectează capacitatea de a comunica şi relaţiona cu

de comunicare şi socializare ale copilului.

antiinflamator şi vasoconstrictor. Posibile efecte adverse Efectele secundare ale unei astfel de terapii nu sunt

Medicamentele pentru copii se pot administra cu

deloc diferite de cele ale medicamentelor folosite

oricare dintre inhalatoarele de mai sus. Fiecare

în orice alt tratament. În cazul în care se foloseşte

dintre ele are avantaje si dezavantaje, astfel:

terapia cu aerosoli în tratarea afecţiunii bebeluşului,

ceilalţi. Autismul NU este acelaşi lucru cu retardul mintal. Însă puţină lume ştie că, pentru familiile în care copiii

Copilul cu autism este la fel de inteligent precum

primesc acest diagnostic, boala este o experinţă

oricare altul care nu suferă de această tulburare.

• cele cu pulbere uscată au avantajul că inhalarea se

unică, personală şi capătă conotaţii subiective,

face rapid dintr-o singură dată, însă copiii mici pot

pendulând între confuzie, bucurie, dragoste, frică şi

Autismul este ceea ce îţi face copilul să fie unic, nu

întâmpina greutăţi în a inhala corect medicamentul

neînţelegere.

stigmatizat, izolat sau compătimit.

pentru că acesta trebuie inhalat profund încă de la început; • inhalatoarele presurizate cu doze măsurate sunt şi ele destul de dificil de folosit de bebeluşi / copii mici pentru că necesită mânuirea unor tehnici foarte bune; inhalarea trebuie să se facă lent şi coordonat; un sugar nu poate să înţeleagă astfel de instrucţiuni; • nebulizatoarele sunt cele mai indicate în cazul copiilor mici pentru că administrarea medicamentului se face prin respiraţie normală, fără să necesite aplicarea unor alte tehnici; există avantajul şi că medicamentul poate fi administrat copilului chiar şi în timpul somnului.

34

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

35


Autismul NU transformă copilul într-o persoană cu

Autismul înseamnă oameni - ca tine, ca prietenii tăi,

dizabilităţi (handicap) şi nu îl face să fie mai puţin om

ca părinţii tăi, care aspiră şi îşi doresc exact aceleaşi

decât este.

lucruri ca şi tine.

Autismul este o experienţă care îmbină într-un

Autismul NU se poate vindeca. Dar este o tulburare

mod unic confuzia cu sensul, bucuria cu tristeţea.

ale cărei simptome se pot ameliora semnificativ.

Te introduce într-o lume frustrantă, dar totodată

Copilul cu autism poate avea o calitate a vieţii foarte

specială.

bună şi apropiată de cea a unui copil sănătos, dacă face constant terapie şi este susţinut mereu.

Autismul NU afectează mâinile şi picioarele copilului. Nu trebuie să-l privezi de bucuria de a alerga, de a se

Autismul este un puzzle colorat al vieţii în care

juca şi de a explora lumea înconjurătoare.

piesele nu sunt albe şi negre, ci nuanţate într-o mulţime de culori combinate.

Autismul este o boală care scoate la iveală emoţii nemăsurate.

10 semne de alarmă

Autismul NU este un monstru de care trebuie să te

1. Copilul nu răspunde când îl strigi pe nume.

temi în fiecare zi. 2. Nu-ți arată cu degetul ce vrea, ce a văzut, ce l-a Autismul este oportunitatea de a pătrunde adânc

surprins.

• Factori fetali: izoimunizare, anomalii

3. Nu arată obiectele uzuale.

cromozomiale, sindrom de insuficienţă placentară

face-o cu alţi copii. 4. Nu se joacă „normal” cu jucăriile. Autismul NU vă îndepărtează, ci vă apropie mai mult. Reprezintă un liant pentru familia ta, care vă

5. Nu își arată părinții la cerere sau alte persoane

ajută să vă sustineţi reciproc.

apropiate. 6. Nu se uită unde-i arăți, nu urmează indicații.

un alt mod de a vedea lumea. 7. Nu vorbește. Sau nu comunică. Autismul NU este capătul lumii, ci doar începutul ei. Autismul este o tulburare care va ţine copilul captiv

8. Nu imită la cerere sau spontan copiii sau adulții.

într-o lume proprie. 9. Are mișcări repetitive executate îndelung. Autismul NU defineşte copilul. Este doar o parte a

36

hiperbilirubinemie indirectă cu risc de icter nuclear) • Nutriţional (toleranţă digestivă scăzută) • Gastro-intestinal (entorocolita ulcero-necrotică) • Tulburări de termoreglare (risc de hiper şi hipotermie)

Prematuritatea insasi este un factor de risc datorita imaturitatii organelor si sistemelor, prin gestatie scurtata si dificultati de adaptare la viata

• Imunologic (marile deficienţe ale apărării imune celulare) • Oftalmologic (retinopatia prin prematuritate)

extrauterina. Patologia prematurului este complexa.

Autismul este modul în care descoperim că există minţi genial care gândesc diferit de ale noastre. Este

placentară inadecvată, ruperea precoce a membranelor amniotice)

în sufletul unui copil unic şi de a-i fi un ghid de încredere în călătoria vieţii, intr-un mod în care nu ai

• Factori obstetricali (malformaţii uterine, irigaţie

vieţii, care nu trebuie amplificată şi accentuată mai

10. Preferă obiectele în locul jucăriilor, iar jucăriile le

mult decât este cazul.

aliniază, le bagă în gură, le învârte sau le răstoarnă.

© 2017 • Arena medicală nr. 17

Riscurile pe termen lung sunt următoarele: Riscurile pe termen scurt sunt următoarele: • Retard mental şi paralizii cerebrale • Aparat respirator (deficienţa de surfactant, imaturitatea centrului respirator) • Sistem nervos (hemoragie cerebrală periventriculară)

vizuale) • Risc de infecţie respiratorie repetată • Anemie şi distrofie

• Aparat cardiovascular (şoc neonatal, apariţia insuficienţei cardiace) • Hematologie (anemie, hemoliză septică,

www.arenamedicala.ro

• Afectări senzoriale (surditate, scăderea acuităţii

www.facebook.com/arena medicala

• Mortalitatea este mai ridicată decât a nou -născuţilor la termen (prematurii reprezintă 2/3 din copiii decedaţi înaintea vârstei de 1 an)

37


PEDIATRIE

Dr. Ana DOGA Pediatrie ISIS Hospital

F

38

Totul despre „gâtul roşu” la copii

aringita acută, cum se numește „oficial” gâtul roşu

Uneori, în evoluţia faringitelor acute pot să apară

cunoscut în popor, este o afecţiune foarte des întâlnită

suprainfecţii bacteriene, care să necesite tratament

la copii, mai ales în sezonul rece. Ea se însoţeşte la

specific antibiotic.

debut de strânut, rinoree, ochi roşii, uneori febră cu

În majoritatea cazurilor, diferenţa între o afecţiune virală

durata de maxim 3-5 zile şi stare generală modificată.

sau una bacteriană se poate face de către medicul specialist

În majoritatea cazurilor este vorba despre o afecţiune

doar clinic. Totuşi, uneori pot fi necesare investigaţii

virală, cu durata de aproximativ 7-10 zile, care nu

suplimentare, cum ar fi efectuarea unui exudat faringian,

necesită tratament antibiotic, ci doar simptomatic

o hemoleucogramă, probe inflamatorii sau imunologice

şi de susţinere când se administrează antitermice,

specifice. Dintre bacterii, mai frecvent poate fi implicat în

antiinflamatoare şi hidratare corespunzătoare. În unele

etiologia faringitelor acute Streptococul β- hemolitic de

cazuri, când sunt afectaţi copiii foarte mici, cei cu boli

grup A, întâlnit în colectivităţile de copii, care poate da în

cronice sau micuţii aflaţi în convalescenţă după o altă

faza acută Scarlatină, dar şi complicaţii tardive atât renale,

boală acută, pot fi necesare medicamente antivirale.

cât şi la nivelul inimii, articulaţiilor sau sistemului neurologic.

La examenul clinic, medicul poate observa un faringe

De aceea trebuie cerut sfatul medicului specialist chiar dacă

eritematos (roşu), însoţit sau nu de vezicule sau depozite

pare o afecţiune banală la debut, dar mai ales în cazurile în

la nivelul faringelui sau amigdalelor. La acestea se poate

care simptomatologia nu se ameliorează după câteva zile

adauga şi adenopatia laterocervicală bilaterală.

de evoluţie a bolii.

© 2017 • Arena medicală nr. 17

Macheta VIVO

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

39


PEDIATRIE

Constipaţia la copil

3 sau mai puţine scaune/săptămână, scaune tari,

toaletă, nu cu alimente sau dulciuri, ci prin activităţi

uscate, dure, asociate cu defecaţie dificilă

preferate. Mese la ore fixe. Alimentaţia neregulată poate

Factorii care contribuie la apariţia constipaţiei sunt

contribui la apariţia constipaţiei.

aportul insuficient de fibre şi lichide, repausul la pat

Reducerea aportului alimentar de zaharuri

sau lipsa activităţii fizice, alimentaţia neregulată

- acestea se găsesc în produsele de patiserie şi

şi stresul. Alimentaţia bogată în grăsimi şi dulciuri

cofetărie şi în sucuri. Înlocuiţi alimentele care conţin

duce la apariţia constipaţiei. Alţi factori pot fi:

zaharuri cu cereale integrale sau fructe.

unele medicamente – antiacide, fier. Mai rar, bolile

Limitarea consumului de lapte sau de alte

organice pot fi cauza constipaţiei.

produse bogate în calciu (brânză topită, telemea,

Macheta ALMAZAJ

caşcaval) care pot contribui la apariţia constipaţiei. Sfaturi pentru prevenirea şi tratarea constipaţiei Aport suficient de lichide – creşterea cantităţii de lichide pe care o primeşte zilnic copilul. Acestea pot fi: apă plată, sucuri de fructe (prune, caise, piersici), supă, compot. Alimente bogate în fibre: cereale integrale, fructe (prune, caise, piersici, pere) şi legume. Se recomandă alimente bogate în fibre solubile şi insolubile. Fibrele solubile se găsesc în mere, orz, fasole uscată, fructe şi legume cu coajă, paste făinoase, seminţe şi tărâţe. Activitate fizică: practicarea unui sport, plimbări după masă. Învăţarea copilului să stea la toaletă. Mulţi copii amână actul defecaţiei, ceea ce duce la acumularea de fecaloame. Puneţi copilul la toaletă sau oliţă, cu picioarele spijinite de sol, zilnic la aceeaşi oră, timp de 15 minute. Recompensaţi copilul după ce stă la

40

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

41


42

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

43


ORTOPEDIE

Dr. Zekra MANAR

Coxartroza

Medic specialist ortoped ISIS Hospital

Capitolul IV

Recomandări pentru o viață sănătoasă

C

e este coxartroza?

La cine apare şi care sunt factorii favorizanţi? Vârsta - Frecvenţa bolii creşte cu înaintarea în

Coxartroza este o boală cronică ce afectează articulaţia

1.

soldului prin măcinarea cartilajului articular, astfel

vârstă, 75% dintre pacienţi având peste 55 de ani, prin

determinând durerea şi limitarea în timp a mişcărilor

schimbările apărute în ţesuturi datorită înaintării în vârstă.

şoldului.

2.

Sexul - Apare mai frecvent la bărbaţi decât la femei.

3.

Ereditatea - Persoanele cu cazuri de artroză în familie

De ce apare?

au un risc mai mare de a dezvolta această boală.

Articulaţia sănătoasă a şoldului prezintă un cartilaj

4.

hialin şi articular care acoperă oasele cu un strat neted,

solicită foarte mult articulaţia şoldului: sportivi, dansatori,

reducând în acest fel fricţiunea din timpul mişcărilor şi

profesiuni în care se extercită o presiune mare pe

amortizarea şocurilor. În coxartroză, modificările apar la

articulaţie.

nivelul cartilajului, prin distrugerea acestuia şi subţierea

5.

lui până la dispariţie, astfel cele două oase ale articulaţiei

infecţii, malformaţii la nivelul membrelor inferioare.

intră în contact direct.

6.

Profesia - apare mai frecvent la persoanele care

Ca urmare a altor afecţiuni - obezitate, traumatisme, Coxartroza idiopatică - există cazuri în care această

boală apare fără o cauză anume, indiferent de vârstă şi de alţi factori favorizanţi.

44

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

45


PRIM AJUTOR

Cum se manifestă?

Examenul imagistic contribuie la confirmarea şi

Durerea este considerată principalul simptom. Apare cel

stadializarea bolii.

mai frecvent în regiunea inghinală, la nivelul fesei sau

Cristina FODOR

al şoldului. Durerea se accentuează la efort, la mersul

În ce constă tratamentul?

prelungit, pe teren înclinat, la urcatul sau coborâtul

Tratamentul coxartrozei are ca obiective: scăderea durerii,

scărilor, iar în unele momente obligă la oprirea din mers

menţinerea şi creşterea mobilităţii articulare, evitarea

şi se ameliorează sau dispare în repaus.

invalidităţii. Metodele terapeutice sunt conservatoare şi

În timp apare o rigiditate a articulaţiei care duce la

Formator - Instructor Prim Ajutor

chirurgicale.

limitarea progresivă a mişcărilor şi la şchiopătat. De

Tratamentul conservator este util pentru faza incipientă

asemenea, apare o poziţie vicioasă, nefirească, ceea ce

a bolii şi constă în:

poate duce la o inegalitate a membrelor inferioare şi

I

ncendiile

Tratament local (reducerea efortului fizic, folosirea

Limitați aportul de oxigen necesar arderii prin inchiderea ușii sau prin stingerea flăcărilor cu o

la înclinarea trunchiului spre partea afectată în timpul

unui baston pentru sprijin, combaterea obezităţii,

Datorită faptului că un incendiu se răspândește

mersului pentru a diminua sprijinul pe membrul afectat.

gimnastică medicală, kinetoterapie)

cu rapiditate, prioritatea de bază o reprezintă

Cine şi cum diagnostichează coxartroza?

Tratament general (prin folosirea medicamentelor

împotriva durerii şi a regenerării cartilajului)

Medicul ortoped este cel care pune diagnosticul de

Primul Ajutor - Episodul 5 Acordarea ajutorului de urgență

pătură de incendiu, în acest fel focul fiind înăbușit se va stinge.

avertizarea persoanelor aflate în pericol. În cazul în care vă aflați într-o clădire, activați cea mai apropiată

Decuplați contactul de la mașină, întrerupeți

alarmă de incendiu, sunați de urgență la 112 și

întrerupeți alimentarea la vehiculele mari cu motor Diesel sau întrerupeți aprovizionarea cu gaz.

coxartroză precum şi stadiul acesteia, în funcţie de

Până în prezent nu s-a găsit un mijloc terapeutic pentru

părăsiți clădirea. Dacă durează prea mult să efectuați

severitatea bolii.

vindecarea acestei boli, ea având tendinţa spre agravare

apelul telefonic, ieșiți din clădire și telefonați din

Pentru a pune un diagnostic corect, se va face un examen

chiar şi cu un tratament conservator corect, motiv pentru

exterior.

clinic însoţit de examen imagistic (radiografie sau

care se va apela la tratamentul chirurgical.

computer tomograf).

Tratamentul chirurgical constă în protezarea şoldului.

Încercați să calmați celelalte persoane implicate,

Ajutați persoanele din clădire fără să va puneți viața

Examenul clinic constă în: inspecţia bolnavului (se

Proteza de şold reprezintă o articulaţie artificială ce va

încurajați-i și ajutați la evacuarea zonei. În momentul

în pericol. Închideți ușile în urma dumneavoastră

observă poziţia vicioasă, hipotrofia musculară), palparea

înlocui articulaţia afectată. În urma acestei intervenţii

în care ajungeți în zona unui incendiu, opriți-vă și

pentru a împiedica răspândirea focului. Într-o

(evidenţiază punctele dureroase), evaluarea mobilităţii

va dispărea durerea şi se va relua mersul. Este însă

gândiți-vă bine la ce aveți de făcut, fără a vă apropia

clădire publică, utilizați ieșirile de incendiu și căutați

articulare şi studiul mersului.

necesară recuperarea medicală, aceasta are un rol foarte

prea mult de perimetrul respectiv. Un foc cât de mic

punctele de adunare stabilite în exteriorul clădirii.

important pentru evoluţia postoperatorie.

se poate propaga în scurt timp, transformându-se

În cazul în care vă aflați la locul de muncă, ar trebui

într-un incendiu de proporții. Sunați de fiecare dată

să cunoașteți procedura de evacuare în situații de

la 112 și așteptați sosirea echipei de urgență.

urgență. Dacă vizitați sediul altor instituții, trebuie să

Dacă vedeți sau suspectați un incendiu în clădire, activați prima alarmă de incendiu pe care o vedeți.

urmăriți și să respectați semnalizarea pentru rutele Pentru ca un incendiu să izbucnească și să se mențină

de evacuare și să urmați instrucțiunile pompierilor.

sunt necesare trei elemente, și anume: aprinderea- o scânteie sau o flacără, o sursă de combustibil- petrol,

Atunci când fugiți de un incendiu:

lemn sau țesătură și oxigen- aer. Eliminarea unuia

dintre aceste elemente poate rupe acest ”triunghi al

recupera bunuri personale;

focului”.

Nu utilizați ascensorul;

Reveniți în clădire numai după ce ați primit

Eliminați materialele combustibile din calea focului.

acordul •

46

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

Nu vă întoarceți într-o clădire în flăcări pentru a

pompierilor.

47


GINECOLOGIE

Precauții în caz de incendiu: •

Nu încercați să mișcați lucrurile cuprinse de

flăcări; •

Nu înăbușiți focul cu materiale inflamabile;

Nu încercați să stingeți focul dacă vă puneți

sănătatea sau viața în pericol;

Rostogoliți victima pe jos până când înăbușiți flăcările și îngrijiți arsurile. Fum și emisii În cazul unui incendiu într-un spațiu închis, se

În cazul în care v-a luat foc îmbrăcămintea și nu

creează o atmosferă deosebit de periculoasă ce

dispuneți de ajutor, stingeți flăcările înfășurându-vă

are un nivel foarte scăzut de oxigen care poate fi

strâns într-un material corespunzător și rostogolindu-vă pe

poluată cu monoxid de carbon și alte emisii toxice.

jos;

Nu intrați într-o clădire fumegândă și nu deschideți

Stingeți vâlvătaia unui foc utilizând o pătură de

incendiu, fără să vă ajutați de apă.

Sângerările genitale în menopauză

As. Univ. Dr. Viorel CRISTUREAN Obstetrică-Ginecologie ISIS - Spital Privat

M

enopauza reprezintă momentul încetării

Cauze vaginale:

ușile unei încăperi aflată în flăcări. Aceasta este

funcţiei menstruale cu durata de cel puţin 1 an, ca

treaba echipelor de intervenție.

urmare a epuizării fiziologice a rezervei foliculare

specific postmenopauzei

ovariene. Acest fenomen este unul fiziologic. Vârsta

vaginite

atrofia vaginală prin deficit de hormoni estrogeni

Îmbrăcăminte în flăcări

Dacă sunteți blocat într-o clădire în flăcări, îndreptați-

medie de instalare a menopauzei este de 51 de

traumatisme

Atunci când hainele unei persoane au fost cuprinse

vă, dacă este posibil, către o cameră ce are fereastra

ani. Vorbim despre menopauza precoce în situaţia

tumori benigne

de flăcări, urmați regula ”opriți, împingeți și

îndreptată spre fațadă și inchideți ușa în urma

în care funcţia menstruală dispare fără intervenţie

cancer vaginal

rostogoliți”.

voastră. Etanșați spațiile din jurul ușii cu pături sau

medicamentoasă sau chirurgicală înainte de vârsta

alte materiale mai groase pentru a reduce nivelul

de 40 de ani.

Opriți victima panicată care aleargă haotic sau vrea

Cauze cervicale:

de fum. Stați la nivelul podelei. Dacă trebuie să

să părăsească clădireaorice mișcare sau suflare

traversați o cameră în fum, țineți seama că aerul este

Sângerarea postmenopauzală este sângerarea

poate ațâța focul.

mai curat la nivelul solului.

vaginală care apare la mai mult de 12 luni de la

infecţii ale colului (cervicite)

tumori benigne: polip cervical

cancerul cervical

încetarea menstruaţiilor ciclice. Sângerarea vaginală În cazul în care ieșiți pe o fereastră aflată la înălțime,

anormală poate fi cauzată de infecţii, procese

Cauze uterine:

înfășurați-o strâns într-o pătură de incendiu, un

coborâți cu picioarele înainte, înconvoiați-vă cât vă

tumorale benigne sau maligne, traumatisme ale

fibromul uterin

material gros sau un covoraș.

permit brațele înainte de a vă da drumul pe fereastră.

organelor genitale, dar şi de afecţiuni extragenitale

polipi uterini

/ sistemice: disfuncţii endocrine, coagulopatii şi de

hiperplazia endometrială (întâlnită frecvent la

unele medicamente.

femeile aflate în tratament cu tamoxifen pentru

Împingeți victima la podea. Dacă este posibil,

cancerul de sân) Sursa sângerării vaginale anormale poate fi

tratamentul hormonal substitutiv în menopauză

oricare dintre segmentele tractului genital: uter,

endometrită

cervix, vagin, vulvă.

atrofia endometrială

cancer endometrial

Cauze vulvare: •

infecţii

Evaluarea medicală iniţiată de către medicul de

traumatisme şi leziuni postcoitale

familie trebuie să cuprindă istoricul patologic

tumori benigne

al pacientei cu evidenţierea factorilor de risc,

cancer vulvar (patologie întâlnită în mod special

a medicaţiei estrogenice, cu tamoxifen sau

la femeile cu vârsta de peste 60 ani)

anticoagulante. Este importantă de asemenea şi precizarea oricăror medicamente fără prescripţie

48

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

49


DIVERSE

cum sunt fitoestrogenii (terapie la „modă”, de

endometrial este importantă identificarea factorilor

multe ori administrată fără indicaţie medicală).

de risc (favorizanţi) ai acestei forme:

Afecţiuni întâlnite mai des la femei decât la bărbaţi

• Vârsta peste 50 de ani Examenul clinic şi paraclinic în sângerarea

• Obezitatea

genitală în menopauză trebuie să cuprindă:

• Diabetul zaharat

• Examen cu speculul sau valvele vaginale - este

• Hipertensiunea arterială

efectuat pentru a evidenţia modificări patologice la

• Menarha înainte de vârsta de 12 ani sau

nivelul vulvei, vaginului sau colului uterin (vaginita

menopauza după vârsta de 55 de ani

atrofica, tumorile cervicale, vaginale, vulvare

• Lipsa sarcinilor în antecedente

sau polipii cervicali).

M

ajoritatea bolilor pot afecta atât bărbaţii, cât

duce la fragilizarea acestora. Osteoporoza poate

şi femeile, însă la femei, unele dintre acestea se pot

fi prevenită cu ajutorul suplimentelor de calciu şi

• Test Papanicolau trebuie prelevat dacă există

Conduita terapeutică este diferenţiată şi specifică

suspiciunea unor anomalii ale colului uterin (ideal

pentru fiecare cauză a sângerării în menopauză.

manifesta diferit, iar simptomele şi complicaţiile pot

vitamina D, al expunerii la soare, exerciţiilor fizice şi

orice femeie ar trebui să se investigheze anual

• Vaginita atrofică - impune administrarea de

fi mai intense. În special după vârsta de 50 de ani pot

al unei diete adecvate.

pentru screening-ul cancerului de col deoarece

ovule cu hormoni estrogeni perioade îndelungate

să apară schimbări hormonale ce influenţează starea

este a doua formă de cancer genital la femeie ca

sub controlul riguros al medicului ginecolog.

psihică, dar şi pe cea fizică.

frecvenţă după cancerul mamar şi prima cauză de

• Polipii

mortalitate la femei prin cancer genito-mamar).

chirurgicală însoţită de examen hisopatologic.

Osteoporoza

comparativ cu bărbaţii, din cauza hormonilor şi

• Colposcopia identifică zone patologice la nivelul

• Polipii endometriali - impune îndepărtarea

Dintre persoanele afectate de osteoporoză, femeile

a stresului, în mod special, deşi sunt şi alţi factori

porţiunii vizibile a colului şi vaginului când acestea

chirurgicală prin histeroscopie diagnostică şi

sunt cele mai numeroase; sexul feminin împreună cu

implicaţi. Este mai frecventă la femeile care au copii

au dimensiuni foarte mici.

operatorie.

vârsta reprezintă un risc major pentru osteoporoză.

mici, cu precădere din cauza stresului asociat cu locul

• Ecografia pelvină evaluează cu fidelitate

• Cancerul colului uterin – beneficiază de

Aproximativ jumătate dintre femeile cu vârsta peste

de muncă şi cu responsabilităţile familiale. Depresia

mucoasa uterină şi cavitatea uterină. Astfel, o

tratament combinat cu radioterapie, citostatice şi

50 de ani vor suferi o fractura din cauza osteoporozei.

apare şi după naştere si poate dura o perioadă mai

grosime a endometrului în menopauză mai mare de

chirurgie radicală.

Estrogenul (hormon feminin) protejează oasele

lungă. În cazul apariţiei simptomelor (diminuarea

5 mm poate sugera un cancer endometrial.

• Carcinomul endometrial - tratamentul este

şi, atunci când nivelul acestuia scade în timpul

interesului faţă de activităţile zilnice, scăderea în

• Histeroscopia vizualizează direct cavitatea

aproape întotdeauna chirurgical continuat sau nu

menopauzei, apare pierderea de masa osoasă ce

greutate, oboseală, sentimentele de vinovăţie sau

uterină şi permite identificarea proceselor patologice

de chimioterapie şi radioterapie.

cervicali

-

impune

Depresia Femeile sunt de două ori mai predispuse la depresie,

îndepărtarea

intrauterine (polipi uterini, cancer endometrial). • Biopsia endometrială, endocervicală şi a

În cazurile cu sângerări genitale în menopauză care

colului uterin permite confirmarea de certitudine

au ca etiologie boli canceroase genitale, prognosticul

au unei leziuni maligne genitale ce se manifestă prin

depinde în primul rând de momentul diagnosticării

sângerare în menopauză.

afecţiunii şi în al doilea rând de tratamentul aplicat.

Dacă sângerările genitale vulvo-vaginale şi cervicale

Deci,

pot fi diagnosticate cu uşurinţă prin examinarea

„Orice sângerare genitală în menopauză este

directă în cursul unui control ginecologic, nu acelaşi

urgenţă de diagnostic şi nu de tratament!”

lucru putem zice despre cancerul mucoasei uterine. Peste 90% dintre femeile cu carcinom endometrial se prezintă cu sângerare vaginală în menopauză. Pentru 50

diagnosticul

precoce

al

cancerului

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

51


DIVERSE

inutilitate, gândurile suicidale), este necesar să cereţi

Tulburările de somn

ajutor familiei şi specialistului.

Dificultatea de a adormi sau de a avea un somn neîntrerupt apare mai des la femei decât la bărbaţi.

Migrena

În timpul menopauzei, bufeurile pot întrerupe

Migrenele apar de trei ori mai frecvent în rândul

somnul. Sindromul de oboseală cronică (mai

femeilor, motivul fiind umflarea vaselor de sânge

frecvent la femei) se manifestă, de asemenea,

de la suprafaţa creierului. Istoricul familial joacă

printr-un somn neodihnitor. În plus, insomnia poate

un rol important, precum şi hormonii. Cele mai

fi cauzată de stress. În special în rândul femeilor,

multe migrene apar înainte, în timpul sau după

un eveniment stresant poate determina apariţia

menstruaţie. De asemenea, exista alti factori care

insomniei. Tratamentul include terapie psihologică

pot declansa o migrena, precum stresul. Vestea buna

şi medicaţie.

este ca acestea tind sa se amelioreze la menopauza.

Nu confunda cancerul ovarian cu balonarea sau durerile abdominale

A

nual în lume, un sfert de milion de femei sunt

devreme de 12 ani sau care au intrat la menopauză la

diagnosticate cu cancer ovarian. Dintre ele, doar 45%

o vârstă avansată au șanse mai mari de a face cancer

înving boala în următorii 5 ani. Depistat cu localizare

ovarian.

Poliartrita reumatoidă

în stadiu incipient, acest tip de cancer are o rată de

Este o altă boală autoimună ce afectează femeile de

supraviețuire la 5 ani de 93%, dar numai aproximativ

Cancerul ovarian în cifre:

Se manifestă prin nevoia urgentă de a urina sau

până la trei ori mai frecvent decât bărbaţii. Sistemul

15% din cazuri sunt depistate timpuriu. Unul dintre

prin pierderea unei cantităţi mici de urină în timp

imunitar atacă membrana ce înveleşte articulaţia,

motivele diagnosticării întârziate îl reprezintă

în lume

ce râdeţi, tuşiţi sau strănutaţi. Simptomele sunt

cauzând durere şi umflare. Pe măsură ce boala

simptomele înșelătoare, adesea confundate cu

experimentate de milioane de femei, acestea

avansează, articulaţiile se pot deforma, cauzând

boli mai puțin serioase, cum ar fi problemele

an din cauza acestei forme de cancer

fiind de două ori mai predispuse, comparativ cu

dizabilitate. În plus, şi organele interne pot fi afectate

gastrointestinale, printre ele:

bărbaţii. Incontinenţa urinară apare atunci când

de poliartrita reumatoidă. Cauza exactă a acesteia

musculatura vezicii urinare se contractă spontan

nu este cunoscută, însă poate fi o combinaţie de

persistentă, de lungă durată, nu tranzitorie

sau dacă sfincterul este slăbit şi nu poate preveni

factori genetici, hormonali şi de mediu. Poliartrita

Senzația de sațietate precoce

eliminarea urinei. Cei mai importanţi factori de risc

reumatoidă nu se vindecă, însă tratamentul aplicat

Durere în zona abdomenului

la 5 ani e de 93%. Cu toate astea, doar 15% din cazuri

pentru incontinenţa urinară sunt sarcina, naşterea şi

la timp poate încetini progresia.

Necesitate frecventă de a urina

sunt diagnosticate în acest stadiu

Incontinenţa urinară

Creșterea circumferinței abdominale / balonare

Factori de risc: •

Cel puţin 150.000 de femei mor în lume în fiecare Rata de supraviețuire la 5 ani este de 45% -

foarte mică, dacă o comparăm, de pildă, cu rata de supraviețuire la cancerul de sân, care este de 89%

scăderea nivelului de estrogen la menopauză.

Peste 230.000 de femei sunt diagnosticate anual

Localizat, în stadii incipiente, rata de supraviețuire

În ţara noastră sunt diagnosticate 1850 cazuri noi

anual dintre care cel puţin 1.000 femei mor în fiecare

Vârsta: Cele mai multe cazuri de cancer ovarian

an din cauza cancerului ovarian

sunt diagnosticate în jurul vârstei de 55 de ani, când se instalează menopauza.

De știut:

Istoricul familial: Riscul de a face cancer ovarian

Toate femeile pot face cancer ovarian.

este mai mare la femeile care au în familie (si din

Dacă recunoşti simptomele și mergi la medic îți

partea tatălui, și din partea mamei) două sau mai

poți crește enorm șansele de supraviețuire.

multe rude care au avut cancer ovarian, de sân, de

colon sau de uter.

Papanicolau depistează cancerul ovarian. Acesta

Ereditatea: Mutațiile genelor BRCA 1 si 2 cresc

Multe femei cred în mod greșit că testul Babeș-

depistează cancerul de col uterin.

riscul apariției acestui tip de cancer. •

Alți factori: Femeile obeze, cele care nu au

avut copii sau care nu au luat niciodată pilule contraceptive, cărora le-a venit menstruația mai

52

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

53


54

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

55


Pentru a pune în mişcare proiectul “Împreună învingem

media şi nu numai de a ne oferi sprijinul în susţinerea şi

cancerul”, Pangeea va organiza un teledon şi mai multe

promovarea acestui demers.

emisiuni dedicate la care vor fi invitați să participe toți

Medicii de familie din judeţul Constanţa vor fi alături

cei care doresc să contribuie la strângerea de fonduri

de noi în ziua teledonului. Cu ajutorul lor vom construi

necesare pentru achiziţia TIR-ului şi a echipamentului

graficul deplasărilor caravanei medicale, urmând să

medical.

mergem în fiecare săptămână în zonele defavorizate şi să

Pe parcursul a 8 ore, va fi transmis în direct un teledon prin

sutelor de femei beneficare.

oferim consultaţii şi investigaţii imagistice şi de laborator

Macheta VIVO

intermediul căruia se va facilita interacţiunea donatorilor cu iniţiatorii şi beneficiarii campaniei. În această perioadă

Zeci de personalităţi ale vieţii publice din judeţul

urmează să fie încheiate acorduri cu toți operatorii de

Constanţa sunt invitate să se implice activ în acest

telefonie mobilă, pentru a putea fi făcute donații prin

eveniment maraton: medici, politicieni, oameni de

SMS.

afaceri, artişti, sportivi, ziarişti, iubitori ai artei. Aceştia vor

Colectarea de fonduri pentru caravana medicală mobilă

răspunde la telefoane, aducând un important aport în

se va face nu numai prin serviciile de mesagerie scurtă

atingerea scopului acţiunii. Haideţi să facem fapte bune

SMS, ci şi prin servicii tip ‚Teledon’, donații online, cutii

şi să salvăm vieţi!

de donație ce vor fi amplasate în locaţia din care va fi făcută transmisiunea, precum şi prin transfer bancar sau depunere de numerar în conturile dedicate proiectului. În acord cu rolul său de promotor al proiectelor sociale şi cu adânci rădăcini în sistemul medical, Isis Hospital încurajează acest proiect, lansând invitaţia cetăţenilor să se alăture cauzei. Persoanele fizice şi companiile care doresc să susţină acest proiect sunt invitaţi să participe sau să trimită reprezentanți la emisiuni şi în ziua Teledonului, contactând echipa de organizare: e-mail: sustine@ impreunainvingemcancerul.ro

sau

telefonic

0722

SUSTIN / 0730 410142. Pentru a fructifica timpul rămas până la demararea campaniei, lansăm invitaţia reprezentanţilor mass-

56

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

57


GINECOLOGIE

S. L. Dr. Viorel CRISTUREAN Obstetrică-Ginecologie ISIS Hospital

C

e este prolapsul genital?

Prolapsul genital

ale pelvisului să fie elastice. Prolapsul de organe

susţinerea uterului se poate deteriora, ceea ce necesită

pelvine intervine şi post-chirurgical, după scoaterea

adoptarea unui tratament în viitor. Pierderea în greutate,

uterului (histerectomie) făcută pentru altă afecţiune,

renunţarea la fumat sau tratarea bolilor asociate

de exemplu fibrom uterin.

(afecţiuni pulmonare, de exemplu) pot încetini evoluţia prolapsului uterin. Exerciţiile pentru întărirea muşchilor

Forme combinate – de cele mai multe ori există

Factori favorizanţi şi agravanţi

pelvieni (exerciţiile Kegel) pot fi de folos şi evitarea

• obezitatea prin presiune în abdomen pe termen lung

activităţilor care necesită ridicarea de greutăţi.

• fumatul sau afecţiuni ale plămânilor care duc adesea

În schimb, pacientele care se confruntă cu disconfort sau

la tusea cronică

cu afectarea calităţii vieţii ca urmare a acestei afecţiuni,

• constipaţia cronică

pot beneficia de o intervenţie chirurgicală sau pot opta

Modificările poziţiei anatomice ale organelor

o combinaţie de organe pelvine care prolabează,

• efortul fizic mare

pentru unele dispozitive speciale de susţinere (pesare),

pelvine (uter, vezica urinară, uretra, rectul) în sensul

deoarece au mecanism de producere şi cauze

• afecţiuni ale coloanei vertebrale, distrofia musculară,

care se introduc în vagin.

coborării şi/sau exteriorizării lor definesc prolapsul

comune.

scleroza multiplă şi leziuni ale coloanei vertebrale care

Un pesar este un atfel de dispozitiv, creat pentru a

duc la paralizii ale muşchilor de susţinere a perineului

susţine uterul în poziţia normală. Pesarul poate fi o formă

pelvigenital. Care sunt cauzele? Forme clinice

de tratament temporară sau permanentă. Medicul

Prolapsul de organe pelviene este dat de afectarea

Diagnostic

va cere pacientei să se întoarcă la câteva zile după

Prolapsul uterin - relaxarea sau slăbirea muşchilor

ţesuturilor (muşchi, ligamente şi ţesuturi de

Câteodată, un prolaps a organelor pelvine este dificil de

inserarea pesarului pentru a se asigura că dispozitivul

şi a ţesutului fibros al perineului determină

legatură) ce susţin organele pelvine. Afectarea,

diagnosticat. Forma în care nu există simptomatologie

este în poziţia corectă. Deşi această alternativă de

coborârea uterului în vagin, în diferite grade, de la o

întinderea acestor ţesuturi, permite organelor să

este adesea descoperită în timpul unui examen de rutină.

tratament poate controla simptomatologia prolapsului,

deplasare minimă până la exteriorizarea completă a

se deplaseze din poziţia fiziologică şi să proemine

Persoana poate fi conştientă de prezenţa unei probleme

ea nu este de folos femeilor cu prolaps uterin în grad

acestuia prin vulvă. Cazurile uşoare de prolaps uterin

în vagin. Sarcina, travaliul şi naşterea sunt cele mai

dar nu cunoaşte natura acesteia. Dacă se suspectează un

avansat. În plus, pesarele pot irita ţesuturile vaginale,

nu necesită tratament. Prolapsul uterin afectează

frecvente cauze de întindere, detaşare şi rupere a

prolaps de organe pelvine, medicul va face anamneza ce

creând ulceraţii. Unele femei care utilizează pesare

îndeosebi femeile după menopauză sau cele care au

muşchilor, a peretelui vaginal şi a celorlalte ţesuturi

include antecedentele patologice (bolile), antecedentele

observă secreţii vaginale urât mirositoare, necesitând

născut pe cale naturală o dată sau de mai multe ori.

ce susţin vaginul.

fiziologice (număr de sarcini) şi un examen obiectiv ce

îndepărtarea şi curăţarea dispozitivelor.

Cistocelul - sau prolapsul unei părţi a vezicii

include şi o examinare a perineului. Diagnosticul acestor

ducând la urinare frecventă,

Altă cauză a deteriorării ţesuturilor şi muşchilor

afecţiuni este confirmat print-un examen ginecologic.

Tratamentul chirurgical

senzaţie imperioasă de a urina sau incontinenţa

pelvieni este scăderea nivelului de hormoni

Rareori sunt necesare altfel de investigaţii.

Dacă modificarea stilului de viaţă sau utilizarea pesarelor

urinară

estrogeni. Nivelul acestora scade în timpul şi după

urinare în vagin -

Rectocelul - prolapsul rectului

nu sunt eficiente în reducerea simptomelor de prolaps

menopauză ceea ce duce la producţia scăzută de

Medicii folosesc un algoritm de clasificare pentru

uterin, tratamentul chirurgical este următoarea opţiune.

colagen, o proteină care ajută ţesuturile de legătură

determinarea gradului de prolaps al unui organ

Intervenţia constă în refacerea structurilor de susţinere

pelvin. Identificarea gradului de prolaps ajută la luarea

ale planşeului pelvic prin grefarea de ţesut, prin

unei decizii în privinţa aplicării tratamentului cel mai

plasarea unei bandelete cu „2 braţe” sau „4 braţe” din

eficient cu şanse de succes pe termen lung. Clasificarea

polipropilenă, astfel încât să se întărească susţinerea

sau stadializarea prolapsului se bazează pe poziţia

organelor pelvine. Nu toate pacientele sunt candidate

anatomică normală a organelor din pelvis.

pentru acest tip de operaţie. În cazul femeilor care

Tratament

intenţionează să aibă copii, sarcina şi naşterea pot solicita

În cazurile de prolaps uşor, fie asimptomatic, fie cu

ţesuturile conjunctive ale uterului, anulând beneficiile

simptome care nu sunt supărătoare, tratamentul

refacerii chirurgicale.

nu este necesar. Dar, odată cu înaintarea în vârstă, 58

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

59


Alimente care conţin probiotice - e bine să le ai în casă

P

Infecţiile urinare - cum pot fi prevenite

Kefir

multitudinii de studii care au arătat că aceste

Kefirul este originar din regiunea Munţiilor Caucaz,

precădere în cazul partenerilor multipli; folosirea

amânaţi

bacterii bune ne pot fi de ajutor în diverse probleme

are un gust asemănător cu iartul, dar conţine un

steriletului sau a anticoncepţionalelor; igiena intimă

digestive, întărind sistemul imunitar. Alimentele

spectru mai larg de probiotice – cel puţin 10 specii

necorespunzătoare; existenţa unei infecţii mai vechi

de igienă •

Folosiţi doar lenjerie intimă din bumbac

Evitaţi îmbrăcămintea strâmtă, precum pantalonii

robioticele sunt tot mai căutate datorită

Eliminaţi din factorii de risc (contactul sexual, cu

care conţin probiotice sunt vechi de mii ani şi sunt

(iaurtul are 2 sau 4). Conţine probiotice precum

a sistemului urinar inferior)

elemente de bază în bucătăria tradiţională din

lactobacilli şi bifidus. Kefirul susţine sistemul

întreaga lume, pe unele dintre ele sigur le aveţi deja

imunitar, fiind şi o sursă bună de proteine, calciu şi

vezica)

în casă.

potasiu. Persoanele cu intoleranţă, kefirul este mai

Sigur aţi auzit despre cât de important este iaurtul

uşor de digerat decât laptele deoarecele probioticele

(probabil cel mai celebru aliment care conţine

pe care le conţine consumă zaharurile problematice.

probiotice), dar există multe alte opţiuni, cu aceleaşi

Murături

beneficii. Iată o listă cu câteva dintre alimentele

Murăturile în apă sărată conţin probiotice naturale;

ce pot fi introduse în dietă pentru a beneficia de

cele puse în oţet nu conţin probiotice deoarece

propietăţile acestor bacterii “prietenoase”.

oţetul nu permite dezvoltarea acestora. Un studiu

Brânza maturată

care a analizat beneficiile bacteriilor din murături,

Un motiv în plus să iubeşti brânzeturile Roquefort -

arată că un consum regulat reduce incidenţa gripei

acelaşi bacterii şi ciuperci care dau brânzei maturate

şi a răcelilor.

aroma incredibilă adaugă diversitate microbiană

Miso

dietei tale. Îţi recomandăm să consume cu moderaţie

Miso este un preparat fermentat, obţinut din boabe

brânzeturile făcute din lapte crud – deşi bacteriile

de soia cu orez, orz, drojdie, sare şi apă - foarte

dăunătoare sunt reduse în procesul de maturare,

bogat în culturi probiotice. Supa Miso este de multe

femeile însărcinate şi persoanele cu un sistem

ori creditată pentru longevitatea japonezilor, iar în

imunitar slab ar trebui să consume doar brânzeturi

medicina tradiţională japoneză este folosită pentru

din lapte pasteurizat.

a ameliora problemele digestive. Din păcate, supa

Sauerkraut

Miso nu conţine prea multe probiotice, deaorece a

În cea mai simplă formă, sauerkraut înseamnă bucăţi

fost gătită şi se pierd din proprietăţi. Poţi folosi Miso

de varză fermentată în apă sărată. Aceasta conţine

şi la orez, sosuri sau dressing pentru salată.

Beţi multă apă şi urinaţi des (golind complet

Mergeţi la toaletă când simţiţi nevoia, fără să Igiena personală - nu neglijaţi regulile generale

mulaţi sau colanţii.

Lactobacillus plantarum, un probiotic puternic, care poate reduce nivelul colesterolului, îmbunătăţind

Ţi-am făcut poftă?

digestia şi prevenind bolile cardiovasculare.

60

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

61


62

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

63


Macheta ALMAZAJ

64

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

65


Capitolul V

Evenimente și acțiuni

66

© 2017 • Arena medicală nr. 17

www.arenamedicala.ro

www.facebook.com/arena medicala

67


68

© 2017 • Arena medicală nr. 17

Profile for Paun Ciprian

Arena medicala 18 work in progress  

Revista de proba

Arena medicala 18 work in progress  

Revista de proba

Advertisement