Page 1

Inclusief de notulen van de ledenvergadering van 2013 en de Agenda voor de

LEDENVERGADERING van Dinsdag 11 februari 2014


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

2


ATLETIEK VERENIGING ALTENA ROADRUNNERS Loopvrienden, Hier is weer de Ledenvergadering-uitgave van de Doorloper. Net als vorig jaar zijn deze keer naast de stukken van de jaarvergadering enkele mooie artikelen en verhalen opgenomen. Veel plezier met deze jaarlijkse uitgave van ons clubblad.

COLOFON

Paul Wijnja

INHOUD:

CLUBBLAD: Uitgave 1x per jaar digitaal

VAN DE VOORZITTER LEDENVERGADERING  Notulenledenvergadering 2013  Agenda ledenvergadering

REDACTIE: Paul Wijnja Klaproos 28 4251 JE WERKENDAM 0183-509996 paul@wijnja.com

BELEIDSPLAN JEUGD ATLETIEK LEDENADMINISTRATIE MARATHON LOPEN een prettige verslaving KOKEN MET KARIN SPORTIVITY TRAILRUN LOPEN MET EEN HARTSLAGMETER ALTENA ROAD CIRCUIT

TRAININGEN ELKE DINSDAG EN DONDERDAGAVOND VANAF 19:45. START BIJ: SPORTHAL DE JAGER.

Voorzitter: Cor van den Heuvel 0183-504140 Vice-voorzitter: Joke Oosters 0183-302354 (ledenadminitsratie, lief en leed, kleding) Penningmeester: Herbert van Vliet Bestuursleden: Jan van Herwijnen (trainers coördinator) Jacco Booij: (jeugdzaken)

Dinsdag 12 maart 2013

LEDENVERGADERING

0183-302574


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

VAN DE VOORZITTER Op 11 februari 2014 is er weer een algemene ledenvergadering in de Inloper. Lijkt nog ver weg als ik dit schrijf. Maar de tijd vliegt en met deze uitgave van “de Doorloper” krijg je alvast het gevoel waar we het over gaan hebben. Natuurlijk verwacht ik jullie allemaal. Dan kunnen we als vereniging het vorige jaar evalueren en de plannen voor dit jaar bespreken. Natuurlijk koesteren we herinneringen van een prachtig loopseizoen waar onze Start to Runners de liefde voor het hardlopen hebben ontdekt en onze runners het verder hebben uitgebouwd Waar gaan we het over hebben?

nomen moest worden en later overleed. Alhoewel ons veiligheidsplan al zo goed als klaar was hebben wij het nogmaals doorgenomen voor we het aan jullie presenteerden.

Uiteraard het beleidsplan dat we na jullie goedkeuring tot uitvoering willen brengen. Verder praten we natuurlijk over onze plannen voor een atletiekbaan die weer net niet doorging. Waar ligt dit aan? Zijn we net niet slim of ambitieus genoeg? Net niet doortastend genoeg? Net niet voldoende steun gegeven middels onze petitie? Zijn de drie gemeentes ons niet welgezind? Of is deze tijd van bezuinigingen niet het juiste moment? Het bestuur wil hierover met jullie van gedachten wisselen en hoort graag jullie mening!

Verder waren er natuurlijk blessures van leden, die laten zien dat onze loopsport soms best heftig kan zijn maar het enthousiasme en het plezier dat jullie uitstralen voor en soms ook na de training….. laat de zonnige kant van de loopwolk zien en vergeten we weer snel de schaduwzijde. Jullie kennen allemaal dat loopgevoel, dat gevoel dat gaat kriebelen als je weer iets te lang stil zit. Dan ga je weer naar de training of doe je een loop alleen of met elkaar. Door met elkaar te lopen vorm je een groep en met de groepen een vereniging, met als doel veilig en verantwoord te lopen. Onze vereniging wordt geleid door een bestuur, talloze vrijwilligers die training geven, leden die schoonmaken en verdere hand- en spandiensten verlenen. Door elkaar te helpen vorm je een vereniging. Natuurlijk hebben we het allemaal druk en weinig tijd. Toch hebben we jullie inzet nodig als we als club de diensten willen leveren die onze vereniging kwaliteit geeft. Daarom willen we de taken in kleinere porties knippen zodat iedereen wat tijd voor de club beschikbaar heeft. In het beleidsplan dat we in de algemene ledenvergadering willen bespreken leggen we het allemaal haarfijn uit.

Dat de atletiekbaan nog niet doorgaat was jammer voor onze loopambities maar verder was het een jaar voor de club om in te lijsten. Groei van onze vereniging, plezier op onze trainingen, talloze p.r.’s in ons Altena Road Circuit. Ook in binnen- en buitenlandse wedstrijden waren vele leden van onze club present waar zij hun ambities om tijden te verbeteren of afstanden te vergroten, kwijt konden. Enthousiasme ook bij onze jeugd, die door samenwerking met de korfbalvereniging ACKC, een prachtig trainingscomplex kunnen gebruiken en waar dankzij de inzet van enthousiaste trainers al een grote jeugdgroep met de atletieksport kennis maakt.

Ik zie jullie graag dinsdag 7 februari 20.00 uur in de Inloper.

Echter, toen plotseling op een mooie training één van onze lopers onwel werd en dankzij de daadkrachtige hulp van Erica en Dik toch op tijd in het ziekenhuis kon worden opgenomen, ging er een alarmbel af. Vooral toen dezelfde dag nog een deelnemer aan het A.R.C. opge2


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Notulen Ledenvergadering 2013 Afwezig met bericht: Corné Verhoeven, Annet Gorzeman Aantal aanwezigen: ca. 50 leden. Notulen: Joke Oosters 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 2. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering Deze vergadering was op 26 april 2012. De notulen zijn te lezen in ons laatst verschenen clubblad. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, behalve dan dat de naam Marjan van Vlimmeren niet juist gespeld was. De notulist wordt bedankt voor het verslag. 3. Jaarverslag Verslag van de voorzitter, Cor van den Heuvel: Het afgelopen jaar heeft de Altena Road Runners weer een succesrijk jaar doorlopen. Het 25jarig jubileum werd gevierd met een uitstekend georganiseerd feest in het fort Altena en er konden voor het eerst ook jubilarissen worden gehuldigd. Ons ledenaantal groeide opnieuw fors met ruim 20% waarmee onze vereniging opnieuw heeft laten zien dat verdere groei mogelijk is en dat we dit jaar zeker de 300 leden gaan passeren. Een aantal vacatures binnen het bestuur zijn alweer ingevuld en op het gebied van trainers en opleiding zijn er vorig jaar weer de nodige aanvullingen geweest. Toch zijn we nog niet klaar voor de toekomst. Hiervoor hebben we ideeën en hulp van de leden nodig, hierover meer onder ‘Beleidsplan’. Helaas er er ook nog geen atletiekbaan, bij ‘accommodatie’ wordt hierop teruggekomen. De tijden van de wedstrijgroepen worden steeds scherper wat resulteerde in talrijke p.r.’s en prachtige prestaties op de wedstrijden al hadden we dit jaar geen Nederlands kampioen. Eigenlijk toch wel want onze Sandra Maas (grp 2) werd eerste bij het Nederlands kampioenschap snelwandelen. De recreanten liepen ook als een trein. Start to runners (St2R), door Jan en zijn trainers vertrouwd gemaakt met het hardlopen, schoven door in de groepen. Door deze impuls en de lopers die zich tussentijds nog melden, groeiden de groepen hard. De trainingen, onder begeleiding van gedegen trainers, geven een degelijke doorstroming naar boven of houden de leden op een niveau waarbij ze zich prettig voelen. Zeer positief is de hernieuwde start van de jeugdtrainingen. Jaco en Bas hebben hun jeugdatletiektrainer opleiding voltooid en zijn gestart met pupillen (mini, C en B). Na aanvankelijk in het Almbos te hebben getraind is een prima trainingslocatie gevonden in Almkerk waar we in samenwerking met korfbalvereniging ACKC op een kunstgrasveld kunnen trainen. Alleen de wandelgroep is helaas gestopt. Trainer Rien van Kinderen stond regelmatig vaak voor enkele mensen en waardoor de motivatie om door te gaan verminderde. De Dualmeet tegen DAK was vorig jaar ongekend spannend. Na eerst een wedstrijd thuis winnend te hebben afgesloten moesten we toch nog uit de overwinning afgeven en de beker weer in Drunen laten. Maar we waren er erg dicht bij en met goede opkomst van al onze lopers moet dit jaar de beker in onze kast komen. Ook de vroege Dauwloop kende een mooi aantal lopers. Je moet er vroeg voor uit je bed maar je krijgt er wel een heerlijk ontbijt voor terug. De zanderige trainingsloop in de Drunense Duinen kende na afloop weer een gezellig samenzijn op het terras waar de trappisten de tafels bevolkten. De trimlopen waren een succes. Kleine feestjes in allerlei vormen werden ons door de diverse groepen voorgeschoteld. Wel lopen ze voor de wedstrijdgroep wat lang door waardoor deze de laatste twee moeten missen. Ik wil wel even stilstaan bij de ernstige ziekte van onze wedstrijdleider Giel de Wind. Wij wensen hem als bestuur en vereniging sterkte en kracht toe en hopen dat hij hier volgend jaar weer bij kan zijn. Cees de Rooij heeft de taak van wedstrijdleider overgenomen, hartelijk dank hiervoor. 3


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Notulen Ledenvergadering 2013 Het Altena Road Circuit, onder leiding van Martin Delleman en Paul Wijnja, blijft voor onze lopers hét evenement in de omgeving., Het kent voor en na iedere wedstrijd een digitale nieuwsbrief van de loop en het klassement. De prestaties: Jaco Booy 2e bij de mannen senior, Johan Rozemond 3e bij de mannen 45 en Sjaak Hofmans en Tinus van den Heuvel 2 en 3 bij de mannen 55. Bij de mannen Recreanten herhaalde Corné Verhoeven zijn eerste plaats en werd Bas Schop derde. Bij de vrouwen recreanten werd Tanja de Ridder eerste, waarmee ze in de voetsporen trad van Ilona van Herwijnen die vorig jaar het klassement won. De begeleiding van de lopen door onze vereniging geeft nog reden voor zorg. Vrijwilligers voor verkeersbegeleiding en kleine werkzaamheden aan het parcours zijn soms lastig in te vullen. Hierbij nogmaals een oproep aan onze leden om je vereniging niet in de kou te laten staan. Vele handen maken licht werk! “De Doorloper” is dit seizoen slechts eenmaal uitgekomen. Maar met een actieve website was de behoefte ook kleiner. Kijk regelmatig op de site, kopij hiervoor is ook van harte welkom. 4. Financieel verslag en begroting (Kees Braat) Explotatierekening: voorschot is overschot geworden – financieel is het goed gegaan. Door initiatieven van ST2R en opstapgroepen is meer geld ontvangen, maar ook meer uitgegeven aan Atletiekunie. M.b.t. Sponsoring, het is een negatief punt dat er niets is binnengekomen behalve sponsoring door Rabobank. Er is wel een overeenkomst met Zweer Groeneveld dat de helft van een ‘oud potje’ (lopen in verleden in Meeuwen) naar ARR gaat. Ook de trimlopen geven een plus te zien. Cursuskosten zijn minder dan begroot. Jubileumfeest zit dicht bij begroting. Stratenlopen aanschaf – SPA (sport promotie en begeleiding) – er was een tekort maar dit is niet betaald door ARR. Vraag Martin Delleman mbt sponsoring Giessen – Kees: ivm late facturering moet nog binnenkomen, pas zeker dat het binnenkomt als het er is. (NB na vergadering besloten dat er gecheck wordt of er nog meer facturen verstuurd kunnen/moeten worden, dit is gebeurd). In de begroting staan hogere kosten tbv afdracht Atletiekunie, nog geen kosten tbv Stratenlopen. Paul: is niet correct, dit jaar twee laptops aangeschaft t.w.v. 730,- Deze zullen toegevoegd worden. 5. Kascommissie: David Blankers en Lijdie v. Ballegooijen hebben de administratie bekeken. De vragen zijn beantwoord, het stokje kan overgedragen worden aan de nieuwe penningmeester. Voor volgend jaar meldt Jan van Stigt hemzelf of Elvira aan als reservelid. Kees Groenenberg was reservelid en volgt Lijdie op om samen met David volgend jaar de controle te doen. 6. Beleidsplan De vereniging wil graag een dwarsdoorsnede van de meningen van de leden. Daarom is het idee dat er uit iedere trainingsgroep ca. 8 leden deelnemen om tijdens een avond hierover te brainstormen. Om de ideeën/wensen voor de komende jaren in beeld te krijgen. 15 mei wordt voorgesteld als datum. Het bestuur kan dan prioriteiten/acties stellen – hoe gaan we om met vrijwillers, ACKC, lidmaatschap Atletiekunie, gemeentelijk beleid gemeentes, hoe spreken we de jeugd aan etc. Het idee is om enkele commissies in het leven te roepen die, met een vertegenwoordiger uit het bestuur, de verschillende doelstellingen/acties verder uitwerken en opvolgen.

4


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Notulen Ledenvergadering 2013 7. Accommodatie We zijn in gesprek met de drie wethouders van de Altena gemeentes samen. Dat bespaart het bestuur een hoop geren van de ene naar de andere gemeente en bovendien proeven wij bij hen de wil om tot een baan te komen. Maar de wegen zijn lang. Allereerst worden locaties in Altena bekeken met alle plus en min punten incl. kostenramingen. Dan moeten er keuzes gemaakt worden en moeten de wethouders steun uit hun achterban zien te krijgen. Dit is voor ons als vereniging natuurlijk het moment om de politiek binnen de gemeentes te bewerken. Dit kunnen we als bestuur niet alleen en hebben we jullie hulp voor nodig. Dus promoot de atletiekbaan waar mogelijk! Er is op 7 mei weer een afspraak met de wethouders van de Altena-gemeenstes. Er moeten dan een aantal zaken aangeleverd worden waar binnen het bestuur aan gewerkt wordt. Men heeft aangegeven er ‘voor de verkiezingen uit te willen zijn’. (8. Indienen rondvraag) 9. Commissies: Website: idee van Paul Wijnja om 1 a 2 redactieleden te hebben die de website meer up to date houden, artikelen bedenken/plaatsen etc. Melden bij Jaco. Ook: facelift, en b.v. een nieuwsbrief. Jeugd: nu 10 leden, allerlei activiteiten, deelnemen aan wedstrijden in de regio. Activiteiten basisscholen, hopen dat zo het ledenaantal zal doorgroeien. Sponsoren: zwak punt, nieuw sponsorplan geschreven, op website, moet vooral ook van leden komen. Iedereen werkt bij een bedrijf of heeft ‘contacten’ – zien wat er daaruit te halen valt. Sponsoruitingen website, iets koppelen aan trimlopen, (zou wel beter gaan met baan). Ideeen kunnen bij Jaco terecht. Kleding – 1e levering zag er goed uit – verdere bestellingen via link op website onder ‘kleding’, daar bestellen, geven we door aan LF Sport en kunnen dan in de winkel afgehaald en afgerekend worden. Jan v Stigt: zijn er ook damesmodellen? – wel voor T-shirts, de singlets werden dan de ‘tops’ die per definitie strak uitvielen. Wordt nog verder bekeken door Jaco die in gesprek is met LF Sport in Werkendam. Willem Hough: zijn er ook pasmodellen? Wel wat bij LF Sport, wordt overlegd. 10. Beantwoorden Rondvraag. Vraag: Is de koffie/thee gratis tijdens trimlopen? Antwoord: nee, alleen als dit onderdeel van de activiteit zou zijn (zoals b.v. bij een High Tea). De kosten voor deelname aan een trimloop zijn al relatief laag (3€). Hiervan wordt behalve de algemene organisatie/ presentjes indien gewenst een bijdrage betaald aan de organiserende groep. Dan moet € 0,50 voor koffie/thee geen punt zijn (water is gratis). 11. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar: Kees Braat (penningmeester). Kandidaatstelling bestuur: Herbert van Vliet. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld dus Herbert wordt welkom geheten. Vervroegd aftredend: Annet Gorzeman (secretaris). Hiervoor zijn geen kandidaten aangemeld. Joke Oosters neemt vooralsnog de secretaris-taken waar, in de veronderstelling dat de Ledenadminstratie t.z.t. aan Herbert overgedragen zal worden. 12. Bedanken medewerkers Kees Braat en Annet Gorzeman worden hartelijk bedankt voor hen inspanningen voor het bestuur en ontvangen hiervoor een waardebon met een bloemetje. Verder wordt Jaap Verhoeff bedankt die na zeer vele jaren het werk voor de Stratenlopen. (Ook) alle andere vrijwilligers zullen uitgenodigd worden voor de jaarlijkse vrijwilligersavond begin juli.

5


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Notulen Ledenvergadering 2013 13. Uitreiking prijzen clubkampioenschappen Heren Senioren: Jaco Booij Heren 35: Peter van Dalen Heren 40: Dick Kant Heren 45: Johan Roozemond Heren 50: Henk van den Heuvel Heren 55: Willem Houg Heren 60: Ton Bouman Heren 65: Tinus van den Heuvel Dames Dames Dames Dames Dames Dames

40: 45: 50: 55: 60: 70: (!)

Paula Jorritsma Erica de Haas Yvonne Fromm Lijdie van Ballegooijen Toos Kant Jopie van Dalen

In 2013 wordt het clubkampioenschap op 28 september gehouden. De prijzen zullen dan direct na afloop worden uitgereikt. 14. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst allen wel thuis.

6


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

AGENDA Ledenvergadering

ARVERGAD

DE INLOPER TE GIESSEN DINSDAG 11 februari

ERIN Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit op de jaarvergadering, die gehouden wordt in De Inloper te Giessen. De datum is dinsdag 11 februari 2014 en we beginnen om 20.00 uur. We rekenen op uw komst!

AGENDA JAARVERGADERING 2014 1.

Opening

2.

Verslag vorige jaarvergadering

3.

Jaarverslag

4.

Financieel jaarverslag & begroting

5.

Verslag kascommissie

7.

Beleidsplan ARR 2014-2019, Accommodatie, nieuwe opzet commissies

8.

LET OP: Op deze avond wordt er geen training gegeven!

Indienen rondvraag

Pauze 8.

Veiligheisplan

9.

Commissies (rapportage bestaande commissies)

10.

Beantwoorden rondvraag

11.

Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: Jaco Booij (jeugdzaken), Joke Oosters (secretaris). Nieuwe kandidaten kunnen voorgesteld worden door het bestuur of door minstens 3 leden

12.

Bedanken medewerkers

13.

Sluiting

14. Sluiting 7


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Beleidsplan voor de Vereniging Tijdens de ledenvergadering van 16 april 2013 is gesproken over het opstellen van een beleidsplan voor de vereniging. In de periode juli 2013 tot en met november 2013 heeft dit vorm gekregen en is dit beleidsplan uitgewerkt. Het doel van dit beleidsplan is om richting en structuur te bepalen voor de vereniging voor de periode 2014-2019. De uitkomsten in dit plan zijn een weergave van de wensen en behoeften van al de leden. Tijdens de uitvoer is er zorgvuldig aandacht geschonken om input te verkrijgen uit al de gelederen van de verening. Hoe gaat dit beleidsplan vorm krijgen in de praktijk? De beschreven plannen en doelstellingen zullen middels commissies tot uitvoer worden gebracht. De volgende commissies zullen worden ingesteld: Sporttechnische commissie; Wedstrijd- en Activiteitencommissie; Jeugdcommissie; Communicatiecommissie. In elke commissie zal een bestuurslid vertegenwoordigd zijn ter coĂśrdinatie en bewaking van de jaardoelstellingen. Waarom is gekozen voor deze opzet? Middels deze structuur is er meer betrokkenheid mogelijk door de leden om zo de plannen en de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. In de praktijk beperkt dit zich nu tot een heel klein groepje mensen hetwelk natuurlijk kwetsbaar is voor de vereniging en anderzijds ook maar een beperkte afspiegeling is van de vereniging. Veel leden willen graag wat doen voor de vereniging maar vaak wordt deze drempel als hoog ervaren omdat veel leden ook andere verplichtingen hebben. Dat is zeer begrijpelijk en daarom wil het bestuur transparant zijn en zo drempel te verlagen. Zonder inzet van leden kan een vereniging immers niet bestaan. Middels deze opzet denkt het bestuur dat er slechts beperkt tijd gevraagd zal worden van de leden om de vereniging verder uit te bouwen. Dit plan zal vastgesteld worden na meerderheid van stemmen tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 11 februari 2014. Vooruitlopend hierop heeft het bestuur al verder gewerkt aan jaardoelstellingen alsmede aan de vormgeving van de commissies. Dit is bewust gedaan zodat kort na de jaarvergadering gestart kan worden met de verdere uitrol van dit plan. Het uitgewerkte plan zal 2 weken voor de jaarvergadering worden gedeeld met al de leden middels email. Het bestuur is zeer enthousiast om dit plan verder uit te rollen en willen jullie dan ook vragen om je op te geven bij de bestuursleden en/of trainers. Per email mag uiteraard ook: info@altenaroadrunners.nl Het bestuur is al de leden zeer erkentelijk. Het bestuur, Januari 2014

8


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Ledenadministratie Aan- en afmeldingen Dit jaar hadden we 38 afmeldingen, waarvan drie mensen die in april zijn opgestapt en 15 in 2012. Jos Andeweg was van alle opzeggingen het langst lid, n.l. vanaf 1995. Ook twee afmeldingen van trainers die lang training gegeven hebben: Jan de Kuiper (destijds groep 2) en Rien van Kinderen (groep 3 en de wandelgroep). Iets minder dan de helft geeft aan dat de afmelding vanwege een blessure is, ruim de helft heeft tijdgebrek of andere activiteiten. Van de opzeggingen waren 15 heren (23 dames). Gelukkig konden we ook weer 57 nieuwe aanmeldingen noteren, dus minus degenen die in hetzelfde jaar opzegden 54. Hierbij waren de dames duidelijk in de meerderheid: 15 nieuwe heren/ jongens, 39 nieuwe dames en meisjes. Per saldo heeft de vereniging nu 288 leden, waarbij de mannen nog licht in de meerderheid zijn (153 vs 135, dus ca. 53%). Dit betekent dat we toch weer 7,5% gegroeid zijn, ondanks dat de trainingsvoorzieningen helaas nog steeds beperkt zijn. Van de 54 nieuwe aanmeldingen kwamen 25 uit de gemeente Woudrichem, 12 uit gemeente Werkendam, 12 uit gemeente Aalburg en vier uit gemeente Zaltbommel. We mochten 12 nieuwe jeugdleden welkom heten. 30% van de leden is op 1/1/14 jonger dan 40 jaar. Bij de nieuwe aanmeldingen is bijna 60% jonger dan 40 jaar. Dit geeft tevens aan dat hardlopen toch een sport voor alle leeftijden is, ook bij de ‘opstappers’ draaien de mensen met een jaartje meer lekker mee! Ons oudste lid, Sander Hooijkaas, houder van vele clubrecords, is in augustus jl. zelfs 80 geworden en nog steeds actief bij de organisatie van de Stratenlopen. Petje af! Daar de wandeltraining dit jaar gestopt is, betreft een aantal afmeldingen de wandelaars. Enkele wandelaars zijn nog wel lid – zij lopen regelmatig samen op dinsdag, of zijn betrokken bij activiteiten. Hiervoor hebben we het actieve lidmaatschap omgezet in een ‘rustend’ lidmaatschap, waarbij ze toch de vereniging nog steunen. Noodgegevens in de administratie Enkele incidenten dit jaar, die gelukkig goed zijn afgelopen, hebben aangegeven dat het belangrijk is dat onze gegevens ook het juiste adres en thuis/nood-telefoonnummer bevatten. Bij de aanmeldingen hebben we altijd gevraagd naar een ‘telefoonnummer’ en eventueel een mobiel number. We gaan dit nu wijzigen in een ‘telefoonnummer i.g.v. nood’ en eigen/mobiel tel.nr’. Graag willen we iedereen vragen om te checken of de juiste gegevens bij ons bekend zijn. In de Inloper zullen lijsten liggen met de gegevens in onze administratie, graag checken en eventueel corrigeren of aanvullen. Verder wijzen we er graag op dat er via de Atletiekunie, een SOS Coin te bestellen is, waarmee je op eenvoudige wijze je noodgegegevens aan je schoen bevestigt. Zie http://www.soscoin.nl/atletiekunie Ook is het erg praktisch als de juiste emailadressen bekend zijn (b.v. voor deze digitale Doorloper). Je mag mailen naar de Ledenadministratie (info@altenaroadrunners.nl of via de link Ledenadministratie op de website). Nieuw systeem Ledenadministratie Mede vanwege de overgang naar de Europese (SEPA) bankrekeningnummers zullen we een upgrade op ons systeem door moeten voeren. We hebben hiervoor de ‘nieuwe’ (langere) bankrekeningnummers nodig om de automatische incasso te kunnen blijven doen. We rekenen op uw medewerking wanneer gevraagd. Ledenpas en andere formaliteiten Als je lid wordt krijg je de Atletiekunie Ledenpas, waarmee een aantal leuke kortingen of aanbiedingen verkrijgbaar zijn, zie hiervoor hun website http://www.atletiekunie.nl/ledenpas of de brief die je bij ontvangst van de pas krijgt. ARR geeft geen emailadressen door aan de Atletiekunie dus als je hun nieuwsbrief wilt ontvangen kun je via deze website je emailadres doorgeven. De Atletiekunie maakt de passen enkele malen per jaar aan, en het duurt altijd een aantal weken (en soms maanden) na de inschrijving. Mocht je uiteindelijk niets ontvangen laat het dan even weten, dan check ik of er eventueel ergens iets fout is gegaan. Op deze pas vind je ook je ‘bondsnummer’ (soms wordt dit gevraagd bij inschrijvingen voor lopen). Let op, de pas is een 9


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Ledenadministratie

vervolg

aantal jaren geldig dus je krijgt niet ieder jaar een nieuwe pas. Het verenigingsnummer van de ARR (soms ook gevraagd) is V0013263. Contributie Ieder kwartaal zal het lidmaatschapsgeld (bij automatische incasso) voor dat kwartaal geïnd worden.Het voordeel van de kwartaalincasso is dat je in termijnen betaalt. Indien je dit niet zou willen betaal je aan het begin van het jaar in één keer het gehele bedrag, dan gaarne zelf overmaken. Indien de incasso om welke reden dan ook een probleem is, neem dan even contact op met de ledenadministratie (zie onder) voor een eventuele aparte afspraak. De contributie geldt hoe dan ook voor het gehele lopende jaar. Mocht je alsnog willen opzeggen, wat we natuurlijk niet hopen (!) doe dit dan uiterlijk eind november bij de Ledenadministratie (zie onder) – wij moeten opzeggingen vóór 1 december doorgeven bij de Atletiekunie, anders moet er weer een volledig jaar worden afgedragen. Dat zou jammer zijn voor zowel de club als jezelf. Mocht je niet meer kunnen of willen lopen, dan kun je natuurlijk ook nog ‘rustend lid’ worden. Je blijft het clubblad houden, maar betaalt (tarief 2014) slechts € 27,50 per jaar en ondersteunt de club. Voor nieuwe leden zal de contributie ingaan naar rato vanaf de maand van inschrijving. De ‘Start-to-Runners’ van maart krijgen ‘all in’ tarief van € 59,00 (vanaf St2R september € 25,50)voor het resterende jaar na afloop van het Start to Run programma. De overige tarieven voor 2014 zijn als volgt: Volwassenen recreanten € 77,50, Licenties € 23,75, Jeugdlopers (tot en met jaar waarin je 20 wordt, inclusief licentie): € 52,50, Technisch ondersteunende leden € 9,50; donateurs € 20,-. Inschrijfgeld nieuwe leden € 7,75. Trainers krijgen een korting van 50% op het basistarief. Kosten van wedstrijdlicenties worden wel volledig doorberekend. Zodra de consumentenprijsindex in oktober van een jaar bekend is, worden op basis hiervan de tarieven voor het nieuwe jaar berekend en voorgesteld aan het bestuur ter goedkeuring. Mocht je nog vragen hierover hebben, nog moeten betalen, of een wijziging willen doorgeven, laat het dan even weten. Contact Ledenadministratie: Joke Oosters, Eikenlaan 9, 4285 DS Woudrichem. Tel. 06-55125977;info@altenaroadrunners.nl Bankrekening voor betalingen: 3649.09.382 t.n.v. Altena Road Runners, Woudrichem

Ben je tussen de 6 en 11 jaar en wil je een keer meetrainen, dit is altijd mogelijk. Kom langs op een van de trainingen of meld je aan via jeugd@altenaroadrunners.nl De eerste vier weken is het vrijblijvend om mee te trainen, na deze proef periode vragen we je om lid te worden van de vereniging. Kijk voor meer informatie op www.altenaroadrunners.nl

Je kunt ons ook op twitter volgen: twitter.com/ARRjeugd 10


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

ARR Jeugdatletiek Sinds de start van de nieuwe jeugdgroep in juni 2012 met ongeveer 6 kinderen heeft de groep een zeer goede periode doorgemaakt. Trainingen gaan erg goed en zijn steevast een leuke beleving voor kinderen en trainers. Daarnaast is er ook al gestart met deelname aan wedstrijden, naast de stratenlopen ook atletiekwedstrijden. Inmiddels telt de groep maar liefst 17 jeugdleden variërend van 6 t/m 11 jaar.

worden met verschillende onderdelen. Door de grootte van de groep delen we tijdens de training de groep meestal op in een oudere (A pupillen en junioren D) en jongere (pupillen mini, C en B) groep. Op deze manier kunnen we de jongste nog spelenderwijs atletiek laten leren en de oudere al wat meer uitleg geven waar de oefeningen voor dienen. Inmiddels is er ook een jeugdcommissie in het leven geroepen, beide trainers natuurlijk aangevuld met 2 ouders.

De groep in 2013 Zoals gezegd, de groep is in juni 2012 opgestart door Jaco Booij en Bas de Boer, beide waren we ook lid van de jeugd groep in de jaren ’90 die toen getraind werd door Wim Kuijpers. De trainingen in de zomer vinden op zaterdag plaats in het Almbos. Sinds februari 2013 trainen we ook elke week op het kunstgras van de korfbal vereniging ACKC in Almkerk, in de zomer op woensdagavond en in de winter op zaterdagochtend. ’s Winters traint de groep op woensdagavond dan in de gymzaal in Hank.

Activiteiten Naast de trainingen hebben we dit jaar ook al een tweetal activiteiten mogen organiseren. Op zaterdag 6 april, het begin van het buitenseizoen, hebben we een leuke trainingsochtend gehad in de Drunense Duinen. Vanaf de welbekende Roestelberg in Kaatsheuvel zijn we met 8 kinderen lekker het bos in gegaan. Hier hebben ze drie spelletjes gedaan, uiteraard met een leuke atletiek inslag, tussendoor lekker gerend, in het zand gespeeld en even lekker wat gegeten en gedronken. De dag werd afgesloten met pannenkoeken of een bordje friet.

Elke training, binnen of buiten, bevat steeds de drie basisonderdelen van de atletiek: springen, lopen en werpen, waarvan twee kerntrainingen waarin aandacht wordt gegeven aan een deelbeweging van een atletiek onderdeel (b.v. de start van het sprinten, de aanloop van hoog, het stoten van de kogel). De warming-up bevat naast lopen meestal wat algemene bewegingen/oefeningen zoals loopscholing en stabiliteit. Het leuke van atletiektraining is de afwisseling. Er kan enorm veel gevarieerd en gecombineerd 11


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

ARR Jeugdatletiek

Bas de Boer Komende jaren De gestage groei van de groep hopen we in de komende jaren door te kunnen zetten. Doelstelling is om binnen twee jaar de groep geheel op te splitsen in twee trainingsgroepen naar leeftijd. Om dit mogelijk te maken moeten er wel nog wat dingen gerealiseerd worden. Zo zijn er extra trainers nodig. Binnen de vereniging zijn al een aantal geĂŻnteresseerden, waar Jaco en Bas in het voorjaar een cursus voor zullen verzorgen. Maar ook is een eigen trainingsruimte met onder andere een hoogspringmat, verspringbak en kogelstootring erg gewenst. Dit om zeker met de oudere kinderen wat meer op de wedstrijden gericht te kunnen trainen. We hopen dat deze extra mensen en middelen de komende jaren beschikbaar komen om de jeugd op een leuke en speelse manier actief met atletiek bezig te laten zijn.

Tijdens de clubkampioenschappen eind september hebben we in het Almbos, naast het hertenkamp, een ouder-kind 4kamp gehouden. De kinderen, 10 deelnemers deze keer, mochten met hun ouders vier onderdelen afgaan om zoveel mogelijk punten te scoren. De onderdelen die we gedaan hebben waren verspringen (uit stand), kogelstoten, sprinten en vortex (fluitballen) werpen. Beide activiteiten waren zeer succesvol en houden we erin voor de volgende jaren.

Wedstrijden in 2013 Ook dit jaar hebben een aantal van onze kinderen meegedaan aan de stratenlopen in o.a. Sleeuwijk, Almkerk, Werkendam en Woudrichem. Vijf kinderen zijn uiteindelijk in het klassement terecht gekomen, door het lopen van genoeg wedstrijden. Benjamin Mak stond uiteindelijk op de eerste plaats in het klassement bij de jongens t/m 7 jaar (met 4 overwinningen). Daarnaast waren er een aantal tweede en derde plaatsen voor o.a. Ruben Mak, Nienke van Vugt en Britte Kant tijdens verschillende wedstrijden. Voor ons eerste volledige jaar best succesvol dus en we hopen ook op nog meer deelname in het komende jaar.

Bas de Boer

Naast het hardlopen doen we natuurlijk vooral veel atletiek tijdens de trainingen. In het voor- en najaar hebben een aantal kinderen ook meegedaan aan indoorwedstrijden. In het begin van dit jaar hebben we wedstrijden in Vlijmen, Tilburg en Dordrecht geweest. Afgelopen december waren we al aanwezig met 5 kinderen opnieuw in Vlijmen en hopen deze lijn ook door te zetten in het komende jaar. 12


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

ARR Opmerkelijk – Wim Kuijpers per Openeer gestopt met het trainen van de wedstrijdgroep en heb ik zijn rol overgenomen. Ik train die groep nu nog steeds, zij het in andere samenstelling natuurlijk. Teruggerekend is het nu mijn 23e seizoen als trainer bij ARR.”

Wim Kuijpers (54) loopt al vanaf het ontstaan bij de Altena Road Runners bij de vereniging, daarnaast geeft hij ook al heel lang training. Hoe dat destijds begonnen is en waarom is hij nog steeds lid (en trainer), en bijvoorbeeld niet bij een vereniging met een baan?

Op de vraag wat Wim het leukst vindt van het lopen bij de club, geeft hij aan dat de gezelligheid en de betrokkenheid bij elkaar de reden is dat hij nog elke dinsdag met plezier naar zijn groep gaat. “Het is in de loop der jaren een hechte groep geworden met warme vriendschap voor elkaar”. Over zijn beste prestatie in al die jaren moet hij wat nadenken. “Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb in de 30 jaar dat ik loop mooie wedstrijden gelopen en ook gewonnen. De eerste clubkampioen-schappen in Wageningen, toen we nog onderdeel waren van de landelijke Road-runners vereniging, waar ik voor het eerst een eerste prijs haalde, is bijzonder. Een wedstrijd rond het IJselmeer met een team van 8 lopers, bij zo'n evenement worden de banden hechter in zo'n groep. De marathon in Berlijn, die ik liep na een sabbatsjaar vanwege het overlijden van mijn vader, natuurlijk ook. Natuurlijk zijn mijn PR's ook mooie momenten, waar ik graag aan terugdenk. Maar een wedstrijd met een bijzondere emotionele lading is vele malen mooier. “

“Ik ben met serieus lopen begonnen in 1984. Daarvoor liep ik wel eens wat, maar niet echt met een doel voor ogen. Mijn ouders hadden geen auto dus was ik wel gewend veel te fietsen. Toen ik in 1983 afgestudeerd was ben ik gaan werken op de voormalige huishoudschool in Andel. Ik woonde in Papendrecht, er was in die tijd niet veel werkgelegenheid waardoor ik een part-time baan accepteerde. Omdat ik geen vaste aanstelling kreeg, bleef ik in Papendrecht wonen en ging per fiets op en neer reizen naar Andel. Ik bouwde daarmee een enorme conditie op. Nadat ik in juni 1984 een vaste aanstelling kreeg, gingen mijn vrouw en ik in Andel wonen. Ik viel op dat moment in een enorm "sportgat". Ik woonde op nog geen kilometer van mijn werk. Ik ben daarom maar begonnen met hardlopen, voor mezelf. Toen de eerste stratenlopen werden georganiseerd ben ik deel gaan nemen. Daardoor ging ik ook serieuzer trainen. Toen Altena Road Runners werd opgericht lag het voor mij voor de hand lid te worden. Lekker in de buurt én de vereniging die de wedstrijden organiseerde. Het was een kleine gezellige groep lopers, we trainden gewoon met één groep en één trainer. Ik heb toen heel wat kilometers met Sander Hooijkaas gelopen. De gezelligheid en gekend te zijn bij je vereniging zijn voor mij nog steeds belangrijke voorwaarden om lid te zijn van een vereniging. ARR voldoet daar nog steeds aan.”

Tijdens de workshop wordt er ook heel wat gelachen!

Is dat ook de reden dat je je nu voor de Alpe D’Huzes, de fietssponsortocht voor de Kankerbestrijding gaat inzetten? “Jazeker, een ieder kan lezen in mijn flyer en op mijn website (http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/ acties/wimkuijpers/wim-kuijpers/ ) dat ook ik een aantal mensen in mijn directe omgeving heb verloren aan deze vreselijke ziekte.” Om de strijd tegen deze ziekte te ondersteunen en om de mensen die erdoor getroffen zijn te ge-

“In de loop der jaren groeide het aantal leden en dus ook het aantal loopgroepen. Eind 1990 is de toenmalige trainer Jasper Oppeneer een jeugdgroep gestart. Maar omdat hij ook de wedstrijdgroep trainde vroeg hij mij te helpen bij de jeugdtrainingen. Het bestuur benaderde mij met de vraag of ik het diploma Jeugdatletiekleider wilde gaan halen, hetgeen in 1992 gebeurde. Deze jeugdgroep is eind jaren ‘90 helaas weer opgedoekt. In die tijd is ook Jas13


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

ARR Opmerkelijk – Wim Kuijpers En waar houdt Wim zich buiten het lopen mee bezig? “ Velen denken dat ik op mijn school gymdocent ben. Dat is echter niet het geval. Ik ben docent Beeldende vakken. dus in mijn spaarzame vrije momenten wil ik nog wel eens tekenen of schilderen. Daarnaast klus ik graag. We wonen in een ouder huis. Het is gebouwd in het begin van de 20e eeuw. De bouwstijl is sobere Jugendstill te noemen. Ik vind het leuk het huis in stijl te verbouwen of te restaureren. Het is nog steeds niet af maar dat vind ik ook niet erg, het is meer een hobby.” http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/ acties/wimkuijpers/wim-kuijpers/

denken neemt Wim daarom dit initiatief. Als een van zijn ‘sponsoracties’ organiseert hij voor ARR workshopserie Looptechniek en Core-stability. Een slechte looptechniek is één van de oorzaken van blessures. Ondanks dat ieder een eigen loopstijl heeft, is het zinvol om je looptechniek kritisch te bekijken en zonodig bij te schaven, zodat het lopen zo min mogelijk energie kost en je blessures voorkomt. Verder zullen er bij de door groep 1 georganiseerde trimloop acties zijn en mag iedereen die Wim en/of het doel een warm hart toedraagt, uiteraard ‘gewoon’ doneren! Gevraagd of Wim verder nog hardloopdoelen heeft, zegt hij “Niet in de zin van wedstrijden die ik nog wil lopen, of tijden verbeteren. Op mijn leeftijd is het voor mij belangrijker gezond om heel te blijven, zodat ik nog jaren fit en vrolijk mijn leven kan delen met allen die mij lief zijn.”

14


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

ARR Uniek: Familie van Zanten We hebben inmiddels meerdere ‘loopstellen’ in de Doorloper gehad, maar dat alle leden van een gezin lid zijn van de ARR mag toch wel uniek genoemd worden. Karin en Dik (voor op onderstaande foto), Remco, Laura en Perry (achter vlnr) zijn allemaal bij de Opstappers/Start to Run groep begonnen en zijn inmiddels verspreid over groep 2 en 3. Dik is bovendien nog trainer van groep 2 en gezamenlijk of apart worden ze regelmatig bij de diverse lopen en activiteiten gesignaleerd. Hieronder een nadere kennismaking. groot meer voor haar. “Het hardlopen is een nieuwe uitdaging geworden, ik had niet verwacht dat het ‘leuk' zou zijn!” Perry is de jongste (23) en was al enigszins aangestoken door Dik die vertelde dat het erg leuk en gezellig was. “Laura leek het leuk om het te proberen en zij heeft Remco en mij overgehaald. Laura (24): “Ik wilde graag een sport gaan doen waarmee ik doelen kon stellen en bereiken. In mijn vorige sport (zwemmen) kon ik niet meer groeien, het gaf daardoor geen voldoening meer.Ook leek het me leuk om met hardloopwed-strijden mee te kunnen doen. Samen met mijn broers heb ik me opgegeven voor de Start to Run. Natuurlijk ook een beetje aangestoken door mijn vader!”

Dik (51 jaar jong) is in 2008 lid geworden van de club, nadat hij met vage spierpijnen en gewrichtsklachten bij fysiotherapeut en ARR lid/trainer Erica v.d Berg terechtkwam. Die vertelde hem dat hij misschien maar weer eens moest gaan hardlopen. Dik: "Hardlopen??? Nou dat zal niet gaan vertelde ik, want na een actief sportverleden waarbij ik o.a. heb gefietst, hardgelopen, geschaatst en aan karate had gedaan waren mijn knieën stuk en ben ik hieraan geopereerd. Alleen fietsen en zwemmen lukte nog maar dat vond ik niet echt leuk. Als ik hardliep moest bij mij altijd het licht minimaal 2 maal uitgaan... anders had ik niet het gevoel dat ik had hardgelopen! Het gevolg was dan ook dat ik nog meer pijn had en het lopen wel uit mijn kop liet. Na de overtuigende woorden van Erica en onder begeleiding van onze Jan ben ik rustig begonnen en had na de gewoonlijke "normale" pijntjes nog geen pijn aan de knieën. Na verloop van tijd waren ook mijn vage pijntjes verdwenen. Geweldig toch!”

Remco (26) was in 2009 al lid maar stopte toen vanwege blessures. In 2012 is hij weer lid geworden. Hij wil graag meer conditie opbouwen en wat extra kilo`s kwijtraken. Dat lijkt tot nu toe goed te lukken! Op de vraag wat de Van Zantens van ARR als club vinden krijgen we een redelijk eensluidend antwoord: De gezelligheid is het leukst. Perry: “Het is lekker om te lopen. Nieuwe mensen leren kennen vind ik leuk”. Laura: “Door het lopen in een groep gaat het veel makkelijker, en heb ik ook meer “druk” om naar de training te komen. Vooral de speciale loopjes zoals de Dauwloop en Eindejaarsloop vind ik erg leuk, vooral door de gezelligheid onderling en achteraf met elkaar eten/borrelen.” Remco: “Wat ik leuk vind aan de club is dat het een hechte club is. Er wordt veel georganiseerd.” Dik: “Ik loop al weer 6 jaar en vind het nog steeds erg leuk om te doen. Zo leuk dat ik eerst een opleiding als assistent trainer en in 2012 looptrainer-3 gevolgd heb bij de Atletiekunie en nu gediplomeerd trainer ben.

Karin (48) is vanaf 1990 altijd aktief geweest op sportscholen,vooral de groepslessen gaven veel voldoening, vaak 5 of 6 dagen in de week! Het omslagpunt naar het hardlopen is gekomen doordat de kinderen na de Start to Run, alle drie door wilden gaan met lopen. De training op de sportschool doet na zoveel jaar niet zoveel meer voor het lichaam, de mogelijkheid om grenzen te verleggen is daar niet 15


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Wat doet de familie Van Zanten als ze niet aan het lopen zijn? Remco: “Ik werk in een staalkabelfabriek. Soms zwaar werk dus ik lig thuis ook wel eens lekker op de bank. Mijn hobby is whisky, ik ga ook naar proeverijen. Ik houd bij welke whisky`s ik geproefd heb, wat de smaken en geuren zijn, dus niet om dronken te worden, ha ha!.” Laura: “Ik werk bij Rivas Zorggroep in Gorinchem bij Personeels Services. In mijn vrije tijd ben ik graag thuis of met vrienden op stap.” Perry: Naast het lopen ben ik leiding van Scouting Loevestein in Woudrichem.En zwemtrainer bij Zwemvereniging Bijtelskil. Zomers zeil ik. Ik werk bij Buko. Karin: “Ik ben postbesteller bij PostNL. Hobbies: van alles en nog wat!” Dik: “Ik werk al 22 jaar bij Mennens in Dongen, en heb een eigenlijk een kantoorfunctie bij de projecten en service afdeling. Het hardlopen/bewegen is dan ook een must om het lijf en de geest een beetje te onderhouden. Verder is mijn gezin erg belangrijk en breng ook graag wat tijd met de kids en aanhang door. Hobby's, wandelen,schaatsen (op natuurijs) lekker werken in de griend, hout zagen met mijn schoonzoon en zoons, GENIETEN van al het mooie om ons heen, we wonen hier in een prachtige streek, met rivieren en oude vestingstadjes nabij. Ik mag dan ook graag op het water zitten met vrienden om te vissen, zeilen of gewoon lekker te dobberen met een biertje. Wat kan het leven mooi zijn!”

Wat is je beste prestatie? Heb je voor jezelf nog een belangrijkste uitdaging? Karin: “Mijn doel is een sportieve bezigheid,waarbij ik met plezier uitdagingen opzoek. Niet zozeer de afstand/tijd vind ik belangrijk, verbeteringen in de techniek en kontakt met andere lopers wel. Het sporten met het hele gezin is bijzonder, leuk, gezellig,als ik ze zie lopen ben ik best trots!” Remco: “Het blijven lopen en trainen is toch wel het doel. Iedereen heeft wel eens tegenslagen en meevallers. Motivatie is er wel. Ik wil toch wel een keer de halve marathon lopen. En mocht ik een keer geen zin hebben om te lopen zijn er altijd nog 4 familie leden die me meesleuren.” Perry: “De beste prestatie is dat we nog steeds allemaal met plezier komen lopen. Het gaat er bij mij vooral om dat ik aan het sporten ben en lekker buiten ben.” Laura: “Ik vind het eigenlijk een hele prestatie dat ik het hardlopen leuk vind en volhoud. Ik dacht dat hardlopen niets voor mij was en vooral saai zou zijn. Maar de motivatie groeit met de week!” Dik: “Het gaat mij niet zozeer om PR’s, de doelstelling is zo lang mogelijk gezond te kunnen blijven lopen. Verder vind ik het fijn dat ik mag trainen bij ARR en hoop ik anderen ook nog iets te kunnen leren. Het geeft mij een goed gevoel als je ziet dat andere mensen het naar hun zin hebben en dat ze door het trainen ook doelstellingen kunnen nastreven.”

16


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Marathonlopen, een prettige verslaving! Beste Altena Road Runners, 2013 ligt inmiddels achter ons. Een jaar waarin we met elkaar veel kilometers hebben gelopen door het land van Heusden en Altena. Maar ook wijder in de omgeving. Een jaar waarin de trainers met al hun inzet ons als leden op een hoger niveau hebben gebracht. Een fantastische prestatie, waarvoor dank. Dit heb ik het afgelopen jaar mogen ervaren, in het bijzonder toen ik de marathon heb gelopen. In dit artikel wil ik mijn persoonlijke indrukken en ervaringen met jullie delen. Aan het begin van 2013 begon het bij mij te kriebelen. Hoewel ik in de achterliggende jaren verschillende afstanden heb gelopen, ontbrak de marathon in het rijtje. Geprikkeld door anderen van de club die met enthousiasme konden verhalen over hun gelopen marathons, kreeg ik steeds meer de drang om ook hieraan deel te nemen. Maar lukt mij dat wel? En hoe ga ik dat voorbereiden? Kan die 54-jarige Van Vliet dit wel aan? Ik zal niet ontkennen dat deze vragen door mijn hoofd spookten. Maar dat zeg je natuurlijk niet als man. Je zegt gewoon dat je het gaat doen. Ik wist ik het virus over te brengen op anderen. Want ja, het zal toch niet gebeuren dat Arie van Vliet de marathon gaat lopen terwijl anderen van de groep achterblijven. Geweldig toch? Dit alleen is al genieten! Het vuurtje wakkerde aan. Behalve mijn zoon Herbert melden zich ook Henk van den Heuvel en Bert Advocaat. Zoals we inmiddels weten is dit groepje alleen maar groter geworden en hebben zo’n 10 leden de diverse marathons met mooie tijden tot een goed einde gebracht. Zwitserland, Duitsland, Nederland, Ierland; kortom, inderdaad wijder dan de omgeving van Altena. Op de vraag welke marathon ik wilde lopen riep ik: ‘Die van Zoutelande in Zeeland’. De meer ingewijden keken mij vertwijfeld aan. Ik had even nodig om te beseffen dat dit lichtelijk te hoog gegrepen was, het is een van de zwaarste parcoursen van ons land: duinen, strand, Scheldebrug met veel wind. Dus zoek je iets anders en kom je na wat kijken op google uit in Dublin. Herbert en ik hebben ons daarvoor toen ingeschreven.

schema. Meestal liep ik vanaf Werkendam de dijk uit richting Woudrichem. Toen ik de 30 km. grens overstak, lag het keerpunt in Andel. Terwijl ik richting Andel liep, hing Wim uit het raam van zijn huis zijn hobby aan het uitoefenen: schilderen. ‘Volgens mij ben je wel erg ver van Werkendam’, riep Wim. ‘Schema, Wim’, riep ik terug. We trainden ook gezamenlijk. Zo gingen Herbert, Henk en ik de 32 km. lopen in de Biesbosch. Ik kan me nog goed herinneren dat dit voor mij de eerste keer was dat ik de magische grens van 30 km. moest overschrijden. Natuurlijk gaan de twee H’s sneller dan ik, maar ik liep goed. Gemiddeld richting de 5:20 per km. Ik voerde de snelheid op. Totdat ik bij de 28 km kwam ter hoogte van de bioscoop Hollywoud. De hamer voelde goed, blik op oneindig en vechten voor de laatste km. Het kan toch niet waar zijn dat ik de 30 km niet haal. De beide H’s leefden mee, ze gingen versnellen. Wat kan water dan lekker zijn. We werden goed opgevangen door de vrouw van Henk. En…een dikke knuffel van de Deense dog. Wat een mooi en lief dier. Als je die achter je aan krijgt, leer je overigens pas echt tempo lopen. Bert ging voor de Berlijnse marathon, Henk voor die van Eindhoven. Prachtige tijden. Veel waardering. Maar Herbert en ik moesten nog. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van hun wijze lessen. Het werd eind oktober. Beste Altena Road Runners, wat een schitterende ervaring is deze marathon geweest. Op maandag 28 oktober zijn we met nog ruim 14.500 lopers vertrokken uit het centrum van Dublin. Na een hartverwarmende speech van de burgemeester en op gezweept door het volkslied gingen we met de trotse Ieren van start. Niet alleen een rilling van de kou (was 8 graden) maar ook wat dit volksgevoel met je doet. Goed weer om te lopen: droog, geen

In juli zijn Herbert en ik gaan trainen. Soms samen, soms alleen. Ik vroeg mij af welk trainingsschema ik het beste kon volgen. Er zijn zoveel schema’s dat je verward raakt in de hoeveelheid. De een nog gedetailleerder dan de andere. Daarom heb ik Wim om hulp gevraagd. Ik kreeg een eenvoudig, maar krachtig en – naar later bleek – effectief

17


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Marathonlopen, een prettige verslaving! storm en af en toe zelfs zon. Zaterdag en zondag waren heel anders. Nederland had te kampen met zware storm. Gelukkig ging dit grotendeels onder Ierland door. Na de eerste 10 km kwamen we aan in het Phoenix park. Vlakbij zetelt de president van Ierland, zodat ze daar maar geen waterstop hebben neergezet. Schitterende omgeving, het traject kronkelde door een bosrijke omgeving waar ieder naar hartenlust kon wandelen (en lopen). Maar toen kwam het echte werk. De battle met de heuvels, zelfs tot in de stad. En als je er dan 30 km op hebt zitten, gaat het toch zwaar wegen. Maar de enorme mensenmassa geeft je nieuwe energie in de strijd; warme woorden, drank, eten, 'give me five'- van de vele kinderen langs de weg enz. Vooral als je langs het hospitaal loopt voor kinderen met kanker: de opbrengst van deze marathon gaat daar namelijk naar toe. Geweldig om daar voor te mogen lopen.

Zodra je door de finish loopt, krijg je de medaille om. Ondanks de verstijfdheid en alles wat zeer doet, ben je apetrots. Strompelend ben ik naar het hotel gelopen. Maar de winst nemen ze je niet meer af. Vlak bij het hotel stopte een taxi. Een van de lopers kwam letterlijk rollend de auto uit. Hij kon niet meer op zijn benen staan. We glimlachten en riepen naar elkaar: ‘Well done!’. Herbert en ik hebben eerst bijgeslapen en zijn in de avond lekker gaan eten. De volgende ochtend merkten we pas echt welke hotelgasten de marathon hadden gelopen. Sommige deelnemers moesten zich aan de trap naar het hoger gelegen eetgedeelte optrekken. Maar door die vertrokken glimlach sprak gepaste trots. 90 % van de lopers zijn Ieren. We namen afscheid: ‘Great job!’. Ik wist het. Dit vraagt om een volgende marathon in 2014. Herbert heeft zich inmiddels ingeschreven voor Rotterdam. Bij gezondheid hoop ik die van Zeeuws-Vlaanderen te lopen. Marathon lopen is genieten (althans het grootste deel). Het geeft veel indrukken, het geeft verbondenheid. Een aangename verslaving!

Met het trainen was ik niet boven de 35 km geweest. Het doet wat met je als je deze afstand passeert. Ondanks de vermoeidheid geeft het extra energie. ‘Dit wordt mij niet meer afgenomen, al moet ik kruipend naar de finish,’ dacht ik. Maar wat wegen de laatste km zwaar. En wat zijn de laatste honderden meters psychologische brekers. Bij het bereiken van de 42 km reken je nog op 190 meter. Je gaat een hoek van de straat om in de binnenstad, drommen mensen juichen je toe, en dan zie je….geen finish. Dat doet zeer. En het wordt echt vervelend als zich dat nog 3 keer herhaalt. Op de automatische piloot (volhouden, niet toegeven enz.) krijg je eindelijk de finish in zicht. Met de laatste krachtinspanning ga je zelfs nog harder lopen. Mijn horloge wees 42 km en 700 meter aan. Helaas had Herbert de dikke pech dat hij vooraf bij aankomst in het hotel zijn knie heeft gestoten. Tot de 28 km liep hij de mooie tijd van gemiddeld 4:51 per km, maar daarna moest hij herhaaldelijk onderbreken vanwege pijn in zijn knie. Zijn doel om op 3:30 uur te eindigen is daardoor niet gelukt. Herbert kwam binnen met 03:49:54. Zelf heb ik 03:45:34 gelopen. Ik ben dik tevreden, ik had gerekend op 4:00 uur. Maar reken er maar op: dit is de eerste maar tevens de laatste keer dat ik de marathon sneller liep dan mijn zoon.

18


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Koken met Karin Zonodig tijdens het koken af en toe wat melk erbij gieten anders kookt het droog. Nogmaals blijven roeren om aanbranden te voorkomen. Schep het in een diep bord en strooi er bruine of gewone suiker over heen. Sommigen vinden het ook lekker met een klontje boter erbij.

Kees Groenenberg (groep 2) heeft de laatste maanden al 2 PR’s gelopen. Zijn facebookvrienden weten dat dit, behalve met de goede training, te maken heeft met zijn eetgewoontes. Enkele dagen voor de wedstrijd gaat hij namelijk over op ‘Maccaroni-pap’, liefdevol bereid door zijn vrouw Karin. De redactie van de Doorloper is dan ook zeer verheugd dat zij de hand hebben weten te leggen op dit beruchte recept.

Eet smakelijk!

Neem 300 ml melk, doe dit in en pan en breng het aan de kook. Blijf wel roeren anders brandt het aan. Als het kookt doe je er een (senseo) mokje snel kokende macaroni bij en kookt deze heeeeel zachtjes tot hij gaar is (dit duurt langer dan in water).

Sportivity TrailRun Het begon als een geintje. Omdat we het zelf leuk vonden om daar te lopen. In de Biesbosch, weg van de gebaande paden. Waar de modder soms tot je enkels komt en je na 100 meter zeiknatte sokken hebt. Maar man wat was dat leuk om met 140 man te doen. We dachten, we zetten er een limiet op van 100 personen. In no-time zat het vol. Ja wat doe je dan. Mensen weigeren is ook niet leuk en een paar centen extra naar het goede doel is ook niet verkeerd. Bovendien is de Biesbosch groot genoeg.

Of het niks is springen de lopers over hekken

Foto’s Kees Snepvangers

Het was niet eens de bedoeling, maar voor sommigen de kortste weg De omstandigheden waren geweldig. Door de vele regen was het parcours loodzwaar, maar verder was het schitterend weer. In alle opzichten een succes dus. Welk goed doel meldt zich aan voor de volgende editie? Want deze houden we er natuurlijk in.

19


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

Sporten met een hartslagmeter Trainen met een hartslagmeter, hoe doe ik dat? Hartslagmeters… in elke sportwinkel zie je ze tegenwoordig liggen, en naarmate je serieuzer met je sport bezig bent zul je je misschien afvragen of het zinvol is om er een te gebruiken. Maar wat is een hartslagmeter precies, en hoe moet je zo’n ding gebruiken? Een hartslagmeter bestaat meestal uit een band die je om je borst doet, die de hartslag meet, en een horloge waar je de hartslag op af kan lezen. Zo kan je tijdens het sporten zien wat je hartslag is, maar ook wat je gemiddelde of maximale hartslag tijdens een training is geweest. Omdat de hartslag gelijk oploopt met de trainingsintensiteit, kan je aan de hand van je hartslag ook de intensiteit van je training bepalen. Voordat je goed met een hartslagmeter kan werken moet je eerst weten wat je maximale hartslag is. De maximale hartslag is genetisch bepaald en voor iedereen verschillend. Het is een constante waarde en zegt niets over je fitheid, of je prestatievermogen. De gemiddelde waarde wordt vaak geschat op 220 – de leeftijd in jaren, maar de variatie is in werkelijkheid erg groot, waardoor je er op deze manier ver naast kan zitten. Beter is om je maximale hartslag te bepalen middels een maximale inspanningstest. Dit kan je laten doen bij een sportarts of een inspanningsfysioloog, maar er zijn ook veldtests beschikbaar waarmee je zelf je maximale hartslag kan bepalen. Belangrijk is overigens wel om te weten dat bij verschillende sporten een andere maximale hartslag hoort. Waarden waar ook veel over gesproken wordt zijn de hartslag in rust, en de hartslag rond de anaërobe drempel of ‘het omslagpunt'. De rustpols wordt s’ochtends in bed bij het wakker worden gemeten, en kan in tegenstelling tot de maximale hartslag wisselen. Hij wordt lager naarmate iemand beter getraind is, en neemt toe bij ziekte, vermoeidheid, of overtraindheid. De anaërobe drempel is de waarde waarbij tijdens inspanning de spieren beginnen te verzuren, en een inspanning niet meer langdurig volgehouden kan worden. Onder deze waarde wordt gesproken over aërobe- of duurtraining, boven deze waarde spreekt met van anaërobe- of intervaltraining. Als je eenmaal je maximale hartslag weet, dan kan je aan de hand daarvan je trainingszones bepalen. De trainingszones worden grofweg als volgt ingedeeld: Hersteltraining: 60-75% HFmax, voelt als zeer rustig lopen met ingehouden pas Extensieve (langzame) duurtraining: 75-80% HFmax, voelt als rustig lopen, kan makkelijk lang volgehouden worden en praten gaat gemakkelijk Intensieve duurtraining: 80-85% HFmax, voelt als pittig tot zwaar, de ademhaling wordt heftiger en praten wordt moeilijker Omslagpunt: 85-95% HFmax, zeer zwaar, de ademhaling wordt hijgend en de benen beginnen te verzuren. Intervaltraining training: 90-100% HFmax, zeer zwaar, hijgen neemt toe en praten gaat niet meer, kan maar zeer kort volgehouden worden. Wil je nog preciezer je trainingszones bepalen, dan moet je ook weten wat je hartslag op je anaerobe drempel (omslagpunt) is. Dit is de hoogst mogelijke intensiteit waarop een inspanning langdurig (45-60 minuten) volgehouden kan worden, en kan bepaald worden door een maximale inspanningstest met ademgasanalyse of een lactaatmeting. Zoals je hierboven kunt lezen kunnen deze zones voor een groot deel op gevoel bepaald worden, en zeker voor ervaren lopers is het daarom lang niet altijd nodig om een hartslagmeter te gebruiken. Wie net begonnen is met hardlopen, zal in principe eerst de duur van de training uitbreiden voordat de intensiteit wordt opgevoerd. Pas als je meer ervaring hebt, en je een bepaalde afstand sneller wilt gaan lopen zal je gebruik gaan maken van trainingsschema’s waarbij je ook rond je omslagpunt gaat lopen of intervaltrainingen gaat doen. Hartslagmeters zijn er in alle soorten en prijsklassen, met uiteenlopende nevenfuncties zoals datum en tijd, stopwatch, verlichting of zelfs calorieëntellers en GPS-systemen. Echt noodzakelijk is het dragen van een hartslagmeter meestal niet, maar het kan je wel helpen om je inzicht te geven in je lichaam en sportbeoefening, en bovenal, veel mensen vinden het dragen van een hartslagmeter gewoon leuk.

20


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

De 29e editie van het Altena Road Circuit was weer een succes. Prachtige wedstrijden, mooie opkomsten bij vooral de jeugd maakten het geheel weer compleet. 8 wedstrijden, goed voor een totaal van 1710 deelnemers en daarmee een stijging van circa 10%.

Zoals gezegd dus een mooie stijging van het totale deelnemersaantal. Vooral Werkendam en de Vestingstadrun in Woudrichem deden het erg goed. Tijdens de laatste wedstrijd in Woudrichem stonden er in totaal 366 mensen aan de start. Een overzichtje hiervan zie ond e r a a n d e z e pagina.

Helaas had de mooie wedstrijd in Hank, waarvan een foto op de voorpagina pronkt, een bittere nasmaak. Rene Stam, één van de beste en trouwe lopers van het circuit kreeg een hartaanval. Door de snelle en kundige hulp van de EHBO en ambulancepersoneel leek het goed af te lopen. Vijf dagen later ging het echter weer mis en konden de medici niets meer voor hem doen. Rene, een sportieve atleet en een hele aardige kerel zal door vele mensen en niet in het minst door zijn familie, zeer gemist worden.

De uitslagen van het circuit gaan we deze keer hier niet allemaal noemen. Die heeft iedereen waarschijnlijk al gezien op onze website www.altenaroadcircuit.nl. Ook de Altena Road Runners doen over het algemeen aardig mee met de wedstrijden. Aardig inderdaad want dit kan altijd beter. Van groep 1 zijn er natuurlijk altijd mensen van de partij en ook groep 2 heeft tegenwoordig een flinke afvaardiging. Groep 3 en 4 durven het niet altijd aan. Het idee een wedstrijd te moeten lopen schrikt sommige mensen toch af. Dat is jammer want voor lopers van ieder niveau is het leuk om je grenzen eens te verleggen. Gelukkig zijn er ook mensen die het wel leuk vinden en laten we het hopen dat ze anderen ook enthousiast kunnen maken.

2014 de 30ste !! De editie 2014 staat alweer volledig op de agenda. Wederom 8 wedstrijden in dezelfde plaatsen als vorig jaar. Qua volgorde hebben de wedstrijd in Sleeuwijk en Almkerk stuivertje gewisseld. Doordat Sleeuwijk is gekoppeld aan de wielerronde en dus het paasweekeinde heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Meer hierover op de volgende pagina.

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Deelnemers aantal Totaal

21

Woudrichem,…

Hank

Giessen

Genderen

Werkendam

Woudrichem

Almkerk

Sleeuwijk

Deelnemers aantal Volwassenen Deelnemers aantal Jeugd


DOORLOPER—28e jaargang: nr 1-2014

De 30e editie van het oudste loopcircuit van Nederland De voorbereidingen zijn in volle gang. Om een idee te geven: het binnenhalen van sponsors daar begint het allemaal mee, vervolgens het maken van het programmaboek, afspraken maken met de plaatselijke organisaties, en bijwerken van de website en het voorbereiden van de voorinschrijvingen. We doen het graag, maar het is wel een beetje veel werk voor 2 personen. We kunnen dus wel wat hulp gebruiken. Bij de wedstrijden loopt het aardig goed. Er is een vaste groep mensen die er bijna elke wedstrijd bij is. Verder heeft Groep 2 bijvoorbeeld de wedstrijd in Sleeuwijk geadopteerd en de Roparun-groep Almkerk de wedstrijd in hun plaats. Ook de andere wedstrijden hebben een belangrijke groep vrijwilligers. Voor de algehele coördinatie zoeken we nog ondersteuning. We zijn aan het kijken voor welke taken we het beste hulp kunnen gebruiken. Je kunt binnenkort dus zomaar een vraag krijgen of je wilt helpen. Zeg dan niet gelijk nee, maar denk er even goed over na als je het circuit een warm hart toedraagt. De agenda van het circuit staat hieronder en natuurlijk kun je alle informatie vinden op onze website. We hopen jullie allemaal een keer te zien tijdens één of meerdere wedstrijden. Het zij als loper of als vrijwilliger.

5 april 19 april 22 mei 4 juni 28 augustus 11 september 11 oktober 1 november

Almkerk Sleeuwijk Woudrichem Werkendam Genderen Giessen Hank Woudrichem

10 km 10 km 8 km 5 km 10 km 5,2 km 10 km halve marathon

Voorinschrijven is mogelijk via de website: www.altenaroadcircuit.nl en via www.inschrijven.nl 1


Clubblad2014 v1  

Bijgewerkte versie van de Doorloper. Het clubblad van Atletiekvereniging Altena Roadrunners. Inclusief de notulen van ledenvergadering van 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you