Page 1

Zelf lesmateriaal ontwikkelen met ICT? Doe het goed. Kijk op www.coloursonderwijs.nl


1. De kansen Er kan van alles met die prachtige visuele bronnen via het web! Een mooi voorbeeld: voorbeelden:

Dit type lesmateriaal roept ook vragen op. Bijvoorbeeld over het échte nut en de kwaliteit van het “leerontwerp”


2. Van “losse dingen”naar een systeem Je kunt “van alles” met ICT maar kom je tot een meer systematische aanpak waarin ICT geïntegreerd wordt in een leerroute?!

Om dat te doen is het van belang een koppeling te maken tussen leeractiviteiten (stappen in het leerproces) en geschikte media soorten. Een voorbeeld: 

bepaal eerst hoe het leren er uit ziet (wat is het onderliggende planningsmodel?), een voorbeeld:
bepaal vervolgens wat logische combinaties van mediatypen en leerstappen zijn en maak een planning:

3. ICT materialen toevoegen aan uw methode? Hoe gaat dat? Het toevoegen van zelfgemaakte ICT materialen aan uw methode is technisch en praktisch nauwelijks een probleem. De vraag is wĂŠl of de methode een logisch geheel blijft en op welke punten u andere dingen kunt weghalen. Dat vraag een doorkijk in de methode. En dat vraagt om de nodige systeem kennis. Een methode biedt een vaste opbouw van elementen. In beeldtaal ziet dat er als volgt uit:


De methode bestaat uit 4 kerncomponenten waarmee een evenwichtige programma opbouw wordt ingericht:


Als docenten ICT leermaterialen ontwikkelen en willen integreren dan gaat het veelal om componenten. Om het vervangen of aanvullen van onderdelen van de methode.


4. Zelf lessen ontwikkelen met ICT. Hoe doe je dat? Het zelf ontwerpen van lessen vraagt om een planning vooraf. Daarbij kan de Colours beeldtaal helpen. Welke keuzes gaat u maken?

En als u een creatief ontwerp gereed heeft, ziet u dan de onderliggende structuur nog en is uw lesmateriaal “in balans”?

Colours ontwerpvoorbeeld van een leereenheid Leerders en context

Gas, hoe zit dat eigenlijk?

Wat vinden we belangrijk?

Doeners

3 VMBO-T, NASK, 2 lesuren (90 minuten, los of blok)

Samenwerken

Van concreet naar abstract

Leerdoelen:

Ontdekken, activeren

Trots op wat ze kunnen

• ontdekken van een nieuw fenomeen

Eigen kennis opbouwen

Nieuw vak

• doen van onderzoekje

Laten zien wat je kunt/weet

Afstemming algemene vaardigheden

• samenwerken

Zelfvertrouwen versterken

Flexibel rooster

• eigen leervragen formuleren

Algemene vaardigheden integreren

Nieuwe computers

• samenvatten en rapporteren

ICT waar mogelijk

Lesuur 1

Gas, hoe zit dat?

En…?

Pas op, dit is gas!.

Ben jij de expert?

Open verkenning, activeren voorkennis, groepjes, web gebruiken, thuis info vragen, vergelijken, vragen formuleren, samen aanpak bepalen…

Wat heb je gevonden, wat wist je al., welke vragen heb je nu, hoe wil je dingen uitzoeken…?

Korte info geven, visueel, animatie

Doe de quiz samen met…vul daarna in…beantwoord de vragen…vergelijk de scores…vind jij jezelf al een expert?

Test jezelf: maak de oefening en kruis aan wat je nog niet weet

Lekker samen laten doen, motiverend, goed doorvragen, samen reflecteren en leervragen opstellen (individueel en groep?)

Controle of ze ‘t snappen: vergelijken met eigen bevinding, verschillen op een rij, schema maken

Materiaal? Voorbeelden boek pg 24,25, Google en filmpje Teleblik, Bosatlas, stapel National Geographics

Materiaal? Eigen werkblad in Word, invullen in de klas, zelf uitwerken in studieles en in ELO hangen bij “mijn leervragen!”

Korte set oefeningen om kenmerken gas te testen, zelf te laten voelen wat ze wel/niet kunnen, resultaten vergelijken, laten zien waar je meer info kunt halen Materiaal? Bewerken oefening werkboek pg 23 en 24

Lesuur 2

Gas voor de toekomst Lees de informatie en kijk op www.gas.org en geef een definitie van… en vergelijk die met de informatie achterin je boek (pg 145)

Bang voor de Russen?

Nou ja…

Kijk naar de clip op YouTube over Poetin. Kies een “buddy” en bepaal je plan: wat ga jij doen met de Russen en al hun gas? Maak een plan, presenteer de voordelen (mag als poster of PPT, je mag ook streaming video gebruiken!)

Zet zelf op een rij wat je hebt geleerd, heb je antwoorden op je vragen, welke vragen heb je nu nog…hoe ga je de antwoorden vinden en wie gaat je daarbij helpen?

Kennis naar boven halen en laten samenvatten in set definities en begrippen Materiaal? Zelf schema laten maken en invullen, uitwerkingen als huiswerk, mag in Word, printje in eigen werkmap bewaren

Laten zien dat ze de materie snappen, zelf positie kiezen, argumenten bedenken en gebruiken, staan voor je keuzes, je zelf controleren (heb ik antwoord op m’n vragen?) Materiaal? Bepalen ze zelf…!


5. U werkt aan eigen gemaakt digitaal lesmateriaal. Wat zijn de gevolgen? Zelf werken met digitaal lesmateriaal is leuk om te doen. Incidenteel. Of misschien structureel. Als u kiest voor het laatste weet u dan ook of het ontwikkelde materiaal past bij de school en op welke vlakken een aanpassing in ICT gebruik gevolgen kan hebben? 

Samenhang ICT en leermiddelen en docentenbeleidDe samenhang beleid – leermiddelen – ICT lesmateriaal (en omgekeerd). Hoe ga je planmatig om met de planning van onderwijs en de keuze voor het zelf ontwikkelen van digitaal lesmateriaal?


6. Naar het breder binnen de school ontwikkelen van digitaal lesmateriaal Als u op grotere schaal leermiddelen gaat ontwikkelen binnen de school, zijn de kwaliteit en processen in goede handen?

En zijn ook de inspanningen en financiĂŤle gevolgen goed doorgerekend?


7. Zelf ontwikkelen en combinaties met deelproducten van derden Combinaties van zelfgemaakt en bestaand materiaal komen beter binnen bereik. Professionele ontwikkelaars gaan hun leermiddelen meer als componenten beschikbaar maken. Daarnaast is er een ruim aanbod van leermiddelen componenten (ook vaak “leerobjecten� genoemd) via bij voorbeeld Kennisnet. Een voorbeeld: niet meer een hele methode bestellen maar losse elementen (en dan ook alleen daar voor betalen!). Dat kan o.a. met SMART-e van ThiemeMeulenhoff. U kunt dan vanuit studiewijzers een combinatie van zelfontwikkeld en ingekocht digitaal lesmateriaal samenstellen. Alles digitaal of deels papier. U kiest zelf.

ICT en leermiddelen onwikkeling  

Zelf aan de slag met ICT? Doe het goed!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you