Page 1


โครงการประกวดการออกแบบข้อความและภาพประกอบ “Voluntary blood donation…WE CAN DO!” เพื่อนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2551 ชิงรางวัลแลนด์สไตเนอร์อวอร์ด (Landsteiner’s Award)


โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ห้อง KLINICS หอสมุด มจธ. เพื่อใช้เป็นสื่อหรือเครื่องหมายตัวแทนห้อง KLINICS การออกแบบต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิด 1. บ้านหลังที่ 2 สำหรับการเรียนรู้ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการถ่ายทอดความรู้ ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นายอำพล อำไพมล ได้รับรางวัลชมเชย แต่ไม่มีผู้ใดไดรับชนะเลิศและรองชนะเลิศ แข่งขันต่อในรอบการโหวตชิงรางวัล


โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายบริการการศึกษา มจธ. เพื่อใช้เป็นสื่อหรือเครื่องหมาย เครือข่ายบริการการศึกษา กองบริการศึกษา มจธ.


โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์


ตราสัญลักษณ์อื่นๆ


เว็บไซต์โครงการค่ายมัลติแคมป์ครั้งที่ 8


เว็บไซต์ละครเวทีมัลติมีเดียเรื่อง The Roommate : โปรดอย่าขโมยใจฉัน


เว็บไซต์ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย (เวอร์ชั่นทดลอง)


ขอขอบคุณ นายมิ่งแมน ศรีละคร

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ที่เป็นที่ปรึกษาการใช้งานกล้องถ่ายภาพ


ชื่ออัลบั้มภาพถ่าย : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กล้องที่ใช้ : CANON 400D


ชื่ออัลบั้มภาพถ่าย : Unknown Bridge กล้องที่ใช้ : CANON 400D


ชื่ออัลบั้มภาพถ่าย : พระราชวังสนามจันทร์ กล้องที่ใช้ : CANON 400D


ชื่ออัลบั้มภาพถ่าย : ซ้อมรับปริญญาพี่มัลติรุ่น6 กล้องที่ใช้ : CANON 400D


ชื่ออัลบั้มภาพถ่าย : ภาพถ่ายธรรมชาติแบบ Macro กล้องที่ใช้ : CANON 400D ได้เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย Macro ของ thestylebytoyota


FACHION CORNER นิตยสารแฟชั่นแจกฟรี สำหรับคนอินเทรนด์ สนับสนุนโดย ilovelibrary


FACHION CORNER นิตยสารแฟชั่นแจกฟรี สำหรับคนอินเทรนด์ สนับสนุนโดย ilovelibrary


BUSINESS CARD


BUSINESS CARD - Ilovelibrary


BROCHURE : Ilovelibrary (นำไปใช้จริง)


BANNER - Ilovelibrary


Portfolio V1 (PAULTON D-ZIGN)  

รวบรวมผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1