Page 1

2011– 2012

Psychologie


Deze brochure behandelt met name de bacheloropleiding. Over masteropleidingen zijn aparte brochures aan te vragen, via www.rug.nl/masteropleidingen

INHOUD Psychologie in Groningen 1 1 2 2 2

Wat is psychologie? Psychologie is herkenbaar De studie in Groningen Je thuisbasis En dan Groningen...

De inhoud van de studie 4 4 5 5 9

Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen De eerste twee jaar van de bacheloropleiding Het derde jaar van de bachelor De masteropleiding Naar het buitenland

Studentenleven 10 10

Introductie en studievereniging Studiebegeleiding

Na je afstuderen 12

Zo kan het ook

Toelating 14 14

Studiekosten Psychologie in deeltijd

Voorlichting en aanmelding 15 16

Voorlichting Adressen

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


PSYCHOLOGIE IN GRONINGEN

Je hebt heel hard gestudeerd voor een examen en je haalt een goed cijfer. Als dat vaker gebeurt, zul je onbewust denken dat hard studeren leidt tot een goed resultaat. Immers, je merkt meerdere malen dat je gedrag (hard studeren) leidt tot het behalen van een beloning (een goed cijfer). Mensen zijn geneigd gedrag te herhalen dat leidt tot ‘beloningen’. Dat is een voorbeeld van gedrag dat je tijdens de studie psychologie bestudeert. Je leert onder meer hoe bepaald gedrag wordt veroorzaakt en hoe gedrag in stand wordt gehouden. Wat is psychologie? De psychologie bestudeert het menselijk gedrag in al zijn vormen. Deze wetenschap verklaart waarom mensen doen wat ze doen of waarom ze dingen niet doen, vanuit diverse perspectieven. Er zijn dan ook verschillende richtingen binnen psychologie. Zo bestudeert de sociale psychologie het normale menselijke gedrag en is de klinische psychologie gericht op mensen die gedrag vertonen dat afwijkt van normaal gedrag. Bij arbeidspsychologie gaat het om de relatie tussen werkkenmerken en het functioneren van werknemers en werkgevers, en bij ontwikkelingspsychologie om de ontwikkeling van het gedrag van een mens, van geboorte tot de dood. Ten slotte gaat het bij hersenen en gedrag over het verband tussen de functies van verschillende hersengebieden en gedrag.

Psychologie is heel breed en daarom kom je psychologen ook overal tegen: in het bedrijfsleven, in zorginstellingen of bij de overheid. Het is een misvatting dat psychologie alleen een studie is naar mensen met een stoornis. Het is tevens een studie naar normaal gedrag, achterliggende biologische structuren en omgevingsfactoren. Het is van belang om gedrag en de achterliggende facetten te onderzoeken, omdat we zo gedrag kunnen begrijpen, voorspellen en veranderen. Bijvoorbeeld waarom iemand een persoon in een doktersjas serieuzer neemt dan iemand zonder doktersjas. De doktersjas is kennelijk veel meer dan een witte overjas; het is een teken van het feit dat iemand verstand heeft en jou kan vertellen wat er aan de hand is. Het is een teken dat iemand hoger in de ‘rangorde’ staat dan jij. Kennis van gedrag en reacties van mensen kan helpen om het sociaal welbevinden van de mensen te verklaren en zo hoog mogelijk te houden Psychologie is herkenbaar Psychologie bestudeert gedrag waar je vaak aan voorbij loopt, maar dat voor iedereen herkenbaar is. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer je met meerdere mensen getuige bent van een ongeluk? Hoe anders is het wanneer je in je eentje getuige bent? Hoe meer mensen hoe meer hulp, zou je denken. Maar dat is niet het geval. Hoe meer mensen getuige zijn van een ongeluk of een noodgeval, hoe meer mensen ook denken dat een ander wel hulp biedt. De verwarring over wie verantwoordelijk is voor het bieden van hulp, is een goed voorbeeld van normaal menselijk gedrag. Tijdens de studie psychologie leer je gedrag herkennen en het een naam geven. Daarnaast leer je waarom het soms moeilijk is gedrag te veranderen en waarmee je dan rekening moet houden. In tegenstelling tot een dokter die een patiënt een pilletje geeft om een ziekte te verhelpen, lost een psycholoog het probleem voor een persoon niet zelf op. De belangrijkste taak van bijvoorbeeld een klinisch psycholoog is de oorzaak van het gedrag op te sporen en de cliënt hiervan bewust te maken. Vervolgens draagt de psycholoog oplossingen aan die de cliënt kan gebruiken om zijn of haar probleem te verhelpen. Samen zoek je naar een oplossing die leidt tot acceptatie en het kunnen blijven functioneren in het dagelijkse leven.

Het gebouw van de opleiding psychologie
psychologie IN GRONINGEN

De studie in Groningen De studie psychologie in Groningen besteedt veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. Als je afgestudeerd bent, ben je in staat actief onderzoek te doen. Daarvoor moet je gedrag kunnen vertalen naar gegevens, en deze gebruiken in onderzoek om geldige uitspraken te kunnen doen. Ook als het doen van onderzoek niet jouw eerste keuze is, is kennis van statistiek en methodologie belangrijk. Want als psycholoog moet je bestaande onderzoeksresultaten kunnen interpreteren en mag je niet alles voor waar aannemen. Op basis van eigen onderzoek en dat van anderen, krijg je inzicht in je onderwerp. Dit inzicht kun je daarom ook beschouwen als de basis van de studie psychologie. Om aan de studie te kunnen beginnen moet je wel ingeloot worden.

Geestelijk gezond?

Je thuisbasis In het gebouw aan de Grote Kruisstraat zijn verschillende voorzieningen, zoals computerruimtes en een bibliotheek, waar je bijvoorbeeld opdrachten kunt uitwerken en literatuur kunt zoeken. Verder vind je er een kantine, een ‘klapperwinkel’ en een grote tuin waar je in de zomermaanden lekker van het weer kunt genieten. In het gebouw zijn ook enkele collegezalen. Het merendeel van de collegezalen voor de eerste twee jaren is op loopafstand van het gebouwencomplex in de binnenstad.

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, is het belangrijk dat mensen geestelijk gezond zijn. Psychologen proberen mensen op een goede manier te laten omgaan met de realiteit van het dagelijks leven en deze te leren accepteren. Dat geldt niet alleen voor mensen met een stoornis. Psychologie is ook voor een deel voorlichting: hoe zorgen we ervoor dat mensen stoppen met roken? En hoe moeten we omgaan met obesitas? Om hier antwoord op te kunnen geven, is kennis van het menselijk gedrag noodzakelijk.

En dan Groningen... Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend genoeg om je prima te kunnen vermaken. Klein en gemoedelijk genoeg om je thuis te voelen. Ongeveer een op de zes inwoners van Groningen is student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve mogelijkheden zijn uitstekend, zoals je snel zelf zult kunnen ervaren.

Statistiekonderwijs In het tweede jaar mag je zelf onderzoek doen en leer je hoe je iets kunt zeggen over de onderzoeksresultaten. De vakken die horen bij het doen van onderzoek zijn echter niet de gemakkelijkste. Statistiek is voor veel studenten een struikelblok. Om er toch voor te zorgen dat iedereen het

www

kan halen, besteden we extra aandacht aan dit vak. Het vak wordt in

› www.rug.nl/psy

deeltoetsen getentamineerd, zodat je niet alle tentamenstof in een keer

› www.rug.nl/psy/voorlichting

hoeft te leren. Ook voer je elke week opdrachten uit over de stof en volg je

› www.adamsappel.nl, archief 2008, afl. 18 (video over verslavingsgedrag)

naast hoorcolleges werkcolleges.

› www.rug.nl/video/bbuunk2 (video over verliefdheid) › www.rug.nl/honours (Honours College RUG)

Iets voor jou? Heb je een goed luisterend oor, geduld en sta je sociaal in het leven? Wil je mensen oplossingen bieden voor problemen? Ben je geïnteresseerd in het doen van onderzoek en het analyseren van de resultaten? Dan is de studie psychologie zeker iets voor jou.
psychologie IN GRONINGEN

Maaike Tjooitink (18) eerstejaars psychologie

Altijd aan het observeren

‘Ik wist al heel lang dat ik psychologie wilde studeren. Ik vind het gedrag van mensen fascinerend. Onbewust ben ik altijd bezig mensen om me heen te observeren. Ik kreeg al wel snel door dat ik het niet bij observeren wil laten, maar dat ik wil weten waarom mensen zich zo gedragen. De studie psychologie is nog leuker dan ik had gedacht. Het is hard werken in het eerste jaar, maar als de studie je echt interesseert dan lukt dat wel. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig werkt. Hoorcolleges zijn niet verplicht om te volgen, maar het is natuurlijk verstandig om het wel te doen. Daarnaast zijn ze erg leuk en worden ze gegeven door interessante docenten. In het eerste jaar krijg je een goede indruk van het vak psychologie. Er is gelijk al veel ruimte voor onderzoek en interviews. Klinische psychologie vind ik het interessantst. Ik wil graag mensen met stoornissen, en dan met name mensen met depressies, verder helpen. Waar dat vandaan komt? Ik weet gewoon goed wat ik wil!’

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 27.947 studenten, waarvan 2.258 studenten psychologie 5.971 eerstejaars, waarvan 852 eerstejaars psychologie

UITBLINKEN MAG!

ca. 3.100 buitenlandse studenten

De RUG wil haar studies voor elke

ca. 5.550 medewerkers

student interessant en waardevol

571 hoogleraren

maken. Goede en gemotiveerde

58 bacheloropleidingen

studenten krijgen daarom de

114 masteropleidingen

kans hun talenten te benutten.

9 faculteiten

De universiteit kent het Honours

190 gebouwen

College, waarin excellente

400.000 m2

studenten een verzwaard

525 miljoen euro budget

bachelorprogramma volgen.
DE INHOUD VAN DE STUDIE

De studie begint met de bacheloropleiding. Die duurt drie jaar. Daarna kun je doorstromen naar de masteropleiding. Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen De bacheloropleiding psychologie duurt drie jaar. Het merendeel van de studenten stroomt na de bachelor door in de masteropleiding psychologie. De masteropleiding duurt één jaar. Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters. Een semester bestaat uit twee blokken. Een blok bestaat weer uit zeven weken colleges en twee weken tentamens. Het eerste semester loopt van september tot februari, het tweede van februari tot juli. Tentamens worden in het midden en aan het eind van het semester afgenomen. Hoorcolleges volg je de eerste twee jaar van de bacheloropleiding samen met een grote groep medestudenten. Daarnaast volg je ook kleinschaliger onderwijs in de vorm van werkgroepen. Daarbij werk je aan opdrachten, verwerk je de studiestof op een actieve manier en besteed je aandacht aan de praktijk. Een universitaire bacheloropleiding kent een studieprogramma van 180 punten, 60 per jaar. De officiële naam van een studiepunt is European credit, afgekort als EC/ects. Met de studiepunten wordt

de zwaarte van de vakken aangegeven en één punt staat voor 28 uur studielast (colleges, practica, zelfstudie). Voor het ene vak krijg je bijvoorbeeld vijf punten, voor een ander tien. Die punten krijg je door het tentamen van een vak te halen, maar bijvoorbeeld ook door practicumopdrachten voldoende uit te voeren. Om je studie af te ronden moet je alle benodigde studiepunten hebben behaald. De bacheloropleiding is ingedeeld in een majorfase en een minorfase. De majorfase staat voor de eerste twee jaar en de helft van het derde jaar van de bacheloropleiding. De majorfase beslaat dus in totaal vijf semesters. Tijdens de minorfase, de andere helft van het derde jaar, volg je extra vakken binnen of buiten psychologie. De eerste twee jaar van de bacheloropleiding De eerste twee jaren zijn voor alle studenten gelijk. Iedereen krijgt een stevige basis om in het derde jaar en in het masterjaar mee verder te kunnen. De onderwijsonderdelen in deze twee jaren bestaan uit theorie-

Meer rotzooi door graffiti? Gooi jij wel een iets op de grond? En denk je dat je dat in een omgeving met graffiti eerder doet dan in een omgeving zonder graffiti? Het gedrag van mensen wordt wel degelijk beïnvloed door de omgeving, blijkt uit psychologisch onderzoek. Bij een muur waarop graffiti stond, gooiden mensen meer uitgedeelde flyers op de grond dan bij een ‘schone’ muur (69% tegenover 33%). In een andere testsituatie, waarin mensen een envelop met geld half uit een brievenbus zagen hangen, bleek dat in een omgeving met graffiti mensen de envelop eerder pakten dan in een schone omgeving (27% tegenover 13%). Omgevingsfactoren kunnen dus een rol spelen bij gedrag.
DE INHOUD VAN DE STUDIE

vakken, vaardigheidsvakken en methodologische vakken. Zo maak je in het eerste jaar kennis met persoonlijke en individuele verschillen, gesprekstechnieken en statistiek. De studie begint met het vak overzicht van de psychologie, dat een goed beeld geeft van alle onderwerpen en richtingen binnen de psychologie. Daarnaast werk je in het eerste jaar groepsgewijs aan verschillende vaardigheden. Zo leer je hoe je gegevens van gedrag kunt verzamelen, hoe je een goed interview houdt en wat er bij het schrijven van een wetenschappelijke tekst komt kijken. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies: heb je nog niet veertig van de zestig punten gehaald, dan moet je je studie stopzetten. Daarnaast moet je binnen twee jaar het programma van het eerste jaar hebben afgerond. Als je het eerste jaar hebt afgesloten, ontvang je je propedeusebul. In het tweede jaar krijg je tijdens de theorievakken uiteraard een inleiding in de belangrijkste gebieden binnen de psychologie. Dat zijn arbeids-, organisatie- & personeelspsychologie, sociale psychologie, klinische & ontwikkelingspsychologie en hersenen & gedrag. De theorievakken bouwen soms voort op vakken die in het eerste jaar worden gegeven. Zo is hersenen & gedrag een verdieping op het vak biopsychologie. Het vak gespreks- en diagnostische vaardigheden gaat dieper in op het eerstejaarsvak gespreks- en groepsvaardigheden.

Het derde jaar van de bachelor In het derde jaar kun je je kennis in het eerste semester verdiepen of verbreden door een minor te volgen. Je kunt kiezen of je je binnen de psychologie wilt verdiepen of dat je je kennis wilt verbreden buiten psychologie, bijvoorbeeld in de journalistiek. Als je naar het buitenland wilt, dan kan dat ook. Je volgt daar dan je minorvakken op een universiteit. Na de minor ga je verder met majorvakken in de vier richtingen binnen psychologie. Ter afsluiting van het derde jaar doe je een onderzoek met een groep medestudenten en schrijf je een bachelorthese. Dit jaar is een goede voorbereiding op de masteropleiding. De masteropleiding In het masterjaar kies je een richting. Je kunt kiezen uit klinische & ontwikkelingspsychologie, hersenen & gedrag, sociale psychologie en haar toepassingen, arbeids-, organisatie- & personeelspsychologie en vrije keuze psychologie. De laatste richting is bedoeld voor studenten die exact weten wat ze willen. Zo kun je bijvoorbeeld sportpsychologie of rechtspsychologie gaan doen. Ongeveer de helft van de master bestaat uit colleges. Afhankelijk van je richting besteed je de andere helft aan een onderzoeksproject, een onderzoeksstage of een praktijkstage. De stage kan een onderzoek en stage ineen zijn (een geïntegreerde stage), maar je kunt deze ook los van elkaar doen.

Op de automatische piloot? Fietsen en lezen. Zaken die je zo kunt uitvoeren zonder daarbij na te denken. Toch kon je niet meteen lezen of fietsen, dit heeft veel oefening gekost. Soms kunnen deze aangeleerde gedragingen zulke geautomatiseerde processen worden dat het zelfs moeilijk wordt om ze te negeren. Dit merk je als je de taak krijgt om de kleur van een woord op te noemen, terwijl dat woord een andere kleur is, bijvoorbeeld blauw of geel. Deze test noemen we ook wel de Stroop task en wordt in de psychologie veel gebruikt. De taak laat zien dat het heel lastig is om geautomatiseerde processen ‘uit te zetten’ en tevens hoe de aandacht van de eigenlijke taak kan worden afgeleid.
Veel meer ‘down to earth’

Lieke Oude Vrielink (20)

tweedejaars psychologie

‘Het onbekende en ontastbare van psychologie spreekt me aan. Dat klinkt misschien zweverig, maar dat is de studie psychologie juist niet. Het blijft niet bij filosoferen over ideeën. Juist door er allerlei onderzoeken op los te laten, maak je datgene wat eerst ontastbaar leek, concreet. Zoals blinde mensen die niks aan hun ogen mankeren, maar niet kunnen zien omdat iets in hun hersenen niet werkt. Tijdens een test met rondjes en vierkantjes, bleken ze toch vaker dan verwacht goed te kiezen, al konden ze niet zien. Hierbij speelt waarschijnlijk een onbewust visueel pad in de hersenen een rol. Het boeit me enorm dat je iets dat onbewust aanwezig en ontastbaar is, toch kunt verklaren en concreet kunt maken door onderzoek te doen. Ik zit dan ook regelmatig in de collegezaal van ‘oh, zit dat zo’. Dan gaat het over dingen waarover ik nooit heb nagedacht, waarvan ik geen idee had dat er meer achter kon zitten. De studie is wat dat betreft meer ‘down to earth’ dan ik had verwacht.’ › Lieke vertelt meer in een video op www.rug.nl/video/ba-psychologie
DE INHOUD VAN DE STUDIE

College in de Kouwerzaal

Grote cadeaus

Charisma

De ontwikkeling van een kind is boeiend en vaak verrassend. Een kind van

Mensen die charisma hebben, weten dat vaak niet eens van zichzelf.

vier jaar kijkt heel anders tegen de wereld aan dan een kind van zes jaar.

Maar iedereen weet wel wat je ermee bedoelt en vooral wie het heeft.

Zo zal een kind van vier zal bij het zien van een hoog, smal glas water en

Twee psychologiestudenten deden voor hun bachelorscriptie onderzoek

een laag, breed glas water altijd zeggen dat in het hoge glas meer water

naar charisma. Ze probeerden uit te zoeken wat het nu precies is en ze

zit. Ook als je aantoont dat de inhoud van het hoge glas in het lage glas

bekeken of je het jezelf kunt aanleren. Een typisch staaltje psychologie.

past. Een kind van zes begrijpt wel dat in beide glazen evenveel water zit. Kinderen rond de leeftijd van vier jaar zijn daarom vaak heel blij met een fysiek groot cadeau: voor hen is ‘groter’ simpelweg synoniem aan ‘meer’.

BACHELOROPLEIDING Psychologie 1e JAAR (propedeuse)

2e JAAR

3e JAAR

Overzicht van de psychologie Psychologische intuïties Wetenschap en praktijk Gegevensverzameling Sociaal-culturele determinanten van gedrag Statistiek 1a + 1b Ontwikkelingspsychologie Gespreks- en groepsvaardigheden Geschiedenis van de psychologie Biopsychologie Persoonlijkheid en individuele verschillen

Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie Testtheorie en gebruik Statistiek 2 en 3 Gespreks- en diagnostische vaardigheden Klinische en gezondheidspsychologie Hersenen en gedrag Onderzoeksmethoden Sociale omgeving en gedrag Wetenschapstheorie Beroepsperspectieven

Minor Vervolg major Bachelorthese
DE INHOUD VAN DE STUDIE

Moeilijk of niet? Psychologie is een enorm populaire studie. Een groot aantal studenten weet echter niet dat psychologie veel aandacht besteedt aan wetenschappelijk onderzoek. Zo leer je aan de hand van statistiekvakken en methode-onderwijs hoe je goed en ethisch onderzoek moet doen en in hoeverre jouw resultaten betrouwbaar zijn. Statistiek is voor veel studenten een struikelblok. Het is dus belangrijk dat je je van tevoren realiseert dat dit bij de studie hoort.

www › www.rug.nl/psy/studiegidsen

Toegankelijke masterrichtingen

› www.rug.nl/psy/roosters

› Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie

› www.rug.nl/psy/masteropleidingen

› Klinische en ontwikkelingspsychologie

› www.adamsappel.nl, archief 2007, afl. 18 (video over vooroordelen)

› Hersenen en gedrag

› www.rug.nl/video/bbuunk1 (video over jaloezie)

› Sociale psychologie

› www.rug.nl/video/tpostmes (video over groepsgedrag en emoties)

› Vrije keuze psychologie

Ontevreden met je uiterlijk? Heb je ook wel eens zo’n dag dat je vindt dat je er niet uitziet? Dat je haar helemaal fout zit, dat je jezelf dik en onaantrekkelijk vindt? Eigenlijk is dat heel normaal, en het gaat ook wel weer over; een paar dagen later vind je dat je er eigenlijk best mag wezen. Klinisch psychologen houden zich onder andere bezig met het bestuderen en behandelen van mensen bij wie die ontevredenheid met het uiterlijk niet overgaat. Zo blijkt bijvoorbeeld dat je van langdurig in de spiegel kijken onzekerder wordt. Het goede nieuws is dat er tegenwoordig steeds betere behandelingen zijn voor mensen met extreme lichaamsontevredenheid.
DE INHOUD VAN DE STUDIE

NAAR HET BUITENLAND De Rijksuniversiteit Groningen wil zo veel mogelijk studenten de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over heel de wereld en er zijn diverse financiÍle regelingen waar je een beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan zo’n 1000 Groninger studenten naar het buitenland om te studeren. Ze volgen er vakken, of doen er een stage of afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden studenten voorbereid op een internationale werkomgeving.

Je ontmoet ongetwijfeld een aantal van de circa 3100 buitenlandse studenten die hier jaarlijks komen en krijgt wellicht college van een buitenlandse gastdocent. En steeds meer bachelor- en masteropleidingen zijn Engelstalig. Als je psychologie studeert dan zijn de meeste studieboeken in het Engels. Het grote voordeel is dat je je daardoor internationaal heel goed kunt redden. Veel studenten psychologie gaan een half jaar in het buitenland studeren om ervaring op te doen. Zo biedt de studie je leuke kansen om je horizon te verbreden.
STUDENTENLEVEN

Je studietijd begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle eerstejaars in Groningen. Daarna volgt de introductie van de opleiding. Introductie en studievereniging Studievereniging VIP is misschien wel een van de meest actieve studieverenigingen binnen de RUG. Elke maand organiseert de vereniging lezingen, workshops en borrels. Ook organiseert VIP excursies naar binnen- en buitenland. Zo kun je bijvoorbeeld een kijkje nemen bij kind- en jeugdpsychiatrie Accare in Smilde, een workshop lachtherapie volgen of een cursus schaatsen. VIP is er zowel voor het plezier als voor de studie. Regelmatig dineren de leden bij een docent, waar ze onder het genot van een hapje en drankje discussiëren over relevante onderwerpen. Nuttig zijn ook de carrièreavonden, waarbij sprekers uit het veld vertellen over hun loopbaan: hoe zijn zij aan een baan gekomen en hoe hebben ze de aansluiting van studie naar beroep ervaren?

Studiebegeleiding De studie psychologie besteedt veel aandacht aan het begeleiden van studenten. Tijdens het eerste jaar helpt je mentor je bij het schrijven van essays, samenvattingen en onderzoeksverslagen. Daarnaast krijg je oefening in het presenteren van je werk en in het geven van feedback op presentaties. Tijdens deze bijeenkomsten is er ook ruimte voor de meer informele gesprekken met je medestudenten en je mentor. Voor vragen en advies over je studie kun je terecht bij de studieadviseur. Heb je bijvoorbeeld door bijzondere omstandigheden een tentamen gemist, heb je moeite met het maken van een realistische studieplanning of heb je twijfels over je studiekeuze, neem dan contact op met de studieadviseur. Samen kom je zeker tot een oplossing.

www › www.vipsite.nl (studievereniging) › www.keiweek.nl (introductieweek) › www.groningenlife.nl (Groninger studentenleven) › www.lefier.nl, www.kamernet.nl (kamerverhuur)

GRONINGEN, JOUW STUDIESTAD 187.295 inwoners 52.000 ingeschreven studenten (wo en hbo) ca. 33.700 studenten op kamers 54 studentensportclubs 36 pizzakoeriers 199 cafés 8 discotheken 2.743 terrasstoelen 7 wasserettes 94 uitzendbureaus 24 cd zaken 65 rijscholen 31 fietsenmakers 3.345 studentenweblogs en 1 beste binnenstad van Nederland (2006)

10


Daadwerkelijk iets betekenen Stephanie Bennet (22)

masterstudent psychologie

‘Ik heb een enorm sterk rechtvaardigheidsgevoel, voel me vaak geroepen om mensen die met zichzelf in de knoop zitten een helpende hand te bieden. Voor mij is het dan ook duidelijk dat ik therapeut wil worden. De master klinische en ontwikkelingspsychologie is het meest gericht op de behandeling van mensen. Vanuit mijn rechtvaardigheidsgevoel sloot ik me in het eerste jaar ook aan bij ROOD, de jongerenafdeling van de SP in Groningen. Dat is niet alleen vergaderen, maar vooral de straat op gaan om actie te voeren. Bijvoorbeeld voor een protestactie tegen dierproeven op de Grote Markt. Die actiegerichtheid vind ik heel mooi, dan kun je daadwerkelijk iets betekenen. Politiek en studie gingen in het begin wel samen, maar na het derde jaar werd het toch iets te veel. Ik was inmiddels ook eindredacteur van Diemensies, het faculteitsblad van Psychologie dat zeven keer per jaar uitkomt. Dat sloot mooi aan bij de studie. Voor sommige wetenschappelijke artikelen die we schreven heb ik bijvoorbeeld inspiratie opgedaan in de colleges. Maar belangrijker nog is dat ik hiermee mijn schrijfvaardigheden heb verbeterd. En dat komt altijd weer van pas.’

11


NA JE AFSTUDEREN

Daar sta je met je bul: afgestudeerd psycholoog, en dan? Het valt niet in een paar zinnen uit te leggen waar een psycholoog na de studie terechtkomt. Dat kan namelijk overal zijn, afhankelijk van de richting die je hebt gekozen en of je graag onderzoek wilt doen of juist de praktijk in wilt. Psychologen van alle richtingen vind je onder meer in een ziekenhuis: klinisch psychologen op de psychiatrische afdeling, sociaal psychologen bijvoorbeeld bij het geven van trainingen sociale vaardigheden aan het personeel, en arbeidspsychologen in de rol van loopbaanadviseur of bij het mediëren bij conflicten tussen artsen. Zo zie je dat psychologen op vele terreinen in de maatschappij werkzaam kunnen zijn, zelfs in verschillende functies binnen één instelling. Waar je gaat werken is natuurlijk afhankelijk van de richting die je hebt gekozen. Als sociaal psycholoog houd je je bezig met sociale vraagstukken. Je kijkt naar normale menselijke gedragingen en interacties, en onderzoekt hoe je deze kunt veranderen. Dat kan op verschillende gebieden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, op het gebied van milieu of in de reclame en voorlichting. Op het gebied van reclame en voorlichting kun je bijvoorbeeld onderzoek doen naar de beste manieren om het gedrag van mensen te sturen. Veel sociaal psychologen zijn werkzaam bij de overheid of bij non-profitorganisaties, als beleidsmedewerker of adviseur. Heb je gekozen voor de richting arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie, dan ligt vaak een baan in het bedrijfsleven in het verschiet. Bij deze richting gaat het immers om personeelsvraagstukken.

Psychologen uit deze richting hebben binnen bedrijven meestal een functie als adviseur, trainer, selectiepsycholoog of personeelsconsulent. Sommigen beginnen een praktijk voor zichzelf, bijvoorbeeld als coach. Als je bent afgestudeerd in de richting hersenen en gedrag kun je onderzoek doen op verschillende terreinen. Afgestudeerden in hersenen en gedrag zijn daarnaast vaak werkzaam als neuropsycholoog bij leerplan- en schoolbegeleidingsdiensten, pedologische instituten, neurologische klinieken, psychiatrische centra, instellingen voor verslavingszorg, revalidatiecentra, RIAGG’s, geriatrische ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Afgestudeerden in de klinische psychologie vind je na vervolgopleiding(en) bijvoorbeeld in klinieken of in een eigen praktijk als zelfstandig psycholoog. De therapieën die je gebruikt als klinisch psycholoog kunnen divers zijn, afhankelijk van je interesse en je doelgroep. Zo kun je cognitieve gedragstherapie gebruiken om mensen bewust te maken van hun gedachtepatronen, zodat ze deze vervolgens in constructievere gedachtes kunnen omzetten. Zonder vervolgopleiding kun je na deze richting aan de slag als beleidsadviseur, trainer of consultant. Natuurlijk kun je als afgestudeerd psycholoog ook onderzoeker worden. Dat kan op een universiteit of bij een onderzoeksbureau.

Zo kan het ook... Sara Kooke

David Plaut

Suzanne Bos

heeft de richting

heeft de richting

heeft de richting

klinische en ontwik-

arbeids- en orga-

klinische en ontwik-

kelingspsychologie

nisatiepsychologie

kelingspsychologie

gevolgd en heeft via

gevolgd en werkt als

gevolgd en zich ook

haar stage een baan

wetenschappelijk

gespecialiseerd in de

gekregen bij Het

medewerker bij TNO

sociale psychologie. Zij

Behouden Huys in

Defensie en Veiligheid,

werkt als psycholoog

Haren, een instelling

bij de businessunit

en casemanager bij

voor psycho-oncologi-

Gedrag, Training en

Team290, een instel-

sche zorg. Daar werkt zij vanuit het uitgangs-

Prestatie. Hij voert gedeeltes van onderzoeken

ling voor iedereen bij wie een vermoeden van

punt ‘hoe ervaart iemand het ziek zijn’. Zij voert

uit, zoals bijvoorbeeld een literatuurstudie of

psychogeriatrische problemen of dementie

intakegesprekken, stelt behandelplannen op,

experimenteel onderzoek binnen verschillende

bestaat. Zij is verantwoordelijk voor het

verwijst door naar vaktherapeuten, voert indi-

projecten, zoals ‘Welke bescherming biedt een

hele diagnostische proces en begeleidt en

viduele, echtpaar- en gezinsgesprekken, doet

kogelwerend vest en hoe kan de bescherming

behandelt en geeft psycho-educatie aan

huisbezoeken en begeleidt lotgenotengroepen.

worden verbeterd?’

cliënten en mantelzorgers.

12


NA JE AFSTUDEREN

Mijn sociale vaardigheden en psychologische achtergrond zijn erg handig

Yorieke Deen (28) afgestudeerd in psychologie ‘Mijn stage liep ik in een verpleeghuis waar ik neuro-psychologische tests deed met dementerende ouderen en mensen met bijvoorbeeld Parkinson. Om eerlijk te zijn vond ik het nogal heftig. Het was een ervaring die ik niet had willen missen, maar ik kwam erachter dat werken met mensen met ernstige aandoeningen niet voor mij was weggelegd. Ik trok het me te veel aan. Ik wilde nog altijd graag met mensen werken, maar dan liever met gezonde en jonge mensen. Nu ben ik studieadviseur bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn studie organiseerde ik als student-assistent al voorlichtingsdagen en merkte ik dat onderwijs me trok. Als studieadviseur heb ik niet direct kennis van de opleidingen nodig. Het gaat meer om sociale vaardigheden en het omgaan met studenten. Tijdens het spreekuur komen meestal vragen van studenten aan de orde over gemiste vakken en voortgangseisen, maar soms gaat het ook over persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld over problemen bij de studie of ziekte van een student. Dan heb ik veel aan de sociale vaardigheden die ik destijds heb geleerd en is mijn psychologische achtergrond erg handig.’

13


TOELATING

VWO

HBO

X

VWO/HBO

Afkomstig van het vwo

Afkomstig van het hbo

Geen vwo of hbo

Iedereen met een vwo-diploma kan worden toegelaten tot de opleiding psychologie, mits ingeloot. Alle vier profielen geven toegang.

Ook met een hbo-propedeuse kun je zonder vereisten instromen, mits ingeloot. Als je geen wiskunde op vwo-niveau hebt gedaan, dan is het wel aan te raden om je wiskundekennis bij te spijkeren.

Als je geen vwo-diploma of hbo-propedeuse hebt en tenminste 21 jaar bent, dan kun je een universitair toelatingsexamen doen; het colloquium doctum. Wanneer je dat hebt gehaald, kun je ook meeloten voor de opleiding psychologie.

www › www.rug.studielink.nl › www.duo.nl (aanvragen studiefinanciering) › www.rug.nl/hoezithet (over inschrijving en studiefinanciering)

2

› www.rug.nl/deeltijd › www.rug.nl/psy

LOTING Psychologie kent een beperkt aantal plaatsen. Om aan de opleiding te kunnen beginnen moet je meedoen aan de loting en worden ingeloot. Om mee te loten moet je je vóór 15 mei aanmelden via Studielink. Daarvoor heb je een DigiD nodig. (Het verkrijgen van een nieuwe DigiD duurt 1 week!) Meer informatie over de loting vind je op de website van DUO/IBG en op de website van de opleiding.

Psychologie in deeltijd Het is mogelijk om de bacheloropleiding psychologie in deeltijd te volgen. Deeltijdstudenten volgen dezelfde colleges en werkgroepen als voltijdstudenten. Het enige verschil is dat je vrij bent om je eigen tempo te bepalen. De gemiddelde studiebelasting van de bachelor in deeltijd hangt af van de hoeveelheid vakken die je per blok volgt. Ook voor de deeltijdstudie is er een beperkt aantal plekken en moet je meeloten. De masteropleiding kan alleen in voltijd worden gedaan. Het collegegeld voor de deeltijdstudie bedraagt voor het studiejaar 2010-2011 1237 euro. Op 22 maart 2011 is er een voorlichtingsavond over deeltijdstudies.

14 14

Studiekosten Naast college- en inschrijvingsgeld, een bedrag van 1672 euro voor het studiejaar 2010–2011, betaal je ongeveer 620 euro per jaar voor boeken en ander studiemateriaal.


VOORLICHTING EN AANMELDING

Wil je meer informatie over deze en andere opleidingen? Kom dan naar de voorlichtingsevenementen van de Rijksuniversiteit Groningen. Voorlichtingsdag vrijdag 5 november 2010; tijdig aanmelden verplicht › Alle bacheloropleidingen › In en rond het Academiegebouw in het centrum › Elke opleiding geeft korte presentaties en individuele voorlichting › Lezingen over huisvesting, studentenleven, etc. › Infomarkt Open dag op locatie vrijdag 4 maart 2011; tijdig aanmelden verplicht › Alle bacheloropleidingen › Bij de studies op locatie › Bezoek aan een of twee opleidingen naar keuze › Lezing, proefcollege, rondleiding door gebouw, infomarkt Late beslissersdag vrijdag 10 juni 2011 › ’s Ochtends in het Academiegebouw: lezing over (uit)loting, studie- keuzeworkshops, infomarkt, spreekuur van beperkt aantal opleidingen › ’s Middags bezoek mogelijk aan één opleiding, op locatie van studie

Een dag student december, februari en maart bij psychologie › Voor ‘gevorderde’ kiezers die zich al langer oriënteren › Intensief programma bij één opleiding op locatie › Programma verschilt per studie: hoorcollege, werkcollege, practicum, eten in de stad › Niet alle bacheloropleidingen doen mee › Opgave via de website van de opleiding Wil je meer informatie over voorlichtingsevenementen, kijk dan op www.rug.nl/studiekiezers, of bel met de afdeling Communicatie, (050) 363 90 11. Hebben we je adres, dan krijg je automatisch informatie over de voorlichtingsevenementen. Aanmelden Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via rug.studielink.nl. Studielink is een landelijk digitaal loket waar je alles kunt regelen voor je inschrijving in het hoger onderwijs. Ook kun je je via Studielink aanmelden bij DUO/IB-groep, om daar studiefinanciering aan te vragen.

15


VOORLICHTING EN AANMELDING

Vrijdag 5 november 2010 Voorlichtingsdag Vanaf november 2010 Aanmelden bij de universiteit via rug.studielink.nl Voor loting psychologie v贸贸r 15 mei aanmelden Vrijdag 4 maart 2011 Open dag op locatie Dinsdag 22 maart 2011 Voorlichting deeltijdstudies V贸贸r 15 mei 2011 Uiterste aanmeldingsdatum voor meeloten bij opleidingen met een numerus fixus, zoals psychologie Vrijdag 10 juni 2011 Voorlichtingsdag late beslissers Augustus 2011 Algemene introductie (KEI week), introducties studentenverenigingen en faculteiten Maandag 5 september 2011 Begin van je studiejaar

16

Vragen over aanmelding, financiering, etc. Universitaire Studenten Desk (USD) (050) 363 80 04 www.rug.nl/hoezithet Voorlichtingsevenementen Afd. Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen (050) 363 90 11 studiekiezers@rug.nl www.rug.nl/studiekiezers

Inhoud studie en aansluiting Studieadviseurs mw. drs. B.M.A. Munstra en mw. drs. S. Weide (050) 363 6301 studieadvies.psy@rug.nl Onderwijsbalie psychologie Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen (050) 363 6301 Psychologie op internet www.rug.nl/psy Aanmelden voor studie via rug.studielink.nl helpdesk Studielink: (088) 424 76 00


VOOR MEER INFORMATIE Naast deze en andere voorlichtingsbrochures over opleidingen geeft de RUG ook de algemene gids Studeren in Groningen uit. Daarin vind je een korte omschrijving van alle zestig bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en informatie over de aansluitende masters. Daarnaast geeft de gids informatie over toelating, aanmelding, huisvesting, studentenleven en meer. Je kunt de gids en andere brochures van andere opleidingen bestellen via www.rug.nl/studiekiezers.

17


September 2010

94

Colofon Uitgave en redactie afdeling Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen Tekst Ageda Venema, Castel Mediaproducties Ontwerp In Ontwerp Fotografie Stijntje de Olde

www.rug.nl/studiekiezers

Test Bonnie  

kleine test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you