Page 1

PARTITURAS POPULARES PARA FLAUTA-DOCE CADERNO BÁSICO

««ˆ« ««« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «« «« 34 Œ Œ ««ˆ ««ˆ «««« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ «« ««ˆ« « “ { « ˆ« ===================== & l « ˆ« l «ˆ l ˙« ˆ« =l O CRAVO BRIGOU COM A ROSA

««« « « « « « « œ » « « « œ»» œ»»» œ»»» »» œ»»» «ˆ« «ˆ« «« « «ˆ« «˙«˙ Œ 24 « « œ « ˆ » « ˆ ˆ « « ˆ » « ===================== & » l» l ”{ _«˙«˙ = l ˆ« l _««˙ O MEU BOI MORREU

««ˆ« ««ˆ« « « « « « « 24 «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««˙ « « « ===================== & “ { ˆ« l « l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« l «˙« l «ˆ« «ˆ« =l 1. 2. «« «« «« «« « » œ » œ 3 « ˙ « » œ » œ » » « « ˆ « ˆ « « ˆ » » » » ˙ ˙ 4 « » ˆ« l » » » ===================== & l ”{ »˙» ”= » ACALANTO

34 Œ Œ «« «« ««˙ «« «« ««˙ «« ««ˆ« œ»» œ» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ « «« ===================== & ˆ« ˆ« “ { « ˆ« ˆ« l « ˆ« l » »» l « ««ˆ = ˆ« l (BRAHMS)

«« « «« «« « «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ œ» ˙»» »»œ œ»» ˙»» ««ˆ« «« ««˙ «« «« « »» l » » » l » ˆ« l « ˆ« = ===================== & ˙« ˆ«« ˆ« l ˙« «ˆ« ˆ« l ˆ« l

1. 2. « « « « « « ««ˆ« «ˆ« «ˆ« «˙« œ»»» œ»»» ˙»»» «ˆ« «ˆ« «˙« «« «« ««ˆ« «« «« « «« ««ˆ« «««˙«˙ Œ l l l «ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« l _«˙« ˆ« ”{ _«˙« =” ===================== &


TABELA DE DIGITAÇÃO – FLAUTA-DOCE SOPRANO GERMÂNICA Prof. Zinho e Daniele Moraes

DO

SI

DO# REb

RE

DO

RE# MIb

DO# REb

MI

RE

FA

RE#

FA# SOLb

MI

FA

MIb

SOL

SOL# LAb

LA

LA# SIb

FA# SOLb

SOL

SOL# LAb

LA

RE

RE # Mib

MI

SI 2

O U T R A S LA# SIb

SI

DO

DO# REb

RE

DO

DO# REb


A BARATA

44 Œ ««ˆ« «« «« «« ««« «« ««ˆ ««ˆ« ««ˆ« «« ««« ««« ««ˆ« « « « ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ˆ«««« ««ˆ« »»œ œ»» œ»» œ» ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ ˆ« l « «ˆ ˆ« ˆ« l «ˆ« _«ˆ« _«ˆ« » »» » = »» l ===================== & l «« «« «« œ»» « « «« « « «« «« « «« «« «« «« œ»» « « «« « « «« «« « «« « Ó b 2 4 ===================== & ˆ« ˆ« ˆ« » ˆ«« «ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ« «ˆ ˆ« » ˆ«« «ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l _««˙ ll =

«« «« «« «« « « « « « « « « «« «« « «« « « « œ» œ» 2 « « « »» l ===================== & b 4 «ˆ« «ˆ« “ { «˙« l ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˆ«« «ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« l »» = BOI DA CARA PRETA

1. 2. « « « « « « #4 « « « « « « « « « « « « « « .» Jœ»» ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« «˙« ««ˆ« ««ˆ« ««« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «« ««ˆ ««ˆ ««˙ « b œ » 4 ===================== & » » l l l ˆ« l l ˆ« l « « ”{ « l «˙« l l = HAVIA UMA BARATA

#4 Ó Œ ‰ «« «« «« «« « «« « « « «« «« «« «« ‰ « «« «« «« «« « « « « « ««ˆ l «j ===================== & 4 ˆ« “ { ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« «j ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ ««ˆ «ˆ« ««ˆ= # « « « « «« «« «« « « «« «« «« « «« « « « « «« «« «« ««« « « « « « «« « « «« «« « «« ”{ ===================== & «ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« ««ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ ««ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ« . = ˆ« j


CRIANÇA FELIZ

% # 3 ∑ Ó « « « « «« «« «« œ œ» ˙» « « « « «« «« «« œ œ» »» l ===================== & 4 “ { «ˆ« l l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙« ˆ« l ˆ« »»» »» l »» «ˆ« l «ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙« ˆ« l ˆ« »»» =

1. 2.« # ˙» œ» œ» œ» œ ˙» œ» œ» œ «« « « « « « « « « « « « « « « ===================== & »» »» l »» »» »»» l »» »» l »» »»» ˆ« l ˙»»» œ»»» l œ»»» ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« l «˙« . ”{ «˙« . =l

# « ««˙ ««ˆ ««ˆ œ» œ» œ» «« «« Ó ««ˆ ««ˆ ««ˆ ««ˆ œ» œ» œ» «« « « ===================== & ˙« «ˆ« l « « l « »» »» l »» ˙« l ˆ« l « « « l « »» »» l »» ˙«=l To Coda # « Ó « « « « « « œ « « « « » ===================== & «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« œ»»» »» l œ»»» «˙« l «ˆ« Ó =l l al Coda fi Coda # «« «« «« «« œ œ» D.S. ˙»» ««ˆ »œ ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« ««ˆ «« ««ˆ ««˙ ««˙ Œ n 24 » ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « » « l « ˆ« l « « l « l l = ===================== & l »» » l » « l l »» A CANOA VIROU

24 Œ ˆ««« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« «« « ««ˆ« ««ˆ« œ»» œ»» œ»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« œ»»» œ»»» œ»»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ ««ˆ« ««ˆ« “ { « ˆ« l «ˆ« l » » »» » l l » » l l « =l ===================== &

ˆ.««« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ.« «««ˆ« «« «« «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« œ»» œ»» ««ˆ« «« «« «« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« ˆ« ˆ« l ««ˆ. ===================== & =l l l » » ˆ« «ˆ« l _««ˆ . 1. 2. ««« «« « « « « « « « « « « ˆ. «ˆ« «ˆ« « ««« «ˆ« «ˆ« «ˆ« »»œ œ»» «ˆ« «ˆ« «« « «ˆ« «ˆ« ˆ« l ˆ.« l » » ”{ _«««˙ ===================== & =” ˆ« l _««ˆ


9ª SINFONIA DE BETHOVEN

# 4 ˙ œ» œ» œ» œ» œ «« « « «« œ œ . «« «« ˙ œ» œ» œ» œ» œ «« ˆ« « l »»» »» »» l »» »» »»» = ˆ« l ===================== & 4 »»» »» »» l »» »» »»» ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ« »»» l »»» j˙

# « « «« œ «« « « «« «« « «« œ» « «« œ» «« « «« ˆ« «« l ˆ« ˆ« œ»»» «ˆ« l ˆ« œ»»» »» œ»»» «ˆ« l ˆ« œ»»» »» œ»»» ˆ« l «ˆ« ˆ« ««˙«=l ===================== & «ˆ« «ˆ« ˆ« »»» l ˆ« . «j˙

# ˙ «« « « «« œ «« « « œ œ » » œ œ » » œ » » » » »» » l » »» »» ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ« »»» l ˆ« . «j ˆ« «˙« =” ===================== & »» RED RIVER VALLEY Folclore Norte Americano

# Ó «« «« «« «« «ˆ«« ««˙« . « ˙ œ « » » ˆ ˆ « « ˙ ˆ » » « « « «ˆ« ===================== & “{ » l l ˆ« =l »

# « Œ «« ˙» «« œ» ˙»» œ»» œ»» « « ˆ ˆ ˆ « » « » » « «ˆ« » » l w l » ===================== & =l » l

# «« Œ « ˙ œ «« « «« œ œ» ˙» . «« « œ » « « Œ « « » » « » » « « ˆ ˆ ˆ ˆ« l ===================== & « «ˆ« ˆ« l »» »» « l ˙« « »» l » »» l »» «ˆ« «ˆ« l «˙« ˆ« =

1. 2. # ˙ « « « «ˆ« «ˆ« ===================== & »»» l w l Ó ««ˆ« «ˆ« ”{ w =”


BOM NATAL

44 « « « « «« «« « « «« «« ««ˆ «« « «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ «« «« «« ««ˆ« l ===================== & «ˆ« «ˆ« _««ˆ ˆ«« ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« l « ˆ« «ˆ« ˆ« l « ˆ« ˆ« ˆ« l w l ««ˆ« ««ˆ« _«««ˆ ««= «ˆ ««« « _ œ » œ œ « » » œ » œ œ « » » » « » œ œ « »œ»» »»œ» »»œ» »»œ »œ»» »»œ» »œ»» »»»œ ˆ«« ˆ««ˆ« «« «« « «« «« ««ˆ« «« «« «« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «« «««ˆ «ˆ« w ˆ« l ˆ« l ===================== & ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ l l » »» »» »» » l »» »» »»» = «« «« « « œ»» œ»» «««ˆ« ««««ˆ «««ˆ« w « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « l ««ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ «ˆ« ««ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l #ˆ«« ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ« «ˆ« l w =l ===================== & »œ»»» »œ»»» «ˆ« ««ˆ «ˆ« l w

œ»» œ»» ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« œ»» ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ «« ««ˆ« «« « » « « ===================== & » l» l «ˆ l w l ˙« ˙« l _w =” DO RE MI

«« «« «« « « « « « « « « « « « « Ó « « « « « « « « « « « « « «« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l «˙« l «ˆ« . ˆ«j . «j ˆ« ˆ« ˆ«= «ˆ« l «« «˙« l «ˆ« . «j «ˆ« . j ˆ ˆ ˙ ˆ « « « « « « ˆ « ===================== & _«««ˆ . ˆ«j l ˆ ˆ ˆ l ˆ l « « « « « «ˆ« . _««j «ˆ _«ˆ

«« « « « « « « « « « « « « « « « ««« «« «ˆ« «ˆ« w «ˆ« . «« «« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« w œ»» . «« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« ˙»»» ˆ« œ»»» œ»» ˆ« ===================== & w l «ˆ« . _««j l l l l» j l = » l ˆ« ˆ« j «ˆ ˆ« ˆ«

«« « œ» «« ««ˆ« ««« ««« ««« ««« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«ˆ« œ»œ» œ»œ» œ»œ» œ» «««ˆ «« ««« «« Œ ===================== & ˆ« «ˆ« »» ˆ« l _«««ˆˆ «««ˆˆ ««ˆˆ ««ˆˆ ˆ« ˆ« l »» »»» »» œ»»» «ˆ ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l _«««˙ . =”


CAPELINHA DE MELÃO Folclore Brasileiro

2 «« « « «« «« «« « 24 Œ «« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ««« ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« ««ˆ« œ»»» ˆ« “ { ========================== & l l l ˆ« ««ˆ «ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ l ˆ« l

1.-3. 4. «« «« ««« ««« ««ˆ« « « « « «ˆ« l ««˙« ” ========================== & ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« l «ˆ« ˆ«« «ˆ« ”{ ««˙« CARANGUEJO Folcore Brasileiro

««« «« «« « « « « « « « « « ‰ « « « « « « « « « « Œ « « ˆ« ˆ« ˆ««« «ˆ« l ˆ«« ˆ«« ˆ«« ˆ««« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ« «ˆ« «««ˆ« l ========================== & ˆ«« «ˆ« “ { «ˆ «ˆ ««ˆ ˆ«« l j l 2

«« «« «« «« «« « «« «« «« «« « « « « « œ œ œ » » » « « « « Œ « « « « « ˆ » » » « l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l «ˆ «ˆ« l » » l » ˆ« l ========================== & ««ˆ «ˆ ««ˆ l ««ˆ «ˆ «ˆ «ˆ l _«ˆ« «« ««« «« «« ««ˆ« «« «« «« »»»œ œ»» »»œ œ» ««« ««ˆ« ««ˆ« ”{ « «« ” 44 l ========================== & » »» » »» l ˆ« ˆ« #ˆ«« ˆ« l ˆ« «ˆ« ««ˆ« l _««ˆ« « _«ˆ _«˙ _«˙ 1.

2.

CASINHA PEQUENINA

%

»»» »»» »»» œ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»»» œ»»» Œ œ»» œ»» œ»» œ»» œ»»» œ»»» 44 œ»»» . Jœ»»» »»»œ œ»»»» œ»»» œ»»» œ»»» »»œ »»»œ œ»»» œ»» »»»œ »»»œ œ»» œ» ˙»» #ˆ««« ««ˆ« ««˙« œ»»» »»»œ »»œ »»œ »œ »»»œœ»»» »»»œ »»»œ œœœ » l » » » » » » » » l »» » l » » » » l »» »» »» » ll » » » » l » »» » l ========================== & Introdução

Canto

œ»» . Jœ»» »»œ œ»»» œ»» œ»» œ»» œ» œ»» œ»» »œ »»œ »»œ »œ ˙»» Ó ‰ Jœ»» œ»»» œ»»» œ»» œ» œ» œ» œ»» œ»» œ» »œ œ»» œ»» Œ œ»» œ»» œ»» œ»» »»»œ œ»»» w »» »» »» »»» l »» »» »» »»» » » l » » » » l » l l » » » » »» » l »» »» »» »» »» »» »» »» l ========================== & »

œ»» . Jœ»» »»œ œ»»» œ»» œ»» œ»» œ» œ»» œ»» œ» œ»» œ»» œ» œ œ» œ» «« ««ˆ« œ»»» »»»œ »»»œ »»»œ œ»»» »»»œ »»»œ œ»» ˙»»» »»»œ œ»»» w » » » » » » » œ » » » » » w » » » » » » #ˆ « » » » » » » » » » » ========================== & » l l l» » » l » l l l » »» »» » ” Fine

D.S. al Fine


VALSA DA DESPEDIDA - Tonalidade Fa Maior

«« «« « «« « « « «« « « «« œ» ˙» . œ ˙ 3 » » ˙ « » « « b Ó » » » « « ˆ ˆ ˙ » «ˆ« l « « « « « « « « « » t l ˙« ˆ« l ˙« l ˙« ˆ« l » l » l » » l » ˆ« l ˙« = ========================= & 4 _««ˆ “ { ˙« «ˆ« l ˙«

«˙«« œ»»» ˙»»» ««ˆ« ««˙« ««ˆ« ««˙« ««ˆ« ««˙« œ»»» ˙»»» ««ˆ« b ««˙« ««ˆ« ««˙« ««ˆ« ««˙« «« «« « ««˙« . ========================== & l l ˆ« l ˙« _«ˆ« l l l l l l l l 1. 2. U # « « « « . « « ˙ œ » » œ ˙ « « « « « » » « « « « ««˙« . Œ b Ó ll ========================== & ˙« »» l »» l »» l »» ˆ« l ˙« «ˆ« l «˙« «ˆ« l «˙« ˆ« l «˙« ««ˆ« l ««˙« _««ˆ« l «˙« . l ˆ«« _««ˆ« ”{ VALSA DA DESPEDIDA - Tonalidade Sol Maior

# Ó ˙»» œ»» ˙»» œ» ˙» «« «« « «« œ» ««˙ «« ««˙ œ» «« «« ˙» œ»» ˙»»» . « « « « ˙ ˙ ˆ ˆ ˙ « « » » « « » » « «ˆ« “ { ˆ« l » l l » l l» l l » » l » »» l »» ˆ« l ========================== &

# «« « «« œ « « « «« . «« œ»»» ˙»» œ» ˙» «« ««˙ «« ««˙ œ»»» ˙»» œ» « « » ˙ ˙ « « « ˆ« l »» l ˙« «ˆ« l «˙« «ˆ« l ˙« l ˙« ========================== & l » »» l »» ˆ« l « ˆ« l « l » »» l # ˙ œ» ˙»» . Ó œ»» ˙» œ ˙ « «« « «« œ « « « « «1. Œ 2. U «« . b 4 « « » » » » » « « » « ˙ ˙ » » . « « « « ˆ ˆ ˙ ˙ ˆ « « » » » » » « « » « « « ========================== & » l l l » l» l l » l ˆ« l ˙« «ˆ« l l «ˆ« ”{ ˙« l l 4

«« « «« «« œ œ»» »œ œ»» œ»» œ»»» « ˙»» w ˙ b 44 ««˙« ˙»»» » » » » « « l » » l ˙« » l l «˙« »» l ˆ« ««ˆ ˆ« ˆ« »»» l ========================== & OVER THE RAINBOW

1. 2. ««ˆ« ««« ««ˆ« «« ««ˆ« ««« ««ˆ« œ» œ» œ» œ» ˙» ˙» « « « « « « « J œ « « » « œ» »œ »œ œ» b ========================== & «ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« ˆ« l w ”{ «˙« «ˆ« . »» l ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« l »» »»» »» »» »» »»» »» »» l »» »» l

««« «« «« « «« «« «« ˙»» D.C. « « ˙ ˙ » » « ˙«« œ œ œ œ » » » » »»˙» b Ó Œ . œJ»»» «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ ««ˆ ˆ« nœ»»» »»» »»œ »» »»»œ »»» œ»»» »» »» »» «˙« ” l l l l »» ========================== &


PARA SER FELIZ

24 Œ «« «« ««ˆ œ»»» œ»» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» « «« «« œ»» œ» »»œ œ»» ««ˆ« ««ˆ «=l ===================== & ˆ« ˆ« l « l » » l » »» l »» ˆ«« ˆ« l ˆ« » l »» » » l

«« « «« «« œ»» œ»» œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« »»œ œ»»» œ»»» œ»»» œ»» «« œ»»» œ»»» œ»» ˙»» ˆ « ˆ » » » » ˆ « « « » « ˆ » » ===================== & ˆ« l l l l l l l l » =”{ To Coda

««˙« «« «« . «« ««ˆ« «« ««ˆ« . ˆ««j «« «« ««ˆ« «« ««ˆ« . ««j « ˆ« j ˆ« œ» ˆ« œ . Jœ ˙ ˆ« .. j ˆ« œ» ˆ« œ . ˆ«Jœ ˙«˙ ∑ ===================== & l œ»» Jœ»» l »» œ»» l »»» »»» l »»» l œ»»» . Jœ»»» l »» œ»»» l »»» »»» l »»» =l » » »

«« «« « «« «« ««ˆ« «« ««ˆ« . ««j ««D.C. al Coda «« ˆ« ‰ j ˆ« bœ» ˆ« œ . ˆ«Jœ œˆ« ˆ« «ˆ« «« ˙« ˙ « » » » œ œ J œ » œ ˙ ˙ » » » » « » » œ » » » ===================== & »» l »» l ˙»» =l l »» l » »» l » » l » »» »» l ˙»» » » fiCoda «« « « « « « « « « « « « ===================== & «ˆ« . ˆ«j ˆ« l «˙« l «ˆ« . «j ˆ« l ˆ« «ˆ« =l « l #ˆ« «ˆ« l «ˆ« . «j

«« ««ˆ« œ» Œ «« «« «« «« ««ˆ« ««ˆ« Œ #œ» œ»» Œ «ˆ l »» « l #ˆ« ˆ« l ===================== & #ˆ« . ˆj l l Œ »» = » l

««« ««« ˙»» #˙ » ˙ ««˙« ˆ«« Œ ««« »»» »»˙» l »» l #˙»»» l ˙« l «ˆ« ===================== & =”


BUSCAI PRIMEIRO M. Frankreich

«« «« «««ˆ ««˙« «« «« « « «« «««˙ ««ˆ« ««ˆ« c ===================== & “ { «˙˙« «ˆˆ« ˆ« l ˙« «ˆˆ« ˆ«ˆ« l _«˙««˙ _«ˆ««ˆ ˆ«ˆ« l ww l ˙« ˆ« ˆ«=l C G G C G ««« ««« «««ˆ ˙» ««« «« «« «««ˆ «« ˙ ˆ « » ˆ«« ˆ«« ===================== & «˙˙« ˆ« ˆ«ˆ« l ww l ww l ««˙« ««ˆ« «ˆ« l »˙»»» ˆ« «ˆ«=l Am Em F C ««« ««« ««« «« ««« « ««« ««ˆ« « ««« œ « » ˙«« ˆ«« ˆ«« «ˆ« «˙«« ˙«« ˙«« » ˆ ˙ « » œ « « ˆ« «ˆ« =l »»» ˆ« l ˙« ˙« l ˙« ===================== & _««˙ _««ˆ «ˆ« l ˙« C

G

Am

Em

F

7

G7

C

C

G

w w œ»» l w˙»»» ===================== & ww l _w ”{ ˙»» œ»» œ»» œ»» =l » » » » » Am Em F C

w˙» w œ»» œ»» l w˙» œ»» œ»» =l ===================== & _w»˙ l w l œ » » _ œ » » » » » » » » »» »» » » G G C G ««˙« «« w l ww l ˙»» œ»» »œ»» l w˙»»» œ»» œ»» =l ===================== & w˙« » » » » Am Em F C «« «« « «« ««ˆ« «« « ˆ « w ˙ ˆ « « œ»» œ»» l ˙«˙» œ»» ˆ«œ»» =l ===================== & _»˙ _»œ œ»» l ww l ˙»»» » » » » » »» »» » » G C U w ww ===================== & =” l _www 7

7

asdf  

asdflklzskjlvkçlkvz zklxcmvzlkxcvjzxcvjz lkjlckxjvzlxcjvzcvozxj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you