Page 1

ZPÁTKY U TATÍNKA (Lk 15,11-32)

Odpuštění Pochopení Uznání našich chyb

Omalovánky s vyprávěním


Netrvalo dlouho a mladší syn opustil dům a začal rozhazovat své dědictví. Cítil se velmi šťastný.

6


Byl ještě velmi daleko od domova, když ho tatínek uviděl. Hned mu běžel naproti, objal ho a byl šťastný.

10


Modlitba Děkujeme ti, Pane, že jsi náš otec, že o nás pečuješ a chráníš nás. Vždycky nám odpouštíš chyby a s něhou a laskavostí nás objímáš.

14

Zpatky u tatinka  

Příběh vycházející z evangelijního úryvku o marnotratném synovi, anebo ještě lépe o marnotratné lásce otcově. Děti na příběhu mladšího syna,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you