Page 1


Pravák, nebo levák? Mému dítěti je osm měsíců. Kdy poznám, jestli je pravák, či levák?

B

udete muset počkat, než mu bude čtyři nebo pět let. V tomto věku se dá s  jistotou určit, zda je dítě pravák, nebo levák. Převaha jedné ruky je dána lateralitou mozku, respektive postupnou specializací jeho dvou hemisfér na určité funkce každé z nich. U praváků převládá levá hemisféra, u leváků je tomu naopak. Z různých studií vyplývá, že v populaci se vyskytuje přibližně 83 % praváků, 14 % leváků a 3 % ambidexterů (tj. těch, kteří mají obě ruce stejně obratné). Dříve než poznáte, do  které kategorie vaše dítě náleží, můžete provést několik zajímavých pozorování. Při jeho prvních pokusech o  uchopení předmětu (kolem 4.–5. měsíce) si možná povšimnete, že užívá ruku, která je předmětu blíž. Pokud je žádaná věc napravo od  něho, uchopí ji pravou rukou. Pokud ji má po levici, použije levou ruku. Jinak řečeno nekříží středovou linii svého těla, což je pomyslná čára vedoucí od hlavy až k chodidlům, která rozděluje jeho tělo na dvě poloviny – na pravou a levou stranu. 10


V devíti měsících začne vaše dítě tuto středovou linii pravděpodobně překračovat. Nicméně trvá nějaký čas, než se začne systematicky rozhodovat pro jednu a tutéž ruku. Brzy však uvidíte, že spontánně dává přednost jedné ruce před druhou. A to i v případě, že je předmět umístěn na opačné straně. Když vezmete do  obou rukou hračku a  stoupnete si před dítě, i tehdy použije „oblíbenou“ ruku. Od té doby si můžete utvořit představu, jaké jsou jeho preference co do užívání určité ruky. Toto přednostní užívání jedné ruky je první známkou laterality dítěte. Přesto se však jedná teprve o její první složku. Tou další je volba jedné ruky vzhledem k  úkolům vyžadujícím rychlost a  přesnost. Dítě tak bude ve  většině případů používat dominantní ruku při jídle, kreslení, vkládání dílků do  skládačky i  při zapínání knoflíků. Toto kritérium je směrodatnější než frekvence v užívání jedné či druhé ruky. Co se týče schopnosti poznat pravou a  levou stranu, vaše dítě bude schopno rozlišit svou pravou a  levou ruku kolem pěti let věku. Přesto bude potřebovat další dva tři roky na to, aby pochopilo, že strom, který mělo při cestě tam po pravé ruce, bude mít při návratu nalevo nebo že pravá ruka člověka stojícího proti němu se nachází po jeho levici. Do té doby vnímá druhého člověka jako odraz v zrcadle: když se na sebe dívá do zrcadla, jeho pravá ruka je přece napravo! Proč je to tedy jiné u člověka stojícího proti němu? Na to, aby vstřebalo tento poznatek, potřebuje čas. 11


Lateralita se týká ruky, ale také oka, ucha a nohy. Pokud chcete zjistit, které oko je u dítěte (nebo u vás) dominantní, srolujte papír jako dalekohled (třeba ten pirátský) a  vyzvěte dítě, aby se tímto pomyslným zvětšovacím sklem podívalo na ten či onen předmět. Pokud si jej přikládá stále k jednomu oku, je to známkou, že se lateralita jeho oka již ustálila. Abyste ověřila dominanci ucha, nechte dítě poslouchat šumění mušle, tikot hodinek či budíku. Abyste totéž zjistila u nohy, dávejte pozor, kterou nohou odkopne balon nebo na  které se déle udrží. To vše nám ukazuje převahu jedné strany, která však nemusí být totožná u ruky, oka, ucha i nohy. Možná že vy sama zaměřujete cíl levým okem a přitom jste pravačka… Pokud je vaše dítě levák, má určitý společný rys se slavnými umělci, jako byl např. Leonardo da Vinci. Ať už z něho vyroste umělec nebo ne, je třeba myslet na to, abyste mu poskytla příslušné pomůcky. Opatřete mu nůžky pro leváky. Existují i podložky určené pro leváky předškolního věku. Ta dítěti naznačí správnou polohu papíru, ruky i těla.

12


Strachy u dítěte Mé 2,5leté dítě mělo velký strach večer o Halloweenu, když k  nám přišly převlečené děti. Je to normální? Mají všechny děti podobné strachy?

S

trachy u dětí mladších šesti let jsou časté a velmi se různí. Dva z nich se často objevují u přibližně ročních dětí: strach, že je rodiče opustí, například když je nechávají v jeslích, a strach z  cizích lidí. Mezi osmnáctým měsícem a  třetím rokem věku se pak objevují další strachy: ze splachování, které vnuká dítěti představu, že je to vcucne; strach ze  zubaře a  jakéhokoliv lékaře, hlavně když dítě prodělalo už dříve nějakou nepříjemnou zkušenost; strach z velkých zvířat, jako jsou krávy či koně, nebo naopak z malých zvířat, z myší nebo mravenců. Dítě může mít strach i z přírodních úkazů – z ohně, hromu nebo blesku. Další příčinou strachu bývá tma – tato úzkost vzniká často mnohem dříve a přetrvává až do školního věku. Konečně mnoho dětí děsí masky, převlečené osoby nebo Mikuláš. Tyto úzkosti tedy většinou vyvolávají lidé a  věci, které dítě vidí nebo na které si může sáhnout. 30


Mezi třetím a pátým rokem života se děti začínají bát především svých představ, jejich úzkosti vycházejí jakoby zevnitř. Bojí se například příšery, která se v jeho představě skrývá pod postelí, nebo ducha, kterého vidí v  rohu pokoje. Má strach, že je bude něco nebo někdo pronásledovat, že je to sežere nebo kousne, tak jak to zažívá v nočních můrách, častých v tomto věku. Co se týče převlečených lidí či Mikuláše, je dobré vědět, že dítě do tří čtyř let jen těžko rozliší, co je skutečnost a co fikce. Příšera, která zvoní u dveří, je pro dítě skutečná, protože ji může vidět (mohlo by se jí i dotknout, kdyby nemělo strach). A příšera je něco nebezpečného. Dítě se může také vyděsit při pohledu

Věděli jste, že…? 50 % dětí mezi třetím a šestým rokem často trpí nočními můrami.

31


Úsměv, smích a smysl pro humor Co vykouzlí úsměv na  tváři miminka? Co je rozesměje? Můžeme u dítěte hovořit o smyslu pro humor? Úsměv

P

rvní úsměvy děťátka patří obvykle osobě, která se o ně stará. Když mu bude asi šest týdnů, podívá se na vás a usměje se, když k němu přijdete po spaní do pokoje. Cítíte, že se usmívá opravdu na vás. Okamžik naprostého štěstí! Je to jiné, než když se usmálo ve  spánku po  kojení – to byl fyziologický úsměv prozrazující, že mu je dobře. Nyní se jedná o skutečný společenský úsměv, který dítě věnuje právě vám.

48


Smích Smích může být u miminek vyvolán směšnými obličeji, které na něj uděláte, legračními zvuky nebo lechtáním na krčku. Kolem osmi měsíců dítě rozesměje hra na  kuk!, když skryjete obličej do  dlaní a  poté na ně vykouknete. Přibližně v jednom roce se začne smát, když vás uvidí dělat něco nečekaného, třeba když začnete kolem něho lézt po  čtyřech. Ve dvou nebo třech letech se děti dají do smíchu, jakmile uslyší ta dvě slovíčka, která jim všem připadají legrační. Uhodli jste? Ano, jsou to slova „čůrat“ a „kakat“, ať už je dítě vysloví samo nebo někdo jiný. Vždy probouzejí bujné veselí. Smích mohou vyvolat i některé sekvence z filmů: může to být postavička, které se vylije na hlavu kyblík plný barev nebo která je najednou placatá jako palačinka. Na rozdíl od dospělého se dítěti líbí vidět mnohokrát tutéž sekvenci a pokaždé napjatě očekává ten legrační okamžik. Právě taková předem očekávaná překvapení v něm vyvolávají výbuchy smíchu. Na rozdíl od dospělého dítě nějak zvlášť nemiluje nenadálé překvapení. Raději znovu zhlédne známé sekvence, jež mu potvrzují, že to, co bylo minule legrační, je stále stejně zábavné.

49


Obsah

Vývoj a věk Co znamenají stupně vývoje dítěte, se kterými se setkáváme v  literatuře? Mám se znepokojovat, pokud z nich mé dítě vybočuje?.................................................. 5 Pravák, nebo levák? Mému dítěti je osm měsíců. Kdy poznám, jestli je pravák, či levák?............................................................................10 Vymyšlený kamarád Mé 3,5leté dítě si povídá s kamarádem, který neexistuje a kterému říká Karlík. Je to normální? Jak mám reagovat?.........................................................................................13 Chůze Mé dvanáctiměsíční dítě nechodí. Jak ho mohu stimulovat k prvním krůčkům?......................................................16 Půjčovat hračky Mému dítěti je dvaadvacet měsíců. Jakmile se k jeho hračkám přiblíží jiné dítě, křičí a vzteká se. Jak mu mohu pomoci, aby se naučilo dělit s ostatními?..................... 20 Záměrné opakované pouštění předmětu na zem Kdykoliv mé sedmiměsíční dítě sedí ve  vysoké židličce, hází neustále předměty na  zem. Pokaždé s velkým křikem požaduje, abych je sebrala. Rozčiluje mě to. Proč to dělá?............................................................... 23

69


Lžíce, vidlička a nůž V jakém věku může mé dítě začít jíst vidličkou? A kdy nožem?............................................................................... 27 Strachy u dítěte Mé 2,5leté dítě mělo velký strach večer o Halloweenu, když k nám přišly převlečené děti. Je to normální? Mají všechny děti podobné strachy?......................................... 30 Temperament Co se rozumí temperamentem u dítěte? O co se přesně jedná?................................................................... 35 Trojkolka a kolo V jakém věku je dítě schopno jezdit na trojkolce? A na kole?.......................................................................................41 Příšerný věk dvou let Často slýcháme o „strašném věku“. Proč mají dvouleté děti tak často záchvaty vzteku?.......................................... 43 Úsměv, smích a smysl pro humor Co vykouzlí úsměv na  tváři miminka? Co je rozesměje? Můžeme u dítěte hovořit o smyslu pro humor?......... 48 Pochopit pravidla hry ve čtyřech letech Mému čtyřletému dítěti se nedaří dodržovat pravidla fotbalu. Je to normální?.........................................................52 Nůžky? V jakém věku mohu dát dítěti bez obav nůžky a jak ho mám naučit používat je?........................................................ 54 Příkazy malým dětem od jednoho do tří let Jaký druh pokynu pochopí dítě od  jednoho do  tří let, ať už doma nebo ve školce?.................................................. 56

70


Naučit dítě rozeznávat barvy Když chci své dítě naučit barvy, stačí mu je pouze opakovat?........................................................................................59 Zrakové vnímání u novorozence Vidí čerstvě narozené děťátko? Pokud ano, na jakou vzdálenost? Vnímá barvy?...........................................................61 Vybarvovat, nebo kreslit? Má vybarvování nějaký přínos pro vývoj dítěte? Není lepší je povzbuzovat ke kresbě?........................................62 Nožička v puse Proč si 5–6měsíční děti strkají nožičky do pusy?.................... 64 Ideální hračka pro malé dítě Existuje ideální hračka pro malé dítě?...................................... 65 Kresby „panáčka“ V jakém věku začíná dítě kreslit „panáčky“?.......................... 66 Poznat se v zrcadle V kolika letech se dítě pozná v zrcadle?...................................67

71

Vývoj dítěte  

Autorka odpovídá na dotazy, které si rodiče běžně kladou ohledně vývoje svého dítěte od narození až do školního věku, např.: Kdy zjistím, že...

Advertisement