Issuu on Google+

Martin Damian

Svatá Anežka Česká

Omalovánky s vyprávěním

Nejprve s pomocí svého bratra Václava I. založila špitál – dům pro nemocné. Založila také klášter, do kterého později vstoupila. Odložila krásné šaty, šperky i královskou korunu a oblékla si prostý šat. Anežce se tak splnilo její dávné přání. Začala žít po vzoru sv. Františka z Assisi.
Svatá Anežka se ve své době hodně modlila za pokoj v zemi a za smír mezi lidmi. Byla to ona, kdo usmířil krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II. a tak zabránila pokračování války, která české zemi hrozila. Její svatořečení papežem bl. Janem Pavlem II. v roce 1989 předcházelo vzniku svobodné České republiky.

15


Svatá Anežka Česká