Page 1


Úvod K osobám, o nichž víme, že již dosáhly skrze Kristovu oběť společenství s  Bohem Otcem, se obracíme s  důvěrou, která nás od Boha nijak nevzdaluje. Naopak nás k němu přibližuje a povzbuzuje nás k  následování jejich příkladu života, abychom i  my jednou zažívali tutéž radost z přebývání v nebeské slávě. Jan Pavel II. již za svého života mnohé inspiroval k  hlubokému křesťanskému životu, když sám kráčel po cestě svatosti. Cílem této novény je především děkovat Bohu za veliký dar, který jsme v osobě papeže Jana Pavla II. dostali, a být také vděční papeži za vše, co vykonal pro církev i svět. Tato novéna každý den předkládá prosbu o jeden z potřebných darů pro život každého křesťana. Zároveň je do ní možné vložit vlastní úmysl. 


8. den – Život v Pravdě Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a  pravda vás osvobodí (Jan 8,31-32).

K zamyšlení Milujte pravdu! Žijte v pravdě! Vnášejte pravdu do světa! Buďte svědky Pravdy. Ježíš je Pravda, která zachraňuje. On je celá Pravda, ke které nás přivede Duch Pravdy. (Promluva v Santiagu de Compostela, 19. srpna 1989)

© Foto: Jiří Pešek

Modlitba

Ó Nejsvětější Trojice, děkujeme ti, že jsi církvi darovala papeže Jana Pavla II. Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl milost, o kterou prosíme, veď nás po cestách Pravdy a dej, abychom je nikdy nezaměnili za něco jiného. Amen.

19


Obsah Úvod................................................................... 3 1. den – Boží láska........................................... 5 2. den – Identita člověka................................... 6 3. den – Křestní vyvolení.................................. 9 4. den – Víra v milosrdenství............................. 10 5. den – Sjednoceni v eucharistii....................... 13 6. den – Sjednoceni v manželství...................... 14 7. den – Pomoc Ducha svatého........................ 17 8. den – Život v Pravdě..................................... 19 9. den – Totus Tuus........................................... 20 Modlitba za obdržení milosti na přímluvu blahoslaveného papeže Jana Pavla II............... 23

Novéna k blahoslavenému Janu Pavlu II.  
Novéna k blahoslavenému Janu Pavlu II.  

Novéna inspirovaná úryvky z listů a promluv papeže Jana Pavla II. Každý den na jeho přímluvu žádáme o nezbytné dary pro autentický křesťansk...

Advertisement