__MAIN_TEXT__

Page 1

Žalm dobrořečení Veleb, duše má, Hospodina! Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! Ze svých komor zavlažuješ hory, země se sytí plody tvého díla. Dáváš růst trávě pro dobytek, bylinám užitečným člověku, aby dobýval ze země chléb i víno k radosti lidského srdce, aby olejem rozjasnil tvář a chléb aby posílil srdce člověka. Všichni čekají od tebe, že jim dáš obživu v pravý čas. Ty jim dáváš, a oni sbírají, otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. Veleb, duše má, Hospodina! Žl 104 (103), 1.13-15.27-28

1


Modlitby před jídlem Milující Otče, děkujeme ti, že jsi nás shromáždil k tomuto stolu. Požehnej nám, prosíme, tento pokrm a ty sám buď s námi. Amen. • • • Všemohoucí Bože, ty jsi počátek všeho dobra, ty jsi cíl každého úsilí. Daruj nám z tohoto pokrmu sílu a svou milostí nás veď po přímých stezkách. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. • • • Požehnej, Pane, nás i toto jídlo, které přijmeme, abychom se zachovali ve tvé službě. Amen. • • • 3


Modlitby po jídle Děkujeme ti, Bože, za všechna tvá dobrodiní, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. • • • Bože, děkujeme ti za tvé dary, kterými nás sytíš. Prosíme tě, ať nás naše sytost neuzavírá před druhými, ale ať z přijatého pokrmu čerpáme sílu k tomu, abychom jim vycházeli vstříc. Amen. • • • Děkujeme, Pane, za tvé dary a prosíme, zůstaň v našem domě jako milý host. Amen. 9

Profile for Paulínky Praha

Modlitby u stolu  

Modlitby u stolu  

Advertisement