Page 1

Pane, když mám hlad... Pane, když mám hlad, sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit. Když mám žízeň, sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň. Když je mi zima, sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát. Když jsem smutný, sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit. Když jsem chudý, sešli mi někoho, kdo je chudší než já sám. Když nemám čas, sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout. Když jsem potupený, sešli mi někoho, koho bych mohl chválit. Když ztrácím odvahu, sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit. Když se cítím nepochopený, sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout. Když se necítím milován, sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku.


Pane, dej nám svůj pokoj Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Nestarám se o zbraně, Pane: chci pouze vnášet tvůj mír do světa. Pane, kde vládne pokoj, tam jsou odzbrojené mysli i srdce. Kde vládne pokoj, vyprazdňují se válečné zbrojnice. Kde vládne pokoj, tam zní písně lásky a bratrství.

4


Z lásky Pane, zde jsou mé ruce, hotové sloužit chudým a trpícím. Zde jsou mé nohy, hotové navštěvovat ty, kdož jsou osamělí. Zde je můj hlas pro ty, kdož potřebují slova lásky. Zde je mé srdce, hotové sloužit z lásky. Vezmi si mé srdce a vše, co mám.

12

Matka modlitby  

Tereza z Kalkaty Výběr z modliteb Matky Terezy z Kalkaty. Prostá slova proseb, díků a chval zrcadlí velké a pokorné srdce, radost ze služby...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you