Page 1

Martin Damian

Svatý František

Omalovánky s vyprávěním


František chodil po ulicích města Assisi a tam kázal. Poslouchali ho různí lidé, bratři se posadili na schodech do kostela a pozorně poslouchali, co František vyprávěl. Ze střechy domu si jeho slova přilétla poslechnout i bílá holubice.

9


14


František viděl lidi, jak se hádali a byli na sebe zlí, rozhodl se, že jim napíše dopis. Prosil je, aby se na sebe vzájemně nezlobili, ale aby byli skuteční kamarádi. Kdo se s někým pohádal, aby se usmířil, kdo jinému ublížil, aby se omluvil a bylo mu odpuštěno. Aby se všichni měli opravdu rádi. Když František dopis četl, přilétly si ho poslechnout i hrdličky ze zahrady pana Bernardona.

15

Svatý František  

Život sv. Františka v obrázkovém převyprávění zachycuje některé momenty z jeho života, například obnovení kostelíka v San Damiano, hlásání e...