Page 1


P

roč je správné a krásné uzavřít manželství v kostele? Jak se na takový důležitý krok připravit? Jak jej uchovat po celý život jako poklad? Na to se společně pokusíme přijít. Svatba – to není jen nějaká společenská konvence. Jedná se o rozhodující chvíli, v níž se do vzájemné lásky dvou lidí otiskne jako pečeť věčná láska. Je to dar, který dává oběma sílu mít se věrně rádi, kráčet spolu životem v dobrém i ve zlém, a tak vytvářet novou rodinu Božích dětí. Svatba je výzva a zároveň zaslíbení lásky, která se každý den obnovuje a nikdy nekončí.

5


7.

Souhrn všech barev

všechny barvy jsou obsaženy ve světle, a právě v něm je můžeme spatřit. Pro toho, kdo věří, existuje pravé světlo, které přišlo na tento svět. a toto světlo jej nepřichází ničit, ale tvořit, budovat a oslavovat různé podoby života, stejně jako na úchvatných Caravaggiových plátnech. Takové je světlo Boží milosti, která osvěcuje, zachraňuje, odpouští a léčí. Milost sice obtíže neodstraňuje, ale dává nám sílu je překonávat. s její pomocí můžeme skutečně říci, že „neexistuje cesta, která by byla obtížná: sama obtíž je cestou!“ (Pavel Evdokimov). Nemůžeme zaslechnout jiné poslední slovo o lásce než vzývání tohoto světla, 33


k němuž nacházíme vztah v tichu naslouchání a klanění se  Bohu. Právě tam se  jím prostě necháváme milovat. Právě tam si člověk dovoluje pokorně prosit Trojici, aby nás uvedla do svého božského života. Taková adorace je hymnem díků, chval a přímluv. a to je chvalozpěv, který bych rád přednesl za všechny současné i budoucí snoubence – ne sám, ale společně s vámi.


Otče, vzdáváme ti díky za všechny manžele, které jsi povolal, aby se v tobě navzájem milovali, a tak se stali znamením tvé něžnosti a věrnosti. I když jejich láska může být často náročná a namáhavá, přesto se v ní odráží dialog a nekonečný dar, který tě v Duchu věčné lásky spojuje s milovaným Synem. Děkuji ti za vše, cos jim daroval. Děkuji ti za všechny, kdo jim kdy prokázali svou lásku. Děkuji ti za všechny, které oni milovali a milují. Děkuji ti za všechny, kterým jsi skrze jejich lásku dal a ještě dáš život. Děkuji ti, že jsi je dal jednoho druhému jako dar a zároveň jsi je dal i sobě samému. Pomáhej jim prožívat lásku tak, jako Kristus miloval svou církev, když se jí zcela daroval.

35


Dávej jim schopnost, aby se stále znovu a za všech okolností navzájem přijímali. Učiň, aby byli vždy jedno a aby všechny, s nimiž se setkají, nakazili láskou, která pochází od tebe – láskou, která se projevuje úctou, pozorností, péčí a spravedlností vůči všem. Žehnej jejich lásce, udržuj ji při životě svěží, věrnou a stále novou. Ať jejich láska září a uprostřed tvého lidu se projevuje skutky. Uchovávej jejich radost ze vzájemného sebedarování, aby byli pro každého znamením povolání k lásce, které jsi vložil do srdce každého člověka – tvého věrného obrazu.

36


Prosím o to skrze Krista − Ženicha církve − v Duchu věčné snubní smlouvy, s důvěrou v přímluvu Panny Marie − Nevěsty svatební hostiny bez konce. Amen.


Obsah I. Barvy lásky ...................................................................................7 1. Barvy lásky ...............................................................................9 2. Boží barvy. Bílá, rudá, zlatá...................................................13 3. Ponořeni do barev Boha – lásky ........................................17 4. Manželská smlouva a barva nebe .......................................21 5. styl lásky. Zelená – naděje, růžová – mírnost ...................25 6. Paleta lásky a další barvy .....................................................29 7. souhrn všech barev ..............................................................33 Desatero manželské a rodinné lásky ........................................39 II. Rodina a dialog lásky.................................................................43 1. Život lásky. láska – zjevení existence.................................47 2. smrt lásky – majetnictví, nevděčnost, panovačnost ........59 3. U pramenů lásky: Trojice – věčná událost lásky ...............63 4. Cesta lásky – dialog ..............................................................69 III. Confessio fidei – narratio amoris .............................................77 Otázky k zamyšlení ....................................................................90 Poznámka autora.......................................................................92

95

Barvy lásky  

Autor se obrací na manželské páry a na ty, kteří se na manželství připravují, a představuje jim, jak se jejich vzájemná láska může neustále...

Barvy lásky  

Autor se obrací na manželské páry a na ty, kteří se na manželství připravují, a představuje jim, jak se jejich vzájemná láska může neustále...

Advertisement