__MAIN_TEXT__
feature-image

Paulínky Praha Logo
Paulínky Praha
Praha, CZ

Není to naše zaměstnání, ale POVOLÁNÍ. Paulínky = mezinárodní řeholní kongregace poslaná hlásat evangelium lidem dnešní doby všemi moderními sdělovacími prostředky.

Show Stories insideNew