Page 1

Droom merk

•

pauline scheel


Waarom t

rends te r

ugkeren

s d i g a e k werp I

t n o w u Nie

en wat i

s het eff ect daar

je

d a t s n ij m t h c e r t U

van

Slechte naam stad/wijk positief promoten Promot

iepakke

t LUNO

Magazin

e (kleine

(Tactiele) waarde van wol

te i s b e w a k e r u E e i t o m o Pr

sportve

reniging ) ’

g n u s m a ‘S n e ’ e n li usie tussen ‘Pau

Fictieve f Fictieve fusie tussen ‘Ap

Droom merk

ple’ en ‘Samsung’

Etos


Waarom t

rends te r

ugkeren

s d i g a e k werp I

t n o w u Nie

en wat i

s het eff ect daar

je

d a t s n ij m t h c e r t U

van

Slechte naam stad/wijk positief promoten Promot

iepakke

t LUNO

Magazin

e (kleine

(Tactiele) waarde van wol

te i s b e w a k e r u E e i t o m o Pr

sportve

reniging ) ’

g n u s m a ‘S n e ’ e n li usie tussen ‘Pau

Fictieve f Fictieve fusie tussen ‘Ap

Droom merk

ple’ en ‘Samsung’

Etos


Eureka website

?

Wij maken je bewust van onze en (dus ook jouw) leefomgeving en hoe je op een leuke (vaak geldbesparende) manier deze beter kan maken. Droom merk

•


Eureka

?

Ik ga een nieuwe ‘website’ opzetten en zou dit graag groots aanpakken. Hoe maak ik het professioneel? Wie is mijn doelgroep? Hoe bereik ik mijn doelgroep? Hoe maak ik het groot? Welke media ga ik inzetten? Droom merk


Boodschap? Doelgroep? Product? Naam? Media?

Droom merk

•


mediamix

?

Markt

Doelgroep

zeker, over de hele wereld aandacht voor en nodig

jong en oud, levensgenieters, hip, man, vrouw, natuurliefhebbers

Boodschap

Product

love life!

digitaal platform voor overkoepelende onderwerpen

Droom merk

•

Media digitaal, geen papierverspilling, makkelijk in gebruik, gemakkelijk bereikbaar Naam groen, fris, hip, jong, overkoepelend, bewust


efd felgroen blad Vruchtbaar extra groe Beleeft/bele n e o r G n oe goed D ka! e r Liever u Kijk om je heen E em vo el n go d ed o b e e C n e o o o r n g scious li r g f n v e e i ng groentje Lie Lovely gr er k k g e i fe l z li n e e v e Lo is Goed b Go gre n e Smakelijk o r G Growing gree G Nature Calls n Vanaf nu luk Houd/t e G r e n roe ! G f a e e c L i g o l o A i a rden B Biologic Samen doen Green produce Wie goed doet Malsgroen er d r e v k n e D a Be ic ric g ht being green en lo uit n de e na tuur ei Gre o r g e n e o r G Beleef n Hartje der its not easy to being green e r e o v d k d j i e K o G e Sterk(er groene aard . . . t ) n o o l Laat je ) t e Het is tijd voor (h slimme groen(t)e tips Groen st f f u t en s e r g d d l e o r o e gs G w a a Groene groe d Groene n t Hede van... houd Ik Water Duurzaam...... Duurzamer doen Adem in e g a l Liever groen e eta n e o r G t ) Groendoen Vandaag Toekom(s Voor al het mooie ons heen

Bewust!

The color is green Groenfonds Green spot Duurzame groei stuff green Do groen pluk het Groennieuws

Goed voor milieu Droom merk

•


efd felgroen blad Vruchtbaar extra groe Beleeft/bele n e o r G n oe goed D ka! e r Liever u Kijk om je heen E em vo el n go d ed o b e e C n e o o o r n g scious li r g f n v e e i ng groentje Lie Lovely gr er k k g e i fe l z li n e e v e Lo is Goed b n Go gre e Smakelijk o r G Growing gree Nature Calls n Vanaf nu luk Houd/t e G r e n roe ! G f a e e c L i g o l o A i a rden B Biologic Samen doen Green produce Wie goed doet Malsgroen er d r e v k n e D a Be ic ric g ht being green en lo uit n de e na tuur ei Gre o r g e n e o r G Beleef n Hartje der its not easy to being green e r e o v d k d j i e K o G e Sterk(er groene aard . . . t ) n o o l Laat je ) t e Het is tijd voor (h slimme groen(t)e tips Groen st f f u t en s e r g d d l e o r o e gs G w a a Groene groe d Groene n t Hede van... houd Ik Water Duurzaam...... Duurzamer doen Adem in e g a l Liever groen e eta n e o r G t ) Groendoen Vandaag Toekom(s Voor al het mooie ons heen

Bewust!

The color is green Groenfonds Green spot Duurzame groei stuff green Do groen pluk het Groennieuws

Goed voor milieu Droom merk

•


!

groene etalage Droom merk

•


www.facebook.com/groene-etalage

Droom merk

!

!


Veld onderzoek

Droom merk

•


Droom merk

•


Droom merk

•


Droom merk

•


ETALEREN

Droom merk


een ere galerij Droom merk

IN THE SPOTLIGHT


Droom merk

•


Droom merk

•


Beeld onderzoek Droom merk

•


Droom merk

•


Droom merk

•


Droom merk

•


Droom merk

•


Droom merk

•


Droom merk

•

Kleurenonderzoek


Droom merk

•


Droom merk

•

omslag foto website


Hoe gaat het er dan uit zien? Droom merk

•


Huisstijl gegevens Groene etalage || www.facebook.com/groene-etalage

kleur Pantone 375 c RGB 148 198 78 CMYK 41 0 78 0 #94c643 web: #99cc33 kleur Pantone 341 c RGB 0 113 81 CMYK 100 0 67 29 #007151 web: #006666 kleur black RGB 0 0 0 CMYK 0 0 0 100 #1a171b web: #000000 kleur wHite RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 #ffffff web: #ffffff

Droom merk

tekst

scHrijfstijl

Body Groene etalage (Gill Sans, light, 14 pt)

Statusupdate Schrijven in vertelperspectief. Zin en link scheiden door ‘||’

Koppen groene etalage (Gill Sans, regular, kapitaal,18 pt)

Upcycling! Schrijven in ik-vorm, afsluiten met #ps of #sk (personaliseren)

Citaten “Groene etalage” (Gill Sans, light italic, 14 pt)

Promotie Groene etalage (Gill Sans, light)


Groenst

Fris

vrouw

man

!

Love life!

Bewust Milieu Hip vrouw

vrouw

!

man

Bewust Milieu Hip

Groener Groen man

Love life!

levensgenieters

!

Fris

Groener Groen

Jong

Groenst

levensgenieters

Love life!

Fris

Hip

Groener Groen

Bewust Milieu Hip Groenst

levensgenieters

Jong

natuur liefthebbers

Milieu

natuur liefhebbers

!

Bewust vrouw

natuur liefthebbers

man

Fris

Love life!

Jong

natuurliefhebbers

Groen

Jong

Groener

levensgenieters


Groener

Love life! Fris

natuurgeluk liefthebbers

Fris

Groenst

Groen

Jong

Love life!

duurzaamheid levensgenieters

Liefde

Groener Groen

Jong

natuur liefthebbers

levensgenieters

natuurgeluk

Groener

Love life! vrouw

leef

man

hartje

aarden

Bewust Milieuetalage Fris

Hip t Groens

man

Hip

vrouw

leef

aarden

vrouw

Groen

hartje

Groenst

hartje

Jong

duurzaamheid levensgenieters

Liefde

liefthebbers

!

man

Bewust Bewust Milieu etalage Milieu Hip


natuur liefthebbers geluk nieters

Fris levensge

na liefttuur h e b b ers

geluk Fris levensgenieters Liefde

man

leef

e t a l a g e

Milieu

Hip

vrouw

Groens

aarden

B e w u s t

Groen Love life!

Groener

Jong

duurzaamheid

Liefde

duurzaamheid Jong Groener

Groen

Love life! leef

Bewust man

Milieu aarden

etalage Hip

Groens

vrouw

na liefttuur

gelukhebbers

natuur liefthebbers geluk Liefde

Fris levensgenieters

Liefde

vrouw

Groens

Hip

etalage

aarden

Milieu

man

leef

Be w u s t

Love life!

Groen

Groener

Jong

duurzaamheid

ters

Fris levensge nie

duurzaamheid Jong Groener

Groen

Love life! leef

Bewust man

Milieu aarden

etalage Hip

Groens

vrouw


ensgen i e t e r s

Fris lev

na li tuur geluk eftheb b e r s Liefde

duurzaamheid

Jong

Groener

Groen Love life! leef

Be w u s t

man

aarden

etal a g e

Milieu

Hip

Groens

vrouw


nieters

levensge

Fris

na lieftuur t h e b b ers

geluk

Liefde

duurzaamheid Jong Groener

Groen Love life! leef

Bewust

man

aarden

etalage

Milieu

Hip Groens

vrouw nieters

levensge

groente

life beleef

green spot

voel go ed

r o g ene

a g e t la e


Droom merk

•


artikel Droom merk

•

geplaatst


albums Droom merk

•


Promotie Droom merk

•

?


..en dit is nog maar het begin 3 Droom merk

•


Droom merk

•


•

Love life! Pauline Scheel GO3 - Den Bosch

8 januari 2013 alle rechten voorbehouden

Groene etalage  

Ontwikkelen een droommerk en verkoop het.

Advertisement