Page 1

RAPORT ROCZNY 2013


SPIS TREŚCI

Słowo od Zarządu...........................................................................................................................................................................8 Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu.................................................................................................................................12 Zespół Ekspertów..........................................................................................................................................................................16 Ośrodek Studiów o Mieście .....................................................................................................................................................18 Jagielloński24.pl..........................................................................................................................................................................20 “Pressje”.........................................................................................................................................................................................23 Projekty............................................................................................................................................................................................28 Klub na Śląsku..............................................................................................................................................................................32 Członkowie....................................................................................................................................................................................34 Mecenasi.........................................................................................................................................................................................42

-3-


ROK 2013

Gdynia Gdańsk

zł 500 tys.

w Klubie Jagiellońskim

621 000 zł

250 tys.

pozyskanych środków

2012 Szczecin

rok

2013

Ostrołęka

10 800

2 585

fanów naszych inicjatyw na facebooku

UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW

Warszawa

Łódź

Piotrków Trybunalski

Wrocław Częstochowa Jelenia Góra

Opole

Kielce

Sandomierz

Gliwice Kraków

100

75

wystąpień klubowiczów w mediach

osób działających w Klubie

Rzeszów

Oświęcim

Akademia nowoczesnego patriotyzmu

Nowy Sącz

OSOM

nowej powierzchni

2 513

340 m2

STRON publikacji

Akademia dobrego prawa Akademia dobrego państwa biura klubu jagiellońskiego

-4-

-5-


Zarząd Rada Stowarzyszenia Marcin Kędzierski - Prezes Zarządu Aleksandra Maciejewska Jan Maciejewski Marek Steinhoff-Traczewski

Krzysztof Mazur - Przewodniczący Rady Michał Dulak Jadwiga Emilewicz Karol Kleczka Tomasz Kwaśnicki Paweł Musiałek Marcin Ociepa Wojciech Przybylski Paweł Rojek Arkady Rzegocki Małgožata Stefanovic Konrad Szpak Petros Tovmasyan

ZARZĄD KLUBU JAGIELLOŃSKIEGO Od lewej: Aleksandra Maciejewska, Marcin Kędzierski, Marek Steinhoff-Traczewski, Jan Maciejewski

-7-


SŁOWO OD ZARZĄDU Zespół Ekspertów Rok 2014 to ćwierćwiecze niepodległej Polski. W tym samym niemal czasie, w którym rodziła się odnowiona Rzeczpospolita, w Krakowie powstał Klub Jagielloński. Kilkunastu studentów Uniwersytetu zaczęło spotykać się w jednej z miejskich kawiarni, by dyskutować o przyszłości kraju. Do dziś pozostały w nas te same marzenia i ta sama złość na ota­ czającą rzeczywistość. Poza tym jednak zmieniło się prawie wszystko. Za ciasne stały się krakowskie kawiarnie, przeprowadziliśmy się więc do niemal trzystumetrowej siedziby. Za ciasny okazał się dla nas także Kraków, dlatego realizujemy projekty w całym kraju, a stałą działalność rozwinęliśmy w czterech innych polskich mia— stach. Za ciasna jest także nasza nazwa, i tak jak “Gazeta Wybor— cza” nie jest wydawana tylko w okresie wyborów, tak i treść tego, co kryje się pod nazwą “Klub Jagielloński” nie jest ograniczona do kontekstu krakowskiego, uczelnianego czy historycznego. Czym więc dziś jest Klub Jagielloński? Miejscem, w którym uczymy się odważnie marzyć oraz, co ważniejsze, uczymy się te marzenia realizować. Realna zmiana w Polsce będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy odczarujemy słowo “polityka” i nauczymy się nie

tylko właściwie diagnozować stan państwa, ale także zmieniać je własnymi rękami. 25 lat historii III Rzeczpospolitej nauczyło nas, że nie zmienią jej wszystkowiedzący eksperci czy intelektualiści, którzy za nic w życiu nie wzięli odpowiedzialności. Naszym celem jest przygotowanie pokolenia, które weźmie odpowiedzialność za Polskę w sferze polityki, kultury, mediów i biznesu. Pokolenia, które nie będzie się bało wielkich wyzwań i które będzie gotowe do poświęceń, by te wyzwania zrealizować. Chcemy, by Polska za kolejnych 25 lat była państwem silnym odwagą i wolnością swych obywateli. Chcemy Polski, która sama będzie stawiała sobie cele, a nie czekała, aż inni je za nią wytyczą. Symbolem tej odwagi i suwerenności myśli byłoby dla nas uczczenie 100-lecia wolnej ojczyzny przez lądowanie polskiego statku kosmicznego na Marsie. Jeżeli nie chcemy zmarnować danego nam czasu, musimy już dziś zacząć pracować dla naszego państwa - z dnia na dzień zwiększać jego siłę i sprawność, poszerzać granice naszych marzeń i ambicji, aż w końcu Polakom zrobi się w ich kraju za ciasno. Nasz imperializm nie będzie jednak skierowany przeciw— ko komukolwiek. Dlatego wbijemy naszą flagę nie w Berlinie czy Moskwie, ale właśnie na Marsie. Zarząd Klubu Jagiellońskiego

W

2014 roku przypada 25. rocznica działaności Klubu Jagiellońskiego. Jubileusz świętować będziemy 7 czerwca 2014 r. Tego dnia serdecznie zapraszamy do nas - będziemy wspominać, rozmawiać, planować, a wieczorem... tańczyć na pierwszym w historii klubowym balu.

-8-

PROJEKTY

-9-


GALA FINAŁOWA AKADEMII NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU - CZERWIEC 2013 R. Na zdjęciu uczniowie szkół średnich z 5 województw.

- 10 -

- 11 -


AKADEMIA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

Często słyszymy pytanie: „czym jest Klub?”. Bez względu na to, kto z nas na nie odpowiada, jest niemal pewne, że w pierwszych zdaniach padną słowa o pracy „dla Polski”. Marzy nam się wszechstronny rozwój kraju, w którym żyjemy. Tu chcemy wychować swoje dzieci, zakładać firmy, płacić podatki, prowadzić badania. Tu czujemy się u siebie i nie zamierzamy tego zmieniać. Emigracja nie jest dla nas... Ciągle zastanawiamy się, jak kształtować patriotyczne postawy w kolejnych pokoleniach. Z tej potrzeby zrodziła się Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu - jedno z najważniejszych przedsięwzięć Klubu. Miniony rok okazał się drugim przełomem w rozwoju tej inicjatywy. Wielkim sukcesem zakończyła się bowiem największa dotychczasowa edycja projektu (50 szkół w 5 województwach), a wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęła się kolejna, która... obejmuje już 10 województw. Bierze w niej udział około 3 000 uczniów.

W największym skrócie, Akademia polega na prowadzeniu w szko­ łach cyklu całodniowych innowacyjnych symulacji, gier oraz zajęć typu case study poświęconych polskiemu systemowi parlamentar­ nemu i samorządowemu oraz zakłada zrealizowanie z uczniami projektu społecznego w duchu nowoczesnego patriotyzmu. Uczniowie są angażowani w różnorodne działania na każdym etapie projektu: piszą teksty, robią zdjęcia, kręcą filmiki, realizują wymyślone przez siebie projekty, prezentują i bronią swoich pomysłów przed gronem ekspertów. Rozwój Akademii jest możliwy dzięki strategicznemu partnerstwu Fundacji PKO Banku Polskiego. To jej wsparcie finansowe i merytoryczne umożliwiło nam znaczące zwiększenie skali przedsięwzię— cia.

Na zdjęciu podziękowanie dla mecenasa projektu Fundacji PKO Banku Polskiego.

http://anp.org.pl/ - 12 -

Zakończenie Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w 2013 r.


Anp

71 osób prowadzących zajęcia

2012/2013

50

5000

5000

5000

5000

5000

5000

30 819 głosów oddanych na prace uczniów

szkół

14 568 5 dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie

województw

38

odsłon filmów wykonanych przez uczniów

720 godzin zajęć

miast

ok. 1500

zaangażowanych uczniów

- 14 -

30 zrealizowanych projektów społecznych

- 15 -


ZESPÓŁ EKSPERTÓW (ZEKJ)

Eksperci Klubu to 35-osobowy zespół specjalizujący się w różnorodnej tematyce - od zagadnień samorządowych do międzynarodowych. W tym gronie spotkali się m.in. ekonomiści, prawnicy, politolodzy i przedsiębiorcy. Razem realizują projekty łączące różne perspektywy i metody badawcze.

W 2013 roku zespół działał w dwóch dziedzinach:

A. KATEDRA ENERGETYCZNA Katedra Energetyczna to 10-osobowy zespół politologów, inter­ na­ cjologów, prawników oraz inżynierów, którzy organizują samokształ­ ceniowe seminaria z udziałem zaproszonych eks­ pertów na temat polityki energetycznej. Katedra w ramach dzi­a­ łalności eksperckiej Klubu przygotowała w 2013 roku 52 raporty na temat bieżących wydarzeń z sektora gazu ziemnego w Polsce i na świecie wraz z eksperckimi analizami w ramach współpracy ze strategicznymi spółkami Skarbu Państwa. Ponadto analitycy Ka­tedry udzielili na portalach branżowych 32 komentarzy i wy­ wiadów dotyczących polityki energetycznej.

B. SPRAWY MIĘDZYNARODOWE W połowie minionego roku w Klubie powstał Horyzont Jagielloński - zespół 12 analityków ZEKJ, którzy co tydzień przygoto— wują przegląd najnowszych informacji z dziedziny stosunków międzynarodowych. “Horyzont Jagielloński “ to cenne źródło wiedzy, doceniane przez ekspertów. Jest publikowany w serwisie Jagielloński24.pl oraz dystrybuowany do 1300 odbiorców. Ukazało się już ponad 40 numerów Horyzontu. W skład zespołu wchodzą: Joanna Babiarz, Ewa Strankowska, Maria Płudowska, Bartosz Bieliszczuk, Bartłomiej Sawicki, Tomasz Romanowski, Adrian Koładka, Bartłomiej Rusin, Wojciech Gil, Mateusz Ryszawy, Wojciech Jakóbik, Tomasz Uthke. Ponadto Klub rozpoczął współpracę z Czechami, Słowakami i Węgrami w ramach projektu “Demagog”. Celem międzynarodowego serwisu internetowego jest analiza – „factcheck” – wypowiedzi polityków. “Demagog” sprawdza, jak politycy budują argumenty i starają się przekonywać do swoich racji oraz - przede wszystkim - czy ich słowa są zgodne z faktami. W I kwartale 2014 roku ruszyła prowadzona przez nas polska wersja tego przedsięwzięcia: demagog.org.pl

http://eksperci.kj.org.pl/ - 16 -

Horyzont Jagielloński


Ośrodek Studiów o Mieście (OSOM) OSOM rozpoczął działalność we wrześniu 2013 r. w Krakowie, a wkrótce potem również w Częstochowie i Łodzi. W najbliższej przyszłości prace rozpoczną oddziały w Gliwicach, Sosnowcu i Jaworznie. Ośrodek jest instytucją typu do&think-tank. Obok części analityczno-eksperckiej (think), funkcjonuje część projektowa i eventowa (do). W praktyce OSOM nie tylko obserwuje i opisuje rzeczywistość miast, ale także angażuje się we współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, społecznych i obywatelskich w przestrzeni miejskiej. Misją Ośrodka jest praca na rzecz stworzenia przestrzeni dyskusji liderów danego miasta, gdzie obywatele mogą regularnie spotykać się z przedstawicielami władz lokalnych, by wspólnie podejmować ważne decyzje. Chcemy, by OSOM był wspólną marką, pod którą poszczególne doświadczenia mają łączyć się w ogólnokrajowy kontekst myślenia o rozwoju polskich miast. Chcemy wywołać modę na pozytywny i pełen entuzjazmu miejski patriotyzm. Każde miasto w Polsce może być OSOM!

nich akcji informacyjnych dla mieszkańców. 2. Składanie uwag do statutów dzielnic Krakowa. 3. OSOM Łódź: stworzenie obywatelskiej strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+. 4. OSOM Częstochowa: rozpoczęcie cyklu debat pt. „Częstochowa - znikające miasto” gromadzących polityków, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Uzupełnieniem debat są publikowane raporty na dany temat. Pierwsza debata poświęcona demografii zgromadziła 120 osób, w tym 12 dziennikarzy i 10 radnych miejskich. Film z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie osom.org.pl. 5. Cykl debat pt. „Jazda bez trzymanki” dotyczących komunikacji Krakowa organizowany we współpracy z największym me­dium lokalnym serwisem LoveKraków.pl. Pierwsza debata zgroma­ dziła około 60 osób.

Dotychczasowe działania Ośrodka to m.in.:

6. Rozpoczęcie projektu badawczego poświęconego systemowi wyborczemu w Polsce oraz publikacja raportu o systemie wyborczym do rad miast.

1. Stworzenie infografik obrazujących miejskie budżety Częstochowy i Krakowa wraz z organizacją skoncentrowanych wokół

7. Przygotowanie analizy o znaczeniu architektury powstałej w okresie PRL-u dla miast takich, jak Kraków i Warszawa.

http://osom.org.pl/ - 18 -

- 19 -


JAGIELLOŃSKI24.PL

Portal publicystyczny Jagielloński24.pl pojawił się w sieci w sierpniu 2013 roku jako najmłodsze „dziecko” Klubu. Nie korzystał jednak z przywilejów dzieciństwa i od początku postawił sobie wyso­ kie­wymagania. Powstał jako serwis środowiskowy, adresowany do ludzi młodych, dla których ważna jest Polska, jego zaś zasadni­ czym celem jest dobre, obywatelskie dziennikarstwo. Redakcja dba o to, by autorzy korzystali z wiedzy eksperckiej np. analityków ZEKJ czy OSOM-u.

Serwis swoje istnienie zawdzięcza grupie zdeterminowanych pasjonatów, do których należą przede wszystkim: Paweł Grzegorczyk (naczelny), Krzysztof Bieda, Michał Kłosowski, Piotr Kaszczyszyn, Bartosz Brzyski i Marcin Pawlik. Słowa uznania należą się także Weronice Rędziniak (korekta), Grzegorzowi Piechule (strona graficzna), Mateuszowi Stwiarskiemu (strona informatyczna). Więcej o tym zespole znaleźć można na: http://jagiellonski24.pl

Jagielloński24 nie ma tzw. linii programowej. Lubimy się pospierać i wierzymy, że w dialogu

dochodzi się do najciekawszych rozwiązań. Idee muszą się ścierać, ludzie powinni dyskutować, a fakty przemawiają wtedy, gdy są konfrontowane ze sobą. Paweł Grzegorczyk, redaktor naczelny

- 20 -


JAGIELLOŃSKI24.PL w

2 0 1 3

pressje

rok u

600

180 000

artykułów

odwiedzających

„Pressje” to nasze królestwo idei. W redakcji tego kwartalnika dzień i noc trwa dyskusja o kolejnych numerach i poszczególnych tekstach. Miniony rok przyniósł trzy naprawdę nowatorskie teki pisma. Oto, co mówi o nich sama redakcja: Awangardowy konserwatyzm, termin którym od kilku lat opisujemy pracę, jaką staramy się wykonywać, oznacza twórcze zakorzenienie w wartościach, którymi żyjemy. Dwie najważniejsze z nich to Polska i religia. Nie chcemy odseparowywać naszej wiary od pracy intelektualnej, którą prowadzimy. Dlatego napisaliśmy „Boże Ciało”, tekę poświęconą Mszy świętej będącej źródłem i szczytem chrześcijaństwa, a jednocześnie jednym z największych wyzwań rzuconych ludzkiemu rozumowi.

Religia jest wszystkim albo niczym; obowiązuje w każdym aspekcie rzeczywistości albo w żadnym. W „Formie Polskiej” pokazujemy, że grzechem pierworodnym naszej modernizacji było przeciwstawienie postępu i religii, Gombrowicza i Wyszyńskiego. Chrześcijaństwo jest instrumentem naszej pracy nad sobą, stałym wysiłkiem dojrzewania do wyzwań stawianych nam przez historię, formowaniem samych siebie i rzeczywistości wokół nas. Dojrzewanie do polskości odbywa się nie tylko na poziomie duszy, ale także wyobraźni. Tę drugą kształtują głównie artyści: pisarze, performerzy, malarze, poeci. „Projekt Polska” to opis pracy nad polską duszą, opowiadania nam o tym, kim jesteśmy, a nade wszystko o tym, kim możemy się dopiero stać.

3000

600 000

polubień na facebooku

odsłon

- 22 -

- 23 -


PRESSJE

20 recenzji książek

W 2013 ROKU

Boże Ciało

Forma Polska

Projekt Polska

30

3

recenzji innych kwartalników intelektualnych

nowe teki

20

16

spotkań i dyskusji wokół kolejnych numerów

osób w zespole

11

artykuły polemiczne i komentarze w ogólnopolskich mediach: “Do Rzeczy”, “Rzeczpospolita”, “Plus Minus” telewizja “Republika”, telewizja “Foksal Eleven”, “Fakty i Mity”, Rebelya.pl, teologiapolityczna.pl

osób w redakcji

70 autorów

- 24 -


REDAKCJA “PRESSJI” Na zdjęciu od prawej: Jan Maciejewski, Piotr Popiołek, Tomasz Kurzydło, Karol Kleczka, Sebastian Gałecki, Paweł Rojek, Marek Kaplita, Czesław Domarecki, Karol Wilczyński

- 26 -

- 27 -


projekty

Miniony rok obfitował w projekty przeznaczone dla młodych ludzi w całym kraju. Oto przegląd najważniejszych z nich:

Akademia Dobrego Państwa Akademia to jeden z najstarszych projektów Klubu - dotychczas odbyło się 12 edycji. Przybiera ona formę wyjazdowej szkoły organizowanej wokół warsztatów i dyskusji z pogranicza prawa, politologii, ekonomii i filozofii. Adresujemy ją przede wszystkim do osób aktywnych społecznie - studentów, absolwentów i doktorantów. Symulacje, case study, warsztaty i debaty panelowe oraz gry integracyjne pomagają w swobodnej wymianie często niepopularnych poglądów. Akademia ma na celu wspieranie rozwoju przyszłych

Eastern Partnership in Progress

Równowaga to podstawa

Dzięki środkom europejskim w ramach programu „Młodzież w działaniu” zorganizowana została wizyta przygotowawcza ukie­ runkowana na tworzenie sieci pomiędzy organizacjami z Polski, Ukrainy i Armenii. Spotkanie odbyło się w lipcu w Krakowie i zgromadziło po dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z każdego kraju. Pracowali oni nad modelami współpracy w zakresie działalności społecznej i obywatelskiej pomiędzy swoimi państwami.

Klub wykorzystuje każdą możliwość zwiększania zaangażowania społecznego młodych ludzi. Także w obszarach pozornie oddalo­ nych od głównej działalności Stowarzyszenia. We współpracy z Ministerstwem Środowiska zrealizowaliśmy projekt popularyzujący ideę zrównoważonego rozwoju. W jego ramach przygoto­ wana została seria merytorycznych materiałów dla nauczycieli i uczniów, infografik poświęconych tematyce ekologicznej oraz kurs e-learningowy, a także przeprowadzono lekcje dla 60 uczniów małopolskich szkół.

liderów w oparciu o wartości patriotyczne.

Krakowska Akademia Samorządności

W 2013 roku odbyły się dwie edycje Akademii w Małopolsce i jedna na Śląsku. Łącznie w projekcie uczestniczyło ok. 80 osób.

Na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa Klub Jagielloński zajmował się prowadzeniem i kompleksową obsługą spotkań szkoleniowych dla młodzieży z krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimna­ zjalnych.

Małopolskie Święto Przedsiębiorczości Przedsiębiorcy budują bogactwo kraju. Chcieliśmy do tego przekonać młodych, którzy dopiero myślą o zawodowych wyborach. Dlatego przygotowaliśmy dla nich szeroką gamę gier miejskich, konkursów i zajęć edukacyjnych promujących biznesowe spojrzenie na własną przyszłość. W projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób z trzech największych małopolskich miast: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Study Tours to Poland Klubowe Wizyty Studyjne w Polsce mają już 4-letnią tradycję. Tym razem przyjechało do nas 11 studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Głównym celem dwutygodniowego programu jest umocnienie postaw prodemokratycznych wśród przyszłych elit z krajów sąsiednich. Na program składały się m.in. wizyty w najważniej­ szych instytucjach państwa i regionu, spotkania z samorządowcami, biznesmenami, organizacjami pozarządowymi działającymi na polu obywatelskim, charytatywnym i religijnym, symulacje obrad parlamentu oraz debaty ze studentami z Polski.

- 28 -

Tematyka spotkań koncentrowała się wokół zagadnień: • przywództwa i władzy (cechy lidera, autorytet, delegowanie zadań) • autoprezentacji (elementy savoir-vivre, kontakt z dyrekcją szkoły) • zarządzania projektami (wniosek o grant, ewaluacja i roz­ liczanie projektów) • pozyskiwania poparcia dla swoich działań • konfliktów i negocjacji • wolontariatu i organizacji pozarządowych • rynku pracy dla młodych (poszukiwanie pracy, dokumenty aplikacyjne) • interaktywnych gier symulacyjnych W szkoleniach wzięło udział około 100 uczniów.

- 29 -


Śląska Akademia Młodych Liderów w 2013 r. Na zdjęciu od lewej: Gilbert Wojaczek, Katarzyna Oślizło, Monika Kot, Szymon Nieszporek, Sandra Szymańska, Małgorzata Klytta, Justyna Kazan.


Szkoła Młodych Obywateli

klub na śląsku

Ta inicjatywa edukacyjna zrealizowana została w 4 gliwickich szko­ łach średnich. Dzięki innowacyjnym symulacjom funkcjonowania państwa i trzeciego sektora, miała ona rozbudzić wśród młodych Polaków świadomość obywatelską i poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. W projekcie wzięło udział 150 uczniów.

Śląskie Drogi do Wolności Szupnar oraz wicewojewoda Piotr Spyra. Projekt został objęty honorowym patronatem wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły.

Śląski Oddział Klubu działa od 2012 roku. Jego późniejsi liderzy - Petros Tovmasyan, Maciej Malik i Marek Steinhoff-Traczewski uczestniczyli wówczas w Akademii Dobrego Państwa. Następnie przez szereg miesięcy poznawali kulturę organizacyjną Klubu, by wreszcie zacząć działać na własnym terenie.

Gliwiczan Portret Wielokrotny - wczoraj i dziś

Ich pierwszym projektem były dyskusje w katowickiej kawiarni Akant, gdzie co dwa tygodnie spotykali się studenci Uniwersytetu Śląskiego i rozmawiali o bieżących sprawach społeczno-politycznych. Po kilku miesiącach wydarzenie zyskało rozgłos i na spotkania przychodziło nawet 50 osób. W błyskawicznym tempie wzrastała liczba podejmowanych inicjatyw. Naturalną koleją rze­ czy zespół postarał się o biuro w Gliwicach, które wyremontował własnymi siłami. Dziś oddział liczy 10 członków Stowarzyszenia oraz około 30 wolontariuszy.

Projekt ukazujący historyczną i współczesną społeczność gliwiczan, wykorzystujący nowe społeczne środki przekazu, miał na celu nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy gliwickimi szko­ łami, organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi. Skie­ rowany był głównie do młodzieży szkół średnich, której pomógł lepiej poznać własne miasto z jego bogatą historią. Obejmował m.in. konkurs na temat znanych postaci związanych z Gliwicami, realizację filmu dokumentalnego oraz kampanię społeczną promującą miasto i jego mieszkańców.

Oto najważniejsze projekty realizowane przez naszych Ślązaków w 2013 roku:

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki środkom z programu Młodzież w Działaniu i wsparciu Muzeum w Gliwicach.

Wyjątkowy projekt edukacyjny realizowany pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty przygotowany został dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Jego głównym celem było zaakcentowanie bohaterskiej historii regionu, a przez to promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich. W szkołach odbył się cykl spotkań opartych na metodach edukacji pozaformalnej: konkursie history­cz­ nym, grach planszowych i terenowych, wirtualnej mapie tematycznej i kampanii społecznej. Projekt był dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Wzięło w nim udział 15 szkół. Śląski zespół pracuje nad kolejnymi projektami, m.in. Gliwicką Akademią Talentów, Gliwicką Akademią Historyczną oraz Gliwicką Szkołą Filozoficzną.

Śląska Akademia Młodych Liderów Akademia zorganizowana została we współpracy 3 podmiotów: Koalicji na Rzecz Rozwoju, Fundacji Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych i Klubu Jagiellońskiego. W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży odbyło się 5-dniowe spotkanie w Brennej i Katowicach. W tym czasie grupa 40 młodych ludzi dyskutowała i poznawała praktyczne aspekty pracy lidera. Finałem akcji była debata “Śląska młodzież 2013-2023” w sali Sejmu Śląskiego. Gośćmi specjalnymi byli m.in. prof. Jerzy Buzek, europoseł Maciej

- 32 -

Zapraszamy do biura w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 13/9!


członkowie Aleksandra Bałyk - absolwentka politologii na UJ i studentka kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na UEK. Interesuje się budżetem partycypacyjnym i demokracją partycypacyjną. Słucha post-rocka. Uwielbia jazdę na snowboardzie. Krzysztof Bieda - student politologii na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ. Redaktor i współtwórca portalu Jagielloński24.pl. Konserwatywny liberał, działacz społe­ czny i polityczny. Zainteresowany polityką, historią polityczną i sportem. Bartosz Bieliszczuk - absolwent stosunków międzynarodowych w WSE, student SUM UJ na tym samym kierunku. Analityk Centrum Analiz Energetycznych WSE. W Klubie działa jako koordynator Horyzontu Jagiellońskiego oraz członek Zespołu Ekspertów. Zainteresowania: polityka międzynarodowa, historia, energetyka, turystyka górska, sport. Michał Bizoń - doktorant filozofii na UJ, absolwent filozofii i fizyki UJ. Szermierz, miłośnik języków i kultury klasycznej. Maciej Brachowicz - pochodzi z Buska-Zdroju; skończył ekonomię na UEK i prawo na UJ, pracuje w Parlamencie Europejskim. Członek zespołu “Pressji”. Szczęśliwie żonaty. Natalia Brachowicz - pochodzi z Łopusznej; skończyła teologię na Akademii Teologicznej w Krakowie i stosunki międzynarodowe w WSE; związana z Muzeum PRL-u w Nowej Hucie; współpracowała z “Pressjami”. Szczęśliwie zamężna.

Łukasz Curyło - absolwent politologii oraz europeistyki; odbył praktyki w MSZ. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi oraz wyceny i gospodarki nieruchomościami. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka. Od lat działa społecznie dla dobra swojej „małej ojczyzny”. Paweł Deyk - koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w województwie dolnośląskim; koordynował w regionie (woj. dolnośląskie i opolskie) trzy edycje Konkursu Papieskiego, organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Interesuje się nowoczesnymi technologiami, aplikacjami mobilnymi i sieciami komputerowymi, realizując się jako prezes Koła Naukowego ­Wireless Group. Pracuje przy kilku projektach realizowanych przez niedawno powstały wrocławski oddział Klubu. Krzysztof Drynda - koordynator Akademii Nowoczesnego Patrio­ tyzmu w województwie opolskim. Współzałożyciel i od 2011 r. Prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty”, wcześniej w latach 2005-2011 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego, absolwent Politechniki Wrocławskiej, Przewodniczący Opolskiego Obwodu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, instruktor ZHR, absolwent Akademii Innowatorów Społecznych. Współzałożyciel, członek Komisji Rewizyjnej Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców, w latach 2005-2007 jej Przewodniczący. Za działalność społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Michał Dulak - student studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Członek Klubu

- 34 -

Jagiellońskiego, gdzie od 2009 r. współtworzył Barometr Rozwoju Małopolski. Od 2010 do 2013 r. pracował w Zespole Planowania Strategicznego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obecnie kieruje pracami Ośrodka Studiów o Mieście (OSOM).

Rafał Gawlikowski - student prawa na UŚ. Stały współpracownik portalu Jagielloński24.pl. Z Klubem związany od 2013 r. Zaangażowany w realizowanie projektów edukacyjnych tj. Akademii Dobrego Państwa, Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu czy Śląskich Dróg do Wolności.

Zbigniew Dura - były członek zarządu Klubu i były prezes Koła Nauk Politycznych UJ, specjalista w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Wojciech Gil - urodzony w Dębicy, student bezpieczeństwa narodowego na UJ, członek Klubu oraz Koła Studentów Stosun­ ków Międzynarodowych UJ. Zainteresowany szeroko rozumianymi stosunkami międzynarodowymi, od problemu upadku państw po międzynarodowe relacje gospodarcze.

Anna Fałdzińska - koordynator Akademii Nowoczesnego Patrioty­ zmu w województwie świętokrzyskim. Studentka ekonomii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Sekretarz redakcji wydawanego przez KJ czasopisma „Goniec Litewski”. Od 2011 r. członek Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus”. Praktykantka Ambasady RP w Rzymie. Zaanga­ żowana w ruch rekonstrukcji historycznej - od 2007 r. członek kieleckiego Klubu Historycznego „Hird”. Interesuje się sprawami międzynarodowymi i polityką krajową. Szczególnie bliskie jej sercu są Litwa i Włochy. Adam Folek - redaktor portalu Jagielloński24.pl, organizator projektów młodzieżowych, zaangażowany w działalność Fundacji Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych. Interesuje się filozofią i prawem. Sebastian Gałecki - doktor filozofii, etyk i bioetyk, absolwent Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, współpracujący z kilkoma krakowskimi uczelniami, stypendysta The National Institute for Newman Studies w Pittsburghu oraz The Nanovic Institute for European Studies na Uniwersytecie Notre Dame. Autor „Sporu o sumienie” i licznych artykułów z zakresu filozofii, historii idei, bioetyki, antropologii i filozofii społecznej. Redaktor „Pressji”. Ziemowit Gardynik - niedokończony socjolog i ekonomista. Działacz katolicki i społeczny. Wychowany w podkarpackim Tarnobrzegu, zakochany we Wrocławiu, aktualnie mieszka na Górnym Śląsku, gdzie pracuje w firmie ogrodniczej.

Dawid Gospodarek - sekretarz redakcji miesięcznika “LIST”, redaktor miesięcznika “Biblia krok po kroku”, publikuje m.in. na Deon.pl, Stacja7.pl, Rebelya.pl. Paweł Grzegorczyk - urodzony w Nowym Sączu, student politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktor naczelny portalu ­Jagielloński24.pl oraz pełnomocnik zarządu ds. portalu. Interesuje się kulejącym w naszym kraju dziennikarstwem śledczym, nowymi mediami i kampaniami wyborczymi. Michał Hajduk - absolwent prawa i politologii UJ, aplikant adwo­ kacki w warszawskiej izbie adwokackiej. Pracuje w Biurze Rzecz­ nika Praw Pacjenta, jest szczególnie zainteresowany historią polityczną II i III RP. Łucja Homa - studentka prawa i stosunków międzynarodowych na UJ. Interesuje się prawem gospodarczym, polityką samorządową, polityką górską i kulturą Łemkowszczyzny. Działa w Barometrze Rozwoju Małopolski i projektach edukacyjnych. Magda Jagła - absolwentka politologii na UJ, obecnie pracuje w firmie consultingowej, w której zajmuje się m.in. projektami społecznymi NGO. Wojciech Jakóbik - licencjat politologii, magister stosunków międzynarodowych. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl, analityk

- 35 -


Instytutu Jagiellońskiego.

Akademii Dobrego Państwa oraz nowego klubowego projektu Akademii Dobrego Prawa.

Jakub Janus - doktorant i asystent w Katedrze Makroekonomii UEK, zajmuje się makroekonomią gospodarki otwartej, polityką gospodarczą i makroekonometrią.

Michał Kempa - student architektury i urbanistyki PK. Interesuje się polityką, architekturą, muzyką.

Przemysław Jóźwik - absolwent studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na UJ. Studia kontynuuje na UW. Stażysta w Parlamencie Europejskim, wolontariusz podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Zainteresowania naukowe: transnarodowa teoria stosunków międzynarodowych, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE.

Marcin Kędzierski - absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, asystent w Katedrze Studiów Europejskich UEK. Współpracownik kwartalnika „Pressje”, jeden ze współtwórców teki „Ekonomia trynitarna”. Od 2012 roku prezes Klubu. Karol Kleczka - doktorant w Instytucie Filozofii UJ, absolwent MISH UJ. W redakcji kwartalnika „Pressje” od 2010 r., obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Współpracował także z miesięcznikiem „Znak” i kwartalnikiem „Kontakt”. Interesuje się współczesną metafizyką analityczną, katolicką nauką społeczną i personalizmem.

Ziemowit Jóźwik - absolwent ukrainoznawstwa, studiów podyplomowych dla tłumaczy pisemnych tekstów specjalistycznych (język ukraiński) oraz student prawa UJ. Stały współpracownik kwartalnika Europe & Me. Zainteresowania: procesy transformacji i integracji w Europie Wschodniej, nowe media, Web 2.0, prawo Unii Europejskiej oraz filozofia i literatura polityczna doby sarmatyzmu. Sabina Karmazinaitė - absolwentka politologii na Uniwersytecie Wileńskim, obecnie pracuje w Wilnie nad ewaluacją wykorzystania środków strukturalnych z Unii Europejskiej oraz jako młodszy badacz na Uniwersytecie Wileńskim, a także jako analityk sektora energetycznego państw bałtyckich. Członkini korporacji stu­denc­­­ kiej „RePublica” i członek zarządu Forum Jerzego Giedroycia. Uczestniczyła i koordynowała Akademie Polsko-Litewskie, była także jednym z organizatorów Forum Młodej Europy. Piotr Kaszczyszyn - student stosunków międzynarodowych UJ. Redaktor i współtwórca portalu Jagielloński24.pl oraz współpracownik „Pressji”. Interesuje się historią idei, literaturą oraz kinem. Adam Kempa - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, aplikant adwokacki. W Klubie zaangażowany w organizację

Michał Kłosowski - student archeologii na UJ i historii na UPJPII. Redaktor i współtwórca Jagielloński24.pl. Poza wykopywaniem skarbów, interesuje się szeroko pojętą kulturą oraz gra na perkusji. Mateusz Koczwara - absolwent historii na UJ. Interesuje się dziejami polskiej wsi oraz demografią. W Klubie zaangażowany w prace Barometru Rozwoju Małopolski. Grzegorz Krzyżanowski - absolwent stosunków międzynarodowych na UJ. Odbył stypendium na Katolickim Uniwersytecie w Leuven oraz staż w Parlamencie Europejskim. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, piłką nożną i historią. Kibicuje Wiśle Kraków. Tomasz Kwaśnicki - absolwent archeologii na UJ, redaktor naczelny portalu Kresy.pl.

- 36 -

Grzegorz Lewicki - doktorant filozofii na UJ, absolwent stosunków międzynarodowych, socjologii, filozofii i filozofii nauki na London School of Economics, dziennikarz „Wprost”. Autor rozprawy „Nadchodzi nowy proletariat”; redaktor „Pressji”. Janusz Lewicki - absolwent stosunków międzynarodowych z Wrocławia. Wolontariusz Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu i współpracownik portalu Jagielloński24.pl. Obecnie przebywa w Berlinie na stypendium niemieckiego parlamentu.

Bartosz Marcinkowski - analityk Zespołu Ekspertów Klubu Jagiellońskiego. Politolog, kształcił się na UJ oraz uniwersytetach w Zagrzebiu i Splicie. Publikował m.in. w „Atlantic Voices”. Interesuje się relacjami UE - Bałkany Zachodnie.

Emilia Łukaszka - studentka stosunków międzynarodowych na UEK oraz filozofii i teologii w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii. Miłośniczka grafiki komputerowej oraz Krakowa. Wojciech Łysek - doktorant w INPiSM UJ. Od listopada 2010 r. członek Instytutu Wschodnich Inicjatyw. Zainteresowania: obszar byłego Związku Radzieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Aleksandra Maciejewska - studentka V roku prawa na UJ, członek Zarządu Klubu, odpowiedzialna za finanse; koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Jan Maciejewski - student filozofii w ramach MISH UJ. Sekretarz redakcji „Pressji”, członek zarządu Klubu. Interesuje się historią idei. Bartłomiej Malik - student MISMaP UW (fizyka i geologia), humani­sta zainteresowany naukami ścisłymi. Prezes Klubu Restituta Polonia, członek Koalicji na Rzecz Rozwoju. Dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Maciej Malik - student prawa i filozofii w ramach Międzywydzia­ łowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UŚ. Koordynator Śląskiego Oddziału Klubu, wcześniej wiceprezes zrzeszającego organizacje społeczne Stowarzyszenia Koalicja na

Rzecz Rozwoju oraz wieloletni Młodzieżowy Radny Miasta Gliwice. Pomysłodawca i organizator projektów społecznych, szczególnie edukacyjnych adresowanych do młodzieży. Oprócz prawa i filozofii interesuje się również historią, teologią, psychologią i numizmatyką.

Krzysztof Mazur - doktor politologii, pracownik UJ; absolwent politologii i MISH na UJ; w latach 2002-2008 pracownik Instytutu Tertio Millennio; członek KJ od 2002 r.; w latach 2008-2012 Prezes Klubu; od 2012 r. Przewodniczący Rady Klubu; twórca Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu; autor wielu publikacji i licznych projektów społecznych; tata trójki dzieci. Tomasz Mędrzak - politolog, Radny Miasta Sosnowca. Jakub Moroz - teatrolog, doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą Teatrowi Wierszalin. Jego zainteresowania naukowe to: filozofia polityczna, antropologia filozoficzna i kulturowa, socjologia i religioznawstwo. W wolnych chwilach słucha muzyki dawnej i czyta. Szymon Moskal - student stosunków międzynarodowych (specjali­ zacja polityka i komunikacja międzynarodowa) na UEK. W Klubie od 2012 r. Brał udział w projektach “Zrozumieć demokrację. Polityka, samorząd, media” oraz „Tu polski Londyn”. Paweł Musiałek - redaktor portalu Jagielloński24.pl, członek Zespołu Ekspertów KJ. Koordynator pionu badawczego Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. W TV Republika prowadził program poświęcony Unii Europej­ skiej. Redaktor naukowy publikacji „Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011”. Pisze

- 37 -


doktorat na UJ na temat sporu o polską politykę zagraniczną po 2004 r. Radosław Niedzielski - student stosunków międzynarodowych oraz administracji na UJ. Interesuje się przemianami politycznymi i ekonomicznymi w Europie w okresie 1945-89 oraz procesami dekolonizacji w Afryce i Azji. W wolnych chwilach żeglarz, nurek oraz uczestnik koncertów rockowych. Działa w Zespole Ekspertów KJ. Marcin Ociepa - wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola, przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Opola”. Politolog, nauczyciel akademicki na Politechnice Opolskiej. Jego zainteresowania badawcze to stosunki międzynarodowe i studia europej­ skie. Założyciel i w latach 2005-2011 Prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty”. Dyrektor Collegium Nobilium Opoliense – Szkoły i Centrum Myśli Republikańskiej w Opolu. Bartłomiej Orzeł - z pochodzenia Sądeczanin. W chwili obecnej student zarządzania na UJ, w Klubie zajmuje się działalnością w grupie projektowej, a także jest publicystą portalu Jagiellon­ ski24.pl. Grzegorz Piechuła - współtwórca i redaktor portalu Jagiellon­ ski24.pl, publicysta, komentator polityczny, bloger. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Politolog, specjalista ds. marketingu, grafik. Od kilku lat zaangażowany w działalność publiczną. Członek Klubu, aktywny w śląskim oddziale stowarzyszenia. Zainteresowany mediami, nowymi kanałami komunikacji, systemami politycznymi i ustrojowymi. Kamila Prucia - członek Klubu od 2012 r., działa w grupie granto­ wo-projektowej od 2011 r. Brała udział w projektach „ADO”, „Tu polski Londyn”, „Równowaga to podstawa”. Absolwentka Finansów i Rachunkowości na UEK. Pracownik działu planowania i sprawozdawczości w Muzeum Narodowym. Zainteresowania: Unia Europejska, literatura podróżnicza, śpiew - członek chóru „Dominanta”.

Wojciech Przybylski - absolwent socjologii na UJ i ­Multidisciplinary Studies Programme w Berlinie. Stypendysta German National Academic Foundation oraz Hertie Foundation. Instruktor ZHR. Współtwórca Katedry Analiz Regionalnych i Barometru Rozwoju Małopolski.

Bartosz Sawicki - absolwent Historii na UPw Krakowie, student Stosunków Międzynarodowych na UJ. Zainteresowania naukowe obejmują obszar pojugosłowiański. Współpracuje z Zespołem Eks­ pertów KJ oraz Ośrodkiem Studiów o Mieście. Miłośnik Starego Podgórza, dzielnicy Krakowa.

Marek Przychodzeń - doktor filozofii. Absolwent socjologii i filozofii UJ. Współredaktor antologii „Aktualność wolności” (Misztal, Przychodzeń 2005). W latach 2004-2008 współpracownik „Przeglądu Politycznego”. Koordynator merytoryczny studiów Filozofia Polityki Online. Współwłaściciel EIDOS S.C. Niezależni doradcy energetyczni.

Łukasz Sęk - student zarządzania na UEK. Absolwent ekonomii na UEK oraz studiów podyplomowych na kierunku marketing internetowy na AGH. Na co dzień czas wypełniają mu praca, studia, polityka, sport, spotkania, wyjazdy.

Marcin Przydacz - prawnik, studiował także stosunki międzynarodowe i filozofię na UJ, uniwersytecie La Sapienza w Rzymie oraz Mohylance w Kijowie. W latach 2010-2013 odbył aplikację adwo­ kacką w Krakowie. Pracuje w Fundacji Dyplomacja i Polityka. Lubi rosyjską literaturę, włoską kuchnię i polską politykę. Paweł Rojek - doktor filozofii, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, redaktor naczelny kwartalnika „Pressje”. Autor „Semiotyki Solidarności”, tłumacz Włodzimierza Sołowjowa i Pawła Florenskiego. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007-2008) i laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego (2009). Tomasz Romanowski - student politologii w INPiSM UJ, działacz w Samorządzie Studenckim i Kole Nauk Politycznych, z Klubem związany od 2012 r. Czynny uczestnik prac Zespołu Ekspertów KJ, od 2013 r. członek Klubu oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, publicysta w Jagielloński24.pl i dawniej w „Mad Magazine”. Obecnie współtworzy Horyzont Jagielloński. Zainteresowany geopolityką, cyberbezpieczeństwem i psychologią. Błażej Sajduk - politolog i historyk myśli politycznej, prorektor WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz pracownik Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycz­ nych UJ.

- 38 -

Mateusz Stawiarski - student Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Programista aplikacji internetowych. Wielbiciel science fiction oraz muzyki rozrywkowej. Anna Stokłosa - studentka stosunków międzynarodowych na UEK. W Klubie głównie związana z grupą projektowo-grantową. Interesuje się międzynarodowymi aspektami ochrony niematerial­ nego dziedzictwa kulturowego; miłośniczka polskiego folkloru i Bałkanów. Maciej Szołtysek - student prawa UŚ. Od 2013 r. członek Klubu w śląskim oddziale, wcześniej członek Społecznego Koła Dysku­ syj­­nego. Ślązok z doświadczeniami emigracyjnymi w Londynie. Gra na trąbce.

Błażej Skrzypulec - absolwent filozofii i socjologii na UJ; doktorant na Wydziale Filozoficznym UJ. Jego zainteresowania to analityczna metafizyka, filozofia percepcji, teoria i praktyka socjologiczna, demokracja bezpośrednia, polityka narkotykowa i kilka innych rzeczy. Jeden z autorów projektu Nowa Polis oraz członek stowarzyszenia DoxoTronica. Redaktor “Pressji”. Marta Soniewicka - doktor nauk prawnych; studiowała również filozofię. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Współzałożycielka “Pressji” Piotr Stanek - adiunkt w katedrze Międzynarodowych Stosun­ ków Gospodarczych UED. Uzyskał doktorat w ramach programu współpracy między UEK i Université des Sciences et Technologies de Lille (Francja). Poza uczelniami macierzystymi prowadził zajęcia m.in. w ISM na Litwie, ESC Brest - Bretagne we Francji, ASEM w Mołdawii i Grand Valley State University w USA.

Konrad Szpak - absolwent stosunków międzynarodowych (specjalność zarządzanie projektami międzynarodowymi) w WSE w Krakowie, nauczyciel akademicki. W Klubie od 2007 r.; koordynator projektów „Monitor polskiej Prezydencji 2011”, „Zrozumieć demokrację. Polityka, samorząd, media”. Student studiów doktoranckich na UEK, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w zakresie zarządzania. Jan Szydło - student prawa i filozofii na UŚ. W Klubie od października 2012 r.; współpracował z innymi członkami Śląskiego Oddziału w kilku projektach (Zaścianek, Projekt Polski Śląsk, działalność w Gliwicach) i pomagał przy sporządzaniu niektórych pism. Bartosz Światłowski - student stosunków międzynarodowych w WSE oraz polityki społecznej na UJ. Jego zainteresowania to filozofia J. Tischnera oraz L. Kołakowskiego, polityka wschodnia, historia Powstania Warszawskiego, współczesna myśl polityczna oraz publicystyka.

Małgorzata Stefanovič - kierownik Centrum Studiów Litewskich na UJ, związana z Polskim Ośrodkiem Naukowym UJ w Londynie. Prowadzi międzynarodowe projekty edukacyjne i kulturalne. Marek Steinhoff-Traczewski - początkujący przedsiębiorca, pianista amator, student prawa na UJ oraz ekonomii na UEK.

Petros Tovmasyan - członek Rady Klubu Jagiellońskiego, od lat w trzecim sektorze. Prowadzi Fundację, a od niedawna także

- 39 -


spółdzielnię socjalną. Z wykształcenia prawnik, interesuje się ekonomią społeczną. Polski Ormianin.

nitarysta. Fascynat państwa i interwencjonizmu. Fan literatury fantastycznej i współczesnej kinematografii.

Maciej Trojnar - student międzynarodowych stosunków gospodarczych SGH oraz geografii UJ. Kapitan reprezentacji Polski na VII Geograficznych Mistrzostwach Świata, związany z Klubem od 2009 r. Zajmuje się projektami na obszarze jagiellońskim, głównie Litwie.

Tomasz Wójtowicz - absolwent stosunków międzynarodowych WSE im. ks. J. Tischnera (2009), UEK (2011) oraz nauk o bezpie­ czeństwie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2013). Pracownik naukowy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prywatny przedsiębiorca. Z Klubem związany w czasie studiów w Krako­ wie, obecnie kontynuuje współpracę w ramach podkarpackich organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Agora Podkarpacka, Stowarzyszenie Projekt Strzyżów, Instytut Universum Civile.

Hanna Tucznio - studentka ekonomii, stosunków międzynarodowych i european studies w Krakowie i Leuven. Instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Uwielbia wspinaczkę sportową i wspinaczkowe podróże. Bardzo lubi języki obce, zwłaszcza kiedy ma okazję wykorzystać ich znajomość w praktyce. Uczestniczka kilku edycji Akademii Polsko Litewskiej i STP. Wierzy w dobrą naturę człowieka.

Michał Zabdyr-Jamróz - absolwent politologii UJ. Asystent w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytucie Zdrowia Publicznego CM UJ. Doktorant Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Członek zespołu „Pressji”. Członek Prezydium Stowarzyszenia DoxoTronica. Członek Koła Nauk Politycznych UJ; b. przewodniczący Sekcji Niezależnej Refleksji Politycznej. Interesuje się teorią i praktyką demokracji delibera­ ty­w­­nej, historią instytucjonalnych gwarancji praw człowieka (habeas corpus) oraz socjobiologią.

Karol Wałachowski - student ekonomii UEK oraz prawa UJ. Pełnomocnik Zarządu Klubu do spraw polityk miejskich. Tomasz Wieciech - adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych UJ.

Członkowie honorowi: prof. Antoni Dudek Jadwiga Emilewicz prof. Tomasz Gąsowski Jarosław Gowin Stanisław Kracik prof. Ryszard Legutko Jacek Łodziński prof. Czesław Porębski Waldemar Rataj prof. Arkady Rzegocki Bogusław Sonik prof. Krzysztof Szczerski śp. ks. prof. Józef Tischner prof. Artur Wołek Henryk Woźniakowski

Karol Wilczyński - absolwent filozofii w ramach MISH UJ. Współpracownik Instytutu Tertio Millenio, redaktor „Pressji”. Krzysztof Wojdyło - absolwent Międzywydziałowych Indywidual­ nych Studiów Humanistycznych na UW. Obecnie jest adwokatem, swoją praktykę wykonuje w Warszawie. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie instrumentów płatniczych. Agata Wosik - absolwentka prawa i dziennikarstwa krakowskiego UJ; Miłośniczka podróży i poezji. Piotr Wójcik - redaktor portalu Jagielloński24.pl. Absolwent UŚ i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katolik i komu-

- 40 -

- 41 -


wspierają nas Fundacja PKO Banku Polskiego - partner strategiczny

Dziękujemy wszystkim osobom fizycznym za wsparcie i życzliwość okazywaną nam od wielu lat. Chcąc uszanować prośby Darczyńców, nie publikujemy ich nazwisk. Państwa pomoc jest dla nas równie istotna co dotacje instytucjonalne. Serdeczne dzięki!

Zapraszamy do naszej nowej siedziby na Rynku Głównym 34. Wprawdzie potrzeba jeszcze mnóstwo środków, by wyremontować całe 260 m2, ale wierzymy że to już naprawdę niedługo. Jeśli ktokolwiek chciałby wesprzeć ten cel, będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

Res Architectonicas Sp. z o.o.

- 42 -

- 43 -


Klub Jagielloński Rynek Główny 34 31-010 Kraków NRB: 16 2130 0004 2001 0404 9144 0001 (VW Bank S.A.) W tytule: darowizna na cele statutowe. http://kj.org.pl Klub Jagielloński jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)

Autorami zdjęć użytych w raporcie są: Alicja Legutko-Dybowska, Maria Kędzierska i Maciej Malik

- 44 -


Raport Roczny 2013