Page 1

Poznań, dn. 28.03.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.03.2013 Zleceniodawca: MLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: PaulinaKk ul. Ładna 1 00-000 Poznań Nauka wystawiania dokumentów księgowych. Tłumaczenie pisemne dokumentów: - Dyrektywa_Umowa_PL.doc (pol => ang -- liczba słów: 22521) - Traktat_PL.pdf (pol => ang -- liczba słów: 133988) - OBWE_PL.ppt (pol => ros -- liczba słów: 1134) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto:………………………….3941,08€

2. Kwota uzysku:………………………………………….1970,54€ 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: …………………………….1970,54€ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:……………………………354,70€ 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:……………………………………...3586,38€ różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć euro 38/100 centów)

………………………... Zleceniodawca

………………………………. Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło wystawiony na 3 przetłumaczone dokumenty.