Page 1

koń m <konie> /kɔ̃ɲ/ 1 (noun) paard n: Konie to naprawdę piękne zwierzęta. Paarden zijn echt mooie

dieren. fraz. (móc) zjeść konia z kopytami honger als een paard hebben fraz. zrobić kogoś w konia iemand voor de gek houden koń gospodarski ploegpaard, koń morski walrus m; 2 figura szachowa paard n: Na początku gry każdy z graczy ma dwa konie. Bij het begin van het spel heeft elke speler twee paarden.; 3 koń mechaniczny (KM) paardenkracht (PK) f: Ile ma koni? Hoeveel paardenkracht?; 4 wulg. członek męski pik, tamp m: walić konia rukken, zich aftrekken kot m <koty> /kɔt/ (noun) 1 zwierzę domowe kat f: Nasz kot ma już trzy lata. Onze kat is al drie jaar oud. fraz. kupić kota w worku een kat in de zak kopen; 2 młody żołnierz w wojsku rekruut m: Mamy już dwóch nowych żołnierzy! We hebben al twee nieuwe rekruten!; 3 uczeń pierwszej klasy, student pierwszego roku groentje n: Słyszałem, że w tym roku mamy dużo kotów. Ik heb gehoord dat we dit jaar veel groentjes hebben. lew m <lwy> /lɛf/ (noun) 1 zwierzę leeuw m: Lwy to bardzo niebezpieczne zwierzęta. Leeuwen zijn echt gevaarlijke dieren. fraz. walczyć jak lew vechten als een leeuw fraz. odważny jak lew zo moedig als een leeuw lew morski zeeleeuw; 2 lew salonowy donjuan, casanova m: Piotr to prawdziwy lew salonowy. Peter is echte donjuan.; 3 osoba urodzona pod znakiem Lwa Leeuw: Jesteś spod znaku lwa czy wodnika? Ben je een Leeuw of een Waterman?; 4 bułgarska jednostka monetarna lev m: Jutro jadę do Bułgarii, ale nie mam jeszcze żadnych lwów bułgarskich. Ik ga morgen naar Bulgarije maar ik heb nog geen lev. mrówka f <mrówki> /mrufka/ (noun) mały owad mier f: Nienawidzę mrówek! Ik haat mieren! fraz. być pracowitym jak mrówka een bezige bij zijn mrówka faraona faraomier f osioł m <osły> /ˈɔɕɔw/ (noun) 1 zwierzę ezel m: Mój wujek miał kiedyś dwa osły. Mijn oom had eens twee ezels. fraz. uparty jak osioł zo koppig als een ezel; 2 głupi człowiek; ezel m,f : Co za osioł! Wat een ezel! ty ośle dardanelski! driedubbele ezel! ptak m <ptaki> /ptak/ (noun) zwierzę o ciele pokrytym piórami, potrafiące latać vogel m: Kolibry to najmniejsze ptaki świata. Kolibries zijn de kleinste vogels ter wereld. fraz. wolny jak ptak zo vrij als een vogel ptak drapieżny roofvogel, ptak łowczy jachtvogel ryba f <ryby> /ryba/ (noun) 1 zwierzę żyjące w wodzie vis m: Kiedy idziemy łowić ryby? Wanneer gaan we vissen vangen? fraz. zdrów jak ryba zo gezond als een vis fraz. czuć się jak ryba w wodzie zich als een vis in het water voelen; 2 potrawa kulinarna vis: Poproszę dwie porcje ryby. Ik wil graag twee porties vis.; 3 osoba urodzona pod znakiem Ryb Vis: Mój brat jest zodiakalną Rybą. Mijn broer is een Vis.; 4 o człowieku - gruba ryba hoge ome/piet: Jej ojciec to na pewno gruba ryba. Haar vader is zeker hoge piet. wąż m <węże> /vɔ̃w̃ʃ/ (noun) 1 rodzaj gada slang f: fraz. mieć węża w kieszeni gierig zijn jadowite węże giftige slangen; 2 przewód slang f wąż ogrodowy tuinslang: Kupiłem sobie dzisiaj nowy wąż ogrodowy. Ik heb vandaag een nieuwe tuinslang gekocht. wół m <woły> /vuw/ (noun) zwierzę os m: fraz.harować jak wół werken als een paard zebra f <zebry> /zɛbra/ (noun) 1 zwierzę zebra m: Zebra żyje w Afryce. De zebra leeft in Afrika.; 2 przejście dla pieszych zebrapad n: Musisz pamiętać, że jezdnię trzeba przekraczać na zebrze. Je kan niet vergeten dat je de weg op het zebrapad oversteekt.

słownik polsko-niderlandzki: zwierzęta  

Ja postanowiłam skupić się na zwierzaczkach:)Program chyba najbardziej przyjazny ze wszystkich do tej pory. Słownik nie zawiera wszystkich m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you