Page 1

Elementy składowe komputera Paulina Kl. 1c


Znaczenie skrótów: 

CPU (Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy.

HDD (hard disk drive )- napęd dysku twardego. Rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych.

RAM (Random Access Memory )– pamięć o dostępie swobodnym. Podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej; przechowywane są tam aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy.


MB - jednostka wykorzystywana do określania pojemności pamięci RAM, pendrive'ów, płyt CD itp.

TB - (terabajt) używany do określania rozmiaru największych pamięci masowych, zasobów plików i baz danych.

WLAN (Wireless Local Area Network)bezprzewodowa sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów.


PCI (Peripheral Component Interconnect)przyłączanie urządzeń peryferyjnych. Magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC.

USB (Universal Serial Bus)- uniwersalna magistrala szeregowa. Rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów. Port USB jest uniwersalny dlatego, że można go wykorzystać do podłączenia do komputera wielu różnych urządzeń.


Nazwy procesorów- jak je rozróżnić ? W nazwach procesorów jedno rdzeniowych występuje przyrostek "Pentium". Przykładowe nazwy procesorów jednordzeniowych : •

Pentium II

Pentium III

Pentium 4

Stare Intel Pentium D

Natomiast w nazwach procesorów dwurdzeniowych występuje "dual core" lub "Core 2 duo" w intelu a w amd jest dopisek "X2” Przykładowe nazwy procesorów dwurdzeniowych : •

Intel Dual core

Core I3

Intel Pentium Dual core


Przykład procesora jednordzeniowego:


Typy procesorów używanych współcześnie RISC (Reduced Instruction Set Computer) - klasa procesorów osiągających wysoką wydajność działania poprzez uproszczenie struktury procesora oraz jego rozkazów. Uproszczenie polega między innymi na rezygnacji z szerokiego wachlarza trybów adresowania i dopuszczenia wykorzystywania jako operandów wyłącznie stałych lub zawartości rejestrów.


CISC(Complex Instruction Set Computer) - są to

procesory o rozbudowanym zestawie instrukcji o następujących cechach: a)

występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów, które do wykonania wymagają od kilku do kilkunastu cykli zegara,

b)

szeroka gama trybów adresowania,

c)

przeciwnie niż w architekturze RISC rozkazy mogą operować bezpośrednio na pamięci (zamiast przesłania wartości do rejestrów i operowania na nich),


Przykład procesora:


Wszystko o płycie głównej: Płyta główna (ang. mainboard) jest jednym z najważniejszych elementów komputera. Na płycie głównej w komputerze znajduje się: 

procesory,

pamięć operacyjna,

gniazda do zainstalowania tych urządzeń,

gniazda do zainstalowania dodatkowych płyt zwanych kartami rozszerzającymi (np. PCI)

gniazda do urządzeń składujących (dyski twarde, napędy optyczne itp.)

złącze klawiatury i zasilacza.


W niektórych konstrukcjach znajdują się także gniazda do innych urządzeń zewnętrznych do których sprzęt znajduje się na płycie głównej(port szeregowy, port równoległy, USB). Praca komputera bez płyty głównej nie jest możliwa. Obecnie najpopularniejszymi firmami zajmującymi się produkcją płyt głównych są : ASUS, GIGABYTE, ASRock i MSI.


Chipset: 

Chipset – grupa specjalistycznych układów scalonych, które są przeznaczone do wspólnej pracy.

Wydajność i niezawodność komputera w znaczącej mierze zależy od tego układu. Organizuje on przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. W skład chipsetu wchodzą zazwyczaj dwa układy zwane mostkami.


Co to jest BIOS i jaką pełni funkcję? BIOS (ang. Basic Input/Output System) - podstawowy system wejścia-wyjścia. Zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. Można powiedzieć, że BIOS to drugi system operacyjny działający w tle i zapewniający dwukierunkową łączność pomiędzy sprzętem a systemem operacyjnym. BIOS kontroluje i konfiguruje poszczególne komponenty komputera oraz przyłączone do niego urządzenia zewnętrzne


„Cache” i jego wpływ na szybkość pracy procesora: Cache to podreczna pamięć procesora, w której zapisywane sa ostatnio przetwarzane dane. Dzięki tej dodatkowej pamieci procesor nie czeka na instrukcje i dane przekazywane przez wolniejszą pamiieć operacyjną, wiec zwiększa wydajnosć systemu. Wszystkie obecnie produkowane procesory wyposażone są w wewnętrzną pamięć CACHE o pojemności kilkunastu, kilkudziesięciu kilobajtów. Pamięć ta oznaczana jest symbolem L1. Ponadto na płytach głównych umieszcza się tzw. pamięć zewnętrzną CACHE (zwaną też L2).


Urządzenia peryferyjne: Urządzenia peryferyjne są to jedne z elementów składowych komputera inne niż procesor i pamięć operacyjna. Urządzenia peryferyjne dzielimy na: a) wewnętrzne, czyli znajdujące się wewnątrz obudowy komputera: -dysk twardy -stacja dyskietek -karta graficzna -napęd optyczny(nagrywarka DVD) -karta dźwiękowa -karta sieciowa -kontroler SCSI -karta telewizyjna.


b) zewnętrzne, czyli znajdujące się poza obudową -monitor -klawiatura -mysz -drukarka -skaner -mikrofon -głośniki -słuchawki -dżojstik -kamera internetowa -aparat fotograficzny.

komputera:


Karta graficzna: Karta graficzna jest urządzeniem odpowiadającym za wyświetlanie obrazu na monitorze. Jej podstawowym zadaniem jest więc przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglądać ekran monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. Współczesne karty graficzne oprócz wyświetlania obrazu, pełnią również funkcje akceleracji grafiki trójwymiarowej, tzn. przejmują część zadań obliczeniowych odciążając tym samym komputer. Wyposażona jest zazwyczaj w szybką pamięć RAM, w której przechowywany jest aktualnie wyświetlany obraz, a także tekstury (bitmapy wykorzystywane do pokrywania powierzchni w grafice 3D).


Karta Dżwiękowa: Karta dźwiękowa – komputerowa karta rozszerzeń, umożliwiająca rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Służy ona do odgrywania oraz nagrywania na komputerze dźwięku w formie plików muzycznych. Karty muzyczne umożliwiają także podłączenie do nich głośników, wzmaczniacza, mikrofonu oraz urządzeń MIDI. Karta dźwiękowa wykonuje następujące czynności: -wykonuje konwersje analogowo-cyfrową, czyli zamienia analogowy sygnał dźwiękowy na sygnał cyfrowy i odwrotnie -generuje dźwięk, wykorzystując modulacje częstotliwości (FM) i/lub tabelę próbek dźwiękowych -odczytuje i przesyła komunikaty MIDI -przetwarza zdigitalizowany dźwięk za pomocą procesora sygnałów dźwiękowych


Karta sieciowa: Karta sieciowa umożliwia przyłączenie komputera do sieci komputerowej. Jest wyposażona w co najmniej jedno gniazdo służące do podłączenia albo kabla koncentrycznego, albo skrętki. Karty sieciowe rozróżnia się głównie ze względu na szybkość pracy - 10 lub 100 Mb/s; większość produkowanych obecnie kart sieciowych jest przeznaczona do Ethernetu. Karta sieciowa - karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Głównym zadaniem karty sieciowej jest transmisja i rozszyfrowywanie informacji biegnących łączami komunikacyjnymi.

Elementy składowe komputera