Page 1

MOVIMENT OBRER


Catalunya on va néixer el moviment obrer de l'Estat espanyol

Llarga i difícil, governs dirigits per la burgesia. Períodes de repressió i clandestinitat Estat liberal-capitalista NO obrerisme = doctrines revolucionàries = canvi de règim


EDUCACIÓ COM A INSTRUMENT DE MILLORA SOCIAL

• Realitzacions molt escasses, molts analfabets.

• 1900 Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts. • Iniciatives privades amb molt d’interés en els seus plantejament pedagògics i socials.


EDUCACIÓ COM A INSTRUMENT DE MILLORA SOCIAL

Institució Lliure d’Ensenyança Francisco Giner de los Ríos Educació integral i activa Noves matèries Tolerància i llibertat d’opinió. Les Escoles de l’Ave Maria pare Manjón Plantejaments semblants Caràcter religiós Orientació social als sectors marginats Escola Moderna  Francesc Ferrer i Guàrdia Educació sense coaccions Racionalisme moral Valors llibertaris d’igualtat i solidaritat anarquisme Catalunya i Andalusia

moviment obrer i educació  

moviment obrer i educació

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you