Page 1


l’evolució de la població espanyola Comparem

al segle XIX països europeus

Apreciem que Espanya va a un

ritme lent de creixement

Açò representa que els països amb major creixement econòmic van duplicar com a mínim la seua població. creixement demogràfic Es evident la relació que hi ha entre:

modernització econòmica


La taxa de natalitat espanyola al finalitzar el segle va ser una de les més altes d’Europa però ho relacionem amb la elevada mortalitat No ens permet un creixement de la població

va descendir al llarg del segle

l’esperança de vida no arribava als 35 anys encara que

• Situació deguda a

La crisis de subsistència Les epidèmies Les malalties endèmiques


Dotze grans crisis de subsistència al llarg del segle

Es pot deure a dues tipus de causes Coyunturals: males condicions climàtiques

Estructurals: retràs tècnic de la agricultura


Les epidèmies periòdiques

gran causa de mortalitat

La “pesta bubònica” va desaparèixer el segle XVIII Van quedar epidèmies mortíferes com: la colera, la tifus o la febre groga


DEFINICIÓ

Són brots de malalties contagioses que es donen en una població durant un període determinant, estan presents permanentment.

Una part de la mortalitat del segle XIX ha d’atribuir-la a malalties com: tuberculosi, la virola , el xarampió, l’ escarlatina o la diftèria. Les malalties van incidir en poblacions debilitades per l'escassa alimentació i afectades per condicions de vida.


La població espanyola durant aquest segle va continuar les dos tendències

Per concentrar-se en la costa mediterrània i atlàntica meridional.

Avantatgés econòmiques que ofereixen les regions costaneres, els transports i comunicacions són més ràpids, barats i segurs .

El desplaçament des del nord cap al sud L’abandonament de la meseta central


El moviment migratori del camp a la ciutat

importància

associat a la revolució agrícola i industrial La mà d’obra absorbida per les industries urbanes degut a la revolució industrial Espanya a penes va modernitzar la seua agricultura i va iniciar una industrialització lenta, escassa ...


La població humana presenta una sèrie de comportaments demogràfics molt diferents a la població rural: mortalitat, nupcialitat i natalitat. Les poblacions rurals

característiques del règim demogràfic antic

alta taxa de natalitat i de mortalitat, resultat final creixement lent.

Fins al segle XX no es va passar al règim del model demogràfic modern.


Catalunya va iniciar el seu desdoblament industrial a la segona meitat del s. XVIII apartant-se de endarreriment econòmic d’Espanya. •Inicia la seua pròpia transició al règim modern •CAUSA: quan en Espanya es trobava la població camperola en Catalunya aquesta va travessar a les ciutats.


Que la societat estamental

Però, hi havia desigualtats en: • Riquesa i propietat


La BURGESIA I LA VELLA ARISTOCRÀCIA:

  

Propietària dels mitjans de producció És una classe heterogènia. Dividida per: 1. 2. 3. 4. 5.

Alta burgesia Mitjana Burgesia Xicoteta Burgesia Proletariat Camperols


 Situada en la cúspide

de la societat capitalista  Controlava les industries, la banca, el comerç i els alts càrrecs de l’administració de l’Estat August Thyssen


 També coneguda per

“classes mitjanes”  Formada per professionals d’alta qualificació (advocats, enginyers, intel·lectuals, etc.), comerciants, agricultors acomodats, etc. L’enginyer H. Roualt


 Constituïda per xicotets comerciants, artesans,

funcionaris de nivell mig-baix, empleats diversos.  Imitava la forma de vida de la burgesia alta i mitjana.  Es trobava a un pas de la proletarització.


 Obligats a vendre la

seva força de treball a canvi d’un salari.  Sotmès a dures condicions de treball.  Vivien en les ciutats, prop de les fàbriques. El vagó de tercera


 Continuaren apegats a

la tradició  El capitalisme el va convertir en assalariats  obrers del camp Millet: “Les espigadores”


No tenien drets polítics i liberals Cobraven La meitat Que els homes

Diferència molt marcada entre els homes

Dona Sols es designava Certs Treballs per a Una dona Ensenyança molt religiosa dedicada a: -Alfabetització -Tasques -Domèstiques i costura

Prototip més freqüent: la perfecta dona casada

LA POBLACIÓ  

la població espanyola