Page 1


1. 2. 3. 4. 5.

La indústria tèxtil Catalana La siderúrgia La mineria La energia Conclusions sobre la industrialització Espanyola


Catalunya  fou la única zona industrialitzada Havia començat en el segle XVIII Al segle XIX el sector més dinàmic: cotoner Va actuar com a  sector palanca de la industrialització regional


Prosperitat del sector cotoner

La posició d’avantatge amb que partia

L’iniciativa empresarial de la burgesia catalana

La protecció aranzelària


El sector de la llana

El l’Antic Règim: -Més important. - Aprofitava la matèria primera local. -Es trobava en els centres tradicionals.

En el segle XIX: -Fou relegat pel cotó. - Es va desplaçar: industries modernes en les ciutats de Sabadell i Tarrassa

Avantatges: •Fàcil intercanvi d’obrers •Gran desenvolupament •Facilitat en la importació de llana i carbó


Es necessita carbó coqueficable i la demanda superior a les inversions La inexistència en Espanya de: un bon carbó  la demanda suficient  Explica el desenvolupament accidentat. 

Fou canviant al llarg del segle en tres etapes:   

Etapa Andalusa (fins als anys) Etapa Asturiana (entre els anys 70-80) Etapa Biscaïna (a partir de la restauració)


Espanya

Era rica en reserves: ferro, plom, coure, mercuri i zinc.

Hi ha diverses raons per la inactivitat minera en Espanya:

• La falta de capitals i de coneixements tècnics

• Inexistència de una demanda suficient

Una legislació que ficava molts obstacles


 

CARBÓ  font d’energia En ESPANYA mediats del segle Fonts d’energia utilitzada Hidràulica i eòlica

Força humana

Força animal

Desavantatge en altres països industrialitzats El carbó era escàs de mala qualitat i car


El procés d’industrialització es detingué durant el s. XIX El fracàs de la Revolució industrial incidiren nombrosos factors(heretats i nous):

La escasa La escasa capacitat capacitat productiva productiva

Inexistència Inexistència d’un mercat d’un mercat nacional nacional

Escassetat de Escassetat capitals de capitals espanyols espanyols


Desenvolupament Desenvolupamentde delalaindústria indústria limitat limitatiicon congreus greus deficiències deficiències

Escassetat de capitals nacionals

La indústria es va limitar a dos focus perifèrics

LA FALLIDA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL  

La fallida revolució industrial

Advertisement