Page 1

Politiek debat in Volvo-garage Broekhuis: lijsttrekkers struikelen over elkaar om ondernemers tegemoet te komen.

Foto: Rob Voss

Ondernemer wil vooral geen last Verkiezingen Provinciale Staten Paul Baeten ............................................................ Harderwijk

...............................................................

Vestigingsdirecteur Joost Fraanje van Broekhuis Volvo in Harderwijk heeftt eigenlijk geen idee wat het provinciebestuurr van Gelderland doet. Wat hij wel weet, is dat door allerlei procedures, waarin z nen en dassenburchknobbelzwa ten een belangrijke rol speelden, het ruim tien jaar heeft geduurd voordat Broekhuis een nieuw u bedrijfspand in Harderwijk mocht neerzetten. De Gelderse ondernemer was deze week gastheer van een van de

vele debatten in aanloop naar de provinciale verkiezing. Het leek erop als het showen van zijn nieuwe garage aan collega-ondernemers voorr Fraanje minstens zo belangrijk i k was als hett debat. Net als bij andere ontmoetingen tussen provinciale politici en het bedrijfsleven hielden de ondernemers zich in het debat tamelijk afzijdig. Hun vertegenwoordigers, onder wie voorzitterr Bert Draaijer van VNO-NCW Midden, somden keurig de wensenlijstjes op: meer wegen, minder regels en zo snel mogelijk de opbrengst van de aandelen Nuon — ¤4,4 mld voorr Gelderland — investeren in de regionale economie. De Gelderse ondernemers zelf lijken het wel best te vinden wat de lijsttrekkers allemaal beloven. Ze maken zich vooral zorgen over regeldruk; in Gelderland vooral de regelgeving over natuurbehoud.

pagina 3, 17-02-2011 © Het Financieele Dagblad

Met name de wijze waarop de Europese richtlijn voor natuura 2000) wordt bescherming (Natura toegepast, is in de provincie met het grootste aantal natuurgebieden een steen des aanstoots. Het probleem is helemaal enormvoore r enregio als deNoordVeluwe, verduidelijkt Fraanje nog eens. Is er geenafdruk van eendassenpoot gesignaleerd (‘ je moet er maar op vertrouwen datt die van een levend dier afkomstig is’) dan moet altijd wel ergens ruimte worden gemaakt voor een ecologische doorgang voorr hett edelhert. De lijsttrekkers struikelen over elkaarr om de ondernemers tegemoet te komen. Volgens Eddie Klein van de SGP is er nog nooit een bewijs geleverd dat edelherten daadwerk d elijk een Gelders ecoduct zijnovergestoken. D66meent dat het hertt te veel ‘het maatgevende dier’ inGelderland isgeworden.

En Co Verdaas van de PvdA erkent dat het Natura a 2000-beleid is ontaard in een ‘niet meer uit te leggen administratieve bende’. Applaus klinkt er pas, wanneer een ondernemer oproept deze boodschap ook aan de ambtenaren over te brengen. Ondernemers lijken niet al te veel heil te verwachten van het provinciale beleid. Ze willen eigenlijk i k vooral zo weinig mogelijk last hebben van de provincie. De lijsttrekkers grijpen iedere kans aan om aan te tonen hoeveel goede dingen de provincie toch kan doen voor ondernemers. En daar hebben ze, dankzij de verkoop van de Nuon-aandelen, ook het geld voor. Forse bedragen vliegen overr tafel. Voor de komende vierr jaar hebben de partijen minimaal ¤800 mln extra te besteden, dankzij de rente op het ‘stamkapitaal’ dat doorr de Nuon-verkoop kon worden gevormd.

Ondernemer wil vooral geen last van provincie  

Ondernemer wil vooral geen last van provincie

Ondernemer wil vooral geen last van provincie  

Ondernemer wil vooral geen last van provincie

Advertisement