Page 1

‘Regio Twente te optimistisch over kansen burgerluchtvaart ’ Paul Baeten ............................................................ Enschede

...............................................................

De regio Twente is veel te optimistisch over de economische potentie van de heropening van de voormalige militaire basis voor de burgerluchtvaart. ‘Luchtvaart is een veelbelovende business, maar niet op iedere plek in het land.’ Dat zegt Jan Veldhuis, verbonden aan het SEO onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam, die in opdracht van organisaties van omwonenden de prognoses van onder meer de provincie Overijssel en de gemeente Enschede opnieuw berekende. Provinciale Staten van Overijssel besloten woensdagavond alsnog akkoord te gaan met een poging de voormalige militaire basis commercieel te exploiteren. Volgens de voorstanders van de doorstart van de in 2008 gesloten basis heeft de burgerluchtvaart in Twente een potentieel van minimaal 190.000 tot 4,5 mln passagiers in 2030. Nieuwe economische, luchthavengebonden activiteit zou 1.060 directe en 1.090 indirecte nieuwe banen opleveren. De verdere ontwikkeling van het gebied van de luchthaven zou ook nog eens goed zijn voor ruim 5.000 banen. Via een openbare aanbesteding gaan de initiatiefnemers proberen een exploitant voor de luchthaven te vinden. Volgens luchtvaarteconoom Veldhuis moet het aantal potentië-

le passagiers veel lager worden ingeschat. ‘Realistischer is om uit te gaan van 300.000 tot maximaal 500.000 passagiersbewegingen. Twente ligt in een dichtbevolkt gebied. Waar iets verderop de bevolkingsdichtheid toeneemt — in Duitsland bijvoorbeeld — is er een enorme concurrentie van andere luchthavens.’ Veldhuis denkt dat vooral de potentiële marktpenetratie door politici veel te optimistisch wordt ingeschat. ‘We hebben dit onderzoek weliswaar verricht in opdracht van omwonenden, maar de uitkomsten zijn gebaseerd op wetenschappelijke methoden’, onderstreept hij. Ook in Provinciale Staten hielden woensdag tot het laatst toe twijfels over de toekomstprogno-

Vliegveld Twenthe Toch weer op de kaart? Voormalige luchtmachtbasis

OVERIJSSEL Almelo A1

Nordhorn

Oldenzaal

Hengelo Enschede Gronau DUITSLAND 25 km

pagina 4, 18-06-2010 © Het Financieele Dagblad

PM

ses en de economische effecten. Door steun van een deel van de PvdA-fractie was er uiteindelijk toch een meerderheid. De provincie neemt, samen met de gemeente Enschede de gronden van de luchthaven (482 ha) over van het Rijk voor een bedrag van ¤29,8 mln. Het terrein zal behalve voor luchtvaart ook voor woningbouw en bedrijvigheid worden gebruikt. Volgens Gedeputeerde Staten van Overijssel is de luchthavenontwikkeling en het vervoeren van honderdduizenden passagiers geen doel op zichzelf ‘maar een middel dat de motor kan zijn voor de economische ontwikkeling van Twente’. Voor de exploitatie van de luchthaven heeft zich inmiddels al een partij gemeld, aldus dagblad Twentsche Courant/Tubantia. De Turkse YDA Group zou bereid zijn ¤200 mln tot ¤250 mln te investeren in de luchthaven. Voorwaarde is wel dat de overheid een aantal chartervluchten verplaatst van Schiphol naar Twente, terwijl YDA ook lonkt naar belastingvoordelen voor chartermaatschappijen die naar Twente willen komen. Luchtvaarteconoom Veldhuis acht op het vervullen van deze wensen klein. ‘De Europese Commissie let steeds scherper op dergelijke belastingvoordelen. En als er al chartervluchten verplaatst worden vanaf Schiphol, dan gaan die naar Lelystad of Eindhoven, zeker niet naar Twente.’

2010_06_18_FD vliegveld twente te optimistisch  

Paul Baeten Enschede Nordhorn Gronau Hengelo Almelo Toch weer op de kaart? Oldenzaal ..........................................................