Page 1

‘Oosten dupe spoorverbetering in Randstad’ Paul Baeten ............................................................ Arnhem

...............................................................

De verbetering van het treinreizigersvervoer in de Randstad dreigt het oosten van het land met een aantal forse problemen op te zadelen. Om intensivering van het reizigersvervoer in de Randstad mogelijk te maken, moeten ‘omvangrijke goederenstromen’ verlegd worden naar bestaande spoorwegtrajecten in Gelderland en Overijssel Daardoor ontstaan niet alleen problemen met de leefbaarheid rond het spoor, zoals geluid- en trillingoverlast, maar komen ook ruimtelijke ontwikkelingen rondom de NS-stations in een aantal gemeenten en verbetering van het regionale reizigersvervoer in het gedrang. ‘We zien een heleboel knelpunten op ons afkomen’, zegt de Gelderse gedeputeerde voor mobiliteit en economie Marijke van Haaren. ‘Gelderland en Overijssel leveren graag hun aandeel in de economische groei van bv Ne-

derland, maar lusten en lasten moeten dan wel eerlijk verdeeld worden.’ Beide provincies hebben, samen met de regiobesturen van Arnhem-Nijmegen, Twente en de Stedendriehoek een ‘stevig geluid’ laten horen in de richting van minister Eurlings van Verkeer. Onder zijn verantwoordelijkheid wordt het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) voorbereid. Dat moet een antwoord bieden op het snelgroeiende aantal treinreizigers, vooral op de drukste trajecten in de Randstad, en de groei van het goederenvervoer per rail, dat onder andere door de aanleg van de tweede Maasvlakte en de ontwikkeling van de Sloehaven in Zeeland tot 2020 ruim zal verdubbelen. Doelstelling is, dat er in de toekomst op de drukste reizigerstrajecten in de Randstad per uur minimaal zes intercity’s rijden, plus vier tot zes stoptreinen (Sprinters). Als de treinen op deze trajecten elkaar straks zo snel opvolgen, wordt

pagina 3, 16-11-2009 © Het Financieele Dagblad

Extra druk Meer goederenvervoer over gewone lijnen Oost-Nederland PHS*: meer treinen in de randstad

Zwolle

Oldenzaal

Amsterdam Deventer Amersfoort

Den Haag Utrecht Maasvlakte

IJssellijn

Twentelijn

Arnhem Elst Zevenaar Nijmegen

Betuweroute

Spoorwegovergang in Ravenstein nabij Wijchen. Foto: Hollandse Hoogte

het ideaal van ‘spoorboekloos reizen’ verwezenlijkt en hoeft een reiziger, net als bij tram of metro, nooit meer dan een paar minuten op een verbinding te wachten. De intensivering van het reizigersverkeer op het spoor is volgens het PHS alleen mogelijk indien een deel van het goederenvervoer van deze trajecten verdwijnt. Volgens Van Haaren dreigt vooral de verlegging van goederenvervoerstromen die nu via Utrecht naar het oosten lopen voor een aantal problemen te zorgen. ‘Die vervoerstromen worden voor een belangrijk deel verplaatst naar de Betuweroute. Prima, die heeft nog voldoende capaciteit. Probleem is dat de goederenstromen, bestemd voor bijvoorbeeld Noord-Duitsland en Scandinavië,

bij Arnhem linksaf moeten slaan om dan over het bestaand spoor naar het noorden te rijden.’ Aanvankelijk was bij de aanleg van de Betuweroute ook een aparte aftakking voor het goederenvervoer naar het noorden voorzien: de zogeheten Noordtak, die vanaf Elst naar Oldenzaal zou voeren. Precies tien jaar geleden besloot het toenmalige kabinet echter deze Noordtak wegens te hoge kosten (ruim €2 mrd) te schrappen. Goederenvervoer op de Betuweroute van en naar het noorden gaat nu via de bestaande trajecten van de IJssellijn (Elst-Zwolle) en de Twentelijn (Deventer-Oldenzaal), die dwars door plaatsen lopen als Arnhem, Rheden, Zutphen, Almelo en Hengelo. Hoeveel extra goederentreinen deze tracés moeten

*Programma Hoogfrequent Spoor PM /

gaan verwerken is nog onbekend, maar het gaat volgens Van Haaren over een ‘substantiële’ verhoging. Van het totale budget van €4,5 mrd dat de overheid heeft gereserveerd voor het Programma Hoogfrequent Vervoer, is volgens de Gelderse gedeputeerde slechts een deel beschikbaar voor maatregelen die in het oosten overlast en gevaar moeten voorkomen. ‘We vrezen dat het budget ontoereikend is om in al die steden en dorpen maatregelen te nemen die de leefbaarheid kunnen garanderen. Het gaat niet alleen om geluid en trillingen. Er is ook een groot risico verbonden aan het vervoer van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen dwars door de stedelijke gebieden. Bij een nog intensiever gebruik van bestaande spoor, zul-

len spoorwegovergangen nog vaker dicht zijn en wordt de lokale bereikbaarheid ontwricht.’ Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat is er nog geen definitieve keuze gemaakt voor de ‘her-routering’ van het goederenvervoer door Nederland. Op een bestuursconferentie zijn recent alle ‘pijnpunten’ van de diverse regio’s geïnventariseerd. ‘We willen uiteindelijk met een oplossing komen waar een zo groot mogelijk deel van Nederland zich in kan vinden’, zegt de woordvoerder van het ministerie. Overigens zal Oost-Nederland in beperkte mate ook een direct voordeel hebben bij de intensivering van het treinreizigersvervoer: de lijn Schiphol-Nijmegen is in het PHS opgenomen.

20091116_FD_spoorverbetering_oost_nederland  

Arnhem PHS*: meer treinen in de randstad Deventer Betuweroute Spoorwegovergang in Ravenstein nabij Wijchen. Foto: Hollandse Hoogte Amsterdam...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you