Page 1

1. Sistemas operativos

1

1.1 . Funcions

1

1.2 . Ejemplos

2

2. Software e hardware

2

2.1 . Ejemplos

2

3. Periféricos

3

3.1 . Entrada

3

3.2 . Saída

4

4. Virus informáticos. Virus

5

5. Redes informáticas

6

5.1 . Tipos

6

6. Internet

7

6.1 . Definición

7

6.2 . Tecnicas de fraude

7

6.3 . Navegadores

8

6.4 . Utilización de las comunidades virtuais 8 6.4.1 Foros

9

6.4.2 Bitácoras

9

6.4.3 Wikis

10

6.4.4 Redes sociais

10

6.4.4.1 Facebook

10

6.4.4.2 Twitter

11

6.4.4.3 Tuenti

12


Informática básica

1. Sistemas operativos Un sistema operativo é o software base de un ordenador que proporciona coordinar o uso entre o resto dos programas de ordenador, dispositivos de hardware e o usuario.

1.1 Funcións

F

ai uns anos foi necesario atopar medios para illar os programadores das complexidades de hardware. Isto é unha tarefas do sistema operativo. Outra tarefa dun sistema operativo é xestionar os recursos dun ordenador cando dous ou máis programas executan e esixen o uso do mesmo

recurso (como o tempo de CPU, memoria ou impresora). Serve como punto intermedio entre un sistema e un usuario. Comparte recursos de hardware entre os usuarios. Evita que unhas actividades de un usuario non interfiran coas de outros usuarios. Recurso de axenda de usuarios. Recuperación de fallos ou erros. Manter o control sobre o uso dos recursos. Un sistema operativo consta de varios programas xuntos presentan o usuario con unha visión integrada do sistema, os principais compoñentes dun sistema operativo son os seguintes módulos: Manipulación de procesos. Xestión de memoria.

-1-


Informática básica

1.2 Ejemplos 

WindowsLinuxAndroidMONOVistaXPFedoraDebianUbuntuSymbian

2. Software e hardware No

caso

de

ordenadores

e

ordenadores

persoais, o hardware permite non só para definir os compoñentes físicos (disco duro, tarxeta nai, circuítos de microprocesador, cables, etc),

pero

tamén

periféricos

(escáneres,

impresoras).

O software refírese aos compoñentes lóxicos (intanxible).

2.1 Ejemplos Exemplos de software: * O sistema operativo, por exemplo, Windows, Linux, etc. * Aplicacións: Word, Photoshop, etc.

Exemplos de hardware: * Os dispositivos de almacenamento: discos duros, lectograbadoras, etc * RAM, CPU, tarxeta nai, etc.

-2-


Informática básica

3. Periféricos Ambas son consideradas unidades periféricas dispositivos a través dos cales o ordenador se comunica co exterior, e para os sistemas que almacenan ou arquivar información, a memoria auxiliar servindo como a memoria principal.

3.1 Entrada Os dispositivos de entrada son aqueles que se 'obter' información no ordenador a través de dispositivos manexados polo usuario. Ejemplos:

1. Teclado

9. Lector de tarjetas “Chip” o

2. Rato

inteligentes

3. Cámara web

10. Lector de marcas

4. Escáner

11. Lector de caracteres

5. Micrófono

manuscritos

6. Joystick

12. Lector de códigos de barras

7. Pantalla táctil

13. Reconocedores de voz

8. Lector óptico

14. Pantalla sensible al tacto

-3-


Informática básica

3.2 Saída Os periféricos de saída amosan ao usuario o resultado das operacións ou procesado polo ordenador. Son ejemplos de periféricos de salida: • • • • • • • •

Monitor ou pantalla Impresora Altavoces Auriculares Fax Tarxeta gráfica Tarxeta de sonido Sintetizador de voz

-4-


Informática básica

4. Virus informáticos. Virus

Un virus informático é un malware que ten como obxectivo perturbar o funcionamento normal do ordenador, sen o permiso ou coñecemento do usuario. Os virus, xeralmente son substituídos por outros arquivos executable infectados con este código. Os virus poden destruír, intencionalmente,os datos almacenados nun ordenador, aínda que outros máis inofensivos, son caracteristicamente só irritante.

Exemplos:

Worm o gusano informático: é un malware que reside na memoria da computadora y caracterizase por duplicarse en ela, sen a asistencia de un usuario. Consumen banda ancha ou memoria do sistema en gran medida. Caballo de Troya: este virus escondese en un programa lexítimo que, ao executalo, comenza a danar a computadora. Afecta a seguridade do PC, deixandoa indefensa e tamén capta datos que envía a outros sitios, como por exemplo contraseñas. Bombas lógicas ou de tempo: activanse tras un feito puntual, como por exemplo coa combinación de certas teclas ou ben nunha data específica. Se este feito non se da, o virus permanecerá oculto. Hoax: carecen da posibilidade de reproducirse por sí mesmos e non son verdadeiros virus. Son mensaxes cuxo contido non é certo e que incentivan a los usuarios a que los reenvíen aos seus contactos. O obxetivo destos falsos virus é que se sobrecargue o fluxo de información mediante o e-mail e as redes. Aqueles e-mails que falan sobre a existencia de novos virus ou a desaparición dalgunha persoa soen pertenecer a este tipo de mensaxes.

-5-


Informática básica De enlace: estes virus cambian as direccións coas que se accede aos arquivos da computadora por aquela na que residen. O que ocasionan é a imposibilidad de ubicar os archivos almacenados. De sobreescritura: esta clase de virus xenera a pérdida do contido dos arquivos aos que ataca. Esto lograo sobreescribindo o seu interior. Residente: este virus permanece na memoria e desde alí esperan a que o usuario execute algún arquivo ou programa para poder infectalo.

5. Redes informáticas Unha rede informática é un sistema de comunicación que conecta ordenadores e outros equipos informáticos en conxunto, a fin de compartir información e recursos. As vantaxes de ter unha rede instalada, foron as seguintes:

Maior facilidade na comunicación entre usuarios Reducción no presuposto para software Reducción no presuposto para hardware Posibilidad de organizar grupos de traballo Melloras na administración dos equipos e programas Melloras na integridad dos datos Mallor seguridad para acceder a información

5.1 Tipos CLASIFICACIÓN: clasificanse dacordo ao seu tamaño e distribución lóxica. Según o seu tamaño: As redes PAN (red de administración personal) CAN: Campus Area Network, Red de Area Campus As redes LAN (Local Area Network, redes de área local) Según a sua Distribución Lóxica: Servidor. Cliente

-6-


Informática básica EXEMPLOS DE REDES: Redes públicas operadas por proveedores de servicios p o r t a d o r e s comuns ou PTT. Redes dedicadas a investigación. Redes en cooperativas operadas polos mesmos usuarios. Redes de tipo comercial ou corporativo.

6. Internet

6.1 Definición Internet é unha Rede informática mundial, descentralizada, formada pola conexión directa entre computadores mediante un protocolo especial de comunicación.

6.2 Tecnicas de fraude - Por un lado están os malware, virus, spyware (programas espía), gusanos ou troyanos, diseñados específicamente para realizar tareas maliciosas, incluso para facer uso das vulnerabilidades do software e propagarse, instalarse, falsear comportamientos e direccións, etc. - Noutro lado encontranse a Inxeniería Social como a mellor ferramenta, basada no engano, para levar a cabo toda clase de estafas, fraudes e timos sobre ls usuarios máis confiados.

-7-


Informática básica

- Por último o correo masivo (Spam), como o mellor e máis barato mecanismo de difusión. - Se se unen estas 3 ferramentas para aplicalas en delitos de tipo económico, financiero, bancario, de pago, etc. acabaríamos concluindo que existe un alto risco asociado a este tipo de operacións a través de Internet cando non se implantan as medidas básicas de autoprotección.

6.3 Navegadores Un navegador ou navegador web é unha aplicación que opera a través de Internet, interpretando a información de archivos e sitios web para que estes poidan ser lidos (xa se encontre ésta rede mediante enlaces ou hipervínculos. O rei en número é o Internet Explorer, seguido do mozilla firefox. Como non, Google tiña que sacar o seu propio navegador, Google Chrome, que a verdade está moi completo. Mac tamén ten o seu propio navegador que é Safari e por último están os noruegos de Opera, que non están nada mal.

6.4 Utilización de las comunidades virtuais

Denominase comunidade virtual a aquela comunidad cuxos vínculos, interacións e relacións teñen lugar, non en un espacio físico senon nun espacio virtual como Internet.

-8-


Informática básica

6.4.1 Foros

Foro en Internet é unha aplicación web que da soporte a discusións ou opinións en línea, permitindo ao usuario poder expresar a súa idea ou comentario respecto ao tema tratado. Resumindo temos os seguintes grupos de usuario e as súas funcionalidades dentro do foro: 

Administrador: Este usuario é o que ten máis privilexios no foro e pode cambiar a súa estrutura, engadir ou eliminar subfóruns ou mesmo negar acceso a usuarios que teñan cometido unha serie de violacións de regulación establecidos.Moderador: un chanzo por baixo dos administradores, a súa misión principal é manter a orde entre os distintos segmentos creados en cada subforum, eliminar as mensaxes ofensivas e de coidados para o convívio entre os usuarios e para aplicar algunhas sancións e solicitando a prohibición (tamén coñecida como pena Ban) usuarios conflitantes.Rexistrado: Dependendo dos privilexios de cada usuario ter acceso ó foro, pode acceder subfóruns diferentes temas ou só para ler e comentar sobre as cuestións.Usuario anónimo: son os menos privilexios de acceso teñen a un foro, e pode incluso ser capaz de ler os diferentes foros ou sub-foros.

6.4.2 Bitácoras

Unha bitácora é, na actualidad, un caderno ou publicación que permite levar un rexistro escrito de diversas accións. A súa organización é cronolóxica, o que facilita a revisión dos contidos anotados.

-9-


Informática básica

As bitácoras conseguiron unha gran fama a partir do desarrollo das weblogs ou blogs, que son bitácoras virtuales que se publican en Internet. Os blogs recopilan información de todo tipo e poden ser escritos por un ou máis autores. Este tipo de bitácora soe aceptar a participación dos lectores a través de comentarios e opinións. 6.4.3 Wikis Wiki é un concepto que se utiliza no ámbito de Internet para nombrar as páxinas web cuxos contidos poden ser editados por múltiples usuarios a través de calquera navegador. 6.4.4 Redes sociais Unha rede social é unha estructura social composta por un conxunto de actores (tales como individuos ou organizacións) que están conectados por lazos interpersonales, que se poden interpretar como relacións de amistad, parentesco, entre outros.

6.4.4.1 Facebook

Facebook é unha red social coa intención de facilitar as comunicacións e o intercambio de contidos entre os estudantes. Con tempo, o servizo extendeuse hasta estar dispoñible para calquera usuario de Internet. O funcionamiento de Facebook é similar ao de calquera outra red social. Os usuarios rexistranse e publican información no seu perfil (unha páxina

- 10 -


Informática básica

web personal dentro do Facebook). Poden subir textos, videos, fotografías e cualquer outro tipo de arquivo dixital.

6.4.4.2 Twitter Twitter, é o nome dunha rede de microblogging que permite escribir e ler mensaxes en Internet que non superen os 140 caracteres. Estas entradas son conocidas como tweets. Cando un usuario publica unha mensaxe na súa páxina de Twitter, é enviado automáticamente a todos os usuarios que escolleran a opción de recibilos. Dita mensaxe tamén pode ser visto de forma inmediata no perfil do usuario. A compañía caracterizase por ofrecer un servizo gratuito que non inclue publicidades, ao menos polo momento, senon que se financia coas inversións de empresas de capital. Existen varios conceptos asociados ao uso de Twitter.Os usuarios poden convertirse en seguidores (followers) de outros. Os temas máis populares da xornada conocense como trending topics, que soen ser aqueles máis reenviados (retweet) polos usuarios.

- 11 -


Informática básica

Os hashtags, por outra parte, son palabras o frases que comienzan con el símbolo de hash (#) y que forman una etiqueta. Al hacer click en un hashtag, Twitter realiza una búsqueda en tiempo real para mostrar los mensajes de todos los usuarios referidos al tema.

6.4.4.3 Tuenti Tuenti é unha rede social española, creada en 2006, con máis de 14 millóns de usuarios permite aos usuarios crear o seu propio perfil, engadir outros usuarios como amigos e intercambiar mensaxes, imaxes, vídeos, páxinas ou eventos. Ten chat servizo individual e de grupo chat de vídeo e unha persoa sóa. Ata 14 de novembro de 2011, a rede social era privada e só podería acceder por invitación, e desde 2009 ten unha esixencia de idade mínima de 14 anos. Tuenti-Movistar pertencente a OMV ten unha auto-Tuenti Móbil anteriormente chamado Ti-que utiliza a rede da súa empresa-nai (Movistar). O sitio web foi enfocado principalmente na poboación española, ata o 11 xullo de 2012, foi anunciado a renovación da rede social na que os novos Tuenti estaría aberto a toda a Europa, América, e con un maior número de linguas.

- 12 -


Informรกtica bรกsica

- 13 -

Traballo de informática básica  

Traballo de informática básica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you