Page 1

escoltar el lloc PAULA KRAMER


escoltar el lloc - ressentir le lieu PAULA KRAMER fotografia i concepció En col·laboració amb Montse Martí Gasch - dansa moviment terapeuta

Del 5 de març al 9 de maig de 2009

AireF, sala d’exposicions de l’Alliance Française de Granollers Carrer de Corró, 22 - 08401 Granollers Tel. 93 879 69 37 - www.airef.info


Les imatges d’aquesta exposició han estat preses a prop de l’ermita Mare de Déu de la Muntanya, al petit poble de Caregue, al Pallars Sobirà. La sèrie va sorgir en col·laboració amb la dansa moviment terapeuta Montse Martí Gasch, de Granollers. El que busco en aquest tipus de treball és l’exploració d’un lloc amb un dels instruments més sensibles: un cos que es deixa completament al moviment improvisat amb una ment viva i oberta. Així, les històries d’un lloc i un cos en moviment es poden trobar i descobrir-se l’un a l’altre, manifestant allò que emergeix en aquell moment. Guardo el procés amb la càmera per crear una impressió visual de les històries efímeres que el cos explica amb el seu moviment. Estic en diàleg constant, verbal i no verbal, amb el/la ballarí/ina durant el treball, creant una atmosfera en què focus i claredat en el moviment es puguin manifestar, però en què també quedi l’esperit lliure a la improvisació. A Caregue hem treballat a prop de la frontera, escoltant la diversitat d’activitats i persones que hi han viscut o estaven de pas: autòctons que venien a l’ermita per a les seves celebracions, transhumants, refugiats polítics de camí a l´exili, contrabandistes i membres de la resistència que trobaren un lloc on amagar-se i continuar lluitant. Per nosaltres aquesta experiència ha alimentat el procés d’escoltar el lloc. Ha estat trist, bonic i íntim, i ens vàrem sentir capaces d’escoltar i sentir la història i les vivències d’aquest lloc, dels seus habitants, i també les històries semblants d’alguns parents, des de lluny.

Paula Kramer és artista, coreògrafa i creadora de projectes artístics comunitaris. Viu a Berlín i es dedica a l’exploració de llocs i els seus habitants amb mètodes performatius i visuals.


Les images de cette exposition ont été prises près de l’ermitage Mare de Déu de la Muntanya, dans le petit village de Caregue, dans le Pallars Sobirà. La série est née en collaboration avec la danse mouvement thérapeute Montse Martí Gasch, de Granollers . Ce que je cherche dans ce genre de travail, c’est l’exploration d’un lieu avec un des instruments les plus sensibles: un corps avec un esprit vif et ouvert qui s’abandonne au mouvement improvisé. Ainsi, les histoires d’un lieu et d’un corps en mouvement peuvent se retrouver et se découvrir l’un à l’autre, laissant percevoir tout ce qui surgit à ce moment-là. Je garde ce processus avec l’appareil pour créer une impression visuelle des histoires éphémères que le corps explique avec son mouvement. Je suis en contact permanent, verbal ou pas, avec le danseur/ la danseuse pendant le travail, créant une atmosphère dans laquelle le projecteur et clarté en mouvement puissent s’exprimer, mais aussi dans laquelle l’esprit laisse libre cours à l’improvisation. A Caregue, nous avons travaillé près de la frontière, écoutant la diversité des activités et des personnes qui y ont vécu ou qui étaient de passage: des autochtones qui venaient à l’ermitage pour leurs fêtes, des transhumants, des réfugiés politiques sur le chemin de l’exile, des contrebandiers et des membres de la résistance qui trouvèrent un lieu pour se cacher et continuer à lutter. Pour nous, cette expérience a nourri le processus de ressentir le lieu. Cela a été triste, beau et intime et nous nous sommes senties capables d’écouter et de ressentir l’histoire et les expériences de ce lieu, de ses habitants, mais aussi les histoires semblables de certaines familles, de loin.

Paula Kramer est artiste, chorégraphe et créatrice de projets artistiques communautaires. Elle vit à Berlin et elle se consacre à l’exploration de lieux et de ses habitants avec des méthodes performantes et visuelles.


Quan era una nena, cada vegada que li preguntava al meu avi que m’expliqués coses de la guerra, recordo, com si fos ara mateix, que a aquell home alt i sempre serè se li omplien els ulls de llàgrimes, incapaç de poder articular ni un mot per a poder-me transmetre res d’aquells intensíssims i silenciats moments viscuts.


Quand j’étais une petite fille, chaque fois que je demandais à mon grand-père de me raconter des choses sur la guerre, je me souviens comme si c’était hier que les yeux de cet homme grand et toujours serein se remplissaient de larmes, devenant incapable de pouvoir articuler un seul mot, pour pouvoir me transmettre quoi que ce soit sur ces moments vécus si intenses et passés sous silence.


Ja de gran, cada vegada que ballava, escoltava fortes veus en el meu interior, que em revelaven emocions inexplicables que anaven omplint-se de sentit amb cada moviment que sorgia.

Quand je fus plus âgée, chaque fois que je dansais, j’entendais au fond de moi, des voix qui me révélaient des émotions inexplicables et qui se remplissaient de sens à chaque mouvement qui surgissait.


Només amb el temps i seguint el camí de la intuïció, arribo a aquell moment en què descobreixo la connexió entre moviment i paraula, emoció i raó, cos i esperit. De com, totes les vivències oblidades i amagades, queden dipositades en els llocs, on es poden reviure, si s’escolten, malgrat el temps que pugui passar.


C’est seulement au fil du temps et en suivant le chemin de l’intuition que je parviens au moment où je découvre la connexion entre mouvement et parole, émotion et raison, corps et esprit. Du comment tout le vécu oublié et caché, reste placé dans les endroits où on peut le revivre si on l’écoute, malgré le temps écoulé.


Això va ser Caregue per a mi: Una oportunitat per escoltar. Una proposta per sentir. Un temps per poder ballar la memòria històrica, humana i geogràfica d’aquest lloc de pas que són els Pirineus. Un lloc de transhumància, camí de l’exili, de vida i de mort, de dolor i celebració, de perversitat i amor. Sensacions oposades viscudes a una petita distància. Dansar les estructures del lloc, entrar en el lloc, ser el lloc!


Voilà ce que Caregue a été pour moi: Une occasion pour écouter. Une suggestion pour ressentir. Un temps pour pouvoir danser la mémoire historique, humaine et géographique de ce lieu de passage, les Pyrénées. Un lieu de transhumance, chemin de l’exile, de vie et de mort, de douleur et de célébration, de perversité et amour. Des sensations opposées vécues à une courte distance. Danser les structures de le lieu, entrer dans le lieu, être le lieu!


Ballar a Caregue em va transportar molt intensament a la Guerra Civil espanyola i al dolor que tantes persones com el meu avi van patir camí de l’exili, fent la travessa de muntanyes com aquelles. Em va aportar la proximitat necessària per poder entendre aquelles llàgrimes que, de menuda, no vaig poder entendre, només intuir-ne la intensitat. Dedicat al meu avi Mario Montse Martí Gasch

Danser à Caregue m’a transporté d’une façon très intense à la guerre civile espagnole et à la douleur que tant de personnes comme mon grand-père ont enduré sur le chemin de l’exile, faisant la traversée de telles montagnes. Ceci m’a rapproché au point de pouvoir comprendre ces larmes que, petite, je n’avais pas pu comprendre, j’en avais seulement perçu l’intensité. Dédié à mon grand-père Mario Montse Martí Gasch


Edita Ajuntament de Granollers Coordinació José Antonio Sánchez, Alliance Française Carme Clusellas, Museu de Granollers Gestió tècnica Violant Saurí, Alliance Française Imma Saurí, Museu de Granollers Idea i fotografia Paula Kramer, artista, coreògrafa i creadora de projectes artístics comunitaris Textos Paula Kramer Montse Martí Gasch © de les fotografies Paula Kramer © dels textos Paula Kramer Montse Martí Gasch Traducció al francès Alliance Française Maquetació i impressió Impremta Municipal ISBN: 978-84-936268-9-1 Dipòsit legal: B-12.084-2009

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:


Profile for Paula Kramer

dem raum lauschen / escoltar el lloc  

exhibition catalogue

dem raum lauschen / escoltar el lloc  

exhibition catalogue

Advertisement