Page 1

Paula Jordà 3 ESO


ENERGIES Renovables

No renovables

Solar Eòlica Hidràulica Biològica Geotèrmica

Tèrmica (central) Nuclear


Energia Solar L’energia que produïm a partir del sol. Es fa servir  per  escalfar  aigua  (tèrmica)  i  també per  produir  electricitat (fotovoltaica). 

+ INFO

ÍNDEX


Energia Eòlica L’energia que produïm a partir del vent. Els aerogeneradors  són els aparells per utilitzar l’energia del vent.

+ INFO

ÍNDEX


Energia Hidràulica L’energia que produïm a partir de l’aigua. S’obté a les  centrals hidràuliques.

+ INFO

ÍNDEX


Energia Biològica És l’energia que tenen els éssers vius i la utilitzen per  diferents funcions: Fotosíntesi... 

+ INFO

ÍNDEX


Energia Geotèrmica Prové de la calor emmagatzemada a l’interior de la  terra. 

+ INFO

ÍNDEX


Energia Tèrmica Les centrals tèrmiques,  funcionen amb combustibles  fòssils:  carbó mineral, derivats del petroli  o gas  natural.

+ INFO

ÍNDEX


Energia Nuclear L'energia nuclear s’obté dels isòtops radioactius,      principalment l'urani i el plutoni.

+INFO

ÍNDEX

ENERGIES  
ENERGIES  

Energies renovables i no renovables