Page 1

Bydgoszcz, dn. 26.10.2013

Faktura VAT Nr 10/2103

Sprzedawca

Nabywca

Jan Kowalski ul. Leśna 10/3 77-200 Waszawa NIP: 357-897-169

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-10

L p.

Nazwa towaru lub usługi

Ilość

Jedn.

1.

Tłumaczenie POLENG - Kultura

6 233

znak

2.

Tłumaczenie POLENG – Trasy Turystyczne

6 312

znak

214 404

znak

316 914

znak

534 732

znak

101 148

znak

3.

4.

5.

6.

Tłumaczenie POLENG – ABC Prawa Unii Europejskiej Tłumaczenie POLENG – Prawo o Niedyskryminacji Tłumaczenie POLENG – Sprawozdanie Roczne Tłumaczenie POLENG – Unia Europejska

Cena jedn. netto

24,53 zł/1800 znaków 24,53 zł/1800 znaków 24,53 zł/1800 znaków 24,53 zł/1800 znaków 24,53 zł/1800 znaków 24,53 zł/1800 znaków

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

84,94zł

23%

19,54zł

104,48zł

86,00zł

23%

19,78zł

105,78zł

2921,85zł

23%

672zł

3593,85zł

4318,83zł

23%

993,33zł

5312,16zł

7287,21zł

23%

1676zł

8963,21zł

1378,42zł

23%

317zł

1695,42zł

3697,65 zł

19775zł

3697,65 zł

19775zł

Razem:

16077,25 zł

W tym:

16077,25zł

23%

Wartość netto

16077,25zł

Vat

3697,65zł

Wartość brutto

19775zł

Do zapłaty: 19775zł Słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100

UWAGI: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Podpis odbiorcy

Podpis wystawcy


Bydgoszcz, dn. 26.10.2013

Rachunek nr 10/2013 Wystawca:

Dla:

Jan Kowalski ul. Leśna 10/3 77-200 Waszawa NIP: 357-897-169

l.p.

Nazwa towaru lub opis usługi

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

j.m.

Ilość

1.

Tłumaczenie POL-ENG - Kultura

znak 6 233

2.

Tłumaczenie POL-ENG – Trasy Turystyczne

znak 6 312

3. 4. 5. 6.

Tłumaczenie POL-ENG – ABC Prawa Unii Europejskiej Tłumaczenie POL-ENG – Prawo o Niedyskryminacji Tłumaczenie POL-ENG – Sprawozdanie Roczne Tłumaczenie POL-ENG – Unia Europejska

znak 214 404 znak 316 914 znak 534 732 znak 101 148

Cena za jednostkę

45,03zł/1125 znaków 45,03zł/1125 znaków 45,03zł/1125 znaków 45,03zł/1125 znaków 45,03zł/1125 znaków 45,03zł/1125 znaków

wartość 249,50zł 252,65zł 8581,88zł 12685zł 21403,5zł 4048,6

Razem do zapłaty 47221,13

........................................................................... (pieczęć i podpis wystawcy)

Słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 13/100 UWAGI: Nauka wystawienia dokumentów księgowych


Bydgoszcz, dn. 26.10.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 26.10.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Jan Kowalski ul. Leśna 10/3 77-200 Waszawa NIP: 357-897-169 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Za wykonane tłumaczenie przysługuje stawka brutto 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego. Wykonano tłumaczenie pisemne POL - ENG sześciu dokumentów zawierających łącznie 190714 słów.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4767,85 EUR 2. Kwota uzysku: 2383,92 EUR 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2383,92 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 429,11 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 4338,74 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem euro 74/100)

UWAGI: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

............................................... Zleceniodawca

........................................... Zleceniobiorca

mLingua: Rachunek do umowy o dzieło, faktura Vat i rachunek dla osoby prawnej - Paulina Dorawa  

Rachunek do umowy o dzieło, faktura Vat i rachunek dla osoby prawnej wystawiony za tłumaczenie sześciu dokumentów na potrzeby praktyk mLingu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you