Page 1

psg paula sebastiĂĄn gimĂŠnez portfoli


‘’ La mayoría de la gente piensa que el diseño es una chapa, es una simple decoración. Para mí, nada es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre.‘’ Steve Jobs


ÍNDEX Interior

Producte

Gràfic

3D

Maquetes

4

34

38

42

46

Casa Jardí

Volum il•luminat

Cercle cromàtic

Rhinoceros

Pavelló de les Cols

8

36

40

44

48

Lekué

Cadira (ergonomia)

Gràfica Nanimarquina

Autocad

Peça de fusta

Paula Sebastián Giménez 2n GSD G3 Laboratori Digital 3D

14

50

Stand Lekué

Estany i resina

20

52

Try & Buy

Espais Híbrids

26

56

Ràdio Nostra

Escala a Elisava 58

Spa


CASA JARDÍ Projectes iv / / CURS: CURS:3r4rt

Casa de 40m2 adaptada per a un persona amb un petit jardí.

8

Interior


és una casa plena de naturalesa en un entorn urbà, en la qual l’usuari desconnecta de l’estrès diari i es dedica al relax i a tenir temps per ell i per gaudir de la naturalesa.

L’objectiu principal és que l’usuari

se senti rodejat de naturalesa a casa seva.

Des de l’exterior de la casa es pot veure una façana plena de finestres, que tot

i que dues cares siguin mitjaneres, les cases del costat estan a una distància

suficient per a poder tenir finestres i no ser vist pel veïns. La coberta de la casa és una coberta enjardinada, així que

des de l’exterior ja es pot entendre el concepte interior de la casa.

Un cop a l’interior el que et trobes és

una casa rectangular, un finestral molt gran que dóna a un petit jardí, moltes

finestres arreu de la casa que et relacio-

na en tot moment amb l’exterior i tot de materials molt naturals.

Totes les parts de la casa donen a la part exterior, la qual ocupa tota la llargada, 10 metres, i 1,5 metres d’ample.

La fusta és el material que predomina en el mobles, tant del menjador, cuina, lavabo i habitació. La resta de mobles són de pell blanca, com les cadires i el sofà i l’habitació està pensada per crear un ambient natural també, per tant, el llit està arran de terra, com les plantes. Té també dues grans finestres que relacionen a l’usuari amb l’exterior en tot moment. 9


Les plantes de l’exterior estan

disposades d’una forma especial: la part exterior que dóna a la zona de la casa

destinada al descans i relax, és a dir, el

dormitori i el lavabo, està plena d’arbustos aromàtics, de manera que augmenta la sensació de benestar. L’habitació i el lavabo consten de grans finestres, de

manera que aquesta part del jardí està

destinada més a l’observació i al gaudi-

ment. En canvi la part de jardí que dóna al menjador està pensada per a gaudir

plantant i cuidant les plantes, ja que són unes plantes més petites i que moren més ràpidament. En aquesta mateixa

part hi ha un petit racó tapat per un envà

integració entre els dos espais queda

unida i també facilita a l’usuari la neteja de qualsevol tipus de brutícia a l’entrar de fora a dins.

La fusta és el material que predomina

en el mobles, tant del menjador, cuina, lavabo i habitació. La resta de mobles

són de pell blanca, com les cadires i el

sofà i l’habitació està pensada per crear un ambient natural també, per tant, el llit està arran de terra, com les plan-

tes. Té també dues grans finestres que relacionen a l’usuari amb l’exterior en tot moment.

com els de l’interior que està destinat a guardar tots els estris necessaris.

Ja que hi ha un petit espai destinat a la

plantació de plantes i arbustos, la intenció és que des de dins de la casa mirant

a l’exterior et sentis a la naturalesa i des de fora cap a dins també, per tant, hi

ha d’haver una integració total tant de materials com de colors.

Per a fer això, els materials utilitzats a

dins i a fora són els mateixos. En primer lloc, els envans estan fets per canyes de bambú, subjectades de tal manera que

sembla que estiguin plantades en un test d’alumini. Aquests envans de bambú fan que l’espai adquireixi una imatge molt

més tangible i accessible, com la pròpia naturalesa és. Els diferents espais de

la casa no tenen porta, ja que com ens

trobem en la naturalesa, res està tancat,

només s’ha de caminar per descobrir. El bambú doncs també és usat a l’exterior,

com a revestiment de les parets laterals. Un altre dels materials naturals que tro-

bem a la casa és el parquet. Aquest, però, és un parquet d’exterior usat a l’interior i a l’exterior. El parquet de l’interior

surt cap a l’exterior, de manera que la 10

Interior

Vista en perspectiva de la maqueta creada.


PLANTA

1m A la cuina es manté la relació amb l’entorn, La planta segueix una geometria molt clara, estructurada i ordenada, que permet que un espai reduït mantingui unes proporcions adequades.

amb una gran finestra que comunica amb l’exterior, de manera que mentre l’usuari està fent ús d’aquest espai se sent envoltat de naturalesa.

11


SHOWROOM LÉKUÉ PROJECTES v / /CURS: CURS:3r4rt

Showroom per a la marca Lékué situat a Barcelona, que incorpora una zona on el client té un contacte amb el producte i també una zona de treball, taller i despatx per als treballadors.

12

Interior


Projecte en grup que té com a

objectiu dissenyar un espai bifuncional.

Una de les funcions és l’atenció al públic, on el client pot veure demostracions de

cuina i pot tenir contacte amb el producte. L’altre, en canvi, és la zona de treball i de concentració per als treballadors

del showroom: un despatx que s’adapta

com a zona de reunió, una gran taula de

treball, un taller, una zona de desconnexió i un servei que també es comparteix amb els clients.

El concepte en el qual es basa el projecte és el contrast, tant de llum com

de color. D’aquesta manera s’ha volgut

emfatitzar l’atenció els propis objectes, fent-los d’aquesta manera els protago-

nistes de l’espai. Ens trobem doncs, un espai blanc i neutre, donant així la im-

portància del color als propis productes

i a espais concrets (com per exemple les

portes i algun mobiliari, que incorpora el color vermell per a crear contrast amb el blanc que l’envolten).

13


PLANTA Taller Zona de treball

Zona de relax

Cuina / Showroom

Lavabos

Despatx / Sala de reunió

Pati exterior

1m

SECCIÓ

1m

14

Interior


La zona de treball segueix el concepte de contrast. És una zona tranquil•la per a sis treballadors i per a la possible incorporació del jefe. Hi ha una gran taula de treball, amb una gran pissarra a la paret, una petita zona de taller, una zona de concentració i un petit despatx tancat.

La zona de taller permet als treballadors crear prototips a partir dels seus dissenys, per així provar l’eficàcia del producte. Donat que és una zona en la que el treballador està en constant evolució en quant a idees i projectes, s’ha revestit una de les parets d’una gran pissarra, que permet al dissenyador plasmar noves idees i conceptes, creant així un espai molt dinàmic i funcional.

15


C

SECCIÓ A-A’

A

B

B’

1m

SECCIÓ C-C’

1m

16

Interior

A’

1m

C’

SECCIÓ B-B’


En la secció A-A’ es pot veure com tot l’espai s’ha elevat uns 20cm del terra actual, per a poder crear una petita grada per a la zona de demostració. Així doncs, la zona de cuina al centre d’una zona elevada i amb unes petites i senzilles grades que creen una continuïtat gràcies a l’ús del mateix material que en terra: la fusta. Es crea d’aquesta manera un espai on tothom veu perfectament i on el centre d’atenció és la cuina i el cuiner.

Un dels màxims protagonistes de l’espai és el gran moble de l’entrada. Per la part exterior serveix d’aparador i per la interior de prestatgeria per a l’ús del cuiner que fa la demostració dels productes. És un moble de corian retroil•luminat, que té molta importància i protagonisme en l’espai. A partir de la llum del moble, s’il•lumina la zona de demostració, juntament amb la llum natural que entra des d’un petit pati. 17


stand LÉKUÉ projectes v / /CURS: CURS:3r4rt

El producte, en aquest stand, és l’únic reclam visual i l’objecte de desig.

18

Interior


L’objectiu del projecte és aconse-

guir que el producte sigui el protago-

nista principal de l’estand, proposant

un mobiliari totalment blanc de plàstic translúcid, que serveix d’expositor i

com a sistema d’il•luminació. Integro

totes les necessitats: compartimentació, il•luminació i exposició amb el propi mobiliari.

Des de l’exterior es pot veure un sostre

i una plataforma del mateix material que el mobiliari interior. D’aquesta manera s’aconsegueix crear un contrast i una

atenció important respecte els visitants. La cara que dóna al carrer principal

consta d’una gran obertura, igual que la

que dóna a l’altre carrer. No és un estant totalment tancat, ja que és important que el producte cridi l’atenció des de

qualsevol punt de vista de l’usuari, sigui on sigui.

Un cop s’entra a l’interior el que troba

l’usuari és un espai totalment blanc, amb una llum difosa, i veu en tot moment el

producte exposat en el mobiliari segons

col•leccions. Hi ha una zona destinada a

la lectura i informació sobre el producte, en el qual hi ha uns tamborets i unes

taules, també blanques i de plàstic, les

toca’, en la qual el visitant pot tocar els

productes que estan en el moble, el qual simula una vitrina. Aquí, també hi ha

projectat un vídeo explicatiu de tots els

productes que es troben a l’exposició. En aquesta zona, l’usuari pot estar assegut

al voltant del moble –vitrina, observant

tant els objectes com el vídeo explicatiu.

Trobem també dos espais privats: l’office - magatzem i el despatx. El primer consta d’una petita zona on hi ha un armari, una pica i una petita nevera.

El mobiliari que hi ha, també és blanc i està integrat al mobiliari del estand. On es troba el despatx, trobem una taula

llarga i cadires al voltant, habilitades per

una reunió amb uns possibles clients. No trobem cap mobiliari extra com portes, ja que tota la funció necessària de delimitar la fa el mobiliari retroil•luminat.

La gràfica de Lékué està aplicada a l’exterior, tant a la part que dóna al carrer principal com a l’altre carrer. Un cop a

dins, només trobem la gràfica al despatx, donat que és una zona on el client s’ha de sentir identificat.

quals s’adapten perfectament a l’espai.

Hi ha també una zona anomenada ‘toca

19


PLANTA

Zona toca - toca

Sala de reunió

Office

1m

SECCIÓ A-A’

1m A

SECCIÓ B-B’

B

B’

1m A’

20

Interior


Diferents vistes on es pot observar l’aplicació de la gràfica tant a l’exterior com a l’interior i del color, el qual es pot comprovar que l’aporten els diversos productes.

21


Per a dissenyar aquest mobiliari retroil•luminat, a l’interior de cada un dels mòduls trobem una estructura que fa de suport de la lluminària i a la vegada de contenidor dels cables. La il•luminació consta d’uns fluorescents de diàmetre 1,6 cm, els quals donen una il•luminació difosa. Hi ha il•luminació a dalt, a baix i als costats del moble, la qual il•lumina a tot el mòdul, ja que està situada en uns punts genèrics, i no cal una il•luminació específica ni puntual. L’alçada dels expositors s’ha adaptat a una alçada específica, a 1,50 m, per a que els visitants no s’enlluernin ni se sentin molestos amb la il•luminació. 22

Interior


La gràfica de Lékué està aplicada a l’exterior, tant a la part que dóna al carrer principal com a l’altre carrer.

el mobiliari és totalment blanc de plàstic translúcid, que serveix d’expositor i també d’il•luminació.

23


try & buy RETAIL DESIGN / CURS: 4rt

Imatge corporativa per a una botiga de mobiliari de disseny de segona mà on tot el que hi ha es pot comprar i que a l’hora té servei de bar, la qual té la peculiaritat de poder provar el mobiliari abans de comprar-lo.

24

Interior


Try & Buy és una botiga de

mobiliari de disseny de segona mà on

tot el que hi ha es pot comprar, la qual incorpora també un servei bàsic de

bar. És una botiga divertida i dinàmica que pretén fer sentir a l’usuari com a

casa per així aconseguir que la relació

sigui un de sala d’estar, de dormitori o

barrejant diferents conceptes. Aquesta disposició va canviant regularment, ja que el mobiliari es va venent i en va entrant de nou.

amb els elements de la botiga sigui més

estreta, diferenciant-se així d’una botiga corrent on el mobiliari no es pot tocar.

Està dirigida a la gent interessada en el

món del disseny, ja que és una botiga on la gran majoria d’elements que estan en venta són de reconeguts dissenyadors i mantenen un preu elevat tot i ser de segona mà, ja que es vol mantenir la

qualitat del producte reconeixent la seva provinença.

Un cop s’entra a la botiga es pot observar tota la disposició del mobiliari, de

manera que el client ja té una primera

visió de tot l’espai. Aquest, es pot dirigir

a la barra que es troba en front de la porta d’entrada i demanar qualsevol beguda o menjar per a després gaudir-la assegut en qualsevol element de la botiga.

La disposició dels elements de la botiga respon a la voluntat de fer sentir al cli-

ent com a casa, de manera que es creen diferents ambients amb el mobiliari, ja

25


PLANTA

VISTA 3D I GRÀFICA DE LA ZONIFICACIÓ

IL•LUMINACIÓ I ESTRUCTURA RETICULAR DEL SOSTRE

En el sostre de la botiga hi ha un conjunt de rails que incorporen la il•luminació i també uns petits ganxos que serveixen per a penjar cortines, les quals ajuden a separar els diferents ambients creats en la botiga. Aquestes cortines són també de segona mà i algunes creades a partir d’elements reciclats,com ara llaunes i botelles. 26

Interior


El concepte principal de la botiga ĂŠs el reciclatge, cosa que es representa des de la funcionalitat de botiga de segona mĂ fins a tots i cada un dels elements utilitzats per a la botiga.

27


/ CURS: 4rt

28

Interior


La gràfica de la botiga es basa

de nou en el reciclatge. S’han recuperat lletres de diferents logotips i s’ha creat la paraula: Try & Buy. Juntament amb

això, el suport del nom de la botiga és

també un cartró reciclat. Hi ha diferents elements gràfics: flyer amb el nom de la

botiga per a fer-la conèixer, fitxes amb la informació del mobiliari, etiquetes amb el preu i les etiquetes del menjar del

servei de bar. Tots i cada un d’aquests elements responen al dinamisme que

també té l’espai: tot està imprès sobre un adhesiu. Això facilita a la botiga

poder anar canviant la informació del

mobiliari que va entrant de nou i eliminar així la del mobiliari que es ven.

Els estants que hi ha a la botiga per a col•locar-hi ja sigui llibres o bé petits

elements com gerros, fotografies, gots..

etc, s’adeqüen al concepte de reciclatge, ja que estan creades a partir de la reutilització de les caixes per al transport

de verdures i llegums. Aquestes esta

funcionament de la botiga. Així doncs,

a la botiga.

fets del mateix material de la paret (en

disposades de manera irregular sobre

les parets, aportant així més dinamisme El vestuari dels treballadors de la bo-

tiga facilita la seva distinció i a l’hora és

molt neutre, ja que és un conjunt de roba negre amb el logotip de la botiga imprès en blanc sobre la samarreta.

Una de les peculiaritats d’aquest espai

tant la barra del bar com els estants per

a recolzar el que s’utilitza en el bar estan

aquest cas de pissarra) i del terra, el qual es deixa intacte respecte a com es troba en el local.

Darrere d’un dels murs de pissarra es troba un petit magatzem – office i a l’altra banda els lavabos.

és el mur revestit de pissarra. És un

element que s’adapta perfectament a la

botiga ja que aporta dinamisme i personalitat, creant un espai on els treballa-

dors poden anotar les novetats que hi ha en la botiga i els clients poden escriure opinions.

En aquesta doble pàgina es pot observar

continuïtat respecte el terra i les parets,

lavabo, i la part del darrere dels murs de

els elements gràfics, una maqueta dels

El mobiliari de la botiga segueix una

estants de fusta, el vestuari, la gràfica del

no està en venta ja que forma part del

office i a l’altra banda els lavabos.

per a distingir d’aquesta manera el que

pissarra, on es troba un petit magatzem –

29


Ràdio nostra projecte integral / CURS: / CURS: 4rt 4rt

Remodelació d’un local per a la construcció de Ràdio Nostra, una ràdio feta i destinada per gent gran.

30

Interior


El projecte de Ràdio Nostra con-

sisteix en la remodelació d’un local per

a construir-hi una ràdio feta i destinada per a gent gran. És un projecte per a

l’Ajuntament i que per tant, s’ha d’adequar a una sèrie de característiques,

com ara tenir en compte el pressupost i

també a qüestions estètiques, seguint la imatge que usa l’Ajuntament en els seus projectes.

La base d’aquest projecte des d’un

primer moment és la persona gran. És

un espai on el principal protagonista és l’ancià, el qual s’ha de sentir còmode,

adaptat i sobretot útil i productiu. Les

persones grans són les encarregades de preparar i transmetre els programes,

juntament amb l’ajuda de voluntaris i

especialistes amb els quals aprenen el

funcionament intern d’una ràdio i també noves aptituds per a expressar-se i per a crear programes.

Ens trobem doncs amb un espai senzill,

amb espais i mobiliaris pràctics i a l’hora adaptats al disseny contemporani que s’adapten a la imatge de l’Ajuntament. El concepte en el qual s’ha basat la

construcció d’aquest projecte és un riu,

el qual serveix tant conceptualment com espacialment. El riu comunica, té un

inici i un final i això es plasma també a

l’espai: tot el que es va recollint al llarg del passadís i a les zones de treball, es

mostra finalment a la zona del locutori,

amb l’emissió dels diferents programes.

de treballadors. La peculiaritat d’aquest

l’ús de la fusta com a paviment, arro-

litzats, que són la catifa per al terra i el

Per a crear una continuïtat al llarg de tot l’espai s’han seguit diversos mètodes: doniment de les parets creant corbes i evitant així les cantonades i creant

espais de magatzem i un fals sostre creat a partir de peces rectangulars de fusta que s’aplica en el sostre de tot l’espai.

Totes les portes de l’espai estan integrades en l’estructura corba de les parets,

A la zona d’entrada a la ràdio es troba la zona de recepció i de difusió, en la qual

es pot demanar la informació necessària.

Més endavant hi ha una zona d’homenatge a la ràdio, en la qual hi ha uns petits

expositors on hi ha ràdios velles i on es

pot observar l’evolució d’aquest aparell. Seguidament es troben els lavabos i

un petit despatx des d’on el director

controla tots els moviments. Al final del passadís hi ha una petita zona d’office i relax, on el treballador pot descansar i

a l’hora observar la gran zona de doble altura que hi ha, al final de la qual s’ha creat un segon pis, per així aprofitar l’espai i fer-lo més interessant.

En aquesta segona part del local és on es concentren les zones de treball i reunió dels treballadors i la part més impor-

locutori és l’aïllament acústic, el qual

s’aconsegueix gràcies als materials uti-

feltre utilitzat en un gran làmpada al mig de la sala sustentada en l’estructura que aguanta el vidre que envolta el locutori. Darrere la sala de locutori es troben les escales i un petit elevador que porten al pis superior. El mur del final del

local té molta importància ja que fa

vàries funcions. En primer lloc, aporta

una gran llum natural a l’espai. Gràcies a unes persianes de fusta que estan

integrades en l’estructura, aquesta llum entra difosa i no molesta als ulls de les

persones presents. En segon lloc, el mur integra les escales, les quals s’integren perfectament a les persianes, sent així extensions d’aquestes. Consten d’una

estructura interior prou resistent per a sostenir el pes.

Al pis superior hi ha una sala polivalent, en la qual hi ha ordinadors i taules individuals amb la possibilitat de col•locar-

les de diferents maneres depenent quina sigui l’activitat a realitzar.

tant, el locutori i la sala tècnica des d’on

Vista de l’entrada, la zona de recepció i

mig d’aquesta zona, de manera que que-

i al sostre i també les corbes que creen les

s’emeten els programes. El locutori està

difusió en la que es pot observar la conti-

da relacionat constantment amb la resta

parets que indiquen el camí a seguir.

construït dins d’un gran cub de vidre en

nuïtat que crea l’ús de la fusta al paviment

31


Lavabos Magatzem Entrada Zona de difusió

1m

1m

32

SECCIÓ

Interior

Homenatge a la ràdio

Despatx


Sala polivalent

PLANTA 1 ALTELL

Servei tècnic

Locutori Office Relax

Sala treball

PLANTA 0

33


SECCIÓ FRONTAL

SECCIÓ LATERAL

1m

DETALLS CONSTRUCTIUS

Secció frontal del graó Escala 1:10

Secció frontal del graó

Planta de la porta d’emergència

Escala 1:10

Escala 1:20

34

Interior


L’escala és un element estructural important de l’espai i alhora escultural, ja que inclou funcionalitat i estètica.

35


El logotip reflexa l’esperit de la ràdio. En ell apareix en gran una imatge d’un senyor gran i a la part inferior la freqüència de la emissora i el nom d’aquesta. El senyor gran és el clar protagonista del logotip, el qual també ho és de la ràdio.

Diferents vistes de l’espai, on es pot observar el passadís amb parets corbes en la zona d’homenatge a la ràdio, la zona de relax i el pis superior amb la sala polivalent. 36

Interior


37


VOLUM IL•LUMINAT Fonaments del/ disseny CURS: 4rt / CURS: 1r

Làmpada creada a partir d’encaixos, sense utilitzar cap peça ni cola.

Projecte que consisteix en crear

una làmpada de plakene mitjançant

encaixos sense utilitzar cap mena de peça o cola.

A partir de dibuixos i petites maquetes

de paper, s’ha arribat a una forma senzilla i molt eficient. La forma inicial sense

plegar és un trapezi amb una perforació rodona al centre per a introduir la bombeta i amb dos talls, els qual mitjançant un senzill moviment es troben i es crea

el volum. Mitjançant aquest simple en-

caix es crea un volum esvelt i senzill, que se sustenta perfectament en peu.

El volum aporta dues sortides directes de llum i gràcies a que el plakene és

translúcid, la llum passa a través seu,

creant un joc d’ombres i de llum molt 38

Producte

interessant.


a partir d’una forma senzilla i dos simples talls es crea un volum il·LUMINAT.

39


cadira (ergonomia) CURS: 4rt / CURS: 1r fonaments del/ disseny fonaments del disseny / fundamentos del diseño

Cadira de fusta de DM de1 cm de gruix construïda a base d’encaixos.

Aquest projecte consisteix en cre-

ar una cadira de fusta de DM de 1cm de

gruix. Els requisits són: no utilitzar claus o cola, que tingui una bona ergonomia,

que se sustenti bé i que aguanti perfectament el pes de l’usuari.

Per a arribar a una forma definitiva

prèviament s ’han estudiat lesdiverses

formes i possibilitats d’encaix. Un cop es-

collida la forma, s’ha construït una cadira a escala real en cartró, per a comprovar el seu funcionament i el seu muntatge.

Aquest projecte requereix de imaginació,

dedicació, innovació en les formes i atenció ens els detalls, ja que qualsevol petit

error no permetria que la cadira sustenti el pes necessari.

Cal destacar que la construcció i el

muntatge de la cadira és tot personal,

ja que cal controlar tots i cada un dels moviments.

Projecte escollit pel professor Josep

Novell per a una exposició de treballs a la Universitat. 40

Producte


PECES

Imatges del resultat final i del procĂŠs constructiu de la cadira.

41


CERCLE CROMÀTIC dibuix per al disseny / CURS: 4rt / CURS: 2n circulo

Aplicació dels colors del cercle cromàtic basada en les sensacions que transmeten els colors.

42

Gràfic


Treball realitzat en grup que

consisteix en plasmar el cercle cromàtic d’alguna manera original i diferent. Des

d’un primer moment es centra l’atenció en les sensacions que transmeten els colors, de manera que s’aconsegueix

un cercle cromàtic divertit, dinàmic i expressiu.

A partir dels colors bàsics, amb pintures facials es pinten diferents rostres, els quals a l’hora de ser fotografiats

expressen cada uns de les sensacions

dels colors: groc (bon humor), taronja

(alegria), vermell (passió), violeta (mis-

teri i intuïció), blau (tranquil•litat), verd (esperança).

43


gràfica nanimarquina // CURS: projectes iii nanimarquina CURS:2n 4rt grafica

El projecte en grup de Nanimarquina consisteix en crear una exposició de les seves catifes en la sala d’exposicions de Vinçon.

El projecte en grup de Nanimar-

quina consisteix en crear una exposició

de les seves catifes en la sala d’exposicions de Vinçon. Des del primer moment,

el concepte del projecte es centra en l’ar-

tesania del procés i en el terra, superfície on es deixen i es gaudeixen les catifes. És per això que tots els productes exposats es situen en el terra, cosa que també es

reflexa en la gràfica utilitzada, com en la

pàgina web i la bossa que s’han creat per a l’exposició.

Tant la pàgina web com la bossa són dos

elements senzills i atractius, que sustenten el concepte en tot moment. El nom

de l’exposició, ‘Natural Floor’, està creat a partir d’un fil d’un cabdell, recurs que s’utilitza com a logotip.

La bossa que fa referència a l’exposició segueix també el mateix concepte que la pàgina web: conté el pes en la part inferior i el logotip. És una pàgina de paper reciclat, el qual fa referència a la naturalesa de l’espai. 44

Gràfic


La pàgina web conté el pes de la informació a la part inferior, seguint amb el concepte de ‘terra’. La informació va de baix a dalt i l’usuari està constantment observant elements naturals.

Essència de l’exposició Nanimarquina és una empresa que treballa amb matèries primes extretes directament de la natura.Entorn als seus principis de fabricació i materials, és on gira l’essència de la nostra exposició. La naturalesa la trobem a cada una de les catifes: a les que tenen representacions naturals, a les que utilitzen una llana única, a les que es basen en el reciclatge d’objectes, a les que inspiren el seu disseny en problemes mediambientals, a les que imiten camps de flors... I com tota tipologia de catifa, totes i cada una de les que hi ha exposades estan pensades per ser col•locades al terra, els peus de les persones, de manera que puguin sentir la naturalesa als seus peus. Volem fer arribar la idea de transmissió natural, lleugera, individual i alliberada de tot estil de punt que transmet la ciutat i el dia a dia rutinari. Evadir-se i interactuar en un espai amb parets, amb la sensació de sentir-t’hi com a propietari d’una parcel•la natural, és l’objectiu d’aquesta exposició.

Natural floor

Contacte

Productes

Nanima

45


rhinoceros expressió / CURS: / CURS: 2n 4rt

Elements creats a partir de Rhinoceros, que parteixen d’uns plànols i finalment mitjançant els diferents materials i la il•luminació pertinent, adquireixen una realitat 3D.

89

87

46

3D


Paula Sebastián Giménez 2n GSD G3 Laboratori Digital 3D

47


autocad expressió / CURS: / CURS: 3r 4rt

Els següents projectes són elements creats primerament a partir d’Autocad en 3D i seguidament passats a Rhinoceros, per a introduir materials i il•luminació. A diferència dels anteriors projectes fets únicament amb Rhinoceros, aquests presenten una manera diferent de treballar compaginant dos programes complementaris i que aporten diferents coses.

48

3D


49


pavelló de les cols projectes iv // CURS: CURS:3r 4rt

Maqueta simplificada de ‘El Pavelló de les Cols’, dels arquitectes RCR.

Per a crear la maqueta d’aquests

espai s’ha centrat l’atenció en la part

exterior dels diferents pavellons, i és

per això que els materials escollit són

translúcids i transparents. La maqueta

té una escala 1:125 i està creada a partir dels plànols dels pavellons.

És una maqueta senzilla i que a l’hora expressa la peculiaritat principal d’aquest

projecte, que és la relació que tenen cada una de les habitacions amb l’entorn que l’envolta gràcies a la transparència de 50

Maquetes

cada una de les estàncies.


GrĂ cies als materials utilitzats es poden percebre els diferents jocs de llum i ombres que es poden crear al llarg del dia.

PLANTA

SECCIĂ“

51


peça de fusta tecnologies // CURS: CURS:2n 4rt

Figura a partir de 30 peces de fusta de Dm de 3mm de gruix que a l’hora crea una transició i un moviment.

Maqueta creada a partir de 30

peces de fusta de 3mm de gruix que a

l’hora creï una figura amb transició i moviment. Els condicionants són que ha de tenir com a mínim una cara plana i una amb corba, i que entre peça i peça s’ha

d’introduir una petita peça per a crear la separació de 3mm.

Aquest projecte requereix de delicadesa i atenció en tots i cada un dels moviments, ja que és molt important que la peça se

sustenti perfectament i que sigui perceptible el moviment que creen la transició de les peces.

A partir dels plànols es disposen els 30 plans a tallar manualment en el taller i

finalment, el muntatge. Un cop la figura està creada es pot comprovar el movi52

Maquetes

ment d’aquesta i la transició de les peces.


PLร€NOLS

Planta

Perfil

Alรงat

Perfil 53


estany i resina tecnologies // CURS: CURS:2n 4rt

Peces fetes d’estany i resina, a partir d’un motlle a la terra i d’un motlle de silicona.

Elaboració d’una petita caixa de

dues peces. El recipient és de resina, fet a partir d’un motlle de silicona i la tapa d’estany, a partir d’un motlle a la terra.

(3)

Fotografies del resultat final (4)i del procés. Motlle de silicona (1) i peça d’espuma(2) que dóna forma al motlle de terra per aconseguir la forma d’estany(3). 54

Maquetes


(1)

procĂŠs manual i artesĂ .

(4)

(2)

55


espais híbrids Àrees professionals / CURS: 4rt / CURS: 3r

Estructura creada a partir de peces de fusta tallades amb màquina làser.

56

Maquetes


Per a dur a terme aquest projecte en

només aparent, ja que darrere d’aquest

anàlisi s’observa que tot i l’aparent

funcionament de la naturalesa.

grup, es parteix de l’estudi d’una estructura de la naturalesa. Mitjançant aquest

desordre que sembla tenir la naturalesa, aquesta es regeix per certes geometries

resultat final hi ha un treball regit amb

un patró i amb un previ estudi, imitant el

generatives i de creixement.

Arribat a aquest punt de l’anàlisi, es

planteja un segon treball de recerca d’un patró a aplicar a l’estructura analitzada.

Aquesta, haurà de canviar per complet la seva forma segons el patró creat.

Amb l’ajuda de Rhinoceros i els punts de control sobre la malla realitzada a

partir de l’anàlisi es creen una sèrie de

normes, la primera sobre l’estructura 2D per a aconseguir que la base de l’estructura a crear sigui diferent, i l’altre sobre l’estructura 3D, de manera que s’aconsegueixi una irregularitat i un ritme a

seguir. Un cop es té aquest treball, l’estructura creada es parteix en diferents plans, posteriorment aquests es tallen

amb làser i finalment es construeix una maqueta com la que es pot veure en les fotografies.

Gràcies a aquest treball, s’aconsegueix

una estructura amb un desordre que és

En la següent pàgina apareix l’estructura construïda a partir de Rhinoceros i seguidament fotografies generals i de detall de la maqueta. 57


58

Maquetes


59


escala a elisava Expressió / CURS: / CURS: 3r 4rt

Des del principi, l’objectiu a complir amb aquest treball és aconseguir una escala que envolti i introdueixi en el món del disseny, ja que l’ambient que hi ha a la universitat és diferent del que hi ha al carrer.

60

Maquetes


Tots i cada un dels graons es

converteixen en una estructura rodona, cada una més petita, de manera que s’aconsegueix una forma

d’embut. La mida del graó s’ha augmentat uns centímetres, ja que sinó

s’haguessin hagut de col•locar moltes estructures i quedaria massa pesat,

tant a la vista com estructuralment. L’estructura del graó està feta amb

metacril•lat translúcid, de manera que

l’estudiant mentre està pujant les escales se sent envoltat i a la vegada rep

la il•luminació de l’ambient de la pròpia universitat, de manera que no

queda aïllat sinó que s’adapta.

Per què la forma d’embut? Simbolitza la transició d’un lloc a un altre. Un

cop passat aquest embut un se sent més integrat a l’espai on apareix.

61


spa projectes vi / / CURS: CURS:3r 4rt spa

Realització d’un spa al Hospital de Sant Pau que parteix del projecte de rehabilitació de l’hospital per crear-hi un hotel.

62

Maquetes


El projecte de realització d’un

spa per al Hospital de Sant Pau, parteix del projecte de rehabilitació de l’hos-

pital per crear-hi un hotel. En aquesta

rehabilitació, amb un treball en equip, es planteja la incorporació d’un gran spa a

la planta soterrani, en el qual el concepte

En conjunt, s’ha creat un spa amb una il•luminació molt subtil i uns

colors freds, que doten a l’espai de

tranquil•litat i desconnexió, que es el

que es busca des d’un primer moment.

principal és el de continuïtat de l’espai a partir dels materials, les formes i els colors.

Es planteja l’accés al spa des de l’exterior amb una entrada del carrer per a qual-

sevol client aliè a l’hotel i des de l’hotel mitjançant una gran escala envoltada

per vidre que permet al client sentir-se integrat des del primer moment.

Tot el spa és com una gran bassa d’aigua conformada amb unes passarel•les de

fusta per sobre que porten als diferents espais, integrats a l’aigua com si fossin

unes petites illes. Aquests espais poden

ser les zones de relax, construïdes sobre unes plataformes de fusta o bé les zones de sauna i massatge, que estan integrades en uns grans cubs de vidre retro

il•luminat sobre una gran estructura que els sustenta, simulant que floten sobre l’aigua.

En les fotografies es pot apreciar el joc de llums que es crea a l’interior, gràcies als cubs de vidre retroil·luminats amb colors freds. 63


PLÀNOLS

El spa està situat a la part dreta de la planta, la resta està destinat a la cuina del restaurant de l’hotel i al servei del personal. Es pot observar l’organització de l’espai i la continuïtat que aporten les pasarel·les. 1m

64

Maquetes


ÉS UN ESPAI MÍSTIC AMB JOCS DE LLUMS I DE COLORS, QUE ACOMPANYEN A LA RELAXACIÓ DE L’USUARI.

65


psg paula sebastiĂĄn gimĂŠnez Interiorisme 637 134 936 paulasebastian90@gmail.com about.me/paulasebastian cargocollective.com/paulasebastian issuu.com/paula1414

Portfoli  

Paula Sebastián

Portfoli  

Paula Sebastián

Advertisement