Page 1

Reglament d’Uni-Hoquei 4x4

OBJECTIU Aconseguir el nombre més gran de gols en la porteria contrària i defendre la pròpia dels atacs rivals. Un gol és marcat quan tota la bola creua en la seua totalitat la línia de gol. Després de la consecució d’un gol, es realitzarà un servici neutral. TERRENY DE JOC Les dimensions del camp són de 20x10 m. el perímetre estarà tancat per una banda o semblant de 50 cm. d’alt. Les porteries seran de 60x90 cm., situades en cada extrem i separades del fons per 2,85 m. Hi haurà una àrea de porteria de forma rectangular de 3x1,5 m., en la superfície de la qual no podrà xafar cap jugador JUGADORS Cada equip constarà com a màxim de 8 jugadors, dels quals en camp hi haurà 4. La resta seran suplents. Els canvis es faran aprofitant alguna interrupció del joc, sent aconsellables aquells moments en què el propi equip es troba en possessió de la bola. Es poden fer tantes substitucions com es desitgen, de manera que puguen ser substituïts diversos jugadors al mateix temps, i que un jugador puga ser substituït diverses vegades. MATERIAL NECESSARI El pal: Serà de material plàstic, el mànec ha de ser arrodonit i la pala pot presentar una xicoteta curvatura en la cara plana, sempre que no excedisca de 3 cm. La bola: tindrà 72 mm. de diàmetre i 26 forats de 10 mm. col·locats de forma simètrica. Es recomana utilitzar la bola oficial. DURACIÓ El temps mínim recomanat és de dos temps de 8 minuts. ÀRBITRE Ha d’haver-hi un àrbitre encarregat que es complisquen les normes del joc i un anotador que serà responsable de portar el control del temps, i l’anotació dels gols marcats. DESENROTLLAMENT DEL JOC Departament d’Educació Física. IES Pedreguer


Servici inicial: Per a començar el joc, es col·loca la bola sobre el punt central i s’efectuarà un servici neutral. Un membre de cada equip disputarà la bola al senyal de l’àrbitre. Cada jugador es col·locarà d’enfront de la línia de fons de l’equip contrari, col·locant els seus peus perpendicularment a la línia central i a la mateixa distància d’ella. Els pals es col·loquen a cada costat de la bola, sense tocar-la, i perpendicularment a la línia central, igual que els peus dels jugadors. Tots els jugadors romandran sobre el seu propi camp i a distància no inferior a 3 m., excepte els jugadors que disputen el servici. El jugador de l’equip visitant, tria en què costat de la bola situarà el seu pal. El servici pot anar directament a la porteria. Servici neutral: el servici neutral tindrà les mateixes característiques que el servici inicial i es concedirà en els supòsits següents: -La bola es deteriora (esclafa) de forma involuntària. -Les peces de les bandes s’han separat en una zona pròxima a on es juga la bola. -La porteria ha sigut desplaçada involuntàriament i no pot col·locar-se ràpidament en el seu lloc. -Es produïx una lesió greu o que afecta directament el joc. -L’àrbitre no pot decidir l’equip infractor en un servici o colp franc. -Es produïxen accions antireglamentàries simultàniament per jugadors de distints equips. Represa del joc: Quan la bola ix del terreny de joc per damunt de les bandes que limiten el camp, el joc es reprén des del lloc per on va eixir i a una distància de la banda de 1,5 m. Posa la bola en joc l’equip contrari al jugador que va tocar la bola en últim lloc. La resta dels jugadors de l’equip contrari respectaran una distància mínima de 3 m., pals inclosos. El jugador que saca no pot tornar a tocar la bola fins que haja sigut tocada per un altre jugador. Pot concedir-se gol com a conseqüència d’un servici directe de banda. Accions permeses: les següents accions estan permeses: -Colpejar o dirigir la bola amb els dos costats del pal. -Parar la bola amb el peu o el pit. -Jugar amb les bandes. -Ficar el pal en l’àrea de porteria, sempre que la bola es trobe dins. Departament d’Educació Física. IES Pedreguer


Colp franc: Davant de qualsevol infracció en el joc, l’àrbitre concedirà un servici de colp franc a l’equip contrari. La bola es col·loca en el lloc on es va cometre la infracció, excepte si es produïx per darrere de la prolongació imaginària de la línia de gol que es traurà des del punt més pròxim a esta. Els jugadors defensors mantindran una distància de 3 m. respecte a la bola i el jugador que saca no intentarà jugar la bola fins que esta haja sigut tocada per un altre jugador. Cap servici es realitzarà a una distància menor de 3 m. de l’àrea del porter, el servici s’haurà d’efectuar a esta distància i en línia amb la porteria; i en este cas, l’equip defensor podrà formar una barrera en l’exterior del dit àrea. Pot concedir-se gol com a conseqüència d’un servici directe d’un colp franc. Les següents accions donaran lloc a colp franc: -Entrar en l’àrea de porteria. Si és per part de l’equip atacant es concedirà colp franc, si és propiciat per un defensor, s’indicarà penal. -Alçar la pala del pal per damunt de la cintura. - Passar a un altre jugador la bola amb el peu intencionadament. - Jugar una bola amb el cap, mà o braç. - Intervindre en bot amb els peus sense contacte amb el sòl. - Jugar la boles entat o tombat en el sòl. - Colpejar, bloquejar o interferir els moviments del pal del contrari. -Llançar el pal propi per a interrompre una acció. -Espentar, agafar o posar la trabeta al contrari. -Tocar dos o més vegades seguides la pilota amb el peu. -Un atacant fica gol intencionadament amb el peu o el cos. Situació clara de gol, o quan un defensor roman en l’interior d’àrea del porter per a evitar un llançament o gol. El llançament de penal es realitza posant la bola en el centre del camp i colpejant directament a porteria un jugador de l’equip contrari a l’infractor. Tots els jugadors restants, d’ambdós equips, es col·locaran per darrere de la bola i a una distància del menys 3 m. de la mateixa, fins que esta siga impulsada. Una vegada tocada la bola la jugada continua. Amonestacions: Quan els jugadors tenen un comportament antiesportiu, actuen de forma perillosa o reincidixen en faltes, poden ser sancionats amb expulsions temporals. El jugador exclòs se n’anirà a la banqueta de sanció fins que complisca el seu temps, llevat que l’equip contrari meta un gol en superioritat, moment en què el jugador tornarà al terreny de joc. El dit jugador no podrà ser substituït fins que el joc no es detinga.

Departament d’Educació Física. IES Pedreguer


Es penalitzarà amb 2 minuts d’exclusió en els casos següents: -Colpeja, obstruïx o dóna un puntelló al contrari sense la possibilitat d’aconseguir la bola. -Comet joc perillós amb l’ús del pal. -Agafa a un contrari, li espenta contra la banda o li fa entropessar. -Obstruïx a un contrari sense bola. -Juga la bola des d’assentat, tombat o juga intencionadament la bola amb la mà, braç o cap. -Un jugador sense pal juga la bola o obstruïx intencionadament el joc. -Es produïx una substitució incorrecta. -Es perd temps a propòsit. -Un jugador protesta la decisió arbitral. En cas de ser un membre del cos tècnic, el capità triarà a un jugador de camp per a complisca la sanció. -El jugador defensor no respecta els 3 m. de distància davant del servici de colp franc. Es penalitzarà amb 5 minuts d’exclusió en els casos següents: -Llança el pal per a intentar desviar o jugar la pilota. -Enganxa amb el seu pal a l’oponent. -Comet repetides accions sancionades excloent-ne 2 minuts. -El jugador es nega a obeir els àrbitres.

Departament d’Educació Física. IES Pedreguer

Reglament Hoquei  

Reglament, esport, hoquei

Reglament Hoquei  

Reglament, esport, hoquei