Page 1

IES Pedreguer. Departament d’Educació Física

TREBALL AERÒBIC Un dels objectius a complir en esta primera avaluació és la de superar la prova de resistència. Esta prova consistirà a aconseguir superar una carrera o una altra activitat contínua durant 20 minuts seguits, sense parar-se. Per a això, durant les distintes sessions de classe en esta avaluació, dedicades al treball de la resistència aeròbica, s'efectuarà una progressió en els temps de treball. Esta progressió queda reflectida en el quadro següent:

SESSIONS 3r ESO

1 5’ descans 5’

2 6’ descans 6’

3

4

5

6

7

8

9

12’

12’

14’

14’

16’

18’

20’

Com pots observar, a mesura que avancen les sessions, el temps de treball s'aproxima al mateix temps que cal aconseguir superar. Anota en esta pàgina, al finalitzar cada activitat aeròbica realitzada, les sensacions que hages experimentat, per exemple: "flat", agradable, mareig, pesadesa de cames, eufòria, dolors en turmells o genolls, etc. Anomena el tipus de treball i la sensació:

123456789-

Treball Aerobic 3r  
Treball Aerobic 3r  

Progressió Aerobica 3r