Page 1

PSICOPATOLOGIA INFANTIL Fテ達IES


CONCEPTE 

La fòbia es la por persistent i irracional cap un objecte, algú determinat, situació o una activitat específica que pot causar pànic a una persona i dona lloc a un desig incoercible d’evitar-ho.

Entre les fòbies més conegudes trobem la claustrofòbia (pànic als espais tancats) i l’agorafòbia (pànic als espais oberts).

En el cas dels nens i adolescents, el temor identificat a de durar al menys sis mesos per ser considerat una fòbia i no un temor transitori.


TIPOLOGIA 

FOBIA SOCIAL: Fa que la persona tingui por de ser vista o humiliada mentre realitza una activitat social. Solen evitar les situacions a les que tenen por. La fòbia social més comuna és la por a estar davant d’altres persones.

FÒBIES ESPECIFIQUES: Solen ser temors a objectes o situacions particulars. La fòbia simple més comuna és el temor als animals. La majoria es desenvolupen en la infància però amb el temps desapareixen per si soles. Dintre de les fòbies específiques, poden trobar la següent classificació:     

Fòbies de tipus animal Fòbies de tipus ambiental Fòbies de tipus sang – injeccions – mal Fòbies de tipus situacional Altres tipus de fòbies


TIPOLOGIA 

TRASTORN DE PÀNIC AMB O SENSE AGORAFÒBIA: És un període inesperat o imprevisible de temor o malestar intens acompanyat diversos símptomes, els quals arriben al seu punt màxim després de 10 minuts. L’agorafòbia es defineix com el temor als espais oberts

MUTISME SEL•LECTIU: És la incapacitat per parlar en situacions socials específiques en nens o adolescents que poden parlar, i ho fan, en altres situacions.


SIMPTOMATOLOGIA 

Els símptomes es poden experimentar de forma diferent, segons la persona. Poden incloure:            

Augment de la freqüència cardíaca Suor Tremolor o esgarrifança Dificultat per respirar Sensació d’escanyament. Dolor o molèsties al tòrax Malestar estomacal Sensació de mareig o desmai Temor a perdre el control o embogir Temor a morir Atordiment Esgarrifances o calors sobtats

-Als atacs de pànic, s’han de produir al menys quatre dels símptomes enumerats.


ETIOLOGIA   

Les fòbies no són hereditàries són apreses Una fòbia o por irracional, es pot adquirir per mitjà de l’associació d’una experiència temuda amb un objecte o situació en particular Alguns investigadors creuen que també pot intervenir una petita regió del cervell anomenada “Amígdala” que és el centre de control de la por Existeixen diverses teories que intenten explicar la causa de les fòbies des de diferents punts de vista, però probablement la més acceptada és la teoria de l’aprenentatge  Aquesta teoria afirma que les fòbies són el producte de l’associació produïda per el condicionament clàssic (exemple: experiment de Watson)


TRACTAMENT  

Es diu que la millor manera de superar les nostres pors més profundes es enfrontar-se a ells directament. Diferents tractaments:  Tractament psicològic • Teràpia d’exposició (inundació) • Teràpia cognitiva-conductual  Tractament farmacològic • Betabloqueants • Antidepressius • Tranquil·litzants Realitat Virtual


PREVENCIÓ  

No es coneixen mesures Tot i això la detecció i intervenció primerenca poden reduir la gravetat dels símptomes


ACTUACIÓ DE L’EDUCADOR    

Cooperació família – escola Conèixer els diversos tractaments que pugui utilitzar l’infant Respectar el nen/a i la seva voluntat Mostrar el nostre suport i tenir paciència

Psicopatologia Infantil  

Trabajo sobre psicopatologias infantiles