Page 1

PATTAYA

5

ISSUE 4 JANUARY 2012

MAGAZINE

สถานที่กราบไหว้ขอพร ต้อนรับสิ่งดีๆปี believe & pray in pattaya

2555

FREE

FIRSTDAY@WORK

BUSINESSMEN

AND THEIR

THOUGHTS

PATTAYA JOB RECOMMENDED

Hotel House & Condominium

HOT GADGETS FOR 2012 HAIR STYLES 2012

Working Girl

LO O K S

YOUR FURNITURE & ROOM

ที่สุดแห่พระมหาวุ งความดี ฒิชัย วชิรเมธี Being grateful is essential. Para Maha Vutichai Wachiramethi

B E AU T Y & H E A LT h / H O U S E & C O N D O / C A R & m o t o r c y c l e / m a n & g i r l DAY & n i g h t / FA S H I O N / S H O P P I N G / j o b / b u s i n e s s / p r o m o t i o n


AKARA

BEFORE

AFTER

C L I N I C By แพทย์อัครเดช

คลินิกศัลยกรรมความงาม ดูแลผิวพรรณและรูปร่างครบวงจร AFTER

จมูกสวยได้รูปสไตส์เกาหลี

ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท

BEFORE

BEFORE

BEFORE

สาวอกเล็ก ท่ีอยากเพ่ิมไซด์ ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท

AFTER

มีเสน่ห์ ตาสองชั้น สวยใส ท บา ราคาเริ่มต้น 12,000

AFTER

ปรับคางให้ห ราคาเริ่มต้น

น้าเรียวได้รูป

12,000 บาท

เสริมหน้าอก / ตกแต่งหัวนม / ตัดปีก, ตกแต่งปีกจมูก / เสริมจมูก / ตาสองชั้น / เก็บถุงใต้ตา / ผ่าตัดดึงหน้า / ตกแต่งริมฝีปาก เสริมคาง / ลักยิ้ม / TR –Lift ยกกระชับใบหน้าและผิวพรรณ / ฉีดไขมันตัวเอง (เสริมจมูก, ร่องแก้ม, เสริมคาง, ขมับ, แก้ม) / เลเซอร์เพื่อผิว พรรณ-กำ�จัดขน / เลเซอร์ใฝ กระ หูด / ลดน้ำ�หนัก / ทรีตเม้นรักษาผิวหน้า รอยสิว ฝ้า กระ / ลดและกระชับสัดส่วนด้วย Cabonize plus

ถ.พัทยากลางสาย 3 โทร. 038-416143 สาขาที่ 2 คลินิกแพทย์อัครเดช (บางแสน) ถ.ลงหาดบางแสน ตรงข้าม โรงพยาบาล ม.บูรพา โทร. 038-385849, 038-748759 ต่อ 101 www.akaraclinic.com www.akaradejclinic.com

“ เรื่องความสวย

ให้อัคราคลีนิคดูแลคุณนะค่ะ ”

ot ซอ Soi ยบงกต Bon gk

ติดต่อและชมผลงานของเราได้ที่ อัคราคลินิกเวชกรรม ดำ�เนินงานโดย น.พ. อัครเดช อัครวัตร สาขาที่ 1 อัคราคลินิกเวชกรรม (พัทยา)

ถนนพัทยากลาง Pattaya klang Road

ถนนสุขุมวิท Sukhumvit Road

AKARA C L I N I C

ถนนพัทยาสาย 3 Pattaya Road 3

แถมฟรี! ทรีทเม้นต์หน้าใส

สำ�หรับลูกค้าที่มาจากนิตยสารพัทยาแมกกาซีน


Pattaya Beauty ศู น ย์ จ ำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม ความงามทุ ก ชนิ ด ที ่ พ ั ท ยาบิ ว ตี ้ มาที ่ เ ดี ย วได้ ค รบทุ ก ความต้ อ งการ สิ น ค้ า คุ ณ ภาพ ราคาถู ก จริ ง

Beauty shopping center Good quality products and affordable prices.

s and makeup

smetic Discover brand name co

เครื่องสำ�อางค์หลากหลายแบรนด์ดังให้คุณเลือกซื้ออย่างจุใ

ผลิตภัณฑ์สป

Massage and

Spa product

s.

าท ุ ก ช น ิ ด ค ร บ ค ร ั น แล ะอ อ ย ม าก ก ว ่ า 5 0 ก ล บ ร ิ ก าร ข าย ส ่ ง ส ิ่น ำ�หรับร้านนวด -สปา

Equipment for beauty salon and massage spa.

อุ ป กร ณ์ ส ำ � หร ั บ ร้ า นเส ริ ม คว ามง ามท

038-427487 (สาขา พั ท ยาใต้ )

ุ ก รู ป แบบ

บริ ก ารส่ ง ถึ ง ร้ า นคุ ณ 038-488520 (สาขา พั ท ยากลาง ตรงข้ า ม Big C Extra) โทรสั ่ ง ซื ้ อ สิ น ค้ า ได้ ท ี ่ 038-324236 (สาขา ศรี ร าชานคร ติ ด ศู น ย์ TOT )

www.ptybeautythailand.com

Email : pty_beauty@hotmail.com


EVENT CALENDAR

January

8

CHILDREN DAY วันเด็กแห่งชาติ Pattaya City Tel. 0-3825-3100 เมืองพัทยา Pattaya City Hall Tel. 0-3825-3100 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

13-16

11

THE ROYAL TROPHY EUROPE VS ASIA GOLF CHAMPIONSHIP TAT Central การแข่งขันกอล์ฟ ยุโรป-เอเชีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tel. 0-2250-5500 Amata Spring Country Club Tel. 0-2250-5500 สนามกอล์ฟ อมตะ สปริง คัน ทรี่คลับ

มหกรรมบอลลูนนานาชาติพทั ยา สมาคมกีฬาการบิน Tel. 08-1456-7695 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

0 3 3 2

งานมหกรรมพฤกษาตะวันออก สำ�นักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี Tel. 0-3827-8187 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

PATTAYA INTERNATIONAL BALLOON FIESTA Sport Flying Association Tel. 08-1456-7695 Thammasart University Pattaya

THE 5TH EASTERN FLORA EXHIBITION Chonburi Provincial Agricultural Tel. 0-3827-8187 Chonburi Province Ground

February

3-5

CHINESE NEW YEAR Pattaya City Tel. 0-3825-3100 งานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา Lan Pho Na Klua เมืองพัทยา Tel. 0-3825-3100 ลานโพธิ์นาเกลือ

25

SEA-MIX ON THE BEACH CONCERT Ocean Manila Yacht Club Pattaya Tel 02-262-3456

คอนเสิรต์ ริมทะเล SEA-MIX ON THE BEACH Tel 02-262-3456 ที่ Ocean Manila Yacht Club Pattaya

6-13

PTT PATTAYA OPEN Pattaya City Tel. 0-3825-3100 การแข่งขันเทนนิส พีทที ี พัทยา โอเพ่น Dusit Thani Pattaya เมืองพัทยา Tel. 0-3825-3100 ดุสิต ธานี พัทยา

17-20

HONDA LPGA TAT Pattaya Office Tel. 08-1000-1498 Siam Country Club Pattaya การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี ฮอนด้า แอล พี จี เอ ททท. สำ�นักงานพัทยา Tel. 0-3842-7667 สนามกอล์ฟสยามคันทรี คลับ พัทยา


A PATTAY PAT TA EE FR YA MAGAZINE

2011

ISSUE 2 NOVEMBER

ISSUE

3 DECE

MBER

2011

NE

ZI

GA

MA

MA

F

GAZ

R

E

INE

E

/ HOT PROMOTION S O / SHOPPING / BUSINESS CIE / TRAVEL / FASHION T Y/ motorcycle BEAU / CAR / SOCIETY / EVENTh / HOUSE / CONDO T Y/HE E V E N BEAUTY/HEALT ALTh T / T R

AV / HOUS EL / FA E / SH C ONDO IO

N / / CARS H O P PI / mo N G t or / H O cycl T

PR e / OMO BUSI T IO N NESS

สนใจลงโฆษณาติดต่อ 080.756.7575

อ่านพัทยาแมกกาซีนออนไลน์ได้ที่ / Read our magazine at www.facebook.com/pattayamagazine www.hipattaya.com

สมัครสมาชิกฟรี / Free Registration บริษัท/ร้าน /Company/Store.......................................................................... ชื่อ - นามสกุล/ Name...............................ชื่อเล่น /Nickname........................ ที่อยู่สำ�หรับจัดส่งนิตยสาร /Address................................................................. ............................................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ /Office no..................เบอร์มือถือ /Mobile no........................ E-mail: .............................................................................................................. ส่งรายละเอียดมาที่ magazine@hipattaya.com Send your informations at magazine@hipattaya.com

PATTAYA

MAGAZINE PATTAYA ISSUE 2 NOVEMBE

R 2011

REZIENE F MAGA

MAGA ZINE

PAT TAY A ISSUE

3 DEC

EMBER

2011

MA

GA ZIN F R E EE

SOCIETY / EVENT BEAUTY/ HEALTh/ TRAVEL / FASHION / SHOPPIN G/ / HOUSE / CONDO / CAR / motorcyHOT PROMOTION cle / BUSINESS

SOC IE B E AU T Y / E VEN T Y/ T / HEA T R AV LT h EL / / H OUS FA S HIO E / N / CON S DO / CA H O P P I NG R / / H mo OT tor PRO cyc MO le / TIO N BUS INE SS


HIGHLIGHT ISSUE 4 JANUARY 2012

8

Editor’s Talk

สวัสดีปีใหม่คะผู้อ่านทุกท่าน พัทยาแมกกาซีนฉบับแรกของปี 2555 นี้ เราตั้งใจ อยากจะให้เป็นของขวัญแทนคำ�ขอบคุณสำ�หรับคุณ ผู้อ่านทุกท่าน หน้าปกของพัทยาแมกกาซีนฉบับนี้ จึงเป็นเรื่องราวของท่านว. วชิรเมธี พระที่ผู้เขียนได้ ติดตามคำ�สอนของท่านจากทาง facebook ของ ท่านอยู่เสมอๆ ซึ่งในฉบับนี้เราได้ขออนุญาติท่าน เอาหนังสือเล่มล่าสุดที่ท่านว. วชิรเมธี ได้เขียน ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความกตัญญู ซึ่งถือได้ว่า เป็นที่สุดของความดี มาเป็นตัวอย่างบางส่วนไว้ให้ พวกเราได้อ่าน และได้ซาบซึ่งไปกับความดีนี้พร้อมๆ กัน กับหนังสือ “ที่สุดแห่งความดี” ซึ่งถ้าท่านใด สนใจก็สามารถหาซื้อมาอ่านกันได้ มีจำ�หน่ายตาม ร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วไป รับรองได้ว่าอ่านไปน้ำ�ตา ไหลไป และเราจะรู้สึกรักคนที่ควรรักมากขึ้น ก็คือ พ่อแม่ของเรานี้ละค่ะ ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านรุ่งเรื่องยิ่งๆขึ้น ในปี 2555 นี้และปีต่อๆไป ภัทรินทร์ ภัทรกมล พัทยาแมกกาซีน

5 สถานที่ไหว้ขอพรต้อนรับสิ่งดีๆปี 2555 BELIEVE & PRAY IN PATTAYA

10

14

ที่สุดแห่งความดี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี BELIEVE & PRAY IN PATTAYA ประเพณีการแต่งงานของแต่ละประเทศ WEDDING TRADITIONS แฟชั่น FASHION BY KORIRI

16 18

ขาดความมั่นใจเพราะขน Wax hair removal

20 22

มีเซ็กส์อย่างไรให้ปลอดภัย 10 Tips on How to have a safe sex

24 26

HOT GADGETS FOR 2012

คิดแบบนักธุรกิจระดับโลก Businessman and their thought

28 29

Your Furniture & Room By Pattaya Furniture Center

เริ่มงานวันแรกอย่างไรให้เวิร์ค FIRST DAY AT WORK

PATTAYA JOB

32

HOTEL / HOUSE / CODOMINIUM RECOMMEND

Editor Pattarin Pattaragamon Graphic Designer Diana Marie Chanco

PATTAYA

Special thanks JEONGHUN LEE

Hi Pattaya Co.,Ltd. 241/37 Moo 9 Nongprue Banglamung Chonburi 20150

MAGAZINE Call Office : 080.756.7575 www.hipattaya.com Email : magazine@hipattaya.com


5

สถานที่กราบไหว้ขอพร ต้อนรับปี

2555

believe & pray in pattaya

Big Buddha ( Phra Yai ) The Biggest Buddha in Chon Buri

หลวงพ่อใหญ่

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชลบุรี นามว่า “พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร” ที่ประชาชนนิยมเรียกว่า “หลวง พ่อใหญ่” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 หน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว สูง 9 วา 9 นิ้ว ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปยืน และพระพุทธรูป ประจำ�วันประดิษฐานอยู่โดยรอบ สถานที่/ location : Phra Tamnak Hill /เขาพระตำ�หนัก Big Buddha Temple (Wat Phra Yai) Pattaya’s largest Buddha. It is 9 meters wide and 5 meters high.

8 PATTAYA

MAGAZINE

Hi


อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ องค์บิดาแห่งกองทัพเรือ

พระองค์ทรงนำ�ความ เจริญรุ่งเรือง มาสู่กองทัพเรือ และ ประเทศ ชาติ โดยทรงวางรากฐาน การบริหารงานของกองทัพเรือ ระเบียบวิธี ปฏิบัติต่าง ๆ ภายในกองทัพเรือ จนทำ�ให้ทัพเรือไทย มีความทันสมัย มีมาตรฐาน และ เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับ อารยะประเทศ มาจวบ จนทุกวันนี้ สถานที่/ location : Phra Tamnak Hill/เขาพระตำ�หนัก Prince Abhakara Kiartivongse Father of the Royal Thai Navy

PRINCE ABHAKARA KIARTIVONGSE He used to be a King’s navy, thai people call him father of Navy. Because of him, Thailand exist today. He won the war against Myanmar, without him, Thailand would never have won the battle.

พญานาค 9 เศียร เทพเจ้าแห่งท้องน้ำ�

สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมี วาสนา สัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล และเป็น เทพเจ้าแห่งท้องน้ำ� สถานที่/ location : Hard Rock Hotel Pattaya

Symbol of greatness and the star symbol of the stairs, represents abundance, a rainbow in the universe. The god of the river.

King of Nagas Goddess of the river

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำ�เร็จ

เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล เทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็น เลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำ�คณะข้าม ความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้องทั้งปวง) และเป็นเทพ องค์สำ�คัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ สถานที่/ location : Pattaya Floating Market/ตลาดน้ำ�สี่ภาค The god of all arts. Goddess of knowledge. A person with intellectual excellence and brilliance in all fields.

Ganesha The Lord of Success

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทรงกอบกู้ชาติไทยจากพม่า ฟื้นฟูศาสนา ขวัญและกำ�ลังใจของ ปวงชนที่สิ้นหวังให้รวมพลังเป็นปึกแผ่น สามารถปกป้องรักษาราช อาณาจักรไทยไวได้ ให้คนลูกหลานไทยได้มีแผ่นดินอยู่ สถานที่/ location : Pattaya City Hall Taksin

King Taksin was the only king of the Thon Buri Period. He has ( Somdet Phra Chao Taksin Maharat ) been recognized as one of the great Thai kings, for his prowess in warfare, his leadership in liberating the country after Ayutthaya One of the great Thai kings was taken by the Burmese in 1767, and his ability in unifying the Hi PATTAYA country after it had been split up into many factions. MAGAZINE 9


ที่สุด แห่งความดี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

เราผู้เป็นลูกทั้งหลาย ถึงแม้จะทำ�ประโยชน์ให้แก่คนทั้งโลก แต่ถ้าไม่เคยทำ�ประโยชน์กับคนที่ดี ที่สุดในชีวิตของเรา คือ คุณพ่อคุณแม่ของเรา สิ่งที่เราทำ�มาทั้งหมดก็นับเป็นความดีที่ว่างเปล่า

ที่ สุ ด แ ห่ ง ค ว า ม ก ตั ญ ญู มีอยู่ปีหนึ่ง อาตมภาพกลับไปบ้านที่จังหวัดเชียงราย ที่นั่นมีบ้านสองหลัง หลังหนึ่งเป็นบ้านเดิม โยมพ่อโยมแม่อยู่ อาตมภาพเองก็เติบโตมาในบ้านหลังนั้น อีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของพี่สาว ย้ายเข้ามาปลูกใหม่ในบริเวณบ้าน พอโยม แม่สิ้น โยมพ่อก็นอนคนเดียว พี่สาวก็นอนอีกหลังหนึ่ง บ้านหันหน้าเข้าหากัน วันหนึ่งอาตมภาพกลับไปนอนบ้าน ในช่วงเดือนเมษายน พี่ก็จัดให้นอนที่ห้องโถงของบ้านพี่สาว คุยกันเสร็จแล้ว โยมพ่อก็แยกไปนอนที่บ้านอีกหลัง หนึ่ง ดึกดื่นคืนนั้น ฝนตกพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าแลบแปลบปลาบ ฝนตกหนักมาราวกับหลังคารั่ว ท่ามกลางเสียงฝน เสียงฟ้า อาตมาได้ยินเสียงโยมพ่อไอ เสียงไอของโยมพ่อเล็ดลอดฝ่าเสียงฝนเสียงฟ้าเข้ามาถึงหูอาตมา อาตมาลุก ขึ้นนั่งบนเตียง ฟังเสียงพ่อดังแทรกเสียงฝน อาตมารู้สึกผิดขึ้นมาในใจว่า นี่กี่ปีแล้วหลังแม่เสีย ที่เวลาฝนตกฟ้าร้อง เราปล่อยให้โยมพ่อนั่งโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาอยู่คนเดียว ฝนตกฟ้าคะนองแบบนี้ ถ้าเกิดโยมพ่อเป็นอะไรขึ้นมา ใคร จะดูแล ความคิดเช่นนี้สะเทือนใจอาตมามาก รุ่งขึ้นจึงถามโยมพี่ว่า โยมพ่อตื่นกลางคืนทุกคืนไหม ไอบ่อยไหม โยม พี่บอกว่าบางคืนท่านก็ลุกขึ้นมา บางคืนท่านก็หลับรวดเดียวจบ บางทีตื่นตีสองตีสามก็ได้ยินเสียงพ่อลงจากบันได มาเข้าห้องน้ำ�ที่ชั้นล่าง อาตมาถามต่อว่า เมื่อคืนโยมพี่ได้ยินไหม เสียงไอของโยมพ่อลอดสายฝนเข้ามา โยมพี่สาว บอกไม่ได้ยิน ตายละ เกิดโยมพ่อเป็นอะไรขึ้นมา จับไข้หนาวสั่นจะเป็นยังไง อาตมาบอกว่า โยมพี่ เราทำ�แบบนี้กับ โยมพ่อไม่ถูกนะ เราเสียโยมแม่ไปคนหนึ่งแล้ว เกิดโยมพ่อเป็นอะไรขึ้นมาท่ามกลางฝนตกฟ้าร้อง ตอนนี้เหลือพระ อรหันต์ในบ้านองค์เดียว เราจะต้องไม่ปล่อยให้พ่อของเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาอย่างนี้อีก วันนั้นอาตมภาพ เรียกโยมพี่สาวทั้ง ๔ คนมาคุยกัน บอกโยมพี่ว่า บ้านหลังนั้นเก็บไว้ ทำ�ห้องอีกห้องหนึ่งให้โยมพ่อ แล้วเอาโยมพ่อ มานอนกับพวกเรา อย่าให้พ่อแยกนอนคนเดียว ถึงแม้บ้านหลังนั้นพ่อจะอยู่มาก็จริง แต่ตอนนี้ไม่มีแม่ดูแลพ่อแล้ว เอาพ่อมาอยู่ในชายคาเดียวกับเรา เราก็เลยตกลงกันระหว่าง ๓-๔ พี่น้อง ทำ�ห้องให้พ่ออีกห้องหนึ่ง ทำ�ห้องน้ำ�ใกล้ ๆ ห้องพ่อ ไม่ต้องให้ท่านเดินจากบันไดชั้นบนลงมาชั้นล่าง จนกระทั่งทุกวันนี้ เวลาอาตมภาพกลับบ้าน สิ่งหนึ่งที่ อาตมาทำ�ก็คือ เข้าไปดูห้องนอนของโยมพ่อ ไปดูว่ามีฝุ่นไหม ผ้าปูที่นอนสะอาดไหม หน้าต่างเปิดรับลมไหม อาหาร การกินพร้อมไหม โยมที่เข้ากรุงเทพฯ ชอบเอาซุปไก่สกัดไปถวายอาตมา อาตมาก็เอาไปให้โยมพ่อ เพราะฉะนั้นเวลา อาตมากลับบ้าน เอาของดีไปฝากพ่อ พ่อก็จะแบ่งให้อาตมาเพราะอะไร พ่อก็คิดถึงลูก ลูกก็ยังคิดถึงพ่ออยู่ ฉะนั้นทุก วันนี้ ถ้าหากมีใครถามอาตมาว่า สิ่งไหนที่ทำ�ให้อาตมภาพมีความสุขมากที่สุด อาตมาจะตอบว่า สุขมากที่สุดของ อาตมาคือ กลับบ้าน แล้วยังเห็นพ่ออยู่ที่บ้านอย่างมีความสุข

10 PATTAYA

MAGAZINE

Hi


คิ ด ถึ ง โ ย ม แ ม่ ครั้นเมื่อโยมแม่อาตมาเสีย อาตมากลับบ้าน ปกติทุกครั้งที่กลับบ้าน แม่จะยืนอยู่หัวบันได แบบชาวบ้านทอดตามอง พระลูกชายในระยะ ๑๐ เมตร ๑๐๐ เมตร เดินเข้าปากซอยมา แม่ยืนยิ้ม ภูมิใจ ... วันหนึ่งแม่เสียไป อาตมาเดินกลับ เข้าไป ทอดตามองไปที่หัวบันได ไม่มีโยมแม่มองสวนออกมา อาตมารู้สึกได้ทันทีว่าคนเป็นลูกกำ�พร้ามันเป็นอย่างนี้ เรียนธรรมมาตั้งมากตั้งมาย แต่ก้อนสะอื้นแล่นเป็นริ้ว ๆ จากท้องขึ้นมาจุกอยู่ที่คอ รู้สึกเลยว่าลูกที่มองขึ้นไปแล้วไม่ เห็นจุดที่แม่เคยอยู่ มันปวดปลาบแค่ไหนในความรู้สึก ... ตอนนี้อาตมภาพเหลือพระอรหันต์อยู่อีกองค์หนึ่ง พยายาม จะดูแลท่านอย่างดีที่สุด เดือนหนึ่งอาตมภาพกลับบ้านอย่างน้อย ๓-๔ ครั้ง ค่าเดินทางนั้นก็เรียกว่า เอามาสร้างกุฏิ ได้สักหลังหนึ่ง เงินนั้นจะหาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าโยมพ่อไม่อยู่กับเราแล้ว คุณจะหาพ่ออย่างนั้นได้จากที่ไหน ... ฉะนั้น อยากจะถามเราทุกผู้ทุกคนว่า พ่อแม่อยู่กับเราในโลกเดียวกัน เราเคยชะเง้อหน้าไปมองหาท่านไหมว่า ในห้องนั้นพ่อ กับแม่นอนกันยังไง อยู่กันอย่างไรบนเตียงนั้น มีใครคอยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้พ่อแม่บ้าง...อาตมภาพซื้อผ้าปูที่นอน ไปให้โยมพ่อปีละ ๓-๔ ครั้ง ซื้อเสื้อผ้าไปให้ จนพี่สาวเตือนว่าตอนนี้จะเปิดร้านได้ ๑ ร้านแล้ว อาตมาก็บอกว่าไม่ เป็นไร หน้าที่ของลูกคือซื้อของที่ดีที่สุดไปให้พ่อ หน้าที่ของพ่อคือสวม ถ้าไม่สวมใส่ก็เรื่องของพ่อ...เรื่องของเรื่อง คือ ทำ�ดีต่อพ่อต่อแม่ให้ดีที่สุด ถ้าทำ�ได้อย่างนี้แล้ว วันหนึ่งเมื่อท่านล่วงลับดับขันธ์ไป เราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจว่า ไม่มีโอกาสได้ทำ�ดีเพื่อพ่ออีก....เวลาอาตมาคิดถึงโยมแม่ อาตมาก็คิดถึงประโยคที่ว่า ทุกวันนี้ในหมู่บ้านไม่มีใครมี ความสุขเท่าแม่ อย่างน้อยโยมแม่ก็เคยบอกเราแล้วว่า ทุกวันนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่ แสดงว่าแม่พอใจที่เราดีต่อ ท่าน.....ฉะนั้นท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูก ควรจะดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุด จนกระทั่งวันหนึ่ง พ่อกับแม่พูดออกมา ว่า แม่ภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกมาเป็นลูก แม่มีความสุขที่สุดที่มีลูกคนนี้มาเกิดกับแม่ ต้องทำ�ให้ได้ถึงขนาดนี้ เราจึงจะได้ชื่อ ว่าเป็นลูกกตัญญูที่แท้จริง ในการกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณนั้นเราทำ�กันได้หลายวิธี ทางหนึ่งคือเลี้ยงกายด้วยการปรนนิบัติพัดวีให้ท่านกินอิ่ม นอนอุ่น ทางหนึ่งคือเลี้ยงใจด้วยการเป็นคนดีให้ท่านเห็น ทำ�สิ่งดี ๆ ฝากไว้ให้โลก แล้วพ่อแม่จะมีความสุขใจที่ได้เห็น ลูกของท่านเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตที่งดงามล้ำ�เลิศ

เรากราบพระมาหมื่นองค์แสนองค์ แต่ถ้าไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ ก็เท่ากับว่า สิ่งที่ทำ�มาทั้งหมดเป็นความว่างเปล่า หนังสือ ที่สุดแห่งความดี คือ รูปธรรมแห่งแรงบันดาลใจที่ผู้เขียนได้รับจากการ ศึกษาพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ เป็นที่รักยิ่งของเรา และนำ�มาบอกเล่าในรูปแบบใหม่ให้อ่าน ฟังกันง่าย ๆ สบาย ๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกันกับที่ผู้เขียนได้รับมาไม่น้อยไปกว่ากัน พัทยาแมกกาซีนได้มีโอกาศไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ที่สุดแห่งความดี” ของ ท่าน ว.วชิรเมธี ที่ สำ�นักพิมพ์ดีเอ็มจี บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง กินใจในความดี ซึ้งเป็นต้นแบบของความดีจริงๆ ถ่ายทอดประสบการณ์อัน ซาบซึ้งนี้โดยท่าน ว.วชิรเมธี เราจึงไม่รอช้าที่จะหยิบยกเอาเนื้อหาบางส่วนใน หนังสือมาให้ชาวพัทยาได้อ่านกัน เนื้อหาเต็มๆซาบซึ้งและอิ่มเอมใจกว่ามาก อยากให้ได้อ่านกัน แล้วคุณจะรักพ่อแม่ มากกว่าที่เคยรัก Hi

PATTAYA

MAGAZINE

11


No happiness is greater than peace. Being grateful is essential.


Para Maha Vutichai Wachiramethi (V.Vajiramedhi) At dawn break everymorning a young boy, named Wutthichay at small sleepy town in thailand’s northern province of Chiang Rai at a good time accompany his mother to their village temple, impressed by the monks composed and calm disposition young Wutthichay knew one thing for sure, he would one day follow buddah’s footstep in the quest for enlightenment. Today, with his childhood dreams fulfilled venerable Phra Maha Wutthichay Vajiramedhi has earned recognition for his eloquent and easy to follow dharma teachings. His words of wisdom have touched the life of many. And for those whose lives were lead astray by delusion and ignorance, his teachings are the source of hope, strenght and guidance. Through his dharma lessons, venerable Phra Maha Wutthichay Vajiramedhi has lucidly demonstrated that the buddah’s sublime teachings are far from being obsolete haven’t been in fact, timeless and relevant promiating every life from birth to death. This is what he calls, applied dharma. Venerable Phra Maha Wutthichay Vajiramedhi, a prolific author, articulate public speaker, Vajiramedhi, imaginatively uses every form of modern media to deliver the buddha’s teachings far and wide. Reaching audience from all walks of life, ages and genders. As early as 13 years of age, Vajiramedhi was ordained a young novist and recieved his basic religous and seculate education, Upon entering the monker, Vajiramedhi pursued and later awarded the highest ecclesiastical education, the nineth level of the conventional pally studies having the highest buddha’s education at hand did not however stop him from broadening his outlook on life and the world. In order for a monk to be able to communicate more effectively to the wider audience, Vajiramedhi believes he has to be welverst not only in the buddha dharma but also in the knowledge and sciences of the world. With this in mind, he went on to obtain a bachelor’s degree in education and a masters in buddah’s studies. A passionate bookworm since childhood, young Wutthichay found true enjoyment in reading and reflecting on mind sharpening ideas and thoughts. He could spend hours emmersing himself the company of good books from novels and literature, to science fictions and comic books. Drawing inspirations from various celebrated writers and thinkers. Vajiramedhi, soon embarked upon what would become one of his greatest accomplishments now easier and livelier than ever before. His dharma books and writings almost immediately won praise and admiration from the contemporary bewelded buddhist.

Memandang Kematian di Mata

Looking Death in the Eye

The book reveals what happens at death. In general, people know what is going on at the time of physical death. The heart stopped beating, breathing no more, the brain stops functioning, and others. but what happens to the consciousness and feelings.

Why does Buddha advise his followers to contemplate death constantly , so much so that He lays down a practice in meditation called “contemplation on death.”According to Buddhism, leaning about death is regarded as one of the auspicious activities of life and a boon to the present living ?

Anger Management

Love Management

A person who lets himself be consumed by anger tends to sleep fitfully, tossing and turning. Even thought he sleeps luxuriously on an expensive bed, adorned with woolen bed covers decorated in floral designs and has all kinds of state-of-the-art sleep-inducing amenities ,his mind still clings on to anger.

Lovers who know how to manage space and possession to the right degree are blessed with the chance of becoming soul-mates forever.

Hi

PATTAYA

MAGAZINE

13


Traditions “for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish; from this day forward until death do us part.”

Korean Tradition

เจ้าสาวและเจ้าบ่าว จะสวมชุด ฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำ�ชาติ ของคนเกาหลี และที่น่ารัก ถูกใจเจ้าสาว คือเจ้าบ่าว จะให้ เจ้ า สาวขี่ ค อหรื อ ขี่ หลังและพาเดินรอบๆเพื่อ เป็นการทดสอบความแข็ง แรงและความอดทนของ เจ้าบ่าว

This is a Korean tradition, the bride and groom do horseback riding and walking around in order to test the strength and endurance of the groom.

Japan Tradition ในระหว่างพิธีแต่งงานนั้น เจ้า บ่ า วและเจ้ า สาวจะจ้ อ งตา กัน และ จิบสาเกเป็น จำ�นวน 9 ครั้ง หลังจาก จิบครั้งที่หนึ่ง ทั้งสองได้ ถือว่าเป็นคู่สมรส และ เมื่อครบทั้ง 9 ครั้งแล้ว ทั้งสองจะต้องบรรจง วาง ถ้ ว ยลงบนพื้ น ให้ พ ร้ อ มกั น เพื่ อ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ ใ ครคนหนึ่ ง เสียชีวิตจากไปก่อนอีกคนหนึ่ง During the wedding ceremony, the groom and bride will sip a cup of sake 9 times, at the 9th cup of sake, both should put the cup down on the floor together, if not, the one person who puts the cup down will live longer than the other.

14 PATTAYA

MAGAZINE

Hi

Thai Tradition

ฝ่ า ยชายจะให้ พ่ อ แม่ ไ ปสู่ ข อฝ่ า ย หญิงให้ ซึ่งทางพ่อแม่ของฝ่าย หญิ ง ก็ จ ะมี ก ารตกลงกั น เรื่ อ ง สินสอด ซึึ่งทางฝ่ายชายต้อง นำ�มาให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิง ซึ่งถือกันว่าเป็นค่าเลี้ยงดูหรือ ค่าน้ำ�นม The Groom and bride’s parents will be introduced to one another, both party should agree on a certain amount of money, then the groom will bring alimony, milk and food for the bride’s family to show that he could take care of his future wife.

China Tradition สิ่ ง แร ก ที่ บ อ ก ไ ด้ ถึ ง พิ ธี ก า ร แต่งงาน ของชาวจีนก็คือ สี แดง สำ�หรับชาวจีนแล้ว สี แดงหมายถึง ความผาสุข และความมั่งคั่ง สีแดง จะปรากฏให้เห็นทุกที่ใน งานแต่งงาน ตั้งแต่เสื้อผ้า ของตกแต่ง แม้กระทั่ง ของขวัญ พิธีแต่งงานของ ชาวจีนแต่โบราณ มักจะถูก จัดโดย ผู้เป็นพ่อแม่ จะเป็นฝ่าย เลือกเจ้าสาว ให้กับบุตรของตน The first thing to say about Chinese marriage ceremonies is that, red is the main color of the event. Red represents the red Phasukyud and wealth. Everything in the wedding is red even the clothing and decorations.


Will you marry me? Italian Tradition

ส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงานของชาวอีตา ลี คือ การทำ�ให้เหยือก หรือ แก้ว หนึ่งใบแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆ เพื่อที่จะเป็นตัวชี้บอกว่าเจ้าบ่าว และ เจ้าสาว จะครองรักกัน เป็นเวลากี่ปี โดยการนับจำ�นวน เศษแก้ว หรือ กระเบื้องนั้น สุดท้าย ทั้งเจ้าบ่าว และ เจ้า สาวจะปล่อยนกพิราบสีขาวให้ เป็นอิสระ เพื่อเป็นฤกษ์ที่ดีในการ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข Part of the wedding is to have a toast. People will carry a wine glass a n d each will say something to the groom and the bride and wish then love for long years. After counting the number of glass or porcelain, the bride and groom then finaly release the white doves and set them free to live together happily.

Indian Tradition ฝ่ า ยชายจะเรี ย กสิ น สอดตาม ที่ต้องการ ถ้าหากฝ่ายหญิง สามารถเสี ย ค่ า สิ น สอดตามที่ ฝ่ายชายต้องการได้ ก็ถือว่า ตกล่องปล่องชิ้นกัน แต่ถ้าไม่ สามารถจ่ายค่าสินสอดตามที่ ฝ่ า ยชายต้ อ งการได้ ก็ ต้ อ งหา ผู้ ช ายคนใหม่ ที่ จ ะมาแต่ ง งาน ด้วยต่อไป เจ้าสาวจะต้องเพ้นต์ ตามร่างกาย พิธีนี้ถือเป็นพิธีที่ สำ�คัญ กล่าวกันว่าพิธีแต่งงานจะไม่ สมบูรณ์ หากเจ้าสาวไม่ได้ทำ�พิธีนี้ เพราะ เชื่อกันว่าสีน้ำ�ตาลแดงที่ทาทั่วร่างกายในพิธีนั้น เป็นตัวแทน ของความร่ำ�รวย มังมี ที่เจ้าสาวนำ�มาสู่ครอบครัวของฝ่ายชาย The Indian groom usually was the one who chooses his bride. He can only marry her if he can pay the dowry the bride’s parents asked. But if the man cannot pay the dowry, he has to find a new woman to marry. One of the Ceremony tradition is the bride should be painted all over her body to represent the richness of the bride that she will carry on to the family of man.

Scottish Tradition เจ้าบ่าวต้องใส่กระโปรงชุดประจำ�ชาติ เข้าพิธีวิวาห์ ซึ่งสีสันของลายสกอต ที่ ส วมใส่ นั้ น เป็ น ลายประจำ � ตระกูล เรียกได้ว่า แค่มอง จากลายสกอตก็รู้เลยว่า เป็น ใคร มาจากบ้านไหน เพราะ เป็นเอกลักษณ์สำ�คัญ ใน พิธีสมรสของชาวสกอต ก็ มักจะมีการนำ�ผ้าลายประจำ� ตระกูลของบ่าวสาวมาผูกกัน ไว้ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความ ผูกพัน และการหลอมรวมเป็น หนึ่งเดียว The Bride and Groom Scottish tradition is the kilt. The groom will wear a kilt; it is a striped pattern known only from Scotland. Marriage ceremony in the Scottish usually have the family of the wedding couple to tie them together as a symbol and representation to the binding and fusion of two person into one.

German Tradition เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้อง ช่วยกันเลื่อยท่อนไม้ให้ขาด เป็นงานที่ต้องใช้จังหวะ สัมพันธ์กัน งานนี้จะ แสดงให้เห็นว่า คู่บ่าวสาว ข้าวใหม่ปลามัน จะทําสําเร็จไหม และ จะร่วมกันต่อสู้ ฟันฝ่า อุปสรรคในภายภาค หน้าได้หรือเปล่า The groom and the bride will need to help each other saw the log. the bride and groom must cut a log in half before they reach the wedding site, using a double handled saw. This demonstrates their partnership in love and marriage.


หลังจากที่หยุดพักยาวในช่วงปีใหม่ ตอนนี้ก็ได้เวลากลับมาลุยงานกันอีกแล้ว สาวๆบาง คนก็อาจจะได้งานใหม่ บางคนก็กำ�ลังยื่นใบสมัครกับงานที่ใหม่ หรือบางคนที่ยังไป ได้สวยกับงานที่เดิม ปีใหม่แล้วมาเปลี่ยนชุดทำ�งานให้ดูเป็นสาวทำ�งานที่เต็มเปี่ยมไปด้วย พลังและความมั่นใจกันดีกว่าคะ อัพเดทแฟชั่นซะบ้างชีวิตจะได้มีสีสันนะค่ะ

FASHION By : Koriri

แต่ก

ชิด ะมิด

ถึงจ

ี่สุดๆ

ซ ็ดูเซ็ก

าดร็อค

ม สาวมั่น

Working Girl

LO O KS Featuring women’s career suit that you wouldn’t want to take off! This working attire is a must-have! Fashionably tailored suit combined with gorgeous texture and a touch of stretch for a chic career look that’s impeccably stylish! Let's shopping

16 PATTAYA

MAGAZINE

Hi

WWW.DAHONG.COM


“ ความสวยสร้างได้ By นลินี คลีนิก ” ยกกระชับใบหน้าและผิวพรรณ/เลเซอร์เพื่อผิวพรรณ/ลดน้ำ�หนัก ทรีตเม้นรักษาผิวหน้า รอยสิว ฝ้า กระ/ลดและกระชับสัดส่วน ดูแลผิวพรรณของคุณแบบสวยครบวงจร

ใส่กาง ด้

บร้อยไ

ั่นก็เรีย

เกงขาส

Call Center 038-488-588 / 087-618-0782 เปิดให้บริการ 11.00-21.00 น. www.nalineeclinic.com

สัมผัสได้ถึงความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ก่อนใช้

มี อย. อย่างถูกต้อง

หลังใช้

สอบถาม/ สั่งซื้อ

ใช้แล้วแพ้ ยินดีคืนเงิน 100 % Tel. 038-719018, 086-351-8155 คุณน้อง


Beauty By : Aerin

ขาดความมั่นใจเพราะขน

เรื่องขนๆที่ทำ�ให้เราขาดขาดมั่นใจไป ไม่ว่าจะเป็นขนแขน ขนขา ขนรักแร้ ขนบิกินี่ สำ�หรับบางท่าน ขนเหล่า นี้เป็นส่วนเกินของชีวิตและอารมณ์ ต้องกำ�จัดแบบถอนรากถอนโคน การกำ�จัดขนนั้นก็มีหลายวิธีให้เลือกสรร ตั้งแต่ วิธีเก่าแก่อย่างการใช้แหนบถอน ที่ออกแนวทรมารชีวิตเล็กน้อย เพราะกว่าจะถอนเสร็จก็คอเล็ดไปข้างนึง และผลที่ได้ ตามมาคือคันและขนคุด หรือจะโกนแบบรวดเร็ว ก็แสบๆคันๆไปใช่มั๊ยคะ งั้นมาลองดูแว๊กซ์กำ�จัดขนสุดฮิตสุดฮิปของ สาวๆสมัยใหม่กันดีกว่าว่ามีดียังไง

สงสัยมั๊ยทำ�ไมต้องแว๊กซ์

การแว็กซ์ขนเป็นวิธีการถอนขนแบบทั้งรากทั้งโคนที่เร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถกำ�จัดขน ได้คราวละมากๆ ครอบคลุมได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นใต้วงแขน น่อง หน้าท้อง หรือแม้แต่จุดสุดหวง โดยคุณทำ�เองที่บ้านได้ แตต้องระวังนะค่ะ ถ้าทำ� ไม่ถูกวิธีก็อาจทำ�ให้ผิวอักเสบหรือมีปัญหาขนคุดได้ ถ้ายังไม่มั่นใจคุณอาจพึ่งพา บริการของร้านที่แว็กซ์โดยผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็ว ถูกวิธี และย่นระยะเวลา ความเจ็บปวดลงได้มากกว่าทำ�เอง ทั้งยังทำ�ให้ผิวคงความเนียนสวยได้ นาน 6-8 สัปดาห์เลยทีเดียว แถมเส้นขนที่งอกขึ้นมาใหม่จะมีสี อ่อนลงและมีปริมาณน้อยลงด้วย

แว็กซ์แบบไหนดี

Hot Waxing ก่อนใช้ต้องนำ�ขี้ผึ้งไปอุ่นให้หลอมเหลวเสียก่อนแล้วจึงนำ�มา ป้ายบนผิวหนัง เส้นขนก็จะฝังอยู่ในขี้ผึ้ง เมื่อขี้ผึ้งแข็งตัวก็นับหนึ่ง...สอง...สาม แล้วดึงออกในทิศทางตรงกันข้าม เส้นขนก็จะหลุดติดออกมาด้วยอย่างง่ายดาย วิธี นี้จะเจ็บปวดหน้อยกว่าการแว็กซ์แบบอื่นๆ Cold Waxing ผลิตภัณฑ์แบบนี้มักเป็นแบบสำ�เร็จรูปเคลือบด้วยขี้ผึ้งมาเรียบร้อยใช้ปิด ลงบนผิวหนังในทิศทางเดียวกับเส้นขน เวลาดึงออกก็ดึงในทิศทางตรงกันข้ามเหมือน แบบแรก เหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างบอบบางมากกว่าแบบแรกเพราะว่ามีโอกาสเกิดการ ระคายเคืองน้อยกว่า Sugar Waxing กำ�จัดขนโดยใช้หลักการเดียวกับสองวิธีแรก แต่เปลี่ยนจากขี้ผึ้งมา เป็น น้ำ�ตาลเหนียวเหมือนคาราเมลแทน ทาลงบนผิวหนังแล้วใช้ผ้าแถบปิดทับลงไป ก่อนจะดึงออกในทิศทางตรงกันข้าม ข้อดี คือทำ�ความสะอาดได้ง่ายกว่าเพียงใช้น้ำ� ล้างทำ�ความสะอาดตามปกติเท่านั้น

ก่อนแว็กซ์

ก่อนการแว็กซ์ควรเตรียมตัวเองให้พร้อมโดยอย่างแรกต้องแน่ใจก่อนว่าเส้นขน นั้นมีความยาวประมาณ 1/8 นิ้ว ผิวหนังบริเวณนั้นไม่มีการอักเสบ ต้อง ระวังไม่ให้เส้นขนสัมผัสกับน้ำ�ก่อนการแว็กซ์ เพราะเส้นขนที่ดูดซึมน้ำ�ไปแล้ว จะค่อนข้างอ่อนนุ่ม และ ไม่ควรทาโลชั่นใดๆ ลงบนผิวก่อนทำ�เพราะที่กล่าว มาทั้งหมดนี้จะทำ�ให้การแว็กซ์ยากขึ้น (ขนที่หยาบและแห้งสนิทจะติดแว็กซ์ ได้ดีกว่า) นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำ�ว่าไม่ควรแว็กซ์ในช่วงที่ มีประจำ�เดือน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายบวมน้ำ�และผิวหนังจะระคาย เคืองง่ายกว่าปกติ หลังแว็กซ์ ต้องไม่ลืมทำ�ความสะอาดแว็กซ์ส่วนเกินที่ติดอยู่บนผิวหนังให้สะอาดด้วยผ้า ชุบน้ำ�อุ่นหมาดๆ แล้วใช้มือนวดคลึงเบาๆ ตามด้วยโลชั่นเพื่อช่วย ปลอบ ประโลมผิว หรือใช้น้ำ�แข็งประคบก็ได้ บางคนอาจรู้สึกว่าผิวหนังส่วน ที่แว็กซ์นั้นดูคล้ำ�ขึ้นเล็กน้อย จึงควรหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังทำ�หรือถ้าไม่จำ�เป็นจริงๆ ต้องใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆ

18 PATTAYA

MAGAZINE

Hi


Wax

hair removal can be done almost all parts of the body such as underarms, legs, arms, facial hair, back or even hidden area. You can perform this at home by yourself. But it is not advisable if you don’t know how to do it for it may result a dermatitis or ingrown hairs. It is better to rely on the expertise in order to minimize pain. Study their techniques and know the better way of hair removal method. The advantages of waxing is the hair grows slower and reduces the volume of hair after doing it in about 3 to 4 times. The area that has been waxed will remain smooth and hairless for about 2 to 4 weeks (depending on the person and the amount of time it was done). The only disadvantage is the pain during the pull, but based on experience, it wasn’t that painful specially if done by the experts.

Type of Wax.

1. Hot Wax This type of wax must be heated for about 20-30 minutes before applying on the area. The temperature of the melted wax were in a very low boiling point. This method has been very popular nowadays for the pain is lesser. It is recommended to perform it on spa, purchasing a wax and doing it on your own is not worth it. 2. Cold Wax The only difference of cold wax is well obviously, it is not heated. You can purchase it in a bottle, where a prepared fabric is coated with wax and can be apply at home.

Before waxing.

1. The hair should be at least 2 mm. If it’s too long, trim it down. 2. People with burned and sensitive skin is not advisable to perform wax hair removal as well as those who have diabetes and have problems in blood circulation. 3. Before applying wax, the skin must be dry and no other liquids applied such as lotion or other cream. 4. For 2-3 days before waxing, you should avoid scrubs, spa and sauna. 5. Most experts adviced to avoid waxing during menstruation or pregnancy for it usually results swelling and skin irritation.

How to do it

1. There are some questions neede to ask before doing it; Pregnant or not? Do you have skin diseases or allergy, etc., for security reasons. 2. Clean and disinfect the area to be waxed. 3. Pat the hair and arrange them in one direction, apply wax on paper, then pull the hair quickly. 4. Wipe the wax stain out. Then apply lotion to close the pores. Skin care after waxing. 1. Avoid direct sunlight for at least 24 hours. 2. For a bikini wax and Brazilian wax. Should wear underwear that is too tight after 24 -48 hours. 3. 2-3 days after waxing, use body scrub gently to prevent ingrown hairs. 4. Take2-3 soluble aspirin tablets with a drop of glycerin and water, 1 cup of cream to reduce swelling, redness or inflammation. 5. Do not apply perfume roll-on on waxed area, it will darken your skin.

ของพัทยา

ดับ�1� น ั อ � � น ข ด ั จ ำ� ์ก บริการแว๊กซ

บริการแว๊กซ์กำ�จัดขน �ราคา บาท

70

“ เราเชี่ยวชาญเรื่องแว๊กซ์กำ�จัดขน ด้วยประสบการณ์มากกว่า�10�ปี�” ธุรกิจเฟรนไชน์�รำ�ไพแว๊กซ์กำ�จัดขน� ลงทุนน้อย�ผลตอบแทนคุ้มค่า

สายด่วน�:�089-795-1228

สาขา�1�รำ�ไพ�เอ็กตรา�:�038-412-077 สาขา�2�รำ�ไพ�แว๊กซ์กำ�จัดขน�:�038-428-856 สาขา�3�รำ�ไพ�แว๊กซ์กำ�จัดขน�เขาตาโล�:�038-332-225


การเลือกเฟอร์นิเจอร์เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยเติมเสน่ห์ให้บ้านของคุณน่าอยู่ได้ค่ะ นอกจากการอำ�นวย ความสะดวกสบายแล้ว เฟอร์นิเจอร์ยังสะท้อนสไตล์และรสนิยมของผู้แต่งบ้านด้วย การเลือกเฟอร์นิเจอร์ มีเกณฑ์ประกอบการพิจารณาหลายอย่างทั้งขนาดพื้นที่ห้อง สไตล์การตกแต่ง และการใช้งานค่ะ Choosing furniture is one factor that helps add charm in your home. Aside from comfort and convenience, the furniture reflects the style and taste of home as well. Furniture has a variety of criteria to consider; the size of the room, the decoration and its function.

YOUR FURNITURE & ROOM Vintage Style

THAI การแต่งห้องแบบไทย เฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นงานไม้ และสีไม้ แท้ๆ เพื่อให้บรรยากาศที่ดูเป็นธรรมชาติ และดูโบราณนิดๆ แต่ด้วยรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยผสมกับการออกแบบ ที่เป็นไทยแท้แล้ว ทำ�ให้บรรยากาศดูอบอุ่น และสงบ Wood furniture that are made of natural materials is famous in Thailand. It gives a touch of nature and serenity with the shape of modern wood furniture design combined warm and peaceful atmosphere

KOREAN การแต่งห้องสไตล์เกาหลี จะเน้นที่การจัดเก็บของที่เป็น ระเบียบ ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้จะดูเรียบๆและสามารถ เก็บของได้เยอะ สีที่ใช้จะไม่ฉูดฉาดมาก มีเพียง 2-3 สี และ เป็นสีที่กลมกลืนกัน มองดูเรียบแต่หรู Korean interior designs can best be defined by their neat and structured appearance. They have an ordered and slightly minimalist appeal with subtle splashes of color here and there.

pattayaFURNITUREcenter cente pattaya center pattaya FURNITURE FURNITURE center pattaya FURNITURE


er

JAPANESE การจัดห้องแบบญี่ปุ่นที่สำ�คัญที่จะขาดไม่ได้คือ ฉากกั้น ห้อง เป็นการแบ่งสรรห้องใหญ่ให้มีฟังชั่นการใช้งานที่หลาก หลาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการ เฟอร์นิเจอร์จึงเน้นที่การเคลื่อนย้ายที่สะดวก และสีไม่ ฉูดฉาด เน้นสีธรรมชาติ Japanese rooms are typically multi-functional rooms that maximize space. They usually have repartition rooms for different uses during the day for japan is a highly urbanized society who want to puts space at a premium. VINTAGE การจัดห้องสไตล์วินเทจ จะออกแนวหวานๆ ชวนฝันอะไร ทำ�นองนั้น ให้อารมณ์แบบสบายๆ เย็นๆ และดูอบอุ่นด้วย เฟอร์ นิเจอร์ที่ใช้จะเป็นงานไม้ ดีไซต์นุ่มนวล มีส่วนโค้งส่วนเว้า It is a wonderfully nostalgic look, and will create for you the memories and feelings of childhood, of a comfortable and comforting, safe, family home.

MODERN การจัดตกแต่ งที่ดStyle ูสะอาดตา และทันสมัย บางครั้งก็ล้ำ�สมัย Deluxe ไปเลยก็มีนะค่ะ โทนสีก็หลากหลาย หรือจะจัดแบบสีเดียว เลยก็หรูหรา เน้นที่ดีไซส์ของเฟอร์นิเจอร์ที่ดูทันสมัย This style is all about clean lines, tactile fabrics and an uncluttered appearance. It is informal, practical and easy-going. Black, white and bold colours complete the look. RETRO การตกแต่งบ้านในแบบย้อนยุค ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่แฟชั่นของ ตกแต่งบ้านแบบผสมผสาน เช่น โคมไฟ ลวดลายของ wall paper ลายผ้า รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรูป ทรงเรียบง่าย การใช้สีค่อนข้างสว่างสดใส และการตกแต่งที่ผสม ผสานลวดลายกราฟิก ซึ่งมักจะเป็นลายขนาดใหญ่ Retro is all about going backwards, you can mix and match decades to match your comfort level or stick with one particular period to replicate that piece of history. ตอบสนองทุกจินตนาการของการตกแต่ง ที่พัทยาเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ เรามีเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี จากหลากหลายเบรนด์ดังให้คุณเลือก ในราคาที่ถูกกว่า Fulfill all your imagination to decorate your house . Call center : 038-410-360 / 038-410-361 โชว์รูมอยู่ถนนพัทยาเหนือ


10 tips on HOW TO HAVE A SAFE SEX มีเซ็กส์อย่างไรให้ปลอดภัย 6 1

คอบ แค่มีอะไรครั้งเดียว เลือกคู่นอน เลือกคู่นอนอย่างระมัดระวังรอบ ตติ อ พ็ ดโรคมาได้ ก็คือไม่มั่ว กับคนๆ เดียว โดยไม่ป้องกันก็มีโอกาสถูกแจ๊ค เลือกบ้าง อะไรบ้าง er before going into a Choose your partner and know him bettunsure of your partner, relationship and doing it. When you’re will benefit the both make sure he wears a protection, this of you.

2

ศึกษาความเสี่ยง กิจกรรมเซ็กส์บางอย่างก็เสี่ยงติดโรคมาก ตัวอย่างเช่น เซ็ก ส์ทางประตูหลังแบบไร้ปลอกจัดว่ามีความเสี่ยงสูงมาก เพราะผนังของช่อง ทวารนั้นละเอียดและบอบบางมาก แถมยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นช่องทาง ของเจ้าหนูไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ดังนั้นจึงฉีกขาดได้ง่าย ทำ�ให้ติดโรคได้ง่ายกว่า ปกติ ผนังช่องคลอดก็บอบบางเช่นกัน แถมยังมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงมากมาย Sexual activity while young are more vulnerable to diseases. The walls of the rectum and vaginal wall is very thin and delicate therefore, it is easy to tear and can be more prone to diseases.

3

4

ตรวจหาเชื้อ หมั่นไปตรวจหาเชื้อบ้างก็ดีค่ะ โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์นั้น มีหลายโรคที่ไม่แสดงอาการ และบางโรคอย่างเช่น เอดส์ ต้องรอถึง 6 เดือนจึงจะตรวจพบ Sexually transmitted disease does not show any symptoms as well as certain diseases such as AIDS, you have to wait up to 6 months to detect it. รักษาความสะอาด ปกติร่างกายมีระบบทำ�ความสะอาดตัวเองอยู่แล้ว ตามธรรมชาติ แถมยังมีระบบควบคุมและป้องกันตัวเองครบถ้วน แต่มี บ้างที่เกิดการเสียสมดุล เชื้อแบคทีเรียจึงก่อตัวขึ้น ดังนั้นควรรักษาสุข อนามัยส่วนตัวให้ดี ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ก็เป็นเกราะป้องกันโรคได้ ระดับหนึ่งค่ะ Naturally, the body is cleaning itself up. It also has full control and self-defense. But some of the imbalance bacteria are formed so, you should maintain good personal hygiene.

5

เมาไม่เซ็กส์ เพราะการมีเซ็กส์ตอนเมาถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง เป็นการมีเซ็กอย่างขาดสติสุดๆ ด้วยความขาดสติจึงเผลอไผลมีเซ็กส์กับ ใครก็ไม่รู้ ตื่นขึ้นมาบนเตียงของใครกันนี้ แถมยังไม่ได้ป้องกันอีกด้วย เกิดอะไรขึ้นไปบ้างก็จำ�ไม่ได้ Having sex when drunk is extremely dangerous. It is very irresponsible to have sex with people when you are unconscious and might regret everything in the end.

22 PATTAYA

MAGAZINE

Hi

7

กล้าปฏิเสธ อย่ายอมมีอะไรกับใครง่ายๆ ยิ่งคนที่รู้จักเพียงผิวเผินยิ่งไม่ ควร เพราะมีโอกาสติดโรคทางเพศสัมพันธ์สูง ต่อให้ชีวิตแห้งผากไม่มี อะไรตกถึงท้องมานาน ก็ควรยั้งไว้ รอดูให้แน่ใจดีกว่า หน้าตาดี แล ดูสะอาดสะอ้าน แต่งตัวดี ใช่ว่าจะปลอดภัยปลอดเชื้อ แค่รูปลักษณ์ ภายนอกไม่อาจบอกได้ว่าปลอดภัยนะจ๊ะ Don’t be blinded by the looks and physical appearance. It doens’t mean they are clean and does not carrying any diseases if they dress well, neat and smell good.

8

9

10

ใช้ถุงยางอนามัย เป กับคู่รักของคุณโดยป ็นวิธีที่ปลอดภัย ถ้าคุณต้องการจะมีเพศ เป็นการป้องกันตัวเอ ราศจากการเอาเชื้อโรคไปให้คนที่คุณรัก สัมพันธ์ คือ การไม่ไว้ใจกัน เพงได้ด้วยอีกวิธีหนึ่ง อย่าคิดว่าการใส่ถุงยา และถือ ดูแล ใส่ใจ และแสด ราะจริงๆ การใช้ถุงยางอนามัยถือเป็นกางอนามัย รห่วงใย Use a condom, it งออกต่อความรักที่ดีที่สุด is th e safer way. If yo with your partner u want to ha to protect yourse without having to acquire the germve sex lves with one anot s and her.

วิธีนี้บางคนถือว่าเป็นการมีเพศ Masturbation หรือการช่วยตัวเอง นกิจกรรมทางเพศที่ปลอดภัย สัมพันธ์ แต่จริงๆแล้ววิธีนี้เรียกได้ว่าเป็าะการทำ�วิธีนี้ไม่ต้องให้ใครช่วย ที่สุดทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่น เพร คุณสามารถทำ�เองได้โดยลำ�พัง ter because you do not Masturbation, or self-help is bet need anyone to do it.

ม่สอดใส่ เป็นการมีเพศสัมพันธ์ Small Sex หรือการมีเพศสัมพันธ์แบบไ ปาก หรือใช้มือ แต่กิจกรรมนี้ก็ยัง แต่เพียงภายนอกเท่านั้น เช่น การใช้ จิเข้าทางปาก เพราะอาจเป็นโรค เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ถ้ามีการกลืนน้ำ�อสุถุงยางป้องกันด้วยนะจ๊ะ เริม หรือเชื้อราได้ เพราะฉนั้นก็ควรใส่ don’t have a direct contact Oral sex is unsafe too, even if yousemen could transfer herpes with your organs, swallowing the is always a must. and mold to your system, condom

เซ็กส์เมื่อพร้อม เรื่องอายุกับความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์ไม่มีใคร กำ�หนดได้ตายตัวค่ะว่าเมื่อใด แต่ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของแต่ละบุคคล ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ ที่สำ�คัญไปกว่านั้นคือ ความเข้าใจพร้อมที่จะรักและรับ ผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งการเสี่ยงติดโรค ทางเพศสัมพันธ์ การท้องไม่พร้อม Have sex when you are ready. It always the best advice to do it when married. If the person really love you, they will wait for the right time to do it and will not rush you into it. Doing it with your partner doesn’t prove anything. But guys who are willing to wait, worth your everything.


HAIR STYLES

2012 จากที่อินกับผมยาวดัดดิจิตอลมาเนินนาน แฟชั่นทรงผมปี 2012นี้ จึงออกมาสไตล์สั้น เปลี่ยนบุคลิกคุณสาวๆให้ดู สวยล้ำ�สมัย เพิ่มความคล่องแคล่วคล่องตัว เท่ห์มีสไตล์ และยังทำ�ให้หน้าเราดูเด็กละอ่อนลงได้อีก ที่สำ�คัญเน้น ความสั้นแบบเป็นธรรมชาติ สำ�หรับสาวๆคนไหนที่เบื่อ กับผมยาว และต้องการเปลี่ยนตัวเองในปี 2012 นี้ ก็ลอง ตัดต้อนรับปีใหม่ได้เลย แต่สำ�หรับสาวที่รักผมยาวเป็นชีวิต ก็ลองปรับ ตัดนิดตัดหน่อยให้เข้าที่เข้าทางพร้อมเลือกวิธี การดูแลรักษาเพื่อความสลวยสวยเก๋แบบธรรมชาติกันนะค่ะ

คิว้ สวย เป็นธรรมชาติ

ริมฝีปากสวย ได้รปู อมชมพู

Touch of natural look Feel of authentic eyebow

Proud of your pink mout บริการสักคิว้ ปาก โดยช่างผูเ้ ชีย่ วชาญ ฝีมอื ดี ซอย 13/1 ถนนชายหาด ร้านพิมภา (คุณไก่)

Beach Road Soi 13/1

Tel : 038-710422 081-8652439 Khun Kai

พลังมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติบำ�บัด เพื่อผิวสวยเหนือกาลเวลา

Short! It is the fad hair style of 2012! Changing your image and look to make you look more stylish. For women who got fed up with their long hair, cutting it will make you look younger, cool, versatile and your face will be more emphasized. It is also nice to have a new look as 2012 arrives. Start your new year with your new fabulous look!

ไร้สิว ไร้ริ้วรอย ฝ้ากระจางลง หน้าขาวใสเป็นธรรมชาติ ผิวนุ่มชุ่มชื่นขึ้น ปกป้องผิวจากแสงแดด เห็นผลได้ใน 7 วัน สอบถามรายละเอียด/สั่งซื้อ

Tel : 087-771-1443


HOT GADGETS FOR

2012

กล้องสองตัวสำ�หรับ FaceTime และถ่ายวิดีโอ HD, ชิป dual-core A5, แบตเตอรี่ 10 ชั่วโมงเท่าเดิม1 ในดีไซน์ที่บางและเบากว่า กับ iPad ที่น่า ทึ่งยิ่งกว่าเดิม และเหมือนใครน้อยยิ่งกว่าเดิม ในดีไซน์ที่ใหม่หมดจด จาก ไอเดียการออกแบบที่ให้คุณหยิบใช้โดยที่ไม่อยากวางลงเลย และให้คุณทำ� ทุกๆอย่างได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งเล่นเว็บ เช็คเมล ดูหนัง และอ่านหนังสือ จนอาจลืมไปเลยว่ามีเทคโนโลยีอันน่าทึ่งที่ปลายนิ้ว The new iPad 2 has become thinner and lighter than iPad 1. It has a faster graphics, can perforn video chat with 2 cameras, have magnetic cover for the screen that also automatically cleans the screen surface and it is 33% thinner.

Sony Experia PLAY

iPad 2

มือถือที่มาพร้อมแป้นบังคับเล่นเกมอย่าง Sony Xperia Play หรือเรียกกันสั้นๆว่า PSP Phone หน่วยความจำ�ภายใน 400MB และเพิ่มหน่วยความจำ�ได้ มากที่สุด 32GB ด้วย MicroSD card หน้าจอขนาด 4 นิ้วความละเอียด 854*480 พิกเซล ส่วนกล้องมีขนาด ความละเอียดสูงถึง 5 ล้าน รับรองได้ว่าถูกใจคนที่รักการเล่นเกมเป็นที่สุด ไมมีสะดุด A super-efficient, full-featured smartphone with real game controls. A PlayStation Certified Android smartphone that lets you immerse yourself in the games you want. It has a real game controller, PlayStation™ Certified Powered by Android and have more than 150,000 apps for download!

Blackberry Playbook แบล็กเบอร์รี่เพลย์บุ๊ค เป็นแท็บเล็ตระดับมืออาชีพที่ใช้การ ประมวลผลแบบดูอัลคอร์ มัลติโปรเซสซิง และการทำ�งานแบบ Multi-tasking เครื่องแรกของโลก ที่มาพร้อมกับความบางเฉียบ เป็นพิเศษ พร้อมทั้งรองรับการทำ�งานกับระบบงานแบบองค์กร ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ใช้ทั่วไป The BlackBerry PlayBook is a 7-inch tablet that runs on a dual-core 1 GHz processor and the BlackBerry Tablet OS powered by QNX technology. The design looks professional, it is simple and easy to use.

HTC Flyer เป็นแท็บเล็ตขนาด 7 นิ้วที่พกพาสะดวก มาพร้อมกับปากกาวิเศษซึ่งช่วยให้คุณ สร้างสรรค์อะไรได้หลายสิ่งตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานศิลปะระบาย สีชั้นยอด การจดบันทึกแบบมัลติมีเดีย หรือแม้แต่การเซ็นชื่อลงในเอกสาร ทั้งหมด นี้รับมือได้ง่ายๆ บน HTC Flyer และยังช่วยเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้มีความพิเศษยิ่ง ขึ้น ด้วยคุณสมบัติในการรองรับการสตรีมภาพยนตร์ที่ควบคุมได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส HTC Flyer is a portable 7-inch tablet with a digital pen that can do more for you than you can imagine. From creating masterpieces with a stroke of a paintbrush, to taking multimedia notes or even signing digital documents.

24 PATTAYA

MAGAZINE

Hi


Samsung

Galaxy Tablet

หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาดใหญ่ถึง 7 นิ้ว พร้อมรองรับระบบ Multi-Touch มีความละเอียดสูงถึง 600 x 1024 พิกเซล แสดงผลได้ 16 ล้านสี พร้อมกล้องหน้าความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล สำ�หรับใช้งานวิดีโอ คอลล์ สามารถหมุนหน้าจอได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน แต่ระบบเซ็นเซอร์นั้น ค่อนข้างอ่อนไหวเหลือเกิน หากใครรู้สึกไม่ถูกใจก็สามารถเลือก Orientation lock เพื่อให้ใช้งานได้ในแนวตั้งอย่างเดียว Measuring 120 by 191 by 12mm, Samsung’s 7-inch tablet is significantly smaller than Apple’s 9.7-inch device. The Samsung Galaxy Tab is a great device that packs neat hardware and well-integrated software into an appealing little bundle.

Samsung Galaxy Nexus ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบบใหม่ล่าสุด ของบริษัทกูเกิล ระบบปฏิบัต การแอนดรอยด์ใหม่ล่าสุดนี้ ใช้ชื่อว่า ‘ไอศครีม แซนด์วิช’ หรือแอนดรอยด์ 4.0 ออกแบบมาเพื่อ รวมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนไว้ด้วยกัน เพื่อดึงดูดผู้ ผลิตแอพพลิเคชัน รวมถึงลูกค้าให้หันมาใช้แอนดรอยด์ด้วย มีขนาดหน้าจอ 4.65 นิ้ว จอภาพมีความละเอียด 720x1280 (720p HD) ‘ super’ AM-OLED หน่วยประมวล ผลใช้ ดุอัล-คอร์ 1.2GHz When Samsung announced the Samsung Galaxy S II line for every major carrier except Verizon, we knew something was up. That something is the Samsung Galaxy Nexus, Verizon’s ace-in-the-hole 4G LTE smartphone, and the first of its kind in the U.S. to introduce Google’s Android 4.0 operating system, better known as Ice Cream Sandwich

Sony Tablet S1 โซนี่ แท็บเล็ต เอส 1 ติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 3.2 (Andriod 3.2) ซึ่ง เป็นรุ่นล่าสุดพร้อมหน่วยประมวลผล NVIDIA Tegra แสดงผลด้วยหน้าจอ LED-backlit IPS รองรับระบบ WIFI ได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้ ใช้งานง่ายและสนุกกับการเปิดเว็บต่างๆ พร้อม มนูความบันเทิงที่ผนวกเข้ากับระบบแอพพลิเคชั่น เป็นแท็บเล็ตรุ่นแรกที่ได้รับการรองรับ เครื่องหมายการค้าเพลสเตชั่น (PlayStation Certified) โดยรองรับอุปกรณ์และเกมส์ต่างๆ ที่สามารถเล่นได้จากเครื่องเพลสเตชั่น All the great things you know from Sony, now in a tablet. With a comfortable design that fits easily in your hand, and a vibrant TruBlack™ display, enjoy a truly optimized tablet that’s responsive and intuitive. Access PlayStation® games, Reader™ eBooks, music and new release movies through Sony Entertainment Network or control your living room via the built-in universal IR remote control

Motorola RAZR มีความบางเพียง 7.1 มม. น้ำ�หนักอยู่ที่ 127 กรัม ซึ่งใครที่ชื่นชอบ Smart Phone บางและเบา นี่ก็ถือเป็นอีกตัวที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่ง Motorola RAZR ตัวนี้มาพร้อมกับแอนดรอยด์ 2.3.5 มีขนาดหน้าจอ 4.3 นิ้ว จอแสดงผลเป็น Super AMOLED วัสดุเป็น Corning Gorilla Glass สำ�หรับหน่วยประมวลผล Dual-core 1.2GHz RAM 1GB มีหน่วยความจำ�ภายในตัวเครื่องถึง 16GB กล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อมไฟแฟลช LED บันทึกวีดีโอ Full HD (1080p) กล้องหน้าความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล With an impossibly thin design, the new MOTOROLA RAZR is a marvel of engineering — one you’ll want to show off to the world. Thinner than your friends’ smartphones, it’s better looking too, with sculpted glass and diamond-cut aluminium accents.

MUST HAVES!


BUSINESSMEN AND THEIR THOUGHTS การที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ�ในการทำ�ธุรกิจได้นั้น ใช่จะทำ�กันได้ง่ายๆ ต้องใช้สติปัญญาในการทำ�งานบวกกับความมานะอุตสาหะและ ประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างนับไม่ถ้วน กว่าจะก้าวมายืนในจุดที่ทุกคนในสังคมให้การยอมรับและยกให้เป็นผู้นำ�ในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งเกร็ดการใช้ชีวิตของบุคคลในโลกธุรกิจต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำ�หรับนักธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการประสบความ สำ�เร็จในปัจจุบัน ว่าเค้ามีวิธีการคิดการปฏิบัติตนในการดำ�เนินธุรกิจอย่างไรจึงประสบความสำ�เร็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอดกาล It takes a lot of courage, hardships and perseverance in managing a business. Most of the people who succeed in this world composed of great mind and great guts to come up with a new idea. Here are some of the most sucessful and wealthiest people in the world and how they do it.

B

ILL GATES

บิล เกตส์ มหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรไมโครซอฟท์ กับความคิดที่ง่ายๆแต่ลึกซึ้งและได้ใจความว่า “จะ เกิดอะไรขึ้นถ้าคนเราทุกคนมีคอมพิวเตอร์ราคาถูกใช้กัน” และนั่นจึงเป็นที่มาของการตามล่าและสร้าง ความฝันให้เกิดขึ้นของบิลด้วยวัยเพียงยี่สิบกว่าปี Bill Gates, billionaire owner of Microsoft’s empire. With the idea that simple, but profound he thought of “What will happen if we all have a computer to be used” and that is the source of the hunt that makes the dream of Bill to come up at the young age of twenty years.

W

ARREN BUFFET

วอร์เรน บัฟเฟตต์ บุรุษที่เกิดก่อนสงครามโลกแต่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ยุคดิจิตอล ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง ปัจจุบันเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และซีอีโอของบริษัท เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ ซึ่งสิ่งที่นักธุรกิจรุ่น GEN-Y สมควรที่จะต้องศึกษาแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจขอ งบัฟเฟตต์ก็คือในเรื่องของการมีวิสัยทัศน์และความอดทนในการทำ�ธุรกิจ Warren Buffett was born before World War II, but all men who are investors in the stock market is highly successful in digital age. He is currently a major shareholder and CEO of Berkshire Hathaway, which is the business model, GEN-Y should be suggested in the business of Buffett. The most important is the vision and the patience to do business.

L

AKSHMI MITTAL

รัศมี มิททาล หนุ่มใหญ่ชาวอินเดียวัย 57 ปี เป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบในการทำ�ธุรกิจที่ชาวเอเชียภาคภูมิใจ การดำ�เนินงานธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นบริษัทข้ามชาติที่น่าเกรงขามมีการดำ�เนินธุรกิจในกว่า 60 ประเทศ สิ่งที่ทำ�ให้เขาประสบความสำ�เร็จก็คือการมีวิสัยทัศน์ในการดำ�เนินธุรกิจที่ไม่ได้มองและจำ�กัด ตัวเองแค่การทำ�ธุรกิจแต่ในประเทศ แต่มองว่าทั้งโลกต่างหากคือตลาดที่แท้จริง A 57-year-old Indian man is another person in the business world as the Asian pride. His business is about steel industry. A formidable multinational companies with business operations in over 60 countries, what makes him successful is his vision not to limit yourself to just looking and doing business in the country, think the whole world is a real market.

H

OWARD HUGHES

ฮาวเวิร์ด ฮิวจ์ ชื่อนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักกันดี แง่คิดในการทำ�ธุรกิจที่พกพาความมั่นใจอัน เต็มเปี่ยมจนบางครั้งอาจจะดูแปลกแยกอยู่หน่อยๆก็ตาม ซึ่งสิ่งที่น่าจะนำ�มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำ� ธุรกิจอันเกิดจากการศึกษาชีวิตฮิวจ์นั่นก็คือเรื่องของความพยายามทุ่มเทในการทำ�ธุรกิจที่ไม่ว่าจะสนใจใน เรื่องอะไรแล้วแต่ เขาจะพยายามทำ�งานด้วยความทุ่มเทใส่ใจในทุกรายละเอียดจนกว่างานนั้นจะสำ�เร็จ แม้ จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตาม Howard Hughes is a well known person around the world. Doing business needs a full confidence and can sometimes be a bit alienating. This is what he used as a stimulus to his arising bussiness. He invested his effort in businesses and try to work with dedicated attention to every detail until it is accomplished, despite the many obstacles that he had come accrossed.

26 PATTAYA

MAGAZINE

Hi


K

ATSUAKI WATANABE

คัตสึอากิ วาตานาเบ้ ซีอีโอที่ทุกบริษัทต่างต้องการอยากจะคว้าตัวมาเป็นผู้ร่วมงานด้วย และคือขุนพลคนสำ�คัญ ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์รวยที่สุดในโลกจากแดนอาทิตย์อุทัย เขาเติบโตมาจากตำ�แหน่ง เล็กภายในบริษัทผ่านสายงานในทุกระดับชั้นจนก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดภายในบริษัท เขามีแนวความคิดและการ ดำ�เนินกลยุทธที่ผลักดันให้โตโยต้าสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของวงการรถยนต์ได้ คือการลดต้นทุนของบริษัท เพื่อที่จะได้ผลกำ�ไรที่สูงขึ้นโดยที่จะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพและชื่อเสียงของบริษัท CEO of Toyota Motor Company in the world’s richest country of the Rising Sun. He grew from a small office within the company. His ideas and implementation strategies that drive Toyota’s number one car industry. His technique is to reduce the cost of the product in order to increase profits by not affecting the performance and reputation of the company.

R

เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือเวอร์จิ้น (Virgin) มีสาขาธุรกิจอยู่ทั่วทุกภาคพื้นภูมิภาคในโลกรวม ICHARD BRANSON ถึงประเทศไทยด้วย การนำ�ความคิดและความฝันมาปรับใช้และสร้างให้เกิดขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริงทางธุรกิจ โดยเขาเริ่มธุรกิจครั้งแรกด้วยวัยเพียง 15 ปีจากการทำ�นิตยสารรายเดือนของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงเริ่มลงหลัก ปักฐานสร้างธุรกิจอย่างเป็นจริงเป็นจังในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงและเสียงดนตรีจนขยับขยายไปสู่สื่อสาร มวลชนแขนงอื่นๆ และพัฒนากลายมาเป็นสายการบินเชิงพาณิชย์ในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของธุรกิจกว่าอีก 360 บริษัท ซึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นในการทำ�ธุรกิจของเขาคือ ความอดทนและมีเป้าหมายในการทำ�ธุรกิจที่แน่วแน่ มั่นคงพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายความฝันที่ตนเองได้วางเอาไว้ และใช้เวลาที่มี หน่วยนับเป็นจำ�นวนวินาทีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา Founder of Virgin Group. The business spans across all regions in the world, including Thailand. He began at the age of 15 years in a University magazine. The Wildcats then started down the business substantially in the business-related entertainment and music to play to the media and other fields. He become a commercial airline in the end. He is also a business owner of more than 360 companies. The secret is patience and an unwavering commitment in doing business with the firm anddetermination to overcome all obstacles to achieve the goals and dreams. มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อว่า Facebook นั่นเอง โดยเขา จัดเป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกามีอายุเพียงแค่ 24 ปีเท่านั้น แต่สิ่งที่น่าสนใจคือหัวคิดใน การทำ�ธุรกิจของเขาเรียกได้ว่าเข้าขั้นเทพเลยทีเดียว โดยเขาเลือกที่จะไม่คิดค่าตอบแทนเลยสักบาทเดียวอัน เป็นแนวความคิดทางการตลาดในเรื่องของการแบ่งปันช่วยเหลือกันเสียมากกว่า ซึ่งหลายบริษัทพยายามที่ จะเสนอเงินเป็นจำ�นวนมหาศาลให้มากมายเพื่อขอซื้อเว็บไซต์ไปจากเขา แต่ได้รับการปฏิเสธด้วยแนวความ คิดที่แตกต่างออกไปที่ว่าเขาต้องการที่จะสร้างสิ่งที่อยู่ได้ในระยะยาว และเขาไม่สนสิ่งอื่นใดนอกจากนั้น ซึ่ง แนวความคิดดังกล่าวสามารถนำ�มาปรับใช้ในการทำ�ธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของเงิน มากกว่าการสร้างพึงพอใจ The creator of the largest online social network in the world, Facebook. At the age of 24 he is already the youngest billionaire in the U.S. but what’s interesting is that brain that come up that idea. He chose to not pay even a single baht in marketing the concept of sharing to help each other more. Many companies try to offer a huge amount of money, to buy the site from him. But has rejected it for he wanted to create something that can be used in the long run. He wanted it to be used in modern business. He does not see the value of money but he rather have the pleasure of sharing it around the world.

M

ARK ZUCKERBERG


WORK HARD PLAY SMART

เริ่มงานวันแรกให้เวิร์ค

กว่าจะหางานทำ�ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ พอได้งานทำ�แล้วก็อย่าให้พลาดตั้งแต่เริ่มงานวันแรกนะค่ะ ถึงแม้ว่าวันแรกจะยังไม่ได้ทำ�อะไรมาก ส่วนใหญ่ก็จะ เป็นการเรียนรู้งานใหม่ แต่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะวันแรกนี่ละสำ�คัญสุดๆ เพื่อนๆและเจ้านายกำ�ลังมองคุณอยู่ แล้วทำ�ยังไงให้งานวันแรกเวิร์ค 1. ศึกษาข้อมูลบริษัท ทบทวนดข้อมูลราย ละเอียดของบริษัทให้ละเอียดอีกครั้ง ตลอด จนรายละเอียดงานที่คุณต้องรับผิดชอบและ ทักษะที่คุณต้องใช้ 2. พักผ่อนให้เพียงพอ หน้าตาจะได้สดใส พร้อมเริ่มงานวันแรกอย่างมีพลัง เพื่องานใน เช้าวันแรกของคุณจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ไม่มี สะดุด 3. แต่งกายให้เหมาะสมกับงานที่ทำ� เตรียม ชุดทำ�งานให้พร้อมตัง้ แต่กอ่ นเข้านอน หาก บริษทั มีชดุ ฟอร์มให้กย็ ง่ิ ง่าย แต่หากไม่มี คุณก็ ควรเลือกดูทเ่ี หมาะสมกับตำ�แหน่งงานทีค่ ณ ุ ทำ� ให้ดทู นั สมัยตามแฟชัน่ บ้างก็ได้

4. ศึกษาเส้นทาง วางแผนการเดินทาง จะใช้ เส้นทางไหนได้บ้างที่สะดวกรวดเร็ว และคำ� นวนเวลาจากบ้านถึงบริษัทใช้เวลาเดินทางกี่ นาที เพื่อไม่ให้ไปถึงที่ทำ�งานทันเวลา 5. สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ การจำ�ชื่อของเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นอีกวิธีที่จะ สร้างความประทับใจได้ และกล้าที่จะทักทาย และพูดคุยกับเพื่อนใหม่อย่างเป็นมิตร 6. มีความยืดหยุ่น ในวันแรกของการทำ�งาน เพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะชักชวนคุณให้ไป รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน ดังนั้นคุณ ควรทำ�ตัวให้ว่างไว้ อย่าเพิ่งมีนัดกับใคร หรือ มีธุระที่ไหน

7. กล้าที่จะถาม ถึงแม้ว่าคุณจะเคยผ่านงานนี้ มาก่อนแล้วก็ตาม แต่คุณก็ควรจะศึกษาระบบ การทำ�งานของที่ใหม่ เพราะแต่ละที่ก็มีขั้นตอน และระบบที่แตกต่างกัน เพราะฉนั้นหากไม่รู้ หรือไม่แน่ใจอะไรต้องรีบถาม อย่าเก็บไว้แล้ว เดาเอาเอง เตรียมตัวพร้อมแล้ว ก็อย่าลืมพกพาความ มั่นใจ และความใส่ใจในการทำ�งานเข้าไปด้วย นะค่ะ เพราะไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหน ถ้าไม่ตั้งใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย ก็เตรียมตัว สมัครงานใหม่อีกรอบได้เลย

FIRSTDAY@WORK When going to a lot of companies and having a lot of interviews is over, you have to prepare for your first day. Follow these 7 methods that will help your first day of work go smoothly. 1. Review the company information. The first preparation is review the company information. (Which you probably already know before the interview), by visiting the website again. Then review the additional information that you receive in the interview. The job description is your responsibility and the skills you need. If you have enough time to prepare. You may need to bring certain skills that are needed again. 2. Rest enough. No one wants to start the day with fatigue. So you should sleep to the fullest. If you do not feel fresh in the morning, drinking a glass of water will help keep you awake, refreshed and ready to cope with various tasks in your new job as well.

28 PATTAYA

MAGAZINE

Hi

3. Dressing appropriately. You should prepare your attire before sleeping and you must be sure that you know the right dress code regulations. It is better to prepare it so in the morning, you don’t have to take a lot of time choosing. 4. Study Map to Office. You must know your office location. How will you travel to and how long it will take in order to arrive on time. If you must travel during rush hours. Do not forget to allow a time allowance for a traffic jam. 5. First impression last. Be polite and friendly to everyone at work. You should be helpful to others in the introduction. You may need to write down the names of your colleagues so you can greet them properly .

6. Be friendly. On the first day of work, Colleagues may invite you to go to lunch together, welcome them. Do not make excuses, it’s impolite. If accepting it is really imposibble or you really have a very important commitment, tell them to eat somewhere near so you can attend your duties immediately after. 7. The courage to ask. Your officemate aware that you are new in the office and may need help. So do not be afraid to ask. When you receive a variety of useful suggestions. You should take it as a recurring task as well as the passwords to access different information, remember that you make other people look at you as someone who doesn’t know everything, not perfect and not someone who refuses help from others.


pattayaFURNITUREcenter center pattaya center pattaya FURNITURE FURNITURE center pattaya FURNITURE

รับpattaya สมัครพนักงาน 3 ตำ�แหน่center ง center pattayaFURNITURE center pattaya

ตอบสนองทุกจิตนาการของการตกแต่งบ้าน และสำานัักงานของคุณ เรามีเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีFURNITURE จากหลากหลายเบรนด์ดังให้คุณเลือก ในราคาที่่ถูกกว่า Fulfill all your imagination to decorate the house. And your office. FURNITURE

1.ตอบสนองทุ ฝ่ายขาย กจิตนาการของการตกแต่งบ้าน และสำานัักงานของคุณ เรามีเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี จากหลากหลายเบรนด์ดังให้คุณเลือก ในราคาที่่ถูกกว่า Fulfill 2. allฝ่your ายจัimagination ดส่ง to decorate the house. And your office. 3. ฝ่ายการตลาด ติดต่อฝ่ายบุคคล Tel : 038-410-360-1 Pattaya Furniture Center กคนในบ้าน ไม่เพียงแต่เป็น 159/85 หมู่5 ต.หนองปรือ เป็ห้อนงยัพื้นงเป็ที่ทนี่คทีุ้น่สเคยของทุ ำหรับพักผ่อนหย่อนใจประจำทุกวัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 www.pattayafur.com E-mail : pattayafur@gmail.com

PattayaFURNITUREcenter Since 1990

¾º¡ºÑºÃÃÂÒ¡ÒÈ͹Ñͺ͹èØá˧费Ôá´¹µÐǹÑÍÍ¡ ÊÁѼÊѤÇÒÁ·¹ÑÊÁÂÑáË§è ´¹Ôá´¹µÐǹѵ¡ ·«èÕ§èÖáÇ´ÅÍéÁä»´Çé¤ÍÅàŤª¹èѵÒè§æ «§èÖÊзÍé¹Ã»ÙẺªÇÕµÔ ¢Í§¤³ Ø ÊÒÁÒöúÑÃÙ´éÇéµÇѤ³ Ø àͧ ûÙẺʹԤÒé áºÃ¹´ãìËÁæè ¾º¡ºÑºÃÃÂÒ¡ÒÈ͹Ñͺ͹èØá˧费Ôá´¹µÐǹÑÍÍ¡ ÊÁѼÊѤÇÒÁ·¹ÑÊÁÂÑá˧è PattayaFURNITUREcenter Since 1990 Sense the warmth of the east. Touches the modern of the ´¹Ôáwest. ´¹µÐǹѵ¡ ·«èÕ§èÖáÇ´ÅÍéÁä»´Çé¤ÍÅàŤª¹èѵÒè§æ «§èÖÊзÍé¹Ã»ÙẺªÇÕµÔ Where fashion fits in ... With variou collections to reflect your ¢Í§¤own Ø ÊพัÒทÁยาเฟอร์ ³ ÒöúÑÃนÙ´éิเจอร์ ÇéµÇÑก่¤อ³ Ø ตั้งàขึÍ้น§ ในปี ûÙáº1990 ºÊ¹Ô¤เรามี Ò áºคÃวามหลากหลายของแบรนด์ ¹´ãìËÁæè style. Feel it yoursrlf. a brand new renovation. Pattaya Furniture และผลิตพัภัท ณยาเฟอร์ ฑ์ การออกแบบมาเพื ุณเลืé 1990 อกได้ ตามความต้ องการมาก นิเจอร์ ก่อตั้ง่อขึให้้นคในปี เรามีความหลากหลายของแบรนด์ center was established in 1990. We offer you with variety of brand ่สุด ทีและผลิ ่พัทยาเฟอร์ เรามีสินค้าที่มีคุณ่อภาพดี ที่สเลืุดอเพื ่อให้ตามความต้ คุณสามารถองการมาก ตภัณนฑ์ิเจอร์ การออกแบบมาเพื ให้คุณ กได้ and designed products to choos from to serve as many desiresทีเพลิ as ด เพลิ น ไปตามแรงบั น ดาลใจบองตั ว คุ ณ เอง possible. At Pattaya Furniture center we source only best quality ที่สุด Wall ที่พัทยาเฟอร์นิเจอร์เรามีสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อให้คุณสามารถ inspiration Conference Table, Office Chair, Office Desk, Partitionรูand new renovation. so you can enjoy your inspiration ด ้ ว ้ ยตั ว คุ ณ เอง รู ป แบบสิ น ค้ า แบรนด์ ใ หม่ ๆ products fits in ... With variou collections to reflect your own style. you Feelwith it yoursrlf.ofa brand พัทของคุ ยาเฟอร์ ิเจอร์ ก่อตับ้งinรูขึ้ดwide น้วในปี เรามีรูคปวามหลากหลายของแบรนด์ ณนสามารถรั ว1990 คุณเอง แบบสินค้า แบรนด์ใหม่ๆ inspiration ดยตั เพลิ Pattaya Furniture center was established in 1990. We offer Office:variety Multi-purpose rangeนไปตามแรงบันดาลใจบองตัวคุณเอง Storage/Intelligent Wall. office furniture that comesเพลิ new renovation.

Sense the warmth of the east. Touches the modern of the west. Where fashion fits in ... With variou collections to reflect your own style. Feel it yoursrlf. a brand new renovation. Pattaya Furniture center was established พบกั PattayaFURNITUREcenter Sincein 1990. 1990We offer you with variety of พทัยาเฟอบรนบรรยากาศอั เิจอร กอตงัขนึในปี 19น 90อบอุ่นแห่งดินแดนตะวันออก สัมผัสความทันสมัยแห่ง PattayaFURNITUREcenter Since 1990 brand Sense and designed products choosTouches from tothe serve as many possible. At ดินแดนตะวั ่นามต่ควาาคมงๆ ปฟอแบบชี นาร่งมออก สรนเิความทั the warmth of theto east. modern of thedesires west. as Where fashion PattayaFURNITUREcenter Since 1990 เรามคีวามหลากพบกั หพั ลาน ยขตก องบ แบบรรยากาศอั รที นด่ซ แลึ่งะนผแวดล้ ลิเจอร์ ติภณ ั ฑ อ กก่ ามไปด้ รอ อน อตั กอบอุ แ้งบขึบว้น มยคอลเลคชั าเในปี พ่นอืใแห่ หค1990 ุ ง ณ เลดิ อืกน ได แดนตะวั ตเรามี ตวามหลากหลายของแบรนด์ องกซึ าสะท้ กทสีดุ อ ทสั พีนรู ทัม ยาเผั จอรเรวามิต สีนิคน า สมัยแห่ง ท ยาเฟอร์ Sense the warmth of center the east. the best modern of the west. so Where fashion Pattaya Furniture we Touches source toonly quality youyoursrlf. can enjoy your fits inSense ... With variou collections reflect your ownproducts style. Feel a brand  ้วÍเพที ยตั น§ ค้เลืาอกได้ แบรนด์ ทÒÈ มีคีÍณ ุ ¹ ทีÍ ามน ถรูÐเพÇ้ดล¹ าÁ แ¼รงÊ ตÊวัให้ เáอË งุณ ดิºดและผลิ นสีสามารถรั ตก ่นตามความต้ ต่ใาหม่ งๆๆ ซึ่งอสะท้ อนรูปแบบชีวิต warmth the east. Touches of itthe west. PattayaFURNITUREcenter Since 1990 ค งการมาก fits in ... With variou the collections toofreflect your own style. the Feelmodern it yoursrlf. a brand ¾º¡Where ºÑºÃÃÂfashion Ò¡ของคุ Ñ ภาÍพณ عèดุแดนตะวั áเพËอื §èให´ตค¹Ôณุภัáส´ณ ¹บารµฑ์ Ñ ดิการออกแบบมาเพื Íลนิ่ซ¡ไปวึ่งÊตคุแวดล้ Ñ มณ Ñ บเอง ¤นัดÇอาÒลมไปด้ Áใจรู·บปอ¹Ñง่อแบบสิ ÁควณุÂÑยคอลเลคชั inspiration è new renovation. Sense the east.collections Touches the to modern of theyour west.own Wherestyle. fashionFeel it yoursrlf. a brand fitsPattaya inthe...warmth Withof variou reflect new renovation. ของคุ ณ สามารถรั รูæ้ด«้ว§èÖเÊรามี ยตั รูปภาพดี แบบสิทนี่สคุ้ดาเพืแบรนด์ หม่ๆ ที ส ่ ด ุ ที พ ่ ท ั ยาเฟอร์ ค้ ทีº่มªีค ่อให้คุณใสามารถ Furniture center was established in 1990. We offer you with variety of ¹Ôá´¹µÐǹѵ¡ ·«èÕ§èÖáÇ´ÅÍéÁä»´Çé¤ÍÅàŤª¹èѵนบÒèิเ§จอร์ зÍéวส¹คุินÃณ »Ùáาºเอง ÇÕµÔุณ fits inFurniture ... With variou to reflect yourin own style. We Feel offer it yoursrlf. brandvariety´of Pattaya centercollections was established 1990. you awith new renovation. ั ขนึดrange ี เพลิ เพลิ น ไปตามแรงบั น ดาลใจบองตั ว คุ ณ เอง พบกั บ บรรยากาศอั น อบอุ น ่ new renovation. พ ั ท ย า เ ฟ อ ร  น ิ เ จ อ ร  ก  อ ต ง ใ น ป 1 9 9 0 brand and designed products to choos from to serveOffice: as many desires¢office as possible. At Multi-purpose furniture that comes in wide ͧ¤Atwith Ø Êvariety ³ ÒÁÒöÃofºÑÃé´Ù éǵÇѤ³ Ø àͧ ûÙẺʹԤéÒ áºÃ¹´ãìËÁèæ Pattaya Furniture centerSince was toestablished inyou1990. Weasof offer you brand andPattayaFURNITUREcenter designed products to choos from serve desires possible. Pattaya Furniture center was We as offermany with variety พบกั ออก สใหความทั 1990 รอารม กคีอวตงัาขมนึหในลneeds. ยขEssential อแห่ งแ่นบแห่ นดงน แดิลแดนตะวั ะนผแดนตะวั ลติภณ ั ฑ กน านรอออก อกแบบสัมม าเพผัอืสั คณ ุ ผั เลส อืกความทั ไน ด สมั ตามคยวแห่ ามนตงอสมั งการยมาแห่ กทสีงดุดิทน พีทัแดนตะวั ยาเฟอรนเิจอน รเรตก ามสีนิคา ที่ซึ่ง Pattaya Furniture center established we sourcein 1990. only best quality products so you your พทัยenjoy าเฟอบรนบรรยากาศอั เิจเbusiness ปาี ก19หน 9ล0าอบอุ of designs to meet morecan individual งรดิ ม and designed products choos from as from many possible. At desires Pattaya brand Furniture center weof source only best quality products so as you enjoy brand and designed products tototheserve choos towest. serve ascan many as possible. ดิเราyour นมคีแดนตะวั แวดล้ ยคอลเลคชั สะท้ ปฟงอแบบชี บรรยากาศอั สั Sense the warmth theto east. Touches modern of thedesires Where fashion PattayaFURNITUREcenter Since 1990 วามofหลาproducts กพบกั หลทาน ยมีขคีตก อณ นพดด่ซ แท ผAt กคามไปด้ รณ อสกาอบอุ แมบาบว อืไกปน ไดต แดนตะวั ตา่น ามมแต่ ครวางาบมงๆ ตน าลรใ่ง มออก สีงดุตอ พีนรู ยเาอเผั เิความทั จอรเรวามิต คน า สมัยแห่ง ุ งบแภบsuch ารที ี ลึ่งะสีas ดุลติเภCabinet, พณัอืฑให อ ุ อน เเพพ่นอืลใแห่ ดิหคเพณุง ลเลวนิดิ ั อดงกาซึน จา่น บกทอต่ ุทัม ณ inspiration office furniture provide แวดล้ อรมถาามไปด้ ยคอลเลคชั าวัทคงๆ ซึสร่งนสะท้ อสีนินรู ปแบบชีวิตของคุณสามารถรับ Pattaya Furniture center collections we source toonly bestyour quality products so you can enjoy your range fitsPattaya inSense ... With variou reflect own style. Feel itthe yoursrlf. aWhere brand inspiration ยตั Furniture center we source only best products soของคุ ทมีyou คีณ ุ ภาพณ ดทีน สีสามารถรั ดุแดนตะวั เพenjoy อืใหคณ ุ สามyour ถรูเพ้ดลดิ้วเพที ลนิ่ซไปว ามณ แรงบเอง นัดอ ลมไปด้ ใจรูบป องแบบสิ ตวัควณ ุ ยคอลเลคชั เอง นค้า แบรนด์ ดิcan นบารตก ึ่งตคุแวดล้ ่นต่ใาหม่ งๆๆ ซึ่งสะท้อนรูปแบบชีวิต the warmth of the east. Touches the modern ofquality west. fashion

และผลิตภัณฑ์ การออกแบบมาเพื่อให้คุณเลือกได้ ตามความต้องการมาก

พัทยาเฟอร์นิเจอร์ ก่อตั้งfurniture ขึ้นในปี 1990 เรามีความหลากหลายของแบรนด์ Office: Multi-purpose office ที่สุด ทีและผลิ ่พัทยาเฟอร์ เรามี สินค้าที่มีคุณ่อภาพดี ที่สเลืุดอเพื ่อให้ตามความต้ คุณสามารถองการมาก ตภัณนฑ์ิเจอร์ การออกแบบมาเพื ให้คุณ กได้ wide thatเพลิcomes range of เdesigns to ดเพลิ นดาลใจบองตั วสคุินณค้range เอง ที่สุดนไปตามแรงบั ทีinindividual ่พwide ัทยาเฟอร์ นิเจอร์ รามีneeds. าที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อให้คุณสามารถ meet more business เพลิoffice ดเพลิ นfurniture ไปตามแรงบั นดาลใจบองตั วคุณเอง furniture provide range of products such provide as Cabinet,range Storage/Intelligent Wall. Essential look of office your living room. Storage/Intelligent Wall. ofLiving designs to meet individual businessofneeds. Essential Room: We more have a great selection living roon offurniture products Cabinet, Conference Table, Office Chair, Office Desk, Partition Conferand Wall Office:provide Multi-purpose comes insuch wide range Living Room: We have aCabinet, great selection ofasliving roon office furniture range of office products such asthat furniture for you.Room: Our wide will ensure that Dining Room: Kitchen isselection a your lot living more important it’s Living Weselection haveindividual a ence great of living roon part as Office Table, Office Desk, Storage/Intelligent Wall. of designs to Office meet more business needs. Essential Conference Chair, Desk, and Wall furniture for you.Office Our wide selection will ensure Chair, that your living room furniture Table, will match your existing decor andPartition will enhance the family where that cooking isPartition done. Most of the furniture for you. Our wide selection will ensure that youractivities living are spent furniture provide range ofmatch products as Cabinet, Storage/Intelligent Wall. and Wall look of office your living room. room furniture will yoursuch existing decor andStorage/Intelligent will of enhance the Living Room: We have aandgreat selection ໹羹é×··èÕ¤èÕ ¹éØà¤Â¢Í§·¡Ø¤¹ã¹ºÒé¹ äÁàè¾ÂÕ§áµà軹ç around thismatch area.Chair, It’sWall. the place where great are living shared.roon room furniture will existing decor will enhance the Conference Table, Office Office Desk, Partition and moments Wall Living Room: We have a greatyour selection of living roon of your room. Dining Room:look Kitchen is a living lotfor more important as it’s furniture you. Ourthatpart wide will ensure that your living lookStorage/Intelligent offor your living room. furniture you. Our wideWall. selection will ensure your selection livingyour space ËÍé§Â§Ñ໹ç·ÊèÕÓËúѾ¡Ñ¼Íè¹ËÂÍè¹ã¨»ÃШӷ¡ØÇ¹Ñ Built-in Organize bya Pattaya where that cooking Home is done.Furnishing: Most of theLiving family activities are spent Room: We have great selection room furniture will match yourRoom: existing decor and enhance the Dining Kitchen is willa are lotliving more important part as room furniture willmoments match your existing enhance Living Room: We have ais great selection of roonpart »decor ¹çit’s¾for ¹é×and ·you. ·èÕ¤èÕ willit’s¹éØàOur ¤Â¢wide ͧ·the¡Ø¤¹ã¹ºÒé¹ äÁàè¾ÂÕ§áµà軹ç around this area. It’s the place where shared. Dining Room: Kitchen aofvarious lot more important Furniture built-in, thegreat sizes and furniture formatsàas are best solution living roon look of your living room.that where cooking is done. Most that of the furniture for you. Our ofwide selection willroom. ensure your family living activities are spent look your living Ë Í § Â Ñ § à » ç ¹ · Õ è Ê Ó Ë Ã Ñ º ¾ ¡Ñ¼Íè¹ËÂÍè¹ã¨»ÃШӷ¡ØÇ¹Ñ กคนในบ้าน ไม่เพียงแต่เป็น Home Furnishing: Built-in your space by Pattaya where that cooking isOrganize done. according Most of the family activities are spent é selection will ensure that your living to space utilization to your unique lifestyle. Our timeless Dining Room: Kitchen is a lot more important part as it’s room furniture will this matcharea. your It’s existing and will enhance the around the decor place where great moments are shared. Furniture built-in, the various sizes formats are great best solution à»as¹çexist¾it’s¹é×เป็··èÕน¤èÕ พื¹éØ้นàที¤่ทÂี่ค¢ุ้นͧเคยของทุ ·¡Ø¤¹ã¹ºÒé¹ äÁàè¾ÂÕ§áµà軹ç around the and place where moments are you shared. Dining Kitchen isare awill lotleave more important part room furniture will match your where thatofthis cooking is done. Most ofRoom: the family activities spent furniture ofIt’s genuine hand crafted teak with a unique look yourarea. living room. toaround space this utilization to your unique lifestyle. Ouraretimeless บÍเพั ทุกเป็วันนห้อง Home Furnishing: Built-in Organize your space by ้นPattaya เป็นfamily พื ทีactivities ่ทthe ี่คุ้นËเคยของทุ ยุ้น¼ งแต่ area. according It’s the place where great moments shared. น เคยของทุ คนในบ้ ing decor will enhance look where that istoimportant done. Most the and everlasting environment yourand home orofit’s office. Íare§Âspent §Ñofห้à»กอคนในบ้ ¹çงยั·เป็ÊèÕงเป็ ÓËาพืนนÃ้นทีไม่ºÑที่ส¾่ทเพีำี่ค¡Ñหรั ¹ป็ËนกÂผ่Íอก¹นหย่ 㨻อÃนใจประจำ Ðา¨นÓ·ไม่¡ØเพีÇย¹Ñงแต่ Furnishing: Built-in your by Pattaya Room: Kitchen is acooking lotleave moreyou part as furniture Home ofDining genuine hand crafted teak willOrganize with aspace unique Furniture built-in, the sizes and where formats are your living room. ห้great องยัbest งเป็solution นที่สำé หรับพักผ่อนหย่อยันใจประจำ ทุè กวับนพักผ่è อนหย่อนใจประจำทุกวัน Home Built-in Organize yourvarious space by Pattaya งเป็นที่สำหรั around thishome area. It’s the place whereFurnishing: that cooking Most the activities andFurniture everlasting environment your orof office. built-in, theisto done. various sizes andfamily formats are are bestspent solutionmoments are shared. àÃÒÁàÕ¿ÍùìàÔ¨ÍÃËìÅÒ¡ËÅÒÂûÙáºFurniture º around ËÅbuilt-in, Òthis ÂtoÊthearea. äµvarious ÅIt’sìãutilization Ëthesizes Ø placeandãDining ªaccording äRoom: ´tobest µyour Áçsolution ·unique µèÕKitchen ÒÁshared. Ãlifestyle. »Ùáºisºa¢OurÍเป็lot §นtimeless ¤พื³ Ø more formats are 餳 éÊÍÂgreat éàmoments space ้นPattaya ที่ที่คimุ้นเคยของทุกคนในบ้าน ไม่เพียงแต่เป็น where are according Our timeless àÃÒÁàÕ¿ÍùìàÔ¨ÍÃËìÅÒ¡ËÅÒÂûÙẺ ËÅÒÂtoÊtospace äµspace Åãìutilization ˤé utilization Ø furniture ³ ãªaccording ÊéÍÂofHome ä´genuine àtoé µyour ÁçFurnishing: ·unique µèÕtohand ÒÁyour Ãlifestyle. »Ùcrafted áunique ºBuilt-in º¢OurÍteak §lifestyle. ¤ Ø ³ Organize your space by timeless will leavewhere you with a งยั unique ห้ อ ง เป็ น ที ส ่ ำ หรั บ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจประจำ ทุ ก วั น Home Furnishing: Built-in Organize your part space byas Pattaya portant it’s that cooking furniture of genuine hand crafted teak will leave you with a unique furniture of genuine hand crafted teak will leave you with a unique Furniture built-in, the various sizes and formats are best solution everlasting to yourarehome or office. Furniture and built-in, the variousenvironment sizes and formats best done. ofyoursolution the family activities are and environment to your home or office. andeverlasting everlasting tois your homeMost or office. toenvironment space utilization according unique lifestyle. Our timeless to space utilization according tospent your unique lifestyle.toOur timeless around this area. It’s the นÅิเจอร์ ใªห้ÊéคเÍofต็crafted ุณ ามรู ป§แบบของคุ ณ place มÂgenuine ทีäใช้ ามรู ป·แบบของคุ ณ willhand leave you aºunique you with a unique àÃÒÁàÕ¿เรามี Íเรามี ùìเฟอร์ àÔเ¨ฟอร์ ÍนÃิเËìจอร์ Òห¡ลากหลายรู ËÅหÒลากหลายรู ÂûÙปáแบบ ºº หลายสไตล์ ËปÅแบบ ÒÂÊfurniture äหลายสไตล์ µให้ÅคãìofุณËgenuine ¤é ใช้furniture Ø สอยได้ ³ ãhand ´่ตteak àéสµÁçอยได้ µèÕÒเÁต็crafted Ãมmoments »Ùทีwith á่ตºteak ¢Íwill ¤leave Ø shared. ³ where great are เรามีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบหลายสไตล์ ใeverlasting ห้ to yourenvironment and everlasting and environment home or office.to your home or office. Home Furnishing: Built-in Organize your คุ ณ ใช้ ส อยได้ เ ต็ ม ที ต ่ ามรู ป แบบของคุ ณ เรามีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบ หลายสไตล์ให้คุณใช้สอยได้space มที่ตามรู ปPattaya แบบของคุFurniture ณ built-in, theณ เรามีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบ หลายสไตล์ให้various คเต็ุณ ใช้byสsizes อยได้ เand ต็มทีformats ่ตามรูปare แบบของคุ best solution to space utilization according to your unique lifestyle. Our timeless furniture of genuine hand crafted teak เ ท ส โ ก  โ ล ต ั ส will leave you with a unique and everดสุติ รสีอรท Tesco Lotus Dusit Resort lasting environment to your home or เทสถ.โพกทั ยโาลเหตนสัอื ดสุติ รสีอรท office. North Lotus Pattaya Rd. Tesco Multi-purpose officeAtthatfurniture brand and designed products to choos from to serveOffice: asOffice: many desires as possible. office furniture inthat wide comes range in wide range Pattaya Furniture center was established in 1990.Multi-purpose Weofoffer you with varietymore ofcomes designs to meet businessofneeds. Essential Room: We have aindividual great selection living roon Pattaya Furniture center we source only best quality products sotoLiving you can enjoy business your of designs to meet more individual needs. Essential designs meet more individual business needs. Essential brand and designed products to choos from to ofserve as many desires asprovide possible. At Office: Multi-purpose comes in office range furniture range of office productsfurniture such asthat Cabinet, inspiration office furniture provide products asselection Cabinet, furniture for ofyou. Ourofsuch wide office furniture provide range products suchwill as ensure Cabinet,that your living

ชลบรุี Cholburi

ชลบรุี Cholburi

Cholburi

Cholburi

ถนนสขุมุวทิ Sukumvit ชลบุรี Rd.

สตัหบี

Sattahipขุมวิท ถนนสุ Sukumvit Rd.

ชลบุรี ชลบรุี Cholburi Cholburi

Sukumvit Rd.

ถ.พัทยาสาย 3 Pattaya Sai 3

pattayaFURNITUREcenter

ถถนนสุ นนสขุมุขวุมทิ วิท Sukumvit Rd.Rd. Sukumvit

ถ.พทัยาสาย 3 Pattaya Sai 3

pattayaFURNITUREcenter

Pattaya Cityถ.พัHall ทยาเหนือ

ถ.พทัยาสาย 3 Pattaya สัตหีบ Sai 3

Pattaya-Naklue Rd.

ถ.สา

North โลตั Pattaya เทสโก้ ส Rd. ดุสิต รีสอร์ท เทสโก โลตTesco สั โลตัส Lotus ดสุติ รสีอรดุDusit ทสิต รีสResort อร์ท Tescoเทสโก้ Lotus Tesco Lotus าลาอวงพัากทายารเมอืงพทัยา Dusit Resort ศาลาว่ าศการเมื Dusit Resort Pattaya City Hall

ถนนสขุมุวทิ Sukumvit ชลบุรี Rd.

pattayaFURNITUREcenter

pattayaFURNITUREcenter

Pattaya-Naklue Rd.

Beac ยชาย ถ.ส.สาย h Ro หาด BBeaeacายhชชายาย ad ห ch Roหาด Roadถa.dพาด ทัยา-นาเกลอื Pattaya-Naklue Rd.

Dusit Resort

pattayaFURNITUREcenter

เทสโก้ โลตัส Tesco Lotus ศาลาวาการเถม.พอืงทัพยทัายเหา นอื Pattaya CityNorth Hall Rd. pattayaFURNITUREcenter ถ.พัทยาเหนื อ Pattaya

ถ.พทัยาสาย 2

Dusit ดุสิต รีสResort อร์ท

สตัหบี Sattahipขุมวิท ถนนสุ

ถ.พทัยา-นาเกลอื

ถ.พั 2 ทยา-นาเกลือ Pattaya-Naklue Rd. ถ.พัทยาสาย 2 Pattaya SaiPattaya-Naklue Rd. Pattayaถ.พั Saiทยา-นาเกลื 2 อ Rd. ถ.พทัยาสPattaya-Naklue าย 2 ถ.พทัยา-นาเกลอื Pattaya Saiถ.พั 2 ทยา-นาเกลือ Pattaya-Naklue Rd.

Pattaya Furniture center we source only best quality products soof you can enjoy your more designs meet individual business needs. Essential Office Chair, Office Partition and Wall Conference Table,Conference Office Chair,Table, Officeto Desk, Partition and Wall Desk, roomTable, furniture will match your existing decor and enhance the Conference Office Chair, Office Desk, Partition andwillWall inspiration Office: Multi-purpose Storage/Intelligent Wall. office furniture that comes in wide range

นลินี คลีนิก

รับสมัครพนักงาน 4 ตำ�แหน่ง พนักงานขาย / พนักงานต้อนรับ / พนักงานทรีตเม้นท์ พนักงานนวด ( THERAPISTS ) คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุ 22-30 ปี - รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีมารยาท สุภาพ เรียบร้อย - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีประสบการณ์ด้านคลีนิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อฝ่ายบุคคล Tel : 038-488-588 / 086-329-8351 (ทุกวัน 11.00-21.00 น.) สาขาพัทยากลาง (เยื้อง Big C Extra) www.nalineeclinic.com

Pattaya FURNITURE Center

ชลบุรี Cholburi

Sattahip

ถ.พัทยาสาย 2 Pattayaถ.พั Saiทยา-นาเกลื 2 อ

ถนนสุขุมวิท Sukumvit Rd.

ถ.พัทยาสาย 3 Pattaya Sai 3

Tesco Lotus าอการเมื ศาลาว่ศาลาว่ าการเมื งพัทยาองพัทยา

ถ.พทัยาสาย 3 Pattaya 3 3 ถ.พัทSai ยาสาย Pattaya Sai 3

ถ.พัทยาสาย 2 Pattaya Sai 2

ถ.พeทัaยcาcสhยายRชา2ยยหา PattayahSai Ro2adหาด

Dusit Resort

PATTAYA JOB

ถ.พัทยาสาย 2 Pattaya Sai 2

สัตหีบ Sattahip

สตัหบีสัตหีบ Sattahip Sattahip

ศาลาวPattaya รเตอร์ เมCity อืงพHall ทั159/85 ยา Hall M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 City พัทยาเฟอร์นิเจอร์ เซ็ากนาPattaya Pattaya FURNITURE M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, CholburiCenter 20150 พทัยาเฟอPattaya รนเิจอCity ร เซHallถ.พั น็Tel. เทตยาเหนื อPattaya ร038-410  อ 159/85 PattayaFURNITURECenter 891 E-mail : pattayafur@gmail.com North Rd. 360-1 Fax. 038-424www.facebook.com/pattaya.furniiture

ถ Bea.สายช ch ายห Roa าด d

Tel : 038-410360-1

ศาลาว่ องพัทยา 159/85 M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 พัทยาเฟอร์นิเจอร์ เซ็นPattaya เตอร์ าการเมื City Hall 159/85 M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 ถ.พัทยาสาย 3 Pattaya Sai 3

ถ.ส Bea ายชาย ch หาด Road

pattayaFURNITUREcenter

Tel : 038-410360-1 ทยาเฟอร์ นิเจอร์ เซ็นเตอร์ PattayaFURNITURECenter Tel. 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 พั E-mail : pattayafur@gmail.com

ถถ.ส BBe.สa าายชา oad ด

เเหทตนยาเหนื Pattaya Rd.M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 พทัยาเฟอรนเิจอถNorth ร.พเทัซยถ.พั น็าPattaya ออืNorth ร อRd.159/85 North Pattaya Rd. ทยาเฟอร์ นิเจอร์ เซ็นเตอร์ เทสโก้ โลตัสTel. 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 พั E-mail : pattayafur@gmail.com ดุสิตPattayaFURNITURECenter รีสอร์ท

สัตหีบ Sattahip

ิเจอร์ เตอร์ เซ็Tel.น038-410 เตอร์ M.5 North Pattaya Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 Cholburi 20150 M.5Rd., North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, พทัพั ยาท เฟพัยาเฟอร์ อทรยาเฟอร์ นเิจอร นเซน น็ิเเจอร์ ตอเซ็ร น159/85 PattayaFURNITURECenter 360-1159/85 Fax. 038-424 891 E-mail : pattayafur@gmail.com

PattayaFURNITURECenter Tel. 038-410 Fax. 038-424 891 E-mail : pattayafur@gmail.com Tel.360-1 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 E-mail : pattayafur@gmail.com PattayaFURNITURECenter Tel. 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 www.facebook.com/pattaya.furniiture E-mail : pattayafur@gmail.com PattayaFURNITURECenter

พัทยาเฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 159/85 M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150

PattayaFURNITURECenter Tel. 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 E-mail : pattayafur@gmail.com

AKARA C L I N I C By แพทย์อัครเดช

รับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่ทรีทเมนต์ ประจำ�สาขาพัทยาพัทยา 3 อัตรา คุณสมบัติ - วุติ ม. 6 - ปริญญาตรี - รักงานบริการ - มนุษยสัมพันธ์ดี - อายุ 20 - 30 ปี - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติต่อได้ที่ อัคราคลีนิกเวชกรรม สาขาพัทยา ถนนพัทยาสาย 3 โทร : 038-416-143

PATTAYA

MAGAZINE รับสมัครพนักงาน Account Executive (AE) /ฝ่ายขายโฆษณา

คุณสมบัติ - หญิง อายุ 25 - 35 - ปริญาตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์การทำ�งานด้านการขาย - มีใจรักการบริการ สามารถนำ�เสนอการขายได้ - บุคคลิกภาพดี มารยาทดี มีความมั่นใจ - ชอบงานท้าทาย ไฟแรง พร้อมสู้งานหนัก รักความก้าวหน้า - มีความรับผิดชอบสูง มีเป้าหมายในการทำ�งาน - มีรถยนต์ ์ส่วนตัว - รายได้ 10,000 - 40,000 บาท (สวัสดิการ : เงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำ�มันรถ)

สนใจร่วมงานกับเรา ติดต่อ 080-756-7575 ออฟฟิส อยู่หลัง Big C Extra พัทยากลาง www.hipattaya.com Hi

PATTAYA

MAGAZINE

29


2012 Year of the Dragon RAT 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

ท่านที่เกิดปีหนู ดวงของท่านในปี 2555 เรียกได้ว่าดวงดี ทั้งด้านการงาน การเงิน แต่ให้ระวังอารมณ์ของท่านไว้ เพราะอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นอาจจะนำ�ปัญหาหลายๆอย่างมาสู่ท่าน ส่วนเรื่องความรัก ท่านที่โสดจะได้พบคนที่ ถูกใจในช่วงปลายปี ส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็จะมีข่าวดี หรือความสัมพันธ์จะดีมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปีเช่นกัน

Rat will be quite stable and relaxed in the year 2012 of the Black Water Dragon. This year will be successful for him if he will be optimistic and bold in his actions. Rat’s personal life in 2012, impulsiveness may lead to many problems even in relationships that may seem ideal at first glance. Single Rats will have the chance to meet their love in the second half of 2012 - this period is more favorable for development of relations and will be a good time for romantic encounters. OX 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 เรื่องธุรกิจ การงานจะทำ�ให้คุณปวดหัวอยู่ไม่ใช่น้อย หากคิดจะลงทุนทำ�ธุรกิจอะไร ควรรอสักพัก ให้เรื่องยุ่งๆทั้งหลายผ่านพ้น ไปก่อน ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเพิ่มเรื่องปวดหัวให้ท่านซะมากกว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็มักจะมาจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปล งอยู่ตลอดเวลาของคุณ ลองอยู่นิ่งๆดูสถานะการณ์บ้างอะไรบ้าง ความนิ่งจะทำ�ให้คุณมองเห็นปัญหาและทางแก้ แล้วทุกอย่างจะ ผ่านพ้นไปด้วยดี ส่วนเรื่องคู่ ความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆพัฒณาขึ้นเรื่อย ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง สรุปเรื่องคู่ดีปีนี้ Bull (Ox) in 2012 will feel the stress of business affairs, but such prospects that he never dreamed of will immediately open. The position of the planets in January 2012 is favorable for the development of relations in a couple - if Bull will not be too busy at work. Most of the trouble in a relationship that may arise are often caused by Bull’s changing mood, his lack of restraint, and ambition. Bull needs to be more calm and restrained. TIGER 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 ปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้คุณได้ทำ�มากขึ้น เป็นปีที่ตื่นเต้นสำ�หรับคุณ เพราะไม่ว่าจะหมุนตัวไปทางไหนหรือคิดจะทำ�อะไรก็มีอะไรให้ คุณได้ทำ�อยู่ตลอด ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะหยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นธุรกิจไปได้หมดสำ�หรับคุณ และที่สำ�คัญทำ�แล้วเวิร์คด้วยซิ สำ�หรับเรื่องคู่ช่วงต้นปีคุณอาจจะยุ่งและตื่นเต้นอยู่กับสิ่งใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณ จนทำ�ให้คุณลืมใส่ใจแฟนไปซะงั้น ยังไงก็อย่าทำ�งานจนลืมครอบครัว Tiger in 2012 will like high intensity of activities, and he will be only glad to constant provocations of problems, taking them for a better chance to showcase his remarkable abilities. The beginning of 2012 will be a favorable time for development of relations between the couple. Tiger would feel the need to pay attention to his/her partner, and develop relationships. A single Tiger has the opportunity of finding his/her love in spring or fall of 2012, while in summer he will be too distracted to pay due attention to his feelings. RABBIT 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ดวงท่านที่เกิดปีกระต่ายในปีนี้จะไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรให้ท่านต้องปวดหัวมากมาย ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งเรื่องการงาน การเงิน ส่วนใหญ่จะคิดหนักเรื่องคู่ครองคนรักซะมากกว่า อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ใหย๋โตอะไร เพียงแค่อาจจะทำ�ให้รบ กวนจิตใจ จนไม่เป็นอันทำ�อะไรในปีนี้แต่ก็เดีย๋วดีเดี๋ยวร้าย สุดท้ายก็รักกันเหมือนเดิม Rabbit in the year 2012 will not have as many problems as other members of the zodiacal circle, but can achieve much success only if he wants. Rabbit’s personal life in early 2012 will be troubled - Rabbit’s overemployment, his/her nervousness or euphoria of victory will affect his/her relationship with his/her partner. Single Rabbit in the first half of 2012 may indulge in romantic adventures and look for light flirtations, but a fateful meeting with a loved one will take place during fall. DRAGON 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ปีนี้เป็นปีมงคลของคนที่เกิดปีมะโรง หรือปีงูใหญ่ หรือปีมังกร ทำ�อะไรก็ดีไปหมด เรียกได้ว่าเป็นปีทอง ปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้ซื้อ บ้าน ซื้อรถ ขยับขยายชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ท่านที่มีคนรักอยู่แล้วก็จะมีข่าวดีข่าวมงคล ท่านที่ยังโสดก็จะได้พบคู่ Although Dragon is the master in 2012, this period will bring him a lot of problems that need to be addressed on the go. Dragon who is a spouse, will focus on improving his/her home. He/she would be happy to buy gifts and necessities for the family, helping friends and relatives. A single Dragon may meet his/her love, and successfully develop and strengthen the relationship throughout the year. SNAKE 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ปีนี้ไม่มีอะไรพิเศษ แต่ก็ดีตรงที่ไม่มีเรื่องไม่ดี การงาน ธุรกิจไปได้เรื่อยๆ โดยปกติแล้วเวลาที่ท่านจะทำ�อะไรก็จะต้องมีแผนและ ไตร่ตรองให้ดีให้รอบคอบก่อนอยู่แล้ว ท่านจึงไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ต้องปวดหัวในปีนี้ ท่านที่โสดจะได้พบคู่ในปีนี้ For Snake, difficulties of the year 2012 will seem not quite so pervasive - he can avoid sharp corners, and will calmly work in a planned manner, focusing on his own subtle intuition and natural wisdom. Snake’s personal life is both his rear and a source of pride and well-protected haven of comfort and tranquility. Snake in the coming 2012 will be full of charm and charisma, he will easily find a mate - if, of course, he/she is interested in such a matter. A married Snake will receive during fall unexpected pleasant news from relatives.


ดวงชะตาปี 2555

HORSE 1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014 เป็นปีที่คึกคัก และสนุกสนาน ไม่มีเรื่องอะไรกวนใจ ยิ่งท่านที่เป็นโสดอยู่ ปีนี้จะเนื้อหอมเป็นพิเศษ และคุณจะสนุกกับการปาร์ตี้ สังสรรค์ สนุกกับการได้พบเจอเพื่อนใหม่ และอาจจะได้พบคนถูกอกถูกใจในงานเลี้ยงด้วย ส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยิ่งมีความ สุข ความสัมพันของคุณทั้งคู่จะดีขึ้นมากให้ปีนี้ เพราะได้มีโอกาศได้ใช้ชีวิตที่ดีมีแต่เรื่องราวดีๆร่วมกัน Horse in 2012 will be close in spirit to the general mood of the time. He loves parades, festivals, public processions, and honors, and can withstand any test to become a triumpher at the end of the period. Horse will be full of romantic mood, he will be happy to flirt and meet new people. Spouses will have a favorable period for the development of their feelings, while a single horse can find love just at the brink of 2012.

SHEEP 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 ปีนี้อะไรที่คิดที่วางไว้ อาจจะได้มาไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องลงมือออกแรงมากขึ้น ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ถึงจะได้มาในสิ่งที่ หวัง สุดท้ายแล้วก็จะสำ�เร็จดังที่ตั้งใจ ท่านที่โสดก็จะได้พบเนื้อคู่ ในช่วงกลางๆปี และจะมีความสุขกับความรักครั้งนี้มากในปีนี้ 2012 for the Goat will be calm, though not without difficulties. This zodiac sign can be very successful if he will use all opportunities in his work and communicate more. Goat’s selfishness and passion only through his feelings and experiences can greatly complicate his personal life in 2012. Single Goat will be successful among the opposite sex, and will easily find his/her soul mate in spring or fall, if, of course, he will be very willing to continue a romantic relationship. MONKEY 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 การงานการเงินในปีนี้ดีมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง จะสนุกสนานอยู่กับการทำ�งาน บางที่อาจเป็น เหตุให้ความรักจืดจาง เพราะขาดการใส่ใจ ส่วนท่านที่โสดก็จะได้พบเนื้อคู่ช่วงปลายปี Monkey in year 2012 will be very productive, he will gladly flow into the high pace of work, and will feel at ease in the most intense affairs of 2012. In early year, Monkey will have a lot of affairs that he will just forget about romance. Single Monkey may meet his/her love before the new year. ROOSTER 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 ความเหนื่อยล้าอ่อนแรงจากปัญหาในปีที่ผ่านมา ส่งผลมาถึงปีนี้ ตั้งสติเริ่มต้นใหม่ ใส่พลังชีวิตเข้าไปใหม่ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจน ทำ�ให้คุณยิ้มได้ ความรักในปีนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักจะมีปากมีเสียงกันบาง แต่ก็เป็นโอกาศที่ดีระหว่างคุณและเขาที่จะได้ปรับความ เข้าใจ และจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม The Rooster will feel an extraordinary lightness and lift in strength, and this will allow him overcome even the greatest difficulties in his path. Rooster’s personal life in 2012 of the will not be smooth and calm, but he/she will have a good chance to correct all discrepancies in a relationship with his/her partner, build them from scratch, find his/her happiness, if his/her heart till then remains single. DOG 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 ปีนี้เป็นปีที่ผ่อนคลาย ไม่มีอะไรต้องปวดหัว และจะมีงานใหญ่เข้ามาให้คุณได้ทำ�ตลอดทั้งปี แต่ให้ระวังจะมีปัญหากับเพื่อร่วม งาน จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้ลองทำ� ก็ให้รีบคว้าโอกาศนั้นไว้ เพราะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตคุณในปีนี้ Dog in 2012 of the Black Water Dragon will feel relaxed, he will be determined for an active, long-term work. For 2012, Dog will have as much material and social benefits as how much he can earn and take in his life. In 2012, the Dog will carefully be engaged in the issue of organization of his/her personal life, because it needs support a faithful and reliable person beside him/her. A single dog will try everywhere to have success, he/she will start romantic affairs, easily entering into a relationship, and just as easily abandoning them in favor of new, more vivid ones. PIG 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 ปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะมีความสุขสุดๆ เพราะไม่ว่าธุรกิจการงานอะไรก็ตามที่คุณทำ�อยู่หรือกำ�ลังจะทำ�ในเร็วๆนี้จะดี และรุ่งเรื่อง สุดๆ เรียกได้ว่าปีนี้ขาขึ้น ทำ�อะไรก็ดี จะได้พบปะออกงานสังคมมากขึ้น ปีนี้คุณจะได้วุ่นวายอยู่กัยการออกงานโชว์ตัว พบปะอยู่ ตลอดทั้งปี เรื่องคู่เรื่องความสัมพันธ์ก็ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง The Pig would be happy to enjoy all the benefits and opportunities of the year 2012. For him, it would be a good time full of victories, good work, and most importantly - of material prosperity. Pig’s personal life will not be quiet, but it will certainly be a happy one, if a representative of this zodiac sign will not engage in public activities to the detriment of a romantic relationship with a partner. If the relationship of the spouses has outlived itself, and the partners have come to a mutual decision to part, it’s best to do so right now, in early 2012.


OVMOINETSH

OF THE

MONEYBALL

26 January 2012 Lead Actors Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman Robin Wright, Chris Pratt Directed by Bennett Miller Genre Drama Moneyball สร้างจากชีวิตจริงของ บิลลี่ บีน (Billy Beane) อดีต นักเบสบอลของเมเจอร์ลีกเบสบอล ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการทั่วไป ของทีมเบสบอล “โอ๊กแลนด์ แอธเลติกส์” (Oakland Athletics) กับช่วงเวลาที่ เริ่มเกิดวิกฤติทางการเงินของทีม ไม่สามารถจัดหาทุน ในการซื้อตัวผู้เล่นเก่ง ๆ มาร่วมทีม ทำ�ให้ฟอร์มเริ่มตกลงเรื่อย ๆ จน ผู้จัดการประจำ�ทีมเลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากหนุ่มรายหนึ่งที่ ค้นพบวิธี ใหม่ในการช่วยคัดเลือกผู้เล่นผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลที่ออกมา กลับได้ผลแบบดีเกินคาดมาก ๆ Based on a true story, Moneyball is a movie for anybody who has ever dreamed of taking on the system. Brad Pitt stars as Billy Beane, the general manager of the Oakland A’s and the guy who assembles the team, who has an epiphany: all of baseball’s conventional wisdom is wrong. Forced to reinvent his team on a tight budget, Beane will have to outsmart the richer clubs. The onetime jock teams with Ivy League grad Peter Brand (Jonah Hill) in an unlikely partnership, recruiting bargain players that the scouts call flawed, but all of whom have an ability to get on base, score runs, and win games. It’s more than baseball, it’s a revolution - one that challenges old school traditions and puts Beane in the crosshairs of those who say he’s tearing out the heart and soul of the game.

CONTRABAND

12 January 2012 Lead Actors Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster Giovanni Ribisi, Lukas Haas, Caleb Landry Jones Directed by Baltasar Kormákur Genre Thriller มาร์ค วอห์ลเบิร์ก ดาราแอ็คชั่นกล้ามโต มารับบทแสดงนำ�ใน Contraband ภาพยนตร์แอ็คชั่นทริลเลอร์สุดระห่ำ�เกี่ยวกับ ชายหนุ่มที่ต้องต่อสู้เพื่อหลุดออก จากงานที่อยู่ในโลกอันตราย กับ ครอบครัวที่เขาจะต้องทำ�ทุกสิ่งเพื่อปกป้อง เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่นิวออร์ลีนส์ เป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมของการลักลอบค้า ของเถื่อนข้ามชาติ ที่จัดเต็มเรื่องเจ้าพ่อตัวร้าย เจ้าหน้าที่คอร์รัปชั่น เดิมพันสูง กับหนี้ก้อนโต ไม่มีคำ�ว่าซื่อสัตย์ในวงการ และ คำ�ว่าตายคือผลตอบแทนของ ความผิดพลาด คริส ฟาร์ราเดย์ (วอห์ลเบิร์ก) ล้างมือจากวงการอาชญากรรม ที่เขาเคย อยู่มานานแล้ว แต่เมื่อพี่ชายของภรรยา แอนดี้ (คาเลบ แลนดรี้ โจน ส์) ทำ�งานส่งยาเสพติดพลาด ทำ�ให้เจ้านายสุดเหี้ยม ทิม บริกก์ (จิโอวานนี่ ริบิ ซี่) ตามล่าล้างหนี้ คริสจึงจำ�เป็นต้องเข้าสู่วงการมืดที่ เขาเคยทำ�อยู่ นั่นคือ การ ค้าของเถื่อน เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้แอนดี้ คริสเคยมีชื่อในวงการอยู่แล้ว เขาจึง สามารถหาคนมาร่วมขบวนได้เร็ว ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนรัก เซบาสเตียน (เบน ฟอสเตอร์) สำ�หรับงานใหญ่ส่งของไปปานามา โดยหวังจะได้เงินก้อนโตก ลับมา แต่ก่อนที่จะงานจะสำ�เร็จได้เงินมาอยู่ในมือ ครอบครัวของเขากลับต้อง ตกอยู่ในอันตราย คริสต้องขุดเอาทักษะเล่ห์เหลี่ยมทั้งหมดมาเชือดเฉือนกับเจ้า พ่อองค์กรค้ายานรก ตำ�รวจเลว และมือปืนล่าสังหาร ก่อนที่ภรรยาของเขา เคท (เคท เบคคินเซล) และลูกชายจะถูกจัดการ Mark Wahlberg leads the cast of Contraband, a fast-paced thriller about a man trying to stay out of a world he worked so hard to leave behind and the family he’ll do anything to protect. Set in New Orleans, the film explores the cutthroat underground world of international smuggling--full of desperate criminals and corrupt officials, high-stakes and big payoffs--where loyalty rarely exists and death is one wrong turn away. Chris Farraday (Wahlberg) long ago abandoned his life of crime, but after his brother-in-law, Andy (Caleb Landry Jones), botches a drug deal for his ruthless boss, Tim Briggs (Giovanni Ribisi), Chris is forced back into doing what he does best-- running contraband--to settle Andy’s debt. Chris is a legendary smuggler and quickly assembles a crew with the help of his best friend, Sebastian (Ben Foster), for one final run to Panama and back, hoping to return with millions in counterfeit bills.


MY WEEK WITH MARILYN

12 January 2012 Lead Actors Michelle Williams, Eddie Redmayne, Julia Ormond, Kennet Branagh Directed by Simon Curtis Genre Drama ในช่วงต้นฤดูร้อนปี 1956 มาริลิน มอนโร ดาราสาวชาวอเมริกันได้ย่างเท้า ลงบนแผ่นดินอังกฤษเป็นครั้งแรก ระหว่างการฮันนีมูนกับสามีเธอ นักเขียน บทละครชื่อดัง อาร์เธอร์ มิลเลอร์ มอนโรได้มาเยือนอังกฤษเพื่อถ่ายทำ� The Prince and the Showgirl ภาพยนตร์ที่โด่งดังจากการทำ�ให้เธอได้พบกับเซ อร์ลอว์เรนซ์ โอลิเวียร์ ตำ�นานแห่งโลกละครเวทีและภาพยนตร์ของอังกฤษ ที่กำ�กับและร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วย ในฤดูร้อนปีเดียวกันนั้นเอง โค ลิน คลาร์ค เด็กหนุ่มวัย 23 ปี ได้ย่างเท้าลงบนกองถ่ายภาพยนตร์เป็นครั้ง แรกในชีวิต คลาร์ค ผู้เพิ่งสำ�เร็จการศึกษาจากอ็อกซ์ฟอร์ด ใฝ่ฝันจะเป็นผู้ กำ�กับ และเขาก็ได้งานเป็นผู้ช่วยผู้ต่ำ�ต้อยในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The Prince and the Showgirl สี่สิบปีให้หลัง เขาได้เล่าถึงประสบการณ์หก เดือนในกองถ่ายของเขาในอนุทินที่มีชื่อว่า The Prince, the Showgirl and Me แต่มีหนึ่งสัปดาห์ที่ขาดหายไปในบันทึกของคลาร์ค จนกระทั่งหลายปีให้ หลังคลาร์คถึงเปิดเผยสาเหตุของเรื่องนี้ ในอนุทินเล่มต่อมาที่มีชื่อว่า My Week with Marilyn เขาได้เล่าถึงเรื่องจริงของหนึ่งสัปดาห์สุดวิเศษ ที่เขาได้ ใช้เวลาอยู่ร่วมกับดาราสาวที่โด่งดังที่สุดของโลก…หนึ่งสัปดาห์ที่เขาอยู่กับมา ริลิน My Week With Marilyn ที่มีทั้งเรื่องขบขันและน่าเศร้า In the early summer of 1956, 23 year-old Colin Clark (Eddie Redmayne), just down from Oxford and determined to make his way in the film business, worked as a lowly assistant on the set of ‘The Prince and the Showgirl’. The film that famously united Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) and Marilyn Monroe (Michelle Williams), who was also on honeymoon with her new husband, the playwright Aurthur Miller (Dougray Scott). Nearly 40 years on, his diary account The Prince, the Showgirl and Me was published, but one week was missing and this was published some years later as My Week with Marilyn - this is the story of that week. When Arthur Miller leaves England, the coast is clear for Colin to introduce Marilyn to some of the pleasures of British life; an idyllic week in which he escorted a Monroe desperate to get away from her retinue of Hollywood hangers-on and the pressures of work.

WHAT’S YOUR NUMBER? 26 January 2012 Lead Actors Anna Faris, Chris Evans, Ari Graynor Blythe Danner Directed by Mark Mylod Genre Comedy

อัลลี่ (แอนนา ฟาริส) ที่อยากจะมีคู่แท้ ได้มองย้อนอดีตถึงผู้ชายที่เธอ เคยควงด้วยและแอบคิดว่าอาจมีใครคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นตัวจริงของ เธอ การตามหาชายในฝันได้หนุ่มเพื่อนบ้านอย่างโคลิน (คริส อีแวนส์) มาช่วยเหลือโดยบังเอิญ แต่เอ๊ะบางทีคนที่เพิ่งเข้ามาอาจเป็นรักแท้ก็ได้ นะ ในสหรัฐอเมริกา 96% ของผู้หญิงที่เคยมีแฟน 20 คน หรือมากกว่านั้น จะไม่ได้แต่งงาน ค่าเฉลี่ยของจำ�นวนคู่รักที่ผู้หญิงมีตลอดชีวิตของพวกเธอคือ 10.5 คน จากการศึกษาวิจัยโดย ดร. เฮเลน ฟิก เมื่อสาวสวยเจ้าเสน่ห์ แอลลี ดาร์ลิ่ง อ่านบทความในนิตยสารซึ่งอ้าง สถิติว่าผู้หญิงที่เคยมีคู่รัก 20 คน หรือมากกว่า จะพลาดการพบรักแท้ แอลลีจึงมองย้อนกลับไปยังบรรดาแฟนเก่าของเธอ ว่าใครกันแน่ที่มี โอกาสเป็นรักแท้ของเธอมากที่สุด ระหว่างการตามหา “อดีต” คนที่ ใช่ ตามคำ�ชี้แนะของหนังสือ แอลลีก็ตระหนักว่าเธอได้เดินทางมาถึงจุด เปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ ในขณะที่ไม่มีทั้งงาน, สามี และชีวิตในแบบที่ตนเอง ใฝ่ฝัน ซึ่งทำ�ให้เธอค้นพบว่าอะไรหรือใครคือสิ่งสำ�คัญต่อเธอในช่วงเวลา ที่ผ่านมา Anna Faris is Ally Darling, who after reading a magazine article that leads her to believe she’s going to be forever alone, begins a wild search for the best “ex” of her life. Ally’s hunky new neighbor Colin (Chris Evans) helps her track down her exes, in exchange for Ally helping Colin avoid his.


Knife

Ladle

BUY ME!

Refrigerator

Dishwasher

Colorfunlg

cooki Using colorful things in the kitche make cooking alot more fun.n Pan

Trimet

Pot Grabber

Washing machine


HOT PROMOTION

รับทำ�กรอบรูป

081-377-5438 ถนนพัทยาสาย 3

Pan Thang Frame

ดูฟรีตลอดชาติ จายครั้งเดียว1,990 บาท จากปกติ 2,990 บาท

ไอทีแคร เซ็นเตอร

www.itcareonline.com

pattayaFURNITUREcenter center pattayaFURNITURE center pattaya FURNITURE ตอบสนองทุกจิตนาการของการตกแต่งบ้าน และสำานัักงานของคุณ เรามีเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดี จากหลากหลายเบรนด์ดังให้คุณเลือก ในราคาที่่ถูกกว่า Fulfill all your imagination to decorate the house. And your office. PattayaFURNITUREcenter Since 1990

¾º¡ºÑºÃÃÂÒ¡ÒÈ͹Ñͺ͹èØá˧费Ôá´¹µÐǹÑÍÍ¡ ÊÁѼÊѤÇÒÁ·¹ÑÊÁÂÑáË§è ´¹Ôá´¹µÐǹѵ¡ ·«èÕ§èÖáÇ´ÅÍéÁä»´Çé¤ÍÅàŤª¹èѵÒè§æ «§èÖÊзÍé¹Ã»ÙẺªÇÕµÔ ¢Í§¤³ Ø ÊÒÁÒöúÑôéÙÇéµÇѤ³ Ø àͧ ûÙẺʹԤÒé áºÃ¹´ãìËÁæè

Sense the warmth of the east. Touches the modern of the west. Where fashion fits in ... With variou collections to reflect your own style. Feel it yoursrlf. a brand new renovation. Pattaya Furniture center was established พบกั PattayaFURNITUREcenter Sincein 1990. 1990We offer you with variety of พทัยาเฟอบรนบรรยากาศอั เิจอร กอตงัขนึในปี 19น 90อบอุ่นแห่งดินแดนตะวันออก สัมผัสความทันสมัยแห่ง brand Sense and designed products choosTouches from tothe serve as many possible. At ดินแดนตะวั ปฟอแบบชี นาร่งมออก สรนเิความทั the warmth of thetoeast. modern of thedesires west. as Where fashion PattayaFURNITUREcenter Since 1990 เรามคีวามหลากพบกั หลาน ยขตก องบ แบบรรยากาศอั รที นด่ซ แลึ่งะผแวดล้ ลติภณ ั ฑ อ กามไปด้ รอน อกอบอุ แบบวมยคอลเลคชั าเพ่นอืใแห่ หคณ ุ งเลดิ อืกน ได แดนตะวั ต่น ามต่ ควาามงๆ ตองกซึ าสะท้ กทสีดุ อ ทสั พีนรู ทัม ยาเผั จอรเรวามิตสีนิคน า สมัยแห่ง Pattaya Furniture center collections we source toonly bestyour quality products so you can enjoy your fits inSense ... With reflect Feel yoursrlf. brand ของคุ บารตก ยตั ทมีคีณ ุ ภาพณ ดุแดนตะวั เพอืใหคณ ุ สามน ถรูเพ้ดลดิ้วเพที ลนิ่ซไปว ามณ แรงบเอง นัดอ าลมไปด้ ใจรูบป องแบบสิ ตวัควณ ุ ยคอลเลคชั เอง นค้า แบรนด์ ดิดทีนสีสามารถรั ึ่งตคุแวดล้ ่นต่ใาหม่ งๆๆ ซึ่งสะท้อนรูปแบบชีวิต thevariou warmth of the east. Touches own the style. modern of itthe west. aWhere fashion inspiration new renovation. fitsPattaya in ... Furniture With variou collections to reflect your own style. Feel it yoursrlf. a brand ของคุณสามารถรับรู้ด้วยตัวคุณเอง รูปแบบสินค้า แบรนด์ใหม่ๆ center was established in 1990. We offer you with variety of new renovation. brand and designed products to choos from to serveOffice: as many desires office as possible. furniture At that comes in wide range Pattaya Furniture center was established in 1990.Multi-purpose We offer you with variety of Pattaya Furniture center we source only best quality products so you enjoy business your of designs to meet morecan individual needs. Essential brand and designed products to choos from to serve as many desires as possible. At inspiration office furniture provide range of products such as Cabinet,

พัทยาเฟอร์นิเจอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เรามีความหลากหลายของแบรนด์ และผลิตพัภัทณยาเฟอร์ ฑ์ การออกแบบมาเพื ุณเลื1990 อกได้ ตามความต้ องการมาก นิเจอร์ ก่อตั้ง่อขึให้้นคในปี เรามีความหลากหลายของแบรนด์ ที่สุด ทีและผลิ ่พัทยาเฟอร์ เรามีสินค้าที่มีคุณ่อภาพดี ่อให้ตามความต้ คุณสามารถองการมาก ตภัณนฑ์ิเจอร์ การออกแบบมาเพื ให้คุณที่สเลืุดอเพื กได้ เพลิ ดเพลินไปตามแรงบันดาลใจบองตัวคุณเอง Pattaya Furniture center we source only best quality products so you can enjoy your ที่สุด ที่พัทยาเฟอร์นิเจอร์เรามีสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อให้คุณสามารถ Conference Table, Office Chair, Office Desk, Partition and Wall Office: Multi-purpose Storage/Intelligent Wall. office furniture that comes in wide range ofLiving designs to meet businessofneeds. Essential Room: We more have aindividual great selection living roon Office: Multi-purpose furniture comes in wide range office furniture range of office products such that asthat Cabinet, furniture for you. provide Our wide selection will ensure your living of designs to Office meet more individual business needs. Essential Conference Office Desk, and Wall room furniture Table, will match yourChair, existing decor andPartition will enhance the office furniture provide range of products such as Cabinet, Storage/Intelligent Wall. look of your living room. Conference Table, Office Chair, Office Desk, Partition and Wall Living Room: We have a great selection of living roon Dining Room: Kitchen is a lot more important part as it’s Storage/Intelligent furniture for you. Our wideWall. selection will ensure that your living where that cooking is done. Most of the family activities are spent room furniture willRoom: match yourhave existing decorselection and will of enhance the a great around thisLiving area. It’s the We place where great moments are living shared.roon look of your living room.Our wide selection will ensure that your living furniture for you. Home Furnishing: Built-in Organize your space by Pattaya Dining Room: Kitchen is a your lot more important it’s enhance the room furniture will match existing decorpartandas will Furniture built-in, the various sizes and formats are best solution wherelook thatofcooking is done. Most of the family activities are spent your living room. toaround space this utilization to your unique area. according It’s the place where greatlifestyle. momentsOuraretimeless shared. Dining Room: Kitchen is a lot more important part as it’s furniture of genuine hand crafted teak will leave you with a unique Home Built-in Organize space by Pattaya whereFurnishing: that cooking isto done. Mostyour the family activities are spent and everlasting environment your home orof office. Furniture built-in, sizesplace and where formatsgreat are best solutionare shared. around this the area.various It’s the moments

เพลิดเพลินไปตามแรงบันดาลใจบองตัวคุณเอง

inspiration

Tel.089-223-0007 ยิ่งช๊อปมาก ยิ่ งมีสิทธิ์ มาก โปรโมชั่ น 3 ต่อ

ลด แจก แถม ทอง !

พบกันที่ พัทยาเฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ (พัทยาเหนือ) Tel. 038-410-360-1

New Year Promoti o n 1 ໹羹é×··èÕ¤èÕ ¹éØà¤Â¢Í§·¡Ø¤¹ã¹ºÒé¹ äÁàè¾ÂÕ§áµà軹ç ËÍé§Â§Ñ໹ç·ÊèÕÓËúѾ¡Ñ¼Íè¹ËÂÍè¹ã¨»ÃШӷ¡ØǹÑ

นลินี คลีนิก

เป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยของทุกคนในบ้าน ไม่เพียงแต่เป็น

ห้องยังเป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจประจำทุกวัน ความสวยสร้ างได้ เป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยของทุกคนในบ้าน ไม่เพียงแต่เป็น àÃÒÁàÕ¿ÍùìàÔ¨ÍÃËìÅÒ¡ËÅÒÂûÙẺ ËÅÒÂÊäµÅãìË¤é ³ Ø ãªÊéÍÂä´àéµÁç·µèÕÒÁûÙẺ¢Í§¤³ Ø ห้องยังเป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจประจำทุกวัน By นลินี คลีนิก ซื้อผลิตภัณฑ์ / คอร์ส ครบ 3,000 บาท สมนาคุณ ครีมกันแดดขนาด 10 กรัม 1 หลอด to space utilization according to your unique lifestyle. Our timeless

Home Furnishing: Built-in Organize your space by Pattaya

furniture of genuine hand crafted teak will leave you with a unique

2

Furniture built-in, the various sizes and formats are best solution

and everlasting environment to your home or office.

to space utilization according to your unique lifestyle. Our timeless

เรามีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบ หลายสไตล์ ให้คุณใช้สอยได้เต็มที่ตามรูปแบบของคุณ furniture of genuine hand crafted teak will leave you with a unique

ซื้อผลิตภัณฑ์ / คอร์ส ครบ 5,000 บาท สมนาคุณ นวดหน้า กดจุด จำ�นวน 2 ครั้ง ซื้อผลิตภัณฑ์ / คอร์ส ครบ 10,000 บาท สมนาคุณ ทรีตเม้นท์บำ�รุงผิวหน้า 1 คอร์ส จำ�นวน 5 ครั้ง พิเศษสุด ทุกวันศุกร์ของเดือนซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ ใช้บริการใดๆ คุณลูกค้าจะได้สิทธิลดราคาผลิตภัณฑ์ / คอร์ส 10-20%

and everlasting environment to your home or office.

ชลบรุี Cholburi

ถนนสขุมุวทิ Sukumvit ชลบุรี Rd.

Cholburi

ถ.พทัยาเหนอื North Pattaya Rd.

Sattahipขุมวิท ถนนสุ Sukumvit Rd.

pattayaFURNITUREcenter

เทสโก้ โลตัส Tesco Lotus ศาลาวาการเมอืงพทัยา Pattaya City Hall ถ.พัทยาเหนือ

3

4

pattayaFURNITUREcenter

ถ.พทัยาสาย 3 Pattaya Sai 3

ถ.พทัยา-นาเกลอื

ถ.พทัยาสาย 2

ถ.ส Bea ายชาย ch หาด Roa d

ดุสิต รีสอร์ท Dusit Resort

เทสโก โลตสั Tesco Lotus

Pattaya-Naklue Rd.

ดสุติ รสีอรท Dusit Resort

ถ.พั 2 ทยา-นาเกลือ Pattaya-Naklue Rd. ถ.พัทยาสาย 2 Pattaya SaiPattaya-Naklue Rd. Pattayaถ.พั Saiทยา-นาเกลื 2 อ

เรามีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบ หลายสไตล์ให้คุณใช้ สอยได้เต็มทีก่ตหน้ ามรูปาแบบของคุ ณ และมาส์ ตามสภาพผิ ว

ชลบุรี Cholburi

สตัหบี

สัตหีบ Sattahip

North Pattaya Rd.

ถนนสุขุมวิท Sukumvit Rd.

pattayaFURNITUREcenter

ถ.พัทยาสาย 3 Pattaya Sai 3

ถ Bea.สายช ch ายห Roa าด d

Call Center ดุสิต รีสอร์ท Dusit Resort 038-488-588 / 087-618-0782 ( วันนี้ - 31 ม.ค. 2555) Pattaya City Hall Pattaya FURNITURE Center พทัยาเฟอรนเิจอร เซถ.พั น็เทตยาเหนื อร อ 159/85 M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 North Pattaya Rd.

เทสโก้ โลตัส Tescoศาลาว่ Lotus าการเมืองพัทยา

ทยาเฟอร์ นิเจอร์Cเซ็Extra) นเตอร์ เปิดบริการ 11.00 - 21.00 น. สาขา พัทยากลางพั(เยื ้อง Big ยาสาย 3 aya Sai 3

ศาลาว่าการเมืองพัทยา City Hall 159/85 พัทยาเฟอร์นิเจอร์ Pattaya เซ็นเตอร์

Tel : 038-410360-1

M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 hip

ัทยาสาย 2 ttaya Sai 2

สาย ch ชายห Roa าด d

PattayaFURNITURECenter Tel. 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 E-mail : pattayafur@gmail.com

ซื้อผลิตภัณฑ์

ลด % 10-20 ใช้ได้ในวันปกติ

เพียงตัดชิ้นส่วนนี้โชว์ในการใช้สิทธิ์


Hotel

RECOMMENDED

Hard Rock Hotel Pattaya โรงแรมฮาร์ดร็อค Area/บริเวณ : Pattaya Beach Road Tel/โทร : 038-428-755 www.pattaya.hardrockhotels.net Room rates from : 3,960 - 7,565 with packages included They have 320 themed guest rooms and luxury suites are decorated in a hip, vibrant style. โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 320 ห้อง พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกและ บริการของโรงแรมระดับ 4-ดาว แต่ละห้อง มี ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, เสื้อ คลุมอาบน้ำ�, หนังสือพิมพ์รายวัน, เครื่องเป่า ผม, อินเทอร์เน็ตไร้สาย

Loyal Cliff Grand & Spa Hotel โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ แอนด์ สปา Area/บริเวณ : Phra tamnak hill Tel/โทร : 038-250-421 www.royalcliff.com Private tropical estate overlooking the Gulf of Siam. The hotel offers a wide range of rooms and suites to suit all budgets, with access to all the benefits and faciltiies of a luxury resort. มองออกไปเห็นทัศนียภาพของอ่าวไทย โรงแรมให้บริการห้องพักและห้องสวีทหลาก หลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับผู้เข้าพักทุก ระดับ โดยมาพร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก ของรีสอร์ทหรู กับบรรยากาศที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพักผ่อนอย่าง แท้จริง

36 PATTAYA

MAGAZINE

Amari Orchid Hotel Pattaya โรงแรมอมารี ออร์คิด พัทยา Area/บริเวณ : Pattaya Beach Road Tel/โทร : 038-418-418 www.amari.com There are 525 superbly appointed rooms and suites with excellent facilities to ensure a comfortable and convenient stay. โรงแรมที่ มี เ สน่ ห์ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมา ยาวนาน ทั้งจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและ มาติดต่อธุรกิจใน พัทยา

Hilton Hotel and Resort โรงแรมฮิลตัน พัทยา Area/บริเวณ : Pattaya Beach Road Tel/โทร : 038-253-000/038-253-028 www.pattaya.hilton.com right in the heart of the city overlooking Pattaya beach, the property’s accommodation boasts an exclusive selection of rooms that are uniquely adorned with signature Hilton decoration that is pinnacle of luxury and lavishness. Offering modern and event spaces, Hilton Hotel Pattaya is an ideal venue for meetings and banquets with its bestin-class facilities. โรงแรมสูง 21 ชัน้ แห่งนีใ้ ห้บริการห้องพักทัง้ หมด 302 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกที่ ทันสมัย ลูกค้าจะได้พบกับ บาร์/ผับ, ไนท์คลับ, ห้องประชุม ทีโ่ รงแรมจัดเตรียมไว้บริการ ผูเ้ ข้า พักสามารถใช้บริการ สระว่ายน้ำ�, สปา, บริการ นวด เพือ่ ผ่อนคลายและออกกำ�ลังกาย ด้วย ทำ�เลทีต่ ง้ั อันเหมาะสม พนักงานทีท่ มุ่ เทให้กบั การ บริการ และสิง่ อำ�นวยความสะดวกชัน้ เลิศ ทำ�ให้ ทีน่ ไ่ี ด้รบั ความนิยมในหมูน่ กั ท่องเทีย่ ว

Holiday Inn Pattaya โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา Area/บริเวณ : Pattaya Sai 1 Rd Tel/โทร : 038-725-555 www.holidayinn.com The hotel includes two outdoor pools, and even offer unique Kids Suites and a Kids Club for the younger guests. ผู้เข้าพักสามารถเดินไปยังชายหาดหรือร้าน ค้าและแหล่งบันเทิงยามค่ำ�คืนได้โดยสะดวก และหลังจากใช้เวลาอยู่กลางแจ้งมาทั้งวันก็มา ผ่อนคลายกับ Tea Tree Spa ของโรงแรม

A-One Hotel Pattaya โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูซ Area/บริเวณ : Pattaya Beach Road Tel/โทร : 0-3825-9555 www.a-onehotel.com The hotel offers 465 guestrooms all designed with a nautical theme and equipped with private terraces allowing for dramatic views of Pattaya sea. โรงแรมรูปเรือสำ�ราญ โดดเด่นริมทะเล รีสอร์ทใจกลางเมืองพัทยา พร้อมห้องพัก 466 ห้องด้านหน้าติดทะเล ชายหาดพัทยา เหนือ ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัว อ่างอาบน้ำ� และฝักบัว ห้องคาราโอเกะ ผับ ห้องอาหาร และรอบสระน้ำ�บริการ อาหารเย็นแบบ บุฟเฟต์ อาหารนานาชาติ และอาหารทะเลสด ย่างแบบบาร์บีคิว


House & Condominium

RECOMMENDED

UNIXX SOUTH PATTAYA

WATERFRONT PATTAYA

UNIXX South Pattaya offers expansive lush gardens and beautiful views of Pattaya and Jomtien beaches from its studio one and two bedroom units. It is set to revolutionize the Pattaya condominium market at affordable prices.

Waterfront interiors are amazing and surrounded by glassed walls on the outside. It is perfectly designed to fit its beautiful location with incredibly spacious balconies, the views from this masterpiece are simply breathtaking.

Location/ที่ตั้ง : Pratumnak, South Pattaya size/ขนาด : 22 - 62 Sq. M. Price/ราคา : 40,000 - 85,000/Sq. M. Tel/โทร : 02-651-9600 www.unixxcondo.com

Location/ที่ตั้ง : Pattaya South size/ขนาด : 44 - 81 Sq. M. Prices start /ราคาเริ่มต้น : 3,960,000 THB. Tel/โทร : 038-424-774 www.waterfrontpattaya.com

Lumpini Park Beach Jomtien

A.D The Grand Jomtien Beach Pattaya Project5

The project area consists of three residential condominium tower height of 30 floors of residential apartments. Approximately 1846 units on Jomtien Beach. เนื้อที่โครงการ ประมาณ 19 ไร่เศษ (รวมทั้ง 2 เฟส) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 3 ทาวเวอร์ สูง 30 ชั้น ห้องชุดพักอาศัย รวม ประมาณ1,846 ยูนิต ติดหาดจอมเทียน

5-star predominant condominium on Jomtien Beach, located on the slope 10- metre height from the road. With sky-high swimming pool. Very comfy with personal car park lot for every building

Location/ที่ตั้ง : Jomtien Beach size/ขนาด : 28.0-151.0 Sq.m. Prices start /ราคาเริ่มต้น : 1,490,000 THB. Tel/โทร : 02-689-6888 / 038-231-700 www.lpn.co.th

Location/ที่ตั้ง : Jomtien Beach size/ขนาด : 26 - 75.6 Sq.m. Prices start /ราคาเริ่มต้น : 950,000 THB. Tel/โทร : 038-226-250 www.adpattaya.com

PATTAYA

MAGAZINE

37


NIMs WHITE CELLUMINATOR COLLECTION สุดยอดนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำ� และเผยผิวขาวกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้

พบผลลั พ ธ์ อ ั น น่ า พึ ง พอใจ

87% ของผู ้ ใ ช้ ร ู ้ ส ึ ก ถึ ง ผลลั พ ธ์ ต ั ้ ง แต่ ค รั ้ ง แรกที ่ ใ ช้ 86% ของผู ้ ใ ช้ ส ี ผ ิ ว มี ค วามสม่ ำ � เสมอ เรี ย บเนี ย นขึ ้ น 73% ของผู ้ ใ ช้ ร ู ้ ส ึ ก ถึ ง ความกระชั บ เนี ย นนุ ่ ม ชุ ่ ม ชื ่ น ของผิ ว หน้ า 84% ของผู ้ ใ ช้ ร ู ้ ส ึ ก ว่ า ฝ้ า กระและจุ ด ด่ า งดำ � จางลง ภายในสั ป ดาห์ แ รก 91% ของผู ้ ใ ช้ ร ู ้ ส ึ ก ถึ ง การฟื ้ น ฟู ข องผิ ว จากการเผาผลาญของแสงแดด 89% ของผู ้ ใ ช้ ท ี ่ ม ี ผ ิ ว คล้ ำ � ตั ้ ง แต่ ก ำ � เนิ ด ผิ ว หน้ า สามารถขาวขึ ้ น ได้ ถ ึ ง 241% 92% ของผู ้ ใ ช้ ร ู ้ ส ึ ก ถึ ง ผิ ว หน้ า ขาวสว่ า งกระจ่ า งใสเป็ น ประกายขึ ้ น ภายในสั ป ดาห์ แ รก 94% ของผู ้ ใ ช้ ร ู ้ ส ึ ก ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการลดการสร้ า งเม็ ด สี Melanin เพิ ่ ม ขึ ้ น สู ง สุ ด ถึ ง 317% AuraRadiance® Multi Protection Day Cream SPF 50/PA+++ ครี ม บำ � รุ งผิ ว ขาวกระจ่ างใดสำ � หรั บ กลางวั น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ออกแบบมาเพื ่ อยั บ ยั ้ งสั ญ ญาณ ระดั บ ลึ ก ที ่ สุ ด ในการผลิ ตเม็ ด สี เ มลานิ น การค้ น พบใหม่ น ี ้ ไ ม่ เพี ย งแค่ ลดการผลิ ต เม็ ด สี อย่ า ง ครอบคลุ ม 360 ํ โดยส่ งผลต่ อ องค์ ป ระกอบแวดดล้ อมในการสร้ า งเม็ ด สี เท่ า นั ้ น แต่ ย ั งปกป้ องผิ ว จากรั งสี UVA/UVB และคลื ่ นความร้ อนที ่ เป็ น สาเหตุ ข องผิ วไหม้ เซลล์ ผิ วเกิ ด ความเสี ย หาย, ผิ ว แห้ ง, หยาบกระด้ าง และเกิ ด ริ ้ ว รอยก่ อนวั ย ได้ นานถึ ง 50 เท่ า และช่ วยเสริ ม การผลิ ต คอลลาเจน ตามธรรมชาติ ซึ ่ งเนื ้ อ ครี ม บางเบา ช่ วยให้ ผ ิ วเนี ย นนุ ่ ม โดยไม่ ร ู ้ ส ึ ก เหนี ย วเหนอะหนะ AuraRadiance® Concentrate Serum ไวท์เทรนนิ ่ งเซรั ่ ม เข้ ม ข้ นประสิ ท ธิ ภ าพสู งสู ต รพิ เศษ ทำ � ให้ ผิ วหน้ า แลดู ส ว่ า งกระจ่ า งใส ผิ วกระชั บ เนียนเรี ย บขึ ้ นอย่ างรวดเร็ ว ด้ ว ยเซรั ่ ม ที ่ อ อกแบบมาเพื ่ อยั บ ยั ้ งสั ญ ญาณระดั บ ลึ ก ที ่ ส ุ ด ในการ ผลิต เม็ ด สี เ มลานิ น การค้ นพบใหม่ นี ้ ไม่ เ พี ย งแค่ ลดการผลิ ต เม็ ด สี อย่ า งครอบคลุ ม 360 ํ โดยส่ ง ผลต่ อ องค์ ป ระกอบแวดล้ อ มในการสร้ างเม็ ดสี เท่ า นั ้ น แต่ ย ั งมี ส ่ วนช่ วยยั บ ยั ้ งทั ้ งในระดั บ ผิ วหนั ง, ระดับ หนั งกำ � พร้ าและผิ ว ชั ้ นใต้ melanocyte ที ่ ส ำ � คั ญ ช่ วยสนั บ สนุ น การผลิ ต คอลลาเจนและอิ ลา สตินแก่ ผ ิ ว ซึ ่ งเป็ นปั จ จั ย หลั ก ในการสร้ างผิ วขาวกระจ่ า งใส AuraRadiance® High Performance Rose Gold Cleansing Bar นวั ต กรรมของผลิ ตภั ณฑ์ ท ำ � ความสะอาดผิ วหน้ า แบบก้ อน จากทองคำ � บริ ส ุ ท ธิ ์ “Rose-GoldStem” และสารสกั ด คุ ณภาพสูงจากธรรมชาติ ที ่ ถ ู ก ออกแบบมาเพื ่ อผิ วขาวกระจ่ า งใส ช่ วยขจั ด เซลล์ ผ ิ ว เมลานิ นเก่ าซึ ่ งเป็ นสาเหตุ ข องผิ วหมองคล้ ำ � มี ป ระสิ ท ธิ ส ู งในการลดจุ ด ด่ า งดำ � , ฝ้ า , กระ และแผลเป็ นจากสิ ว ให้ ผ ิ ว สะอาด สดใส สารสกั ด จากธรรมชาติ ส ู ต รพิ เศษ ช่ วยกระตุ ้ น การไหล เวี ย นโลหิ ต น้ ำ � เหลื อ ง ให้ ผ ิ ว ดู ม ี ส ุ ข ภาพดี กระจ่ า งใส เป็ น กระกายทั น ที ท ี ่ ใ ช้ AuraRadiance® Multi Action Night Cream การปฏิ ว ั ติ ของครี ม สำ � หรั บ กลางคื นเพื ่ อ ผิ ว ขาวกระจ่ า งใสซึ ่ งออกแบบมาเพื ่ อยั บ ยั ้ งสั ญ ญาณ ระดับ ลึ ก ที ่ สุ ด ในการผลิ ตเม็ ด สี เ มลานิ น การค้ น พบใหม่ น ี ้ ค ื อสู ต รพิ เศษ ที ่ จะสร้ า งผลลั พ ธ์ อย่ า ง ทันที รวมถึ งในระยะยาว การค้ นพบนี ้ ไ ม่ เ พี ย งแค่ ลดการผลิ ต เม็ ด สี อย่ า งครอบคลุ ม 360 ํ โดยส่ ง ผลต่อ องค์ ป ระกอบแวดล้ อ มในการสร้ างเม็ ดสี เท่ า นั ้ น แต่ ย ั งมี ส ่ วนช่ วยยั บ ยั ้ งทั ้ งในระดั บ ผิ วหนั ง, ระดับ หนั งกำ � พร้ าและผิ ว ชั ้ นใต้ melanocyte โดยผิ วจะดู ส ว่ า งไสว เปล่ งประกาย อั น เกิ ด จากผิ ว จากความขาวของผิ ว ที ่ เ กิ ด ใหม่ จนเปล่ งประกายอย่ า งน่ า มอง

ชุดผลิตภัณฑ์ เอ็ม ไอ เอ็มส์ มินิ เซ็ต เพียง 2,995 บาท เท่านั้น

จากปกติ 4,367 บาท

สอบถาม / สั่งซื้อ Tel : 083-007-1515 www.ilovependura.com


5 5 2 ี ป บ ั ร ๆ ง ร แ น ่ ั ช ร ม โ ร ป โ

5

Promotion 9,900 ฿

จากปกติ 15,000 ฿

> ออกแบบหน้าเว็บไซต์ 5 หน้า ( เมนู ) > รูปภาพสินค้า/บริการ 20 รู ป > www.yourname.com / 1 ปี

> 1 Email ส่วนตัว you@yourn

> พื้นที่ของเว็บไซต์ 1,000 MB

ame.com

อน ) ฝากให้เราช่วยดูแล ( 990 ฿ / เดืั้ง ้า 1 คร > แก้ไขรูปภาพ/ข้อความ 1 หน > Free 1 PopUp Promotion

/1 ปี

Website Design & Management

Tel : 080-756-7575 www.webpattaya.com

ลู ก ค้ า กว่ า 1,000 เว็ บ ไซต์ ท ี ่ ว างใจให้ เ ราบริ ก าร

Promotion 15,000 ฿ จากปกติ 20,000 ฿

( เมนู ) > ออกแบบหน้าเว็บไซต์ 8 หน้า ป > รูปภาพสินค้า/บริการ 30 รู 1 ปี > www.yourname.com /

ame.com

> 3 Email ส่วนตัว you@yourn

> พื้นที่ของเว็บไซต์ 2,000 MB

/ 1 ปี

ฝากให้เราช่วยดูแล ( 1,500 ฿ / เดือน )

> แก้ไขรูปภาพ/ข้อความ 2 หน ้า 1 ครั้ง > Free 2 PopUp Promotion


pattayaFURNITUREcenter cente pattaya center pattaya FURNITURE FURNITURE center pattaya FURNITURE

ตอบสนองทุกจิตนาการของการตกแต่งบ้าน และสำานัักงานของคุณ pattaya เรามีเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีFURNITURE จากหลากหลายเบรนด์ดcenter ังให้คุณเลือก ในราคาที่่ถูกกว่า Fulfill all your imagination to decorate the center house. And your office. center pattaya pattaya FURNITURE FURNITURE

ตอบสนองทุกจิตนาการของการตกแต่งบ้าน และสำานัักงานของคุณ º¡คºÑุณ ºÃเลื ÃÂอÒ¡กÒÈในราคาที ͹Ñͺ͹èØáË่่ถ§èูก´¹Ôกว่ á´า¹µÐǹÑÍÍ¡ ÊÁѼÊѤÇÒÁ·¹ÑÊÁÂÑá˧è เรามี เฟอร์ofนtheิเจอร์ ุณภาพดี จากหลากหลายเบรนด์ ดัง¾ให้ Sense the warmth east. ค Touches the modern of the west. Where fashion ´¹Ôá´¹µÐǹѵ¡ ·«èÕ§èÖáÇ´ÅÍéÁä»´Çé¤ÍÅàŤª¹èѵÒè§æ «§èÖÊзÍé¹Ã»ÙẺªÇÕµÔ fits in ... With variou collections to reflect your own style. Feel it yoursrlf. a brand Fulfill all your imagination to decorate the¢Íhouse. And your office.Ø àͧ ûÙáººÊ¹Ô¤Ò áºÃ¹´ãìËÁæ new renovation. §¤³ Ø ÊÒÁÒöúÑÃٴǵÇѤ³ PattayaFURNITUREcenter Since 1990

é é อบอุ่นแห่งดินแดนตะวันออกé สัมผัสความทั è นสมัยแห่ง พบกั พทัยาเฟอบรนบรรยากาศอั เิจอร กอตงัขนึในปี 19น 90 At¾ºดิ ¡ Ñ º º Ã Ã Â Ò ¡ Ò È Í Ñ ¹ Í º Í Ø ¹ á Ë § ´ Ô ¹ á ´ ¹ µ Ð Ç Ñ ¹ Í Í ¡ Ê Ñ Á ¼ Ñ Ê ¤ Ç Ò Á · Ñ ¹ Ê ÁยาÂÑเผั    è è น แดนตะวั น ตก ที ซ ่ ง ่ ึ แวดล้ อ มไปด้ ว ยคอลเลคชั น ่ ต่ า งๆ ซึ ง ่ สะท้ อ นรู ปฟáอแบบชี พบกั บ บรรยากาศอั น อบอุ น ่ แห่ ง ดิ น แดนตะวั น ออก สั สËรน§èเิความทั Sense the warmth of the east. Touches the modern of the west. Where fashion PattayaFURNITUREcenter Since 1990 เรามคีวามหลากหพั ลาท ยขยาเฟอร์ องแบรนดและนผลิเจอร์ ติภณ ั ฑ กก่ ารอ ออตั กแ้งบขึบ้น มาเในปี พือใหค1990 ุ เลอืกได ตเรามี ณ ามควาค มตวามหลากหลายของแบรนด์ องการมากทีสดุ ทีพทัม จอรเรวามิต สีนิคน า ส PattayaFURNITUREcenter Since 1990 Sense the warmth of center the east. the best modern of the west. so Where fashion Pattaya Furniture we Touches source toonly quality products you can enjoy your fits inSense ...the With variou collections reflect your own style. Feelofmodern itthe yoursrlf. aWhere brand ีมµ ีสสามารถรั ือ« ของคุ ณ บ รู ด ้ ว ้ ยตั ว คุ ณ เอง รู ป แบบสิ น ค้ า แบรนด์ ใ หม่ ๆ Sense warmth of the east. Touches the of the west. ท ี ค ุ ณ ภ า พ ด ี ท ุ ด เ พ ใ ห  ค ุ ณ ส า ม า ร ถ เ พ ล ิ ด เ พ ล ิ น ไ ป ต า ม แ ร ง บ ั น ด า ล ใ จ บ อ ง ต ั ว ค ุ ณ เ อ ง ´ Ô ¹ á ´ ¹ Ð Ç Ñ ¹ µ ¡ · Õ è Ö è § á Ç ´ Å Í Á ä » ´ Ç Â ¤ Í Å à Å ¤ ª Ñ è ¹ µ Ò § æ « Ö è § Ê Ð · Í ¹ à ٠» á º º ª Õ Ç Ô µ ดิ น แดนตะวั น ตก ที ซ ่ ง ่ ึ แวดล้ อ มไปด้ ว ยคอลเลคชั น ่ ต่ า งๆ ซึ ง ่ สะท้ อ นรู ป แบ the warmth of the east. Touches the modern west. fashion PattayaFURNITUREcenter Since 1990 และผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบมาเพื อ ่ ให้ ค ณ ุ เลื อ กได้ ตามความต้ อ งการมาก é é è é in ... With variou collections to reflect your own style. Feel it yoursrlf. a brand ¾º¡ºÑºyour ÃÃÂÒown ¡ÒÈ͹Ñͺ͹èØá˧费Ôá´¹µÐǹÑÍÍ¡ ÊÁѼÊѤÇÒÁ·¹ÑÊÁÂÑá˧è inspiration new renovation. Where fashion ... With variou collections to with reflect Sense warmth thefits east.in Touches the to modern of theyour west.own Wherestyle. fashionFeel fitsPattaya inthe... Withof variou collections reflect it yoursrlf. aͧbrand renovation. พั ท ยาเฟอร์ น เ ิ จอร์ ก่ อ ตั ง ้ ขึ น ้ ในปี 1990 เรามี ค วามหลากหลายของแบรนด์ ของคุ ณ สามารถรั บ รู ด ว ้ ยตั ว คุ ณ เอง รู ป แบบสิ น ค้ า แบรนด์ ใ หม่ ๆ ที ส ่ ด ุ ที พ ่ ท ั ยาเฟอร์ น เ ิ จอร์ เ รามี ส น ิ ค้ า ที ม ่ ค ี ณ ุ ภาพดี ท ส ่ ี ด ุ เพื อ ่ ให้ ค ณ ุ สามารถ ¢ ¤ Ø ³ Ê Ò Á Ò Ã ¶ Ã Ñ º à ´ Ù Ç Â µ Ñ Ç ¤ Ø ³ à Í § à ٠» á º º Ê Ô ¹ ¤ Ò á º à ¹ ´ ã Ë Á æ Furniture center was established in 1990. We offer you variety of ´ Ô ¹ á ´ ¹ µ Ð Ç Ñ ¹ µ ¡ · Õ è « Ö è § á Ç ´ Å Í Á ä » ´ Ç Â ¤ Í Å à Å ¤ ª Ñ è ¹ µ Ò § æ « Ö è § Ê Ð · Í ¹ à ٠» á º º ª Õ Ç Ô µ ì é è é é é é è é fits in ... With variou collections to reflect your own style. Feel it yoursrlf. a brand

Pattaya Furniture center was established PattayaFURNITUREcenter Sincein 1990. 1990We offer you with variety of ttayaFURNITUREcenter brand and designed products Since to choos 1990 from to serve as many desires as possible.

style. Feel it yoursrlf. a brand new renovation. Pattaya Furniture และผลิตพัภัท ณยาเฟอร์ ฑ์ การออกแบบมาเพื ุณเลื1990 อกได้ ตามความต้ องการมาก นิเจอร์ ก่อตั้ง่อขึให้้นคในปี เรามีความหลากหลายของ center was established in 1990. We offer you with variety of brand ที ส ่ ด ุ ที พ ่ ท ั ยาเฟอร์ น เ ิ จอร์ เ รามี ส น ิ ค้ า ที ม ่ ค ี ณ ุ ภาพดี ท ส ่ ี ด ุ เพื อ ่ ให้ ค ุณสามารถองการ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบมาเพื อ ่ ให้ ค ณ ุ เลื อ กได้ ตามความต้ and designed products to choos from to serve as many desiresเพลิ as ดเพลินไปตามแรงบันดาลใจบองตัวคุณเอง possible. At Pattaya Furniture center we source only best quality ที่สุด Wall ที่พัทยาเฟอร์นิเจอร์เรามีสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อให้คุณสาม inspiration Conference Table, Office Chair, Office Desk, Partitionรูand new renovation. so you can enjoy your inspiration ้ดด้น้ว้วในปี ยตั วคุคุณ ณเอง เองรูครูปวามหลากหลายของแบรนด์ ปแบบสิ แบบสิ า แบรนด์ products fits in ... With variou collections to reflect your own style. you Feelwith it yoursrlf. a brand พัทของคุ ยาเฟอร์ น เ ิ จอร์ ก่ อ ตั ง ้ ขึ เรามี ณ สามารถรั บ รู ยตั ว1990 นค้นาค้แบรนด์ ใหม่ใหม่ ๆ ๆ inspiration เพลิ ด เพลิ Pattaya Furniture center was established in 1990. We offer variety of Office: Multi-purpose office furniture that comes in wide rangeนไปตามแรงบันดาลใจบองตัวคุณเอง Storage/Intelligent Wall.

attaya new Furniture center was established in 1990. We offer you with variety of renovation. วคุณเอง พบกับบรรยากาศอันอบอุ่น new renovation. ทั¶ยาÃเฟº อÃรน´ อÂรin µกเพลิ อwide ในàเพลิ brand and designed products to choos from to serveOffice: as many desires¢office as possible. Multi-purpose ͧ¤At Ø furniture ³ Êvariety ÒÁÒพAtÃthat ÇÑต¤งัข³ Ø นึดrange Íป§ี 19Ã9น0»Ùไปตามแรงบั ẺʹԤÒé áºนÃดาลใจบองตั ¹´ãìËÁæè éÙ เิจÇéอบอุ Pattaya Furniture centerSince was toestablished inyou1990. Weasof offer you with ofÑcomes d andPattayaFURNITUREcenter designed products to choos from serve desires possible. Pattaya Furniture center was We as offermany with variety ีพทัแดนตะวั พบกั ออก สใหความทั 1990 รอารม กคีอวตังาขมึนหในลneeds. อแห่ งแ่นบแห่ รดิ นดงน แดิลแดนตะวั ะนผแดนตะวั ลติภณ ั ฑ กน านรอออก อกแบบสัมม าเพผัือสั คณ ุ ผั เลส อืกความทั ไน ด สมั ตามคยวแห่ ามนตงอสมั งการยมาแห่ กทีสงดุดิทน ยาเฟอรนเิจอน รเรตก ามสีนิคา ที่ซึ่ง Pattaya Furniture center established we sourcein 1990. only best quality products so you your พทัยenjoy าเฟอบรนบรรยากาศอั เิจเbusiness ปาี ก19หน 9ล0ายขEssential of designs to meet morecan individual ง ม and designed products choos from as from many possible. At desires ya brand Furniture center weof source only best quality products so as you enjoy brand and designed products tototheserve choos towest. serve ascan many as possible. ีสดุ อ ีพนรู ดิเราyour นมคีแดนตะวั แวดล้ สะท้ ปฟงอแบบชี บรรยากาศอั สั สร่งนสะท้ Sense the warmth theto east. Touches modern of thedesires Where fashion PattayaFURNITUREcenter Since 1990 วามofหลาproducts กพบกั หลทาน ยีมขคีตก อณ นพดด่ซ แท ผAt กคามไปด้ รณ อสกาอบอุ แมบาบว าเเพพ่นือลใแห่ อืไกปน ไดต แดนตะวั ตา่น ามมแต่ ครวางาบมงๆ ตน าลรใ่ง มออก ยเาอเผั เิความทั จอรเรวามิต สีนิคน า สมัยแห่ง ุ งบแภบsuch ารที ี ลึ่งะีสas ดุลติเภCabinet, พณัือฑให อ ุ อน รมถยคอลเลคชั ดิหคเพณุง ลเลวนิดิ ั อดงกาซึน จา่น บกทอต่ งตาวัทคงๆ ุทัม ณ inspiration office furniture provide range แวดล้ อ มไปด้ ยคอลเลคชั ซึ อ นรู ป แบบชี วิตของคุณสามารถรับ Pattaya Furniture center we source only best quality products so you can enjoy your inSense ... With variou collections to reflect your own style. Feel it yoursrlf. a brand    rationfitsPattaya ของคุ ณ สามารถรั บ รู ด ้ ว ้ ยตั ว คุ ณ เอง รู ป แบบสิ น ค้ า แบรนด์ ใ หม่ ๆ Furniture center we source only best quality products so you can enjoy your ท ี ม ี ค ุ ณ ภ า พ ด ี ท ี ส ุ ด เ พ ื อ ใ ห  ค ุ ณ ส า ม า ร ถ เ พ ล ิ ด เ พ ล ิ น ไ ป ต า ม แ ร ง บ ั น ด า ล ใ จ บ อ ง ต ั ว ค ุ ณ เ อ ง ดิ น แดนตะวั น ตก ที ซ ่ ง ่ ึ แวดล้ อ มไปด้ ว ยคอลเลคชั น ่ ต่ า งๆ ซึ ง ่ สะท้ อ นรู ป แบบชี ว ต ิ the warmth of the east. Touches the modern of the west. Where fashion

และผลิตภัณฑ์ การออกแบบมาเพื่อให้คุณเลือกได้ ตามความต้องการมาก

new renovation.

พัทยาเฟอร์นิเจอร์ ก่อตั้งfurniture ขึ้นในปี 1990 เรามีความหลากหลายของแบรนด์ Office: Multi-purpose office ที่สุด ทีและผลิ ่พัทยาเฟอร์ เรามี สินค้าที่มีคุณ่อภาพดี ที่สเลืุดอเพื ่อให้ตามความต้ คุณสามารถองการมาก ตwide ภัณนฑ์ิเจอร์ การออกแบบมาเพื ให้คุณ กได้ wide range thatเพลิcomes in range of designs to ด เพลิ น ไปตามแรงบั น ดาลใจบองตั ว คุ ณ เอง ที ส ่ ด ุ ที พ ่ ท ั ยาเฟอร์ น เ ิ จอร์ เ รามี ส น ิ ค้ า ที ม ่ ค ี ณ ุ ภาพดี ท ส ่ ี ุด เพื่อให้คุณสามารถ Pattaya Furniture center we source only best quality products soof you can enjoy your more designs meet individual business needs. Essential Office Chair, Office Desk, Partition and Wall Conference Table,Conference Office Chair,Table, Officetomeet Desk, Partition and Wall more individual business roomTable, furniture will match your existing decor and enhance the needs. วคุณเอง Conference Office Chair, Office Desk, Partition andwillWall inspiration เพลิ ด เพลิ น ไปตามแรงบั น ดาลใจบองตั Office: Multi-purpose officefurniture furnitureWall. that comes in wide range Storage/Intelligent Wall.office provide range of products such as Cabinet, Storage/Intelligent Essential office furniture provide range look ofmore your living business room. Storage/Intelligent Wall. ofLiving designs to meet needs. Essential Room: We have aindividual great selection ofproducts living roon offurniture Cabinet, Conference Table, Office Chair, Office Desk, Partition Conferand Wall Office:provide Multi-purpose comes insuch wide range Living Room: We have aCabinet, great selection ofasliving roon office furniture range of office products such asthat furniture for you. Our wide selection will ensure that your living Dining Room: Kitchen is a lot more important it’s Living Room: Wemore haveindividual a ence greatbusiness selection of living roon part as Office Table, Office Desk, Storage/Intelligent Wall. of designs to Office meet needs. Essential Conference Desk, Partition and Wall furniture forChair, you.Office Our wide selection will ensure Chair, that your living room furniture Table, will match your existing decor and will enhance the where that isPartition done. will Most of thethat family are spent furniture for you. Ourcooking wide selection ensure youractivities living furniture provide range ofmatch products such as Cabinet, Storage/Intelligent Wall. and Wall Storage/Intelligent look of office your living room. room furniture will your existing decor and will enhance the Living Room: We have aandgreat selection of living ໹羹é×··èÕ¤èÕ ¹éØà¤Â¢Í§·¡Ø¤¹ã¹ºÒé¹ äÁàè¾ÂÕ§áµà軹ç around thismatch area.Chair, It’sWall. the place where great are shared.roon room furniture will existing decor will enhance the Conference Table, Office Office Desk, Partition and moments Wall Living Room: We have a greatyour selection of living roon of your room. Dining Room:look Kitchen is a living lotfor more important as it’s furniture you. Ourthatpart wide will ensure that your living lookStorage/Intelligent offor your living room. furniture you. Our wideWall. selection will ensure your selection livingyour space Ë Íé§Â§Ñ໹ç·ÊèÕÓËúѾ¡Ñ¼Íè¹ËÂÍè¹ã¨»ÃШӷ¡ØÇ¹Ñ Built-in Organize bya Pattaya where that cooking Home is done.Furnishing: Most of theLiving family activities are spent Room: We have great selection room furniture will match yourRoom: existing decor and enhance the Dining Kitchen is willa are lotliving more important part as room furniture willmoments match your existing enhance Living Room: We have ais great selection of roonpart »decor ¹çit’s¾for ¹é×and ·you. ·èÕ¤èÕ willit’s¹éØàOur ¤Â¢wide ͧ·the¡Ø¤¹ã¹ºÒé¹ äÁàè¾ÂÕ§áµà軹ç around this area. It’s the place where shared. Dining Room: Kitchen aofvarious lot more important Furniture built-in, thegreat sizes and furniture formatsàas are best solution living roon look of your living room. where that cooking is done. Most that of the furniture for you. Our ofwide selection willroom. ensure your family living activities are spent look your living Ëtheare Íé§Âspent §Ñàare »timeless ¹çshared. ·your ÊèÕÓËÃliving ºÑ¾¡Ñเป็ ¼Íè¹ËÂÍè¹ã¨»ÃШӷ¡ØÇ¹Ñ กคนในบ้าน ไม่เพียงแต่เป็น Home Furnishing: Built-in your space by Pattaya where that cooking isOrganize done. according Most of the family activities selection will ensure that toaround space utilization to your unique Our Dining Kitchen is aarea. lot more important part as it’s room Room: furniture will this match your existing and will enhance It’s the decor place where greatlifestyle. moments Furniture built-in, the various sizes and formats are great best solution à»as¹çexist¾it’s¹é×··èÕน¤èÕ พื¹éØ้นàที¤่ทÂี่ค¢ุ้นͧเคยของทุ ·¡Ø¤¹ã¹ºÒé¹ äÁàè¾ÂÕ§áµà軹ç around this area. It’s the place where moments are you shared. Dining Room: Kitchen is a lot more important part room furniture will match your where that cooking is done. Most of the family activities are spent genuine hand crafted teak will leave with a unique look of furniture your livingofroom. toaround space this utilization to your unique lifestyle. Ouraretimeless ห้ งยั ง เป็ บÍèเพั ทุกเป็วันนห้อง Home Furnishing: Built-in Organize your space by ้นPattaya เป็นfamily พื ทีactivities ่ทthe ี่คุ้นËเคยของทุ กอคนในบ้ าพืนนÃ้นทีไม่ เพีำี่ค¡ ยุ้น¼ งแต่ area. according It’s the place where great moments shared. เป็ น ที่ส¾ ่ท เคยของทุ คนในบ้ ing decor and will enhance look of where that cooking istoimportant done. Most ofit’s the are spent and everlasting environment your home or office. Í § Â Ñ § à » ç ¹ · Õ è Ê Ó Ë Ñ º Ñ หรั ¹ป็ËนกÂผ่Íèอก¹นหย่ 㨻อÃนใจประจำ Ðา¨นÓ·ไม่¡ØเพีÇย¹Ñงแต่ Home Furnishing: Built-in Organize your space by Pattaya Dining Room: Kitchen is a lot more part as furniture of genuine hand crafted teak will leave you with a unique é หรัshared. Furniture built-in, the sizes and where formats are best solution your living room. ห้ อ งยั ง เป็ น ที ส ่ ำ บ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจประจำ ทุ ก วั น Home Furnishing: Built-in Organize yourvarious space by Pattaya ยั ง เป็ น ที ส ่ ำ หรั บ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจประจำ ทุ กวัไม่ น เพียง เป็ น พื น ้ ที ท ่ ค ่ ี น ้ ุ เคยของทุ ก คนในบ้ า น around this area. It’s the place great moments are where that cooking is done. Most of the family activities are spent everlasting built-in, to various homesizes àÃÒÁàÕ¿ÍÃì¹àÔ¨ÍÃìËÅÒ¡ËÅÒÂûÙáandºFurniture ºFurniture ËÅbuilt-in, Òthis Âenvironment äµvarious Åthe Ëtheyour Ø place ãDining ªaccording Âand äRoom: ´toformats µyour Áçsolution ·unique µèÕareKitchen ÒÁbest Ãlifestyle. »Ùsolution áºisºa¢OurÍเป็lot §นtimeless ¤พื³ Ø more sizes and formats are best ìãaccording 餳 éÊor Íoffice. éàmoments toÊthe space utilization ้นPattaya ที่ที่คimุ้นเคยของทุห้กอคนในบ้ านนทีไม่่สเพีำหรั ยงแต่บเพั ป็นกผ่อนหย่อนใจประจำท around area. It’s where great are shared. Our timeless àÃÒÁàÕ¿ÍùìàÔ¨ÍÃËìÅÒ¡ËÅÒÂûÙẺ ËÅÒÂtoÊtospace äµspace Åãìutilization ˤé utilization Ø furniture ³ ãªaccording ÊéÍÂofHome ä´genuine àtoé µyour ÁçFurnishing: ·unique µèÕtohand ÒÁyour Ãlifestyle. »Ùcrafted áunique ºBuilt-in º¢OurÍteak §lifestyle. ¤ Ø ³ งยั ง เป็ Organize your space by timeless will leavewhere you with unique อa งยั งcooking เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจประจำทุกวัน Home Furnishing: Built-in Organize your part space byas Pattaya portant it’s that furniture of genuine hand teak crafted teak will leave you with uniqueห้are furniture of genuine hand crafted will leave with a unique Furniture built-in, theyou various sizes and aformats best solution everlasting to your or office. Furniture and built-in, the variousenvironment sizes and formats arehome best solution is done. Most of the family activities are and environment to your home or office. andeverlasting everlasting environment to your home or office. to space utilization according your unique lifestyle. Our timeless to space utilization according tospent your unique lifestyle.toOur timeless around this area. It’s the place นÅิเจอร์ ใªห้ÊéคเÍofต็crafted ุณ ามรู ป§แบบของคุ ณ มÂgenuine ทีäใช้ ามรู ป·แบบของคุ ณ willhand leave you aºunique you with a unique à¿เรามี Íเรามี ùìเฟอร์ àÔเ¨ฟอร์ ÍนÃิเËìจอร์ Òห¡ลากหลายรู ËÅหÒลากหลายรู ÂûÙปáแบบ ºº หลายสไตล์ ËปÅแบบ ÒÂÊfurniture äหลายสไตล์ µให้ÅคãìofุณËgenuine ¤é ใช้furniture Ø สอยได้ ³ ãhand ´่ตteak àéสµÁçอยได้ µèÕÒเÁต็crafted Ãมmoments »Ùทีwith á่ตºteak ¢Íwill ¤leave Ø shared. ³ where great are เรามีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบหลายสไตล์ ใeverlasting ห้ to yourenvironment and everlasting and environment home or office.to your home or office. Home Furnishing: Built-in Organize your คุณนใช้ สอยได้ เต็มที่ตปามรู เรามีเฟอร์ ิเจอร์ หลากหลายรู แบบปแบบของคุ หลายสไตล์ณ ให้คุณใช้สอยได้space มที่ตามรู ปPattaya แบบของคุFurniture built-in, theณ เรามีเฟอร์ นิเจอร์ หลากหลายรู ปแบบ หลายสไตล์ ให้various คเต็ุณ ใช้byสsizes อยได้ เต็มทีณ่ตามรูปแบบของคุ and formats are best solution to space utilization according to your unique lifestyle. Our timeless furniture of genuine hand crafted teak เทสโก โลตสั will leave you with a unique and everดสุติ รสีอรท Tesco Lotus Dusit Resort lasting environment to your home or เ ท ส โ ก  โ ล ต ั ส ถ.พทัยาเหนอื ดสุติ รสีอรท office. North Lotus Pattaya Rd. Tesco ชลบรุี Cholburi

ชลบรุี Cholburi

Cholburi

ถนนสขุมุวทิ Sukumvit ชลบุรี Rd.

ชลบุรี ชลบรุี Cholburi Cholburi

Cholburi

Sattahipขุมวิท ถนนสุ Sukumvit Rd.

Pattaya Cityถ.พัHall ทยาเหนือ

ถถนนสุ นนสขุมุขวุมทิ วิท Sukumvit Rd.Rd. Sukumvit

pattayaFURNITUREcenter

สตัหบี

pattayaFURNITUREcenter

ถ.พัทยาสาย 3 Pattaya Sai 3

Pattaya-Naklue Rd.

ถ.ส

North โลตั Pattaya ส Rd. ดุสิต รีสอร์ท เทสโก โลตเทสโก้ สั โลตัส Lotus Tesco สอรดุDusit ทสิต รีสResort อร์ท Tescoเทสโก้ Lotus Tesco Lotus าลาอวงพัากทายารเมอืงพทัยา Resort ศาลาว่าศการเมื Dusit Resort Pattaya City Hall

ถ.พทัยาสาย 3 Pattaya สัตหีบ Sai 3

ถ.พทัยาสาย 3 Pattaya Sai 3

เทสโก้ โลตัส Tesco Lotus ศาลาวาการเถม.พอืงทัพยทัายเหา นอื Pattaya CityNorth Hall Rd. pattayaFURNITUREcenter ถ.พัทยาเหนื อ Pattaya

ถนนสขุมุวทิ Sukumvit ชลบุรี Rd.

pattayaFURNITUREcenter

pattayaFURNITUREcenter

Sattahipขุมวิท ถนนสุ Sukumvit Rd.

ถ.พทัยา-นาเกลอื

Bea ายชาย ถถ.ส.สา ch หาด BBeea acายhยชชายาย Roa d ch Roหาหดาด Roa ถa.dพทัยา-นาเกลอื dPattaya-Naklue Rd.

Dusit Resort

ถ.พทัยาสาย 2

Dusit ดุสิต รีสResort อร์ท

pattayaFURNITUREcenter

2 ทยา-นาเกลือ Pattaya-Naklue Rd. ถ.พัทยาสาย 2 Pattaya Saiถ.พั Pattaya-Naklue Rd. Pattayaถ.พั Saiทยา-นาเกลื 2 อ

2 ทยา-นาเกลือ Pattaya-Naklue Rd. ถ.พัทยาสาย 2 Pattaya Saiถ.พั Pattaya-Naklue Rd. Pattayaถ.พั Saiทยา-นาเกลื 2 อ Rd. ถ.พทัยาสPattaya-Naklue าย 2 ถ.พทัยา-นาเกลอื

Multi-purpose officeAtthatfurniture brand and designed products to choos from to serveOffice: asOffice: many desires as possible. office furniture inthat wide comes range in wide range Pattaya Furniture center was established in 1990.Multi-purpose Weofoffer you with varietymore ofcomes designs to meet businessofneeds. Essential Room: We have aindividual great selection living roon Pattaya Furniture center we source only best quality products sotoLiving you can enjoy business your of designs to meet more individual needs. Essential designs meet more individual business needs. Essential brand and designed products to choos from to ofserve as many desires asprovide possible. At Office: Multi-purpose office furniture comes in office furniture range of products such asthat Cabinet, inspiration office furniture provide provide range products asselection Cabinet, furniture for ofyou. Ourofsuch wide office furniture range products suchwill as ensure Cabinet,that your living

Pattaya FURNITURE Center

ชลบุรี Cholburi

สตัหบี

pattayaFURNITUREcenter

ถนนสุขุมวิท Sukumvit Rd.

ถ.พัทยาสาย 3 Pattaya Sai 3

Tesco Lotus าอการเมื ศาลาว่ศาลาว่ าการเมื งพัทยาองพัทยา

ถ.พทัยาสาย 3 Pattaya 3 3 ถ.พัทSai ยาสาย Pattaya Sai 3

ถ.พัทยาสาย 2 Pattaya Sai 2

ถถ.ส BBe.aสาายชา ถ.พeทัaยcาcสhยายRชา2ยยหา PattayahSai Roo2aadหาดด d

Tel : 038-410360-1 ทยาเฟอร์ นิเจอร์ เซ็นเตอร์ PattayaFURNITURECenter Tel. 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 พั E-mail : pattayafur@gmail.com

Dusit Resort

สัตหีบ Sattahip

ศาลาวPattaya รเตอร์ เมCity อืงพHall ทั159/85 ยา Hall M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 City พัทยาเฟอร์นิเจอร์ เซ็ากนาPattaya Pattaya FURNITURE M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, CholburiCenter 20150 พทัยาเฟอPattaya รนเิจอCity ร เซHallถ.พั นNorth ็ Tel. เทตยาเหนื อPattaya ร038-410  อ 159/85 PattayaFURNITURECenter 891 E-mail : pattayafur@gmail.com Rd. 360-1 Fax. 038-424www.facebook.com/pattaya.furniiture สตัหบีสัตหีบ Sattahip Sattahip

.ส Bea ายชาย ch หาด Roa d

Sattahip

เเหทตนยาเหนื Pattaya Rd.M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 พทัยาเฟอรนเิจอถNorth ร.พเทัซยถ.พั น็าPattaya ออืNorth ร อRd.159/85 North Pattaya Rd. ทยาเฟอร์ นิเจอร์ เซ็นเตอร์ PattayaFURNITURECenter เทสโก้ โลตั ส Tel. 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 พั E-mail : pattayafur@gmail.com ดุสิต รีสอร์ท

สัตหีบ Sattahip

ศาลาว่าการเมื องพัทยา 159/85 M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 20150 ถ.พัทยาสาย 3 Pattaya Sai 3

ถ.พัทยาสาย 2 Pattaya Sai 2

ถ Bea.สายช ch ายห Roa าด d

พัทยาเฟอร์นิเจอร์ เซ็นPattaya เตอร์ City Hall Tel :Naklua, 038-410360-1 159/85 M.5 North Pattaya Rd.,Pattaya Naklua, Banglamung, Cholburi ิเจอร์ เตอร์ เซ็Tel.น038-410 เตอร์ M.5 North Pattaya Rd., Naklua, Banglamung, Cholburi 2015020150 M.5 North Rd., Banglamung, Cholburi 20150 พทัพั ยาท เฟพัยาเฟอร์ อทรยาเฟอร์ นเิจอร นเซน น็ิเเจอร์ ตอเซ็ร น159/85 PattayaFURNITURECenter 360-1159/85 Fax. 038-424 891 E-mail : pattayafur@gmail.com

PattayaFURNITURECenter Tel. 038-410 Fax. 038-424 891 E-mail : pattayafur@gmail.com Tel.360-1 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 E-mail : pattayafur@gmail.com PattayaFURNITURECenter Tel. 038-410 360-1 Fax. 038-424 891 www.facebook.com/pattaya.furniiture E-mail : pattayafur@gmail.com PattayaFURNITURECenter

Happy New Year 2012  

Happy New Year 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you