Page 1

La dansa o el ball, és l'execució de moviments que es realitzen amb el cos,  principalment amb els braços i les cames, que van d'acord a la música que es  vol ballar. Aquesta dansa té una durada específica que va des de segons,  minuts, i fins i tot fins hores i pot ser de caràcter artístic d'entreteniment o  religiós. Cal destacar, que la dansa és també una forma d'expressar els nostres  sentiments i emocions a través de gestos fins, harmoniosos i coordinats, i amb  això, transmetre un missatge a l'audiència. Llavors, la dansa, en molts casos,  també és una forma de comunicació, ja que s'usa el llenguatge no verbal. És  una de les poques arts on nosaltres mateixos som el material i punt d'atenció.  És un art bell, expressiu i emocionant en molts aspectes, tant per als que  gaudeixen amb la seva contemplació (públic), com per als que ballen en aquest  moment (ballarí). La dansa, en la majoria dels casos, gairebé sempre és  amena, ja que pot ser gaudida per tota mena de persones. Encara que en  algunes ocasions, el apreciar un tipus de ball en específic, dependrà tant del  tipus d'audiència, com del ballarí. També existeixen diferents tipus de balls  causa de l'època en què s'hagin inventat, a la religió i el país.  L'home s'ha manifestat a través de les arts des de la seva aparició a la Terra.  Així ens arriben des de temps remots les seves creacions, i de la seva mà, els  seus costums, la seva vida, i la seva història. La dansa no és aliena a aquest  fenomen, ja que ha format part de la història de la Humanitat des de temps  immemorials i és de les arts que a través del temps ha estat un exponent  important per a la humanitat, utilitzant per a diversos fins, com artístics, de  entreteniment, culturals, religiosos, etc.

La dansa  

manual sobre la dansa contemporània.

La dansa  

manual sobre la dansa contemporània.