Page 1

antonim (noun) termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową  innego terminu un antonyme: ciepło - zimno, mądry

- głupi, syty - głodny

apostrofa (noun) składniowa figura retoryczna, charakteryzująca się bezpośrednim zwrotem do osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu (dochodzi wówczas do personifikacji adresata wypowiedzi). une apostrophe: "Litwo, ojczyzno moja…" [ gr. apostrophé – zwrot]

epitet (noun) wyraz (przymiotnik, rzeczownik lub imiesłów) określający rzeczownik. une épithète;: "brzydkie kaczątko", "słodki

cukierek" ,"zły bandyta", "tętniące myśli".

hiperbola (noun) środek stylistyczny polegający na wyolbrzymieniu, przejaskrawieniu cech przedmiotów, osób, zjawisk. Może dotyczyć ilości, rozmiaru, stosunku emocjonalnego, przyczyny, znaczenia lub skutku. Stosowany dla wywarcia mocnego wrażenia, spotęgowania ekspresji. une hyperbole: gigantyczny (zamiast duży), Powtarzałam ci to tysiąc razy!. [gr. hyperbola, łac. superlatio, pol. wyolbrzymienie]

metafora (noun) inaczej przenośnia – językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą  składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż  dosłowny sens wyrazów. une métaphore;: "Metafory i

analogie, poprzez zestawienie razem różnych kontekstów, prowadzą do powstawania nowych sposobów patrzenia. Prawie wszystko to, co wiemy, łącznie z poważną nauką, opiera się na metaforze. I dlatego nasza wiedza nie jest absolutna" – profesor Joseph Weizenbaum [gr. μεταφορά, inaczej przenośnia]

personifikacja figura retoryczna i środek stylistyczny polegające na metaforycznym przedstawianiu zwierząt i roślin, przedmiotów nieożywionych, zjawisk lub idei jako osób ludzkich – szczególnie często personifikuje się pojęcia abstrakcyjne, zwłaszcza jako wygłaszające przemowy. une personnification: "wstaje dzień", "zwariowany rok". [z łac. persona – osoba i facere – robić]

porównanie Zestawienie dwóch zjawisk ze względu na pewną wspólną im cechę. Występuje w nim połączenie spójnikami: jak, jakby, niby, jak gdyby, na kształt. une comparaison: zmierzch jak tłumy cieni/ gorąco jak w piecu [z łac. comparatio]

synonim wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście. un synonyme: barwa i kolor [gr. synōnymos = 'równoimienny']

zdrobnienie wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczający rzecz albo osobę  mniejszą  od nazywanej wyrazem podstawowym. Zdrobnienie oznaczać  może też  pozytywny (lub pogardliwy) stosunek do omawianego obiektu. un diminutif: kotek,

buźka, Karolinka.

zgrubienie wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz albo osobę  większą  od nazywanej wyrazem podstawowym. Zgrubienie może oznaczać pogardliwy stosunek do omawianego obiektu. un augmentatif: babsko, robal.

Created with www.PDFonFly.com

słownik polsko-francuski  

projekt realizowany podczas praktyk mlingua - zadanie 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you