Page 1

Bydgoszcz, dn. 24.03.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 15.03.2012

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Patrycja Giera ul. Piękna 10/20 85-987 Bydgoszcz NIP: 123-45-67-890

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 5179,63 EUR

2. Kwota uzysku: 2589,81 EUR

3. Kwota do opodatkowania: 2589,81 EUR

4. Podatek od wynagrodzenia: 466,17 EUR 5. Kwota do wypłaty: 4713,46 EUR (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście euro i czterdzieści sześć eurocentów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Rachunek do umowy o dzieło  
Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło wykonana przy pomocy jednego z programów księgowych. Wystawiony do zlecenia tłumaczenia paru dokumentów.

Advertisement