Page 1

Kraków

Faktura VAT

miejsce wystawienia

2012-02-22

Nr: 1/2012

2012-02-22

ORYGINAŁ

pieczęć sprzedawcy

Sprzedawca: Patrycja Drąg Pacanówka 16, 28-236 Kraków

data sprzedaży

Nabywca: mLingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

NIP: 111-111-11-11 Forma płatności:

Gotówka

Bank:

Termin płatności:

2012-03-07

Konto:

Lp.

data wystawienia

Nazwa towaru lub usługi

1. Czajkowski RU-PL

J.m.

ilość

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

5

23,25

116,25

23

26,74

142,99

121

23,50

2 843,50

23

654,01

3 497,51

3. Samorządy PL-RU

3

23,50

70,50

23

16,22

86,72

4. System zarządania PL-RU

1

23,50

23,50

23

5,41

28,91

Razem

3 053,75

X

702,38

3 756,13

W tym

3 053,75

23

702,38

3 756,13

2. Program szkół PL-RU

Razem do zapłaty złotych: 3 756,13 Słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy

Wystawca:

Odbiorca:

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Druk: www.fajnafaktura.pl

Strona 1/1

zadanie12 faktura  

Rozliczenia wykonałam w testowych wersjach programów fajnafaktura oraz rachunek. Początkowo miałam odrobinę problemów, żeby poukładać sobie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you