Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Łódź, dn. 23 marca 2012 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 23 marca 2012 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Patrycja G.

Praca (tłumaczenie pisemne FR -> PL, 118 988 słów tekstu źródłowego) została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

2974,7 EUR

2. Kwota uzysku:

1487,35 EUR (50%)

3. Kwota do opodatkowania:

1487,35 EUR

4. Podatek od wynagrodzenia: 267,72 EUR 5. Kwota do wypłaty:

2706,98 EUR

(słownie: dwa tysiące siedemset sześć EUR 98/100)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzielo FR -> PL  
rachunek do umowy o dzielo FR -> PL  

Rachunek do umowy o dzielo liczony recznie dla tlumaczenia pisemnego z francuskiego na polski, z 50% kosztem uzyskania przychodu dla Klienta...

Advertisement