Page 39

∆ευτέρα 28 Mαϊου 2012

Σας διαβάζουν καθηµερινά Στην 106.000 αναγνώστες Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 26210/32284.ΜΑ5037.39

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΣΕ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ Πέµπτη 7 Ιουλίου

2011

ΜΑΓΑΖΙ 90 τ.µ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ

. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ παραδίδονται από την καθηγήτρια ∆ήµητρα ∆ανιά (σπουδές στη Γερµανία: Γερµανική Φιλολογία Πανεπιστηµίου Αµβούργου και 10ετή παραµονή στη Γερµανία). Τα µαθήµατα διεξάγονται: 1) Πατησίων και Σπάρτης 4, πλατεία

ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ENOIKIΑΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑπ ε ί ρ α µ α ς Mε την 30ετήΠΥΡΓΟ, ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64ε τ.µ. µε 10 τ.µ. σουµ θα σας δώ ηµιυπαίθριο χώρο. οποιαδή π ο τ ε 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ.σ µε τ.µ. πληροφορία χ15 ετ ικηµιυπαίθριο ά χώρο. 112 τ.µ. µε 9 µε το ακίν3. η∆ιαµέρισµα τό σας τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαί-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128µ² σε καλή • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥτιµή, α’ ορόφου στη Ζαχάρω Ηλείας. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ Πληρ. τηλ. 27610/23819, • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ 6946712684. ΜΑ2219 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] οικοδοµήσιµο στην πε• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

ριοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΑΣ3075 e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr

3.300 τ.µ. στην περιοχή ή το µισό Καλακέικα επί του δρόµου, άρτιο, οικοδοµήσιµο (200 τ.µ. από την είσοδο Ξεν. ALDEMAR). Πληρ. τηλ. 6936868697. ΜΑ2156

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Α’ ΟΡΟΦΟΣ στα µπετά, πάνω από καταστήµατα και ηµιόροφο, χτίζει 140 τ.µ. παλαιός Σ.∆., αναµονή ασανσέρ, γωνιακό, επί των οδών Ερµού και Σισίνη, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 70.000 ευρώ, συζητήσιµα (ιδιώτης). Πληρ. τηλ. 6974458304.

ΜΑ2126

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 41 τ.µ., 50 τ.µ., 61 τ.µ., 130 τ.µ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΣΤΡΗ ΕΝΑΝΤΙ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τηλ. 26210/35901, 6972277920. ΜΑ2139

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 107 τµ., 186 τ.µ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΣΤΡΗ ΕΝΑΝΤΙ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

θριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. .ΜΑΣ2021 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 37 τ.µ., 1ου ορόφου πολυκατοικία, καινούρια, -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 θέρµανση αυτόνοµη, πόρτα ασφαλείας, τ.µ. στον Αγ.απέναντι Γεώργιο σε κεντρικό, βρίσκεται από εθνική προνοµιούχο θέση (διαθέτει τράπεζα, κατηγορία καθαρό. Πληροφουπόγειο, γκαράζ φυλασσόρίες τηλ. 26220/26990. µενα). Σε τιµή ευκαιρίας. ------------------------------------------------Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 • ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα στον ------------------------------πεζόδροµο της αγοράς ∆ιάκου 3, 75 τ.µ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑµε υπόγεια αποθήκη 50 τ.µ.µε πρώην ΟυΤΟΙΚΙΑ 130 τ.µ. αυλή ζερί. 2103622648-6944-943667 στην Τηλ. Αγκινάρα Γαστούνης.

ΜΑ5291 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 56µ² επί . ΠΩΛΕΙΤΑΙ της οδού Μαθιού, έναντι ∆ικαστηρίων ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Πύργου, άνωθεν καταστήµατος ΒΕΡΟδιαµπερές 100 ΠΟΥΛΟΥ. Πληρ.τ.µ. στον τηλ. 1ο όροφο, 28ης Οκτω6937459319.ΜΑ4292. βρίου 40, κατάλληλο και ----------------------------------------------για επαγγελµατική στέγη. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιχείΤιµή 73.000. Πληρ. τηλ. ρηση ΚΑΦΕ, µε τον εξοπλισµό 6984572210. ΜΑ2208ή χωρίς αυτόν, σε καλή τιµή στον πεζόδροµο της Νοµαρχίας. Τηλ 2621034580( πληροφορίες 9-12 π.µ). ΜΑ5326 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ----------------------------------------------ΚΙΑΖΕΤΑ∆άφνη Ι αίθουσα και για κα. ΕΝΟΙστη τάστηµα ή και οποιαδήποτε χρήση Αµαλιάδας στην κεντρική πλατεία Πύργου( Μαΐου 113µ2 και µονοκατοικία Κοραή 1). Πληροφορίες στοτου τηλ. 1995 εντός οικοπέδου 6977203858. 380µ2, σε άριστη κατά----------------------------------------------σταση. ΟΙΚΙΑΖΕΤιµή ΤΑΙ ΚΑευκαιρίας ΤΑΣ ΤΗΜΑ 50 . ΕΝ . 50Πληρ. Τηλ. ισόγειο και τ.µ. υπόγειο στην τ.µ.65.000 ΜΑΣ2973 οδό6977663366. Κρεστενίτη 16 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/25148, ώρες καταστηµάτων.

µε υψόµετρο 6,70 µ. και προοπτική γιακαι πατάρι σε Αµερικής, 11252 Αθήνα τιµή ευκαιρίας, Υψηλάν2) µέσω internet. Τηλ. 2108663360, 6973238240, του γωνία. Τηλ. επικοινωwww.dania.gr νίας 6982518245.

E-mail: dania1@otenet.gr, dania@dania.gr Στόχος: να µιλάνε οι µαθητές άπταιστα Γερµανικά και να κατοχυρώνονται µε πτυχία. Έξτρα υπηρεσίες δωρεάν: 1. Παρέχονται λογοτεχνικές συναντήσεις. 2. Προβάλλονται γερµανόφωνες ταινίες και αναλύονται ως προς το πεκαι τα πολιτιστικά στοιχεία. .ριεχόµενο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑ5088 2ου ορόφου 96 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση στον Πύργο. -----------------------------

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΠΑΓ. τηλ. ΧΩΡΟΣ 6944996051, – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πληρ. 800 µ², ολόκληρο ή τµηµατικά 6930436728. ΜΑ2180 δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆ στον --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. Πύργο, κατασκευή πολυτελή, σε πρώην καλή EXPERT. κατάσταση, αυτόΕπίσης ΠΩΛΕΙνοµη Πληρ. ΤΑΙ θέρµανση. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 20 στρ.απόστη γευµα 6 έως 7.30 στο Πληρ. τηλ. θέση Κεραµιδιά Βυτινεΐκων. 6980340153, στον Πύργο. τηλ. 6932911387 .ΜΑΣ4022. ΜΑ2174 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ στο Καβούρι στην πρώτη σειρά µε θέα τη θάλασσα, τρία υπνοδωµάτια, µεγάλο καθιστικό – κουζίνα, τιµή 60.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944944158. ΜΑ2240 --------------------------------

Πληρ. . ΜΑΘΗΜΑτηλ. ΤΙΚΟΣ &26210/28050, ΦΥΣΙΚΟΣ, 6945391440. ΜΑ2241 κάτοχοι master, παραδίδουν µαθήµατα σε --------------------------------µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου, άριστη κατευθύνσεων. προ.προετοιµασία ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ Τιµές ΚΡΕσιτές. Πληρ. τηλ. 2ΟΡΟΦΗ 6980958135, ΣΤΕΝΑ Ηλείας 6982374062. οικοδοµή, ηµιτελής µετά υπογείου, κατοικήσιµο σε πανοραµική τοποθεσία. Πληρ. τηλ. 6938848098. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικόπεδο στη Σπιάτζα, φως – γεώτρηση σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6979336300.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ -∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

40, 60, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς ΜΑΣ469 κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491

Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 .ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΓΡΑΦΕΙΑ

6,5 και 3,5 στρεµ. στο δρόµο

στην Οκτωβρίου- Λαστεΐκων. 1 δίπλα στην Αγ. 28η Γεωργίου Εθνική Τράπεζα 3ο όροφο, 20 τ.µ.,ή Πληρ. τηλ.στον 6976161091 40 τ.µ., 50 τ.µ., 8049164 70 τ.µ. διαµπερή, κα-ή 210/ τάλληλα για επαγγελµατική χρήση. 6977616176.ΜΑ8669. Πληρ. τηλ. 6977287970. ΜΑΣ4376

ΜΑ2004

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ.

ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ.

ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ.

ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 115 Τ.Μ. ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ .ΝΕΑ ΤΙΜΗ 130.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ Α ΟΡΟΦΟΥ 130 Τ.Μ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΓΩΝΙΑΚΟ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ, MILLE ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 195.000

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ .

patris,news  

patris,pirgos

Advertisement