Page 9

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ

Φταίνε το ∆ηµόσιο και η κοινοβουλευτική δηµοκρατία; 1

Καθηµερινά διαβάζω και ακούω απόψεις που µε παρατεταµένο το δάκτυλο δείχνουν ως υπεύθυνους της κρίσης αποκλειστικά το Κοινοβούλιο, τους θεσµούς και το ∆ηµόσιο. Η επίκληση πραγµατικών, απαράδεκτων καταστάσεων στο ∆ηµόσιο και την πολιτική σκηνή γίνεται συχνά µε τρόπο που να επιτρέπει την αποδόµηση του πολιτικού κοινοβουλευτικού συστήµατος ως τέτοιου. Ανάλογα, ο τρόπος της επίθεσης που εκδηλώνεται ενάντια σε πολιτική και δηµόσιο τοµέα, που καταγράφονται ως υπεύθυνοι είτε σκελετοί που έπεσαν από το ντουλάπι, είτε µόνο χαµηλόβαθµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, συµβάλλει στην απόκρυψη των µέγιστων ευθυνών που έχουν ισχυρά συµφέροντα για την κατάσταση στη χώρα.

2

Το πρόβληµα της χώρας είναι η έλλειψη ακόµα και ενός «καπιταλισµού της προκοπής». Αγορά, δηµόσιος τοµέας και τράπεζες δεν συµβάλλουν στην υπέρβαση της κρίσης και στη διασφάλιση µιας πορείας σύγχρονης ανάπτυξης. Η αγορά µε την κυριολεκτική έννοια της λέξης, ως τόπος εµπορικών ανταλλαγών, είναι σαν ένα κερί που κάθε φύσηµα ανέµου (νέα µέτρα) µπορεί να το σβήσει. Ενώ η «άλλη αγορά» είναι η παρέα των κρατικοδίαιτων που περιµένει να υφαρπάξει µε φτηνούς όρους δηµόσια περιουσία και αγαθά, όπως τη ∆ΕΗ και την Ενέργεια. Οι τράπεζες πλην εξαιρέσεων δρουν ως τοκογλύφοι και τα πιο εύκολα δάνεια που δίνουν είναι αυτά προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης προκειµένου εκείνα µε τη σειρά τους να υπηρετούν και να προπαγανδίζουν τα άµεσα συµφέροντα των τραπεζιτών. Είναι δε η στιγµή που πρέπει να ειπωθεί το ποιους δηµοσιογράφους και µε τι µισθούς απασχολούν οι τράπεζες, οι οποίες επιβιώνουν µε τις εγγυήσεις και τα δάνεια του ελληνικού ∆ηµοσίου. Τέλος το ∆ηµόσιο έχει γίνει το λάφυρο των µεγάλων συµφερόντων της διαπλοκής και ένα µικρό δώρο για πολιτικούς που επιβιώνουν µε πελατειακές σχέσεις. Κατά συνέπεια το πρόβληµα της Ελλάδας δεν είναι πρωτίστως οι µι-

σθωτοί ή το ∆ηµόσιο εν γένει, µε το οποίο υπονοούνται οι εργαζόµενοι σε αυτό και µόνο.

ιδιαίτερα των ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων, ελληνικών και µη. ∆εν έχουν δε καµία πρόθεση να την αφήσουν να ενισχυθεί µε ένα ποιοτικά καλύτερο δηµόσιο τοµέα. Η απάντηση στη σηµερινή µιζέρια του ∆ηµοσίου δεν είναι η λεηλασία του από ιδιώτες, αλλά η συγκρότηση ενός ποιοτικά ικανότερου ∆ηµοσίου.

3

Στις τηλεοράσεις και τις εφηµερίδες αναφέρονται καθηµερινά δεκάδες παραδείγµατα – από τη δηµόσια ζωή – κατασπατάλησης χρήµατος και διευκόλυνσης της καριέρας κάποιων ατόµων. ∆εν γίνεται όµως, καµία αναφορά σε αεριτζίδικα κόλπα τα οποία επιτρέπει ο υπάρχων νόµος και στα οποία προτρέπει τους κατέχοντες το ίδιο το σύστηµα. Τα προνόµια των Μέσων και των τραπεζών καθώς και της λαµογιάς δεν αποτελούν καθόλου αντικείµενο κριτικής. Οι όποιες φορολογικές απαλλαγές αποσιωπώνται ή περνάνε στα ψιλά. Σε πρόσφατη µελέτη της ΓΣΕΕ αποδείχθηκε ότι οι πλούσιοι Έλληνες σε εισόδηµα και ιδιοκτησία πληρώνουν τους µισούς φόρους από ό,τι οι µισθωτοί στην Ελλάδα και, επίσης, τα µισά από ό,τι οι αντίστοιχες οµάδες πλουσίων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πληρώνουν το 15% όσων δηλώνουν, έναντι 33% που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός όρος. Αυτη η διαφορά, πέραν της φοροδιαφυγής από τη µαύρη οικονοµία – παραοικονοµία, δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα εσόδων του ελληνικού ∆ηµοσίου. Το έλλειµµα που δηµιουργήθηκε, οι κυβερνήσεις της Ν.∆. το κάλυψαν µε µεγάλο δανεισµό. ∆ανεισµό που καλούνται να πληρώσουν οι µισθωτοί. ∆ηλαδή οι έχοντες πληρώσει κανονικά τους φόρους τους. Ή, αλλιώς, οι µη έχοντες ευθύνη για τη φοροδιαφυγή και τα ελλείµµατα. Και όχι µόνο κλήθηκαν να πληρώσουν τα σπασµένα, αλλά βρέθηκαν δακτυλοδειχτούµενοι ως οι µοναδικοί υπεύθυνοι των οικονοµικών προβληµάτων της χώρας. Και όλα αυτά ο πρωθυπουργός της χώρας τα συνόψισε σε µία φράση, ως «δίκαιη πολιτική». Κινούµενοι στην ίδια λογική, µέλη της κυβέρνησης προπαγανδίζουν στο εξωτερικό «την ωριµότητα της ελληνικής κοινωνίας που τα δέχεται όλα αυτά αγόγγυστα».

4

Οι έχοντες και κατέχοντες, που την κάνουν από τις υποχρεώσεις τους και οι

5

Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΤΖΙΑ οποίοι λεηλάτησαν όλα αυτά τα χρόνια το κράτος, έχουν συσσωρεύσει µεγάλα ποσά προκειµένου οι ίδιοι, µόνοι τους ή σε συνεργασία µε κολοσσούς του εξωτερικού, να αγοράσουν φτηνά τα φιλέτα της ελληνικής γης και οικονοµίας. Το σύνθηµα θα είναι ότι το ελληνικό κράτος είναι µεγάλο. Στην πραγµατικότητα, όπως δείχνουν και οι τελευταίες στατιστικές σειρές, το ελληνικό ∆ηµόσιο είναι µικρότερο (κατά 20% µέχρι και 30%, ανάλογα µε τις σειρές και τον τρόπο επεξεργασίας τους) από τον µέσο όρο στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη. Το πρόβληµά του, λοιπόν δεν είναι ότι είναι µεγάλο, αλλά ότι είναι ασύµµετρο. Μικρό µε λίγες χωρητικότητες εκεί που χρειάζεται να διαθέτει ενισχυµένες χωρητικότητες και παρουσία, µεγάλο και ουσιαστικά δυσλειτουργικό σε πεδία που δεν χρειάζονται παραπέρα ανάπτυξη. Επιπλέον, δίπλα σε αυτή την ασυµµετρία, το ελληνικό ∆ηµόσιο παρουσιάζει µεγάλο έλλειµµα ως προς την οργάνωση µιας σύγχρονης γραφειοκρατίας. Γραφειοκρατία, δηλαδή, που να ετοιµάζει εναλλακτικές πολιτικές στρατηγικές καθώς και τις αποφάσεις του πολιτικού συστήµατος και δη της κυβέρνησης. Γραφειοκρατία, µε άλλα λόγια, στην είσοδο του συστήµατος και όχι στη διαπεραίωση. Αλλά το σύστηµα δεν έχει δείξει µέχρι σήµερα διάθεση να ενισχύσει αυτή την πλευρά του ∆ηµοσίου. ∆εν θέλει, µε άλλα λόγια, την πολιτική µε χωρητικότητες και αυτόνοµη έναντι άλλων συστηµάτων,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Να δοθεί στήριξη στους φοιτητές µε χαµηλά εισοδήµατα Την στήριξη των φοιτητών µε χαµηλά εισοδήµατα ζητεί µε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου ο Βουλευτής Ηλείας της Ν∆ Γιώργος Κοντογιάννης. Συγκεκριµένα, ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης αναφέρθηκε στην προβληµατική λειτουργία των φοιτητικών εστιών, που έχει ως αποτέλεσµα δικαιούχοι φοιτητές µε χαµηλά εισοδήµατα να µένουν εκτός αυτών, χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, να υπάρχει µέριµνα για την φιλοξενία τους σε άλλους χώρους. Αφορµή για την Ερώτηση στάθηκε περίπτωση Ηλείου φοιτητή µε χαµηλό ει-

σόδηµα ο οποίος εισήχθη σε τµήµα του ΤΕΙ Λαµίας που εδρεύει στο Καρπενήσι, όπου η εστία παραµένει κλειστή καθώς εφέτος για πρώτη φορά δεν έχουν προσληφθεί οι συµβασιούχοι που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργίας της, µε αποτέλεσµα οι δικαιούχοι φοιτητές να βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόµο. Ο Γιώργος Κοντογιάννης ζητεί να πληροφορηθεί από την αρµόδια Υπουργό την κατάσταση των φοιτητικών εστιών (πόσες λειτουργούν και πόσες παραµένουν κλειστές) καθώς επίσης και το εάν υπάρχει ειδική µέριµνα για τις περιπτώσεις εκείνες όπως η προαναφερθείσα του Ηλείου φοιτητή.

Καθηµερινές είναι οι καταγγελίες για πραγµατικά περιστατικά κατά τα οποία πολιτικοί εµπλέκονται σε µικροπαρανοµίες, αλλά και σε µεγάλα σκάνδαλα. Είναι δε σίγουρο ότι τους σηµερινούς κατηγορούµενους θα τους ακολουθήσουν αύριο ως κατηγορούµενοι σηµερινοί πολιτικοί. Όµως, όλα αυτά τα πραγµατικά περιστατικά φωτίζονται µε µεγεθυντικούς φακούς, ώστε να τυφλωνόµαστε και να µη βλέπουµε και άλλες σοβαρές υποθέσεις στις οποίες εµπλέκονται από τράπεζες (όπως η γνωστή ιστορία του Ν+1 της Τραπέζης της Ελλάδας) µέχρι και συγκροτήµατα ενηµέρωσης. Μάλιστα, τα τελευταία, αφού κάνουν ολοµέτωπες επιθέσεις στο ελληνικό ∆ηµόσιο, δεν µας έχουν ακόµα εξηγήσει πώς και γιατί έχουν τα ίδια τόσο µεγάλα ελλείµµατα. Τα ΜΜΕ αναλύουν καθηµερινά τις ευθύνες του ∆ηµοσίου για την κρίση, αλλά δεν κάνουν κουβέντα για τα (και οικονοµικά) χάλια µεγάλου τµήµατος του ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και των ίδιων.

6

Με όσα ήδη έγραψα, υποστηρίζω ότι το πρόβληµα της Ελλάδας είναι πρόβληµα συνολικά των κυρίαρχων οµάδων σε αυτήν, καθώς και της συµπεριφοράς τµηµάτων της κοινωνίας που προσπαθούν να δηµιουργήσουν την Κοινωνία της Συνοχής κατά εικόνα και οµοίωση των ελληνικών ελίτ. Ιδιαίτερα στα εθνικά ζητήµατα, αν τα πράγµατα συνεχίσουν ως έχουν, κινδυνεύουµε να έχουµε τέτοιες απώλειες, τις οποίες ουδείς θα είναι σε θέση «να µαζέψει» στο µέλλον.

7

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα δεν είναι µόνο κρίση ελλειµµάτων και µά-

λιστα αποκλειστικά των δηµοσιονοµικών. Είναι γενικότερη οικονοµική – πολιτική κρίση. Είναι κρίση δοµών και ανθρώπων. Προσανατολισµών και έλλειψης στρατηγικής. ∆εν υπάρχουν στόχοι, παρά µόνο όσοι µας τίθενται από την Ε.Ε. και τους διεθνείς δανειστές. Για µια δεκαετία ο στόχος ήταν η ΟΝΕ και κάποιοι ονειρεύονται σήµερα να προωθούν την επόµενη δεκαετία νεοφιλελεύθερες αλλαγές µε µοχλό τα χρέη ( που δεν πληρώνουν εκείνοι που τα δηµιούργησαν) και το νεοφιλελεύθερο µνηµόνιο.

8

Η κρίση της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι µόνο οικονοµική κρίση. Είναι ακόµα περισσότερο µια ηθική και πνευµατική κρίση. Η χώρα δεν έχει πια ταυτότητα. Βρίσκεται σε µια κατάσταση µεταξύ απελπισίας και αποδοχής των χειρότερων καταστάσεων ως κάτι το µοιραίο. Η αποτυχία των κυρίαρχων οµάδων της ελληνικής κοινωνίας και µαζί µε αυτές η συνενοχή όσων προσπάθησαν να τη βολέψουν στην Κοινωνία της Συνενοχής, αποτελούν την κινούµενη άµµο που τείνει να καταπιεί στο διάβα της τα πάντα. Σε αυτές τις συνθήκες πολλοί άνθρωποι δείχνουν αφοπλισµένοι µέσα στην απελπισία τους. Κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει είτε σε ανεξέλεγκτες αρνητικές καταστάσεις, είτε στην παθητικοποίηση της κοινωνίας, από την οποία θα εξέλθει µόνο µετά από πιθανές εθνικές περιπέτειες. Και αυτό οφείλουµε να το αποτρέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.

9

Είναι καιρός, πλέον, όσοι αντιλαµβάνονται τα µεγάλα καθηµερινά προβλήµατα του πολίτη, αλλά και τα µακρόχρονα µεγάλα ζητήµατα της Ελλάδας, να πάψουν να βάζουν το Εγώ πάνω από τις ανάγκες του τόπου. Να ορίσουν µε σαφήνεια εχθρούς και προβλήµατα. Να συµβάλουν σε έναν διάλογο µε αρχή και τέλος ώστε να διατυπωθούν οι καινούριες θέσεις για τις νέες δυνατότητες της χώρας. Να φροντίσουν δε, για τη συλλογική υλοποίησή τους.

ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ

Επιστολή διαµαρτυρίας στον ΕΛΓΑ

9

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΝΑΚΑ

Αποχαιρετιστήρια επιστολή σε µαθητές και εκπαιδευτικούς Ευχές για δηµιουργική, ευλογηµένη, µε υγεία και χαρά σχολική χρονιά δίνει στην τελευταία επιστολή της η Σχολική Σύµβουλος Προσχολικής Αγωγής Καλλιόπη Μπανάκα, µε αφορµή την συνταξιοδότησή της. Η επιστολή, εστάλη προς τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή, τον Προϊστάµενο Επιστηµονικής – Η Σχολική ΣύµβουΠαιδαγωγικής Καθοδήγησης, την λος Προσχολικής ∆ιευθύντρια Εκπαίδευσης, την ∆ι- Αγωγής Καλλιόπη Μπανάκα. εύθυνση και τα Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας. Μεταξύ άλλων, αναφέρει στην επιστολή της: «…Αυτές τις ιερές στιγµές νιώθω επιτακτική την ανάγκη να επικοινωνήσω µαζί σας και να σας αποχαιρετίσω. Εξήλθα από την υπηρεσία στις 29 Ιουλίου 2010, ύστερα από ένα υπέροχο ταξίδι στην εκπαίδευση που άρχισε σ’ ένα Νηπιαγωγείο του Ναυπλίου το 1974 και τελείωσε το 2010 στον ιερό τόπο της Ηλείας. Τα τρία τελευταία χρόνια από τη θέση της Σχολικής Συµβούλου προσπάθησα να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις µου εξαντλώντας όλες µου τις δυνάµεις. Στάθηκα όσο µπορούσα δίπλα σε σας, στους µαθητές και στους γονείς, µε στόχο την ουσιαστική αναβάθµιση της εκπαίδευσης των µικρών παιδιών του νοµού. ∆ουλέψαµε µαζί σκληρά µε σωστό προγραµµατισµό, µε αφοσίωση στο έργο µας, ίσως σας κούρασα. Η µετακίνηση σε ηµερίδες ήταν δύσκολη. Στόχος µου ήταν η παιδαγωγική επικοινωνία µαζί µου και µεταξύ σας καθώς και η συνεχής ενηµέρωσή σας. Αισθάνοµαι χαρούµενη που σας γνώρισα και συνεργάστηκα µαζί σας. Μου δώσατε αγάπη – την είχα ανάγκη – σας ευχαριστώ. Με καλοδεχτήκατε στον ιερό σας τόπο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στο δύσκολο έργο µου είχα πολύτιµους βοηθούς και τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής µου, τους Περιφερειακούς ∆ιευθυντές κ.Θεόδωρο Μπίρµπα και κ.Γιώργο Παναγιωτόπουλο, τους Προϊσταµένους Επιστηµονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης κ.Παναγιώτη Ζεύλα και κ.Νικόλαο ∆ελέγκο, τον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Νώντα Γεωργόπουλο (συνταξιοδοτηθείς τώρα), τους Σχολικούς Συµβούλους Π.Ε Ηλείας ∆ηµήτρη Κρανίτη, Αγγελική Ψαράκου, Θεόδωρο Μπαρή, Φίλιππο Τσαγρή, Ζωή Βουρλούµη (∆ιευθύντρια Α/θµιας τώρα) και τη Σχολική Σύµβουλο ΕΑΕ Χαραλαµπία Ρόρρη, τους προϊσταµένους των Γραφείων, τους υπεύθυνους καινοτόµων προγραµµάτων, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικών θεµάτων, το προσωπικό της περιφερειακής ∆ιευθύνσης, της ∆ιεύθυνσης και των Γραφείων του νοµού, τους συναδέλφους Π.Ε, τη γραµµατέα του Γραφείου Σχολικών Συµβούλων κ.Ζωή Θεοφιλοπούλου, τον κ.Νοµάρχη, τον κ.∆ήµαρχο και τις Αρχές του νοµού. Με υποχρέωση και βαθύ σεβασµό, φιλώ το χέρι του σεβασµιότατου Μητροπολιτη κ.Γερµανού και τον ευχαριστώ για την βοήθειά του και την αγάπη του. Με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετώ όλους, σας αγάπησα πολύ και πάντα θα σας σκέφτοµαι. Σας εύχοµαι υγεία και δύναµη για να ανταποκριθείτε στο δύσκολο, αλλά υπέροχο έργο σας, «είναι δύσκολος ο δρόµος της παιδαγωγίας», η πραγµατική σας ανταµοιβή και η λάµψη της ευγνωµοσύνης στα µάτια των παιδιών σας. Μάτια που γέµισαν και τη δική µου ψυχή».

ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Συνέχεια από την 1η σελίδα

Ε

πιστολή στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Θεόδωρο Σαρή την οποία κοινοποιεί στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γιάννη Κουτσούκο καθώς και στο υποκατάστηµα του Οργανισµού στην Πάτρα έστειλε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Βουπρασίας κ. ∆ηµήτης Βαλογιάννης, διαµαρτυρόµενος για την πολύ µικρή προθεσµία υποβολής αιτήσεων για τις ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες καρπουζιού από τον καύσωνα της 20ης Αυγούστου. Συγκεκριµένα στην επιστολή του ο κ. Βαλογιάννης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Την Τετάρτη 15-09-2010 κλιµάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας µας ενηµέρωσε ότι γίνονται δηλώσεις ζηµιάς από καύσωνα (20-08-2010) µόνο για όψιµο καρπούζι το οποίο έµεινε ασυγκόµιστο. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ήταν µέχρι της 17-01-2010. Η παραπάνω προθεσµία υποβολής δηλώσεων (δύο µέρες) είναι απαράδεκτη όταν από τον κανονισµό του Οργανισµού σας, η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων ζηµιάς είναι δώδεκα µέρες. Όπως καταλαβαίνετε τα παράπονα των παραγωγών που υπέστησαν ζηµιά είναι πολλά και δικαιολογηµένα. Υπάρχ ο υ ν παραγωγοί οι

οποίοι δεν πρόλαβαν να δηλώσουν την ζηµιά και έτσι αποκλείονται από τους ελέγχους και την αποζηµίωση αν κρίνονταν δικαιούχοι. Ακόµη ένα παράδοξο και εκτός πραγµατικότητας είναι ο αποκλεισµός όλων των άλλων καλλιεργειών (κηπευτικά τοµάτα κ.α.) προϊόντα τα οποία έπαθαν σοβαρή ζηµιά από τον καύσωνα. Παρακαλούµε όπως επανεξετάσετε τα πιο πάνω προβλήµατα που σας αναφέρουµε, προσπαθώντας να δοθεί µια λύση, έτσι ώστε να αρθεί η αδικία που έχει δηµιουργηθεί στους παραγωγούς του δήµου µας».

Στους τοµείς τους οποίους µου είχε αναθέσει την υπευθυνότητα ο ∆ήµαρχος Βαρθολοµιού (καθαριότητα, αθλητισµός), µαζί µε όλα τα άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς, όπου βέβαια ήταν εφικτό, έδωσα µια προτεραιότητα στα νέα παιδιά δηµιουργώντας µια τύπου «Αθλητικής Ακαδηµίας» - ποδόσφαιρο, µπάσκετ – ώστε να βρίσκουν τα παιδιά µας στην εξωσχολική τους απασχόληση ενδιαφέροντα, που να τα αποµακρύνει από διάφορους κινδύνους που παραµονεύουν πάντοτε. Πιστεύω ότι η ενασχόληση µε τα κοινά δεν γίνεται για ν’ αποκτήσει κανείς κάποιο αξίωµα, αλλά γίνεται από λόγους εσωτερικής ανάγκης να βοηθήσουµε τον τόπο µας, τους συµπολίτες µας, να ζήσουµε µια καλύτερη ζωή δηµιουργώντας τους οράµατα και µε τη βοήθειά τους να µπορέσουµε συνεχώς να βελτιώσουµε τη θέση µας, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και στους ίδιους τους εαυτούς µας, παραδίνοντας ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά µας. Για όλα αυτά είµαι διατεθειµένος να αγωνιστώ. Με εκτίµηση Άγγελος Μπράτης

patrisnews  
patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement