Page 26

14•26

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010

Περιβάλλον & Καταναλωτής

Αυξάνονται σταδιακά στην Ηλεία οι ανάγκες για καυσόξυλα ενόψει του χειµώνα – Αναγκαία η ένταση των ελέγχων για παράνοµη υλοτοµία σε περιοχές του νοµού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Περιζήτητη η ξυλεία… Α

υξάνεται σταδιακά στην Ηλεία η ζήτηση καυσόξυλων για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν στα νοικοκυριά , κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πριν από λίγα χρόνια την Ηλεία, εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες καµένα δέντρα που µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων , για φέτος αλλά και τα επόµενα χρόνια… Μάλιστα οι αρµόδιες υπηρεσίες , λόγω έλλειψης πιστώσεων, αδυνατούν να αποµακρύνουν τα «καρβουνιασµένα» δέντρα µε συνέπεια στη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινοµένων ,να εγκυµονούνται κίνδυνοι για τους διερχόµενους. Έτσι η – νόµιµη- υλοτοµία στις αποτεφρωµένες εκτάσεις από ιδιώτες, µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα που η πολιτεία δεν µπορεί να αντιµετωπίσει!

Παράνοµη Ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που παρατηρείται παράνοµη υλοτοµία , τόσο για την κάλυψη αναγκών θέρµανσης όσο και για εµπορία ξυλείας… Αρκετές είναι οι καταγγελίες που έχουν γίνει από περιοχές του νοµού που εξακολου-

Αρκετές είναι οι καταγγελίες που έχουν γίνει από περιοχές του νοµού που εξακολουθούν να υπάρχουν δασικές εκτάσεις για παράνοµη όσο και ανεξέλεγκτη υλοτοµία, µε τεράστιες συνέπειες για το περιβάλλον.

θούν να υπάρχουν δασικές εκτάσεις (Στροφυλιά, Φολόη κλπ.) για παράνοµη όσο και ανεξέλεγκτη υλοτοµία, µε τεράστιες συνέπειες για το περιβάλλον. Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις οι δασικές και άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες και αρχές θα πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους τους ,

διότι στις περιοχές αυτές τα προϊόντα της υλοτοµίας είναι πιο εµπορεύσιµα… Κίνδυνοι Στο µεταξύ σύµφωνα µε µελέτη του ΕΘΙΑΓΕ για την αποκατάσταση των καµένων περιοχών ,οι κίνδυνοι που εγκυµονεί η µη ορθολο-

Περιµένουµε τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία , στο τηλέφωνο 26210-27502 και στο email k.antonop@hotmail.com.

γική διαχείριση της καµένης ξυλείας µεταξύ άλλων είναι οι εξής: • Η έντονη µηχανοποίηση των συγκοµιστικών εργασιών προκαλεί αύξηση της διάβρωσης του εδάφους. • Η πλήρης αποµάκρυνση των µεγάλων κορµών συµβάλλει αρνητικά στην ανόρθωση του οικοσυστήµατος, αφού αυτοί βραχυπρόθεσµα δηµιουργούν ευνοϊκά µικροπεριβάλλοντα για την ανάπτυξη της φυσικής αναγέννησης και µακροπρόθεσµα βοηθούν στον εµπλουτισµό του εδάφους µε άζωτο, το οποίο απελευθερώνουν µε τη σήψη τους. • Οι ιδιαίτερα µεγάλοι κατακείµενοι κορµοί, όταν παραµένουν στο έδαφος σε µεγάλη πυκνότητα, δηµιουργούν προβλήµατα τόσο στην άµεση κατασκευή αντιδιαβρωτικών- αντιπληµµυρικών έργων, όσο και µελλοντικών αντιπυρικών έργων, συµβάλλοντας αρνητικά και στην κατάσβεση, σε περίπτωση εκδήλωσης τυχόν πυρκαγιάς. • Η παραµονή ιστάµενων καµένων δένδρων µεγάλων διαστάσεων αποτελεί κυριολεκτικά παγίδα θανάτου, ειδικά στις περιαστικές περιοχές όπου η προσέλευση του κοινούείναι µεγάλη και συχνή, λόγω αυξηµένης πιθανότητας αιφνίδιου σπασίµατος εξαιτίας ανέµων ή σήψης.

Συµβουλές της «Καταναλωτικής Συνείδησης» για τα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσµατος

Αισθητική µε λιγότερο κόστος και χωρίς εκπλήξεις

Τ

ο καλοκαίρι ανήκει και …καιρικά στο παρελθόν , όπως και οι διάφορες συνήθειες που έχουν αφήσει εµφανή τα «σηµάδια» τους, στους περισσότερους! Είναι πλέον εποχή για συντήρηση και γυµναστική για λόγους υγείας , αλλά και αισθητικής… Η «Καταναλωτική Συνείδηση» αναφορικά µε τα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσµατος , επισηµαίνει πως πέραν της θετικής πλευράς που σχετίζεται µε τη θεµιτή διεκδίκηση της οµορφιάς, της χαλάρωσης και της ευεξίας από τον σύγχρονο άνθρωπο, υπάρχει δυστυχώς και η αρνητική όψη του νοµίσµατος. Οι εφαρµοζόµενες επιθετικές πρακτικές προσέλκυσης πελατείας συχνά οδηγούν τον καταναλωτή στη βιαστική και χωρίς ώριµη σκέψη υπογραφή επαχθών συµβάσεων, µε τις οποίες αυτός αναλαµβάνει δυσβάσταχτες οικονοµικές υποχρεώσεις.

Tι προσέχουµε πριν υπογράψουµε µια σύµβαση µε κάποιο κέντρο αισθητικής/αδυνατίσµατος: • Αναρωτιόµαστε ποιες υπηρεσίες έχουµε πραγµατικά ανάγκη ώστε να µην χρεωθούµε µε «πακέτα» υπηρεσιών που δεν είναι αναγκαία για την περίπτωσή µας. • Κάνουµε έρευνα αγοράς πριν αποφασίσουµε να υπογράψουµε οποιαδήποτε σύµβαση ή κάποιο άλλο έγγραφο, όπως συνήθως µας ζητούν να κάνουµε κατά την πρώτη επίσκεψη σε κέντρο αισθητικής/ αδυνατίσµατος.

• Συµβουλευόµαστε γνωστούς και φίλους που έχουν κάνει ήδη χρήση τέτοιων υπηρεσιών, ώστε να αποφύγουµε να «παγιδευτούµε» σε συµβάσεις µε ιδιαιτέρως επαχθείς όρους. • Αποφεύγουµε να υπογράψουµε αιτήσεις για έκδοση πιστωτικών καρτών, δανείων, γραµµατίων ή συναλλαγµατικών χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση για τις οικονοµικές επιβαρύνσεις που πιθανόν να επωµιστούµε ιδίως σε περίπτωση διακοπής του προγράµµατος.• Συµβουλευόµαστε γιατρούς πριν από κάθε παροχή υπηρεσίας και όπου απαιτείται προσκοµίζουµε ιατρική γνωµάτευση κυρίως στις περιπτώσεις που µπορεί να έχουν άµεση επίπτωση στην υγεία µας. • ∆ιερευνούµε την συµµόρφωση του κέντρου µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόµος για παρουσία ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (αισθητικοί κ.λπ.) κατά την παροχή των υπηρεσιών του. Τι να κοιτάξουµε στους όρους της σύµβασης Στους όρους που πρέπει να περιλαµβάνει το συµφωνητικό που θα υπογράψουµε να προβλέπεται: • το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας • η συνολική αξία του προγράµµατος και ανάλυση της αξίας της κάθε µεµονωµένης υπηρεσίας που περιέχεται σε αυτό

Ο εκπρόσωπος της «Καταναλωτικής Συνείδησης» Κώστας Λεβέντης.

Κάνουµε έρευνα αγοράς πριν αποφασίσουµε να υπογράψουµε οποιαδήποτε σύµβαση ή κάποιο άλλο έγγραφο, όπως συνήθως µας ζητούν να κάνουµε κατά την πρώτη επίσκεψη σε κέντρο αισθητικής/ αδυνατίσµατος.

• η διάρκεια ή ο αριθµός των παρεχόµενων υπηρεσιών • ο τρόπος πληρωµής (εφάπαξ ή µε δόσεις ή ανά επίσκεψη, είτε µετρητοίς, είτε µε χρέωση της πιστωτικής κάρτας κ.λπ.) .Η εφάπαξ πληρωµή επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική συµφωνία και µόνο όταν αυτή λειτουργεί προς όφελός µας (δηλαδή ειδική συµφωνία για έκπτωση, προσφορά επιπλέον δωρεάν υπηρεσιών κ.λπ.). Σε περίπτωση εξόφλησης απολύτως µετρητοίς εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή πρέ-

πει να µας παρέχουν έκπτωση 20% τουλάχιστον στο συµφωνηµένο ποσό σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας των κέντρων αδυνατίσµατος. • το δικαίωµα της υπαναχώρησης και ο καθορισµός της οφειλής που υπολείπεται σε περίπτωση που διακόπτεται το πρόγραµµα Φροντίζουµε να πάρουµε αντίγραφο της γραπτής συµφωνίας που υπογράψαµε. Επιδιώκουµε να πληρώνουµε τοις µετρητοίς για κάθε επίσκεψη ή πρόγραµµα.

patrisnews  
patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement