Page 20

Ε νοικω Από την Πέλυ Μπεβούδα

8•20

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010

∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΠΠΑ

Ιδανικοί προορισµοί…

Γ

εννήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 1983 ενώ τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια τα έζησε στον νοµό Ηλείας. Είχε την τύχη να µεγαλώσει στην επαρχία µε απαράµιλλη ξεγνοιασιά και εικόνες εµποτισµένες µε την οµορφιά της υπαίθρου…ανθισµένες γειτονιές, µυρωδιά από ζυµωτό ψωµί, γλυκό του κουταλιού, γαλήνιους και ζεστούς ανθρώπους… µε άλλα λόγια εικόνες βγαλµένες από χρωµατιστό καµβά. Μέλος µιας παραδοσιακής οικογένειας, µε χαρισµατικούς γονείς και έναν µεγαλύτερο αδερφό άκρως φανατικό Παναθηναϊκό …όλα αυτά πλαισιωµένα µε την γλυκιά και αναντικατάστατη φιγούρα του παππού και της γιαγιάς. Ξεκίνησε την Α’ ∆ηµοτικού στο µονοθέσιο σχολείο Αλποχωρίου, συνέχισε τις υπόλοιπες τάξεις στο Β’ ∆ηµοτικό Πύργου και στο Γ’ Γυµνάσιο ενώ το 2001 αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Πύργου.

Το 2001 εισήχθη στο τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην 10η θέση πανελληνίως. Το 2005 αποφοίτησε από το τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 2008 απέκτησε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στις «Πολιτικές, Οικονοµικές και ∆ιεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο», Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Η διπλωµατική της εργασία µε θέµα: Ο Ευρωαραβικός ∆ιάλογος από το 1973 έως το τέλος του Ψυχρού Πολέµου αξιολογήθηκε µε «Άριστα». Η Κοινοβουλευτική ∆ιάσκεψη της Μεσογείου, που αποτελείται από τα Εθνικά Κοινοβούλια όλων των Κρατών της Μεσογείου και εδρεύει στη Μάλτα, αποφάσισε να απονείµει το Βραβείο

για το 2010, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Τµήµατος Μεσογειακών Σπουδών. Το Βραβείο απονέµεται για τις ακαδηµαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές µε τη συνεργασία µεταξύ των Μεσογειακών Κρατών, µετά από πρόταση των Εθνικών Αντιπροσωπειών. Η απονοµή θα γίνει την 30η Οκτωβρίου 2010 κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής ∆ιάσκεψης στη Βουλή του Μαρόκου. Όπως µας λέει η ίδια, ‘’... Ο µεσογειακός χώρος θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορικής µνήµης της Ευρώπης τόσο σε πολιτικό, οικονοµικό, στρατηγικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Λατρεύω την Μεσόγειο…πρόκειται για ένα αέναο πέρασµα που βρίθει πολλών αποχρώσεων και αντιθέ-

Η ∆ιονυσία είναι ένα χαρισµατικό κορίτσι.

σεων…’’ Το 2008 εισήχθη µε υποτροφία στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ολυµπιακές Σπουδές, Ολυµπιακή Παιδεία, Οργάνωση και ∆ιαχείριση Ολυµπιακών Εκδηλώσεων». Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Ολυµπιακές Σπουδές αποτελεί καινοτοµία σε διεθνές επίπεδο και οργανώνεται από την ∆ιεθνή Ολυµπιακή Ακαδηµία και το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού της Σχολής των Επιστηµών της Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε την συµµετοχή ατόµων από 23 χώρες. Η ίδια αισθάνεται ιδιαίτερη τιµή που συµµετείχε σε ένα πρόγραµµα που είχε ως επίκεντρο το Ολυµπιακό κίνηµα και πραγµατο-

ποιήθηκε στην ∆ιεθνή Ολυµπιακή Ακαδηµία στην Ηλεία. «Αδιαµφισβήτητα ένοιωθα οικοδέσποινα µε φιλοξενούµενους από τις 5 ηπείρους, από την Κορέα, το Πουέρτο Ρίκο, την Ζιµπάµπουε, τον Αγ.Μαυρίκιο, την Ινδονησία κτλ. Πρόκειται για άτοµα µε διαφορετική γλώσσα, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις αλλά µε κοινές ηθικές αξίες, όνειρα, προβληµατισµούς που έχουν ως στόχο την εδραίωση της επιστηµονικής βάσης του Ολυµπιακού Ιδεώδους…Αξίζει δε να αναφέρω την ζεστή φιλοξενία και παράθεση δείπνου του Νοµάρχη Ηλείας Χ. Καφύρα στους συµµετέχοντες όπως και τη διανοµή έντυπου και οπτικού υλικού σχετικά µε τον νοµό

Σε ταξίδι στο Μαρόκο.

µας, το οποίο έγινε δεκτό µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό. Επίσης θα ήθελα να επισηµάνω τον ιδιαίτερο ρόλο του Κοσµήτορα της Ακαδηµίας κ. Γεωργιάδη Κώστα στην δηµιουργία και προώθηση του µεταπτυχιακού…’’. Η ∆ιονυσία είναι αδιαµφισβήτητα ένα χαρισµατικό παιδί. Μιλά, εκτός από την µητρική, ελληνική γλώσσα, άλλες πέντε γλώσσες, ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά, αραβικά και γαλλικά. Όπως µας είπε, ‘’…Η εκµάθηση ξένων γλωσσών είναι µια άκρως απολαυστική διαδικασία… πέραν της επαγγελµατικής χρησιµότητας, σε παρασύρει σε κρυµµένα µονοπάτια αλχηµείας, γεφυρώνει διαφορές, σου επιτρέπει να ενσαρκώσεις ρόλους και να γευτείς εκ των έσω τον εκάστοτε πο-

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement