Page 2

2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010

Χρονολόγιο 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1961

Ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΛΟΙ ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΣ Εις απάντησιν σχετικού διαβήµατος των κατοίκων του συνοικισµού Μύλοι κοινότητος Φαναρίου, ίνα ο συνοικισµός γίνη κοινότης, το υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγγράφου του γνωρίζει ότι δεν δύναται να γίνη κοινότης ο εν λόγω συνοικισµός καθότι ο αριθµός των κατοίκων αυτού ανέρχεται µόλις εις 180, ενώ απαιτείται συµφώνως τω Νόµω πληθυσµός 500 κατοίκων τουλάχιστον.

ΕΚ ΒΑΡ∆ΑΣ -Ενίσχυσις Παµβουπρασιακού Βάρδα (του αντ) του µας). -Το κοινοτικόν συµβούλιον Βουπρασίων ενέκρινε την χορήγησιν ποσού 3.000 δραχ. διά την ενίσχυσιν του ενταύθα αθλητικού συλλόγου «Παµβουπρασιακός». Η χειρονοµία αυτή του κοινοτικού συµβουλίου είναι αξία επαίνου και δεικνύει τα αθλητικά και φίλαθλα αισθήµατά τους προς την ανάπτυξιν του αθλητισµού του τόπου µας.

Είπαν...

«Οι στόχοι της έρευνας είναι δύο. Πρώτον είναι η µελέτη των αερίων και η διαφυγή τους σε σχέση µε την σεισµική δραστηριότητα της περιοχής. ∆εύτερον είναι ο χηµισµός των αερίων και η επίδρασή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις κλιµατικές αλλαγές» Γιώργος Παπαθεοδώρου, Επικεφαλής της οµάδος του Γεωλογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Πατρών, αναπληρωτής καθηγητής ωκεανολογίας

«Έχει παρατηρηθεί από πολλούς κατοίκους του Κατακόλου ότι πριν από τον σεισµό εκκρίνονται µεγαλύτερες ποσότητες αερίων από ότι στην φυσική κατάσταση. Αν αποδειχτεί ότι συµβαίνει αυτό πράγµατι είναι µία µεγάλη προσφορά για την περιοχή». ∆ηµήτρης Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Κατακόλου

«Στον Πύργο έχουν κλείσει πέντε περίπτερα και µάλιστα στο κέντρο της πόλης, ακόµη και στην πλατεία δικαστηρίων, που είναι το πιο κεντρικό σηµείο. Πηγαίνουν και άλλα για κλείσιµο. Γιατί το ποσοστό µας έπεσε κάτω από 4% στα τσιγάρα και τις κάρτες και δεν βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα» ∆ήµητρα Γεράνιου, ιδιοκτήτρια περιπτέρου.

Η φωτογραφία της Κυριακής Σαράντα ένα χρόνια πριν. Στις 6 Φεβρουαρίου 1969, δόθηκε µε πολλή επιτυχία, στο κοσµικό κέντρο «Κορωνέτ», ο ετήσιος αποκριάτικος χορός του συνδέσµου των εν Αθήναις Σκιλλουντίων. Συµµετείχαν πολλοί συµπατριώτες µε τις οικογένειές τους και φίλους τους. Η διασκέδαση συνεχίσθηκε µέχρι τις πρωινές ώρες. Χορεύθηκαν ελληνικοί και ευρωπαϊκοί χοροί µε την υπέροχη ορχήστρα του Λεβ. Τραγούδησαν καταξιωµένοι τραγουδιστές. Έγινε κλήρωση πλούσιας λαχειοφόρου αγοράς. Ο πρόεδρος του συνδέσµου ∆ηµήτριος Παπαδάς απηύθυνε θερµό χαιρετισµό στους προσελθόντες. Στη φωτογραφία, µέλη του διοικητικού συµβουλίου του συνδέσµου. Από αριστερά: Ιωάννης Αδαµόπουλος, ∆ηµήτριος Παπαδάς, Στάθης ∆άγλαρης, Βασίλης Βασιλόπουλος, Ρήγας Κωστόπουλος και Ηλίας ∆ρυµώνας.

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010 +Μετάστασις Ιωάννου Θεολόγου Αρκετοί είχαν την άποψη ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε, αλλά µετατέθηκε στην άλλη ζωή, όπως ο Ενώχ και ο Ηλίας. Η παράδοση που ασπάσθηκε η Εκκλησία µας είναι η έξης: Ο Ιωάννης σε βαθειά γεράµατα πέθανε στην Έφεσο και τάφηκε έξω απ’ αυτή. Αλλά µετά από µερικές ήµερες, όταν οι µαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο, βρήκαν αυτόν κενό. Η Εκκλησία µας, λοιπόν, δέχεται ότι στον αγαπηµένο µαθητή του Κυρίου συνέβη ότι και µε την Παναγία µητέρα Του. ∆ευτέρα 27 Σεπτεµβρίου 2010 Καλλιστράτου µαρτ. Αριστάρχου, Ακυλίνης µαρτ.

Σελήνη: 18 ηµ. Aν. Hλίου: 6:16 ∆ύση Hλίου: 18:16

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: Ιnfo @patrisnews.gr patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ∆ιευθυντής (1953-1994)ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ Εκδότης – ∆ιευθυντής ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ •Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνοι Λογιστηρίου: ∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – 2621027502 2621022549 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621026860 2621022549 2621024059 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621032563 2621026683 FAX 2621034855 FAX 2621035338 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΑΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Θανάσης Σπυρόπουλος, Νίκος ∆ουφεξής,Πάνος Αβραµόπουλος, Λάµπης Αλεξανδρόπουλος, Νώντας ∆ιαµαντόπουλος, Πέππας Κων/νος, Άβα Βαγγελάτου, Τάκης Αντωνακόπουλος, Θεόδωρος Ασηµακόπουλος,Ιωάννης Βορβίλας, Ειρήνη Βούλγαρη, Μιχαήλ Γκρίλλας, Βύρων ∆άβος, Στάθης ∆άγλαρης, Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος, Νίκος ∆ηµητρίεφ, Νίκος ∆ιαµαντόπουλος, Γιώργος Ευθυµίου, Βασίλης Κακόγιαννος, Βασίλης Καραβούλιας, π. Ευστάθιος Κολλάς, Λεωνίδας Μαργαρίτης, Σωκράτης Μάσσιας, Αντώνης Μεντές, Μιχαήλ Μπερκουτάκης, Ιωάννης Μπιλάλης, Γιάννης Νικολόπουλος, Βαγγέλης Πάλλας, Χρήστος Πλέσσας, Χρήστος Σαραντουλάκος, Ζωή Σπυροπούλου, Γιώργος Σταυρόπουλος, Βασίλης Τακτικός , Βασίλης Τσαµπούκας, Βασίλης Χριστακόπουλος . ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870

Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

Αναθεώρηση του Συντάγµατος Τ

ο ισχύον Σύνταγµα της χώρας µας, το ψήφισε η Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων και ετέθη σε ισχύ, στις 16-11-1975. Έκτοτε αναθεωρήθηκε τρεις φορές, το 1986, το 2001 και το 2008. Παρα ταύτα, όµως εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµα σε ισχύ, άρθρα και διατάξεις, που δηµιουργούν δυσλειτουργίες, τροφοδοτούν και αναπαράγουν, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται τη λεγόµενη παθογένεια του πολιτικού µας συστήµατος. (Ατιµωρησία-Ασυλία- Αδιαφάνεια-Ρουσφετολογία κλπ). Θα αναφερθώ δειγµατοληπτικά σε ορισµένα άρθρα του, για να καταδείξω και να αναδείξω συγχρόνως, την ανάγκη της άµεσης αναθεώρησής του, προκειµένου να αρθούν ορισµένες ασάφειες και να καταστεί έτσι, στη συνέχεια , περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Άρθρο 51. Ο αριθµός των βουλευτών ορίζεται µε νόµο, δεν µπορεί όµως να είναι µικρότερος από διακόσιους, ούτε µεγαλύτερος από τριακόσιους. Αυτή η διάταξη πρέπει να αναδιατυπωθεί έτσι ώστε να ορίζεται κατά απόλυτο τρόπο ο ακριβής αριθµός των βουλευτών. Έχει πλέον ωριµάσει στην κοινή γνώµη ότι, διακόσιοι βουλευτές είναι αρκετοί για την εύρυθµο λειτουργία του ∆ηµοκρατικού µας πολιτεύµατος, και αυτός ο αριθµός πρέπει να αποτυπωθεί και στο Σύνταγµά µας. Οι βουλευτές να εκλέγονται για 5 χρόνια αντί 4 που είναι σήµερα άρθρο 53. Άρθρο 61 χρειάζεται να επανα-

Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα, Σµήναρχο ε.α. διατυπωθεί, ώστε να ξεκαθαρίζει µε απόλυτη σαφήνεια, τα της ασυλίας των βουλευτών. Η σηµερινή κατάσταση, που επιτρέπει το ακαταδίωκτο των βουλευτών, ακόµα και στην αυτόφωρο διάπραξη κακουργηµατικών πράξεων, χωρίς την άδεια της Βουλής, δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο, γιατί προσβάλλει το ∆ηµοκρατικό µας πολίτευµα. Άρθρο 86. Στην κυριολεξία απαλλάσσει από την όποια ποινική ευθύνη, κάποιου υπουργού, όταν η Βουλή µπορεί να ασκήσει τη δίωξή του, µόνο µέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής, συνόδου της βουλευτικής περιόδου, που αρχίζει µετά την τέλεση του αδικήµατος, διαφορετικά επέρχεται παραγραφή του. Απόρροια αυτού του άρθρου είναι ότι για όλα τα αδικήµατα, που τυχόν έχουν διαπράξει, οι κατά καιρούς υπουργοί, για τις οποιες πράξεις τους έχουν συσταθεί έξι (6) εξε-

ταστικές των πραγµάτων επιτροπές της Βουλής, έχουν ήδη προ πολλού παραγραφεί και αυτό το γνωρίζει ακόµα και η κουτσή Μαρία αυτής της χώρας. Και όµως η χώρα µας, είναι και θα είναι για πολύ χρόνο ακόµη όµηρος αυτών των καθ’ όλα άχρηστων εξεταστικών επιτροπών. Στο Σύνταγµά µας υπάρχουν άρθρα, που ρυθµίζουν τις αποδοχές των ∆ικαστικών λειτουργών. Και οι αγωγές κακοδικίες κατά δικαστικών λειτουργών, να δικάζονται από ειδικό δικαστήριο (Μισθοδικείο άρθρα 88 και 99). Νοµίζω και τα δύο αυτά άρθρα, είναι περιττά και δε χρειάζονται. Όλα αυτά µπορούν να ρυθµίζονται µε απλούς νόµους της Βουλής ή µε προεδρικά διατάγµατα. Απ’ αυτά και µόνο τα παραδείγµατα, προκύπτει πιστεύω αδήριτη ανάγκη, όπως η επόµενη Βουλή, πρέπει να είναι Αναθεωρητική, ώστε όχι µόνο αυτά τα άρθρα, αλλά και άλλα όπως οι αµοιβές των βουλευτών να αποδεσµευθούν από αυτές του προέδρου του Αρείου Πάγου, τα οποία δηµιουργούν ασάφειες και παρενέργειες στην εύρυθµο λειτουργία του ∆ηµοκρατικού µας πολιτεύµατος, να αναθεωρηθούν κατά τέτοιο τρόπο, που να αποκλείουν παντελώς την ύπαρξη χαραµάδων και ρωγµών, που να επιτρέπουν την ασυλία και την ατιµωρησία σε όσους ασχολούνται µε τα κοινά και ιδιαίτερα σε αυτούς, που διαχειρίζονται τον πλούτο του Ελληνικού λαού. Είναι ανάγκη και αυτό επιτάσσει το συµφέρον του Έθνους. Να µπει επιτέλους τέρµα

στην ασυλία και στην ατιµωρησία όλων των ανευθυνοϋπευθύνων αυτού του τόπου. Τέλος, για την προστασία της τιµής των πολιτικών µας, επιβάλλεται η ψήφιση ενός νέου νόµου, ανεξάρτητα της πορείας των εν εξελίξει ευρισκοµένων εξεταστικών επιτροπών της Βουλής, για το «πόθεν έσχες» αυτών, ώστε όλοι όσοι από το 1981 µέχρι σήµερα διετέλεσαν βουλευτές, υπουργοί ή για οποιανδήποτε ιδιότητα υπηρέτησαν σε κυβερνητικές θέσεις γενικών γραµµατέων και προέδρων ∆ΕΚΟ-∆ηµοσίων Οργανισµών κλπ. να υποχρεωθούν να υποβάλουν από µηδενική βάση πλέον έκτακτο «πόθεν έσχες» όχι µόνον για τους εαυτούς τους, αλλά και για τους συγγενείς τους πρώτου βαθµού. Ο έλεγχος αυτών του «πόθεν έσχες» να µη γίνει από τη Βουλή, αλλά από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών. Πιστεύω ότι µε αυτήν την κίνηση της κυβέρνησης, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο είδος εκτόνωσης και διαφυγής από την µπόχα, που καθηµερινά, δηλητηριάζει και σκεπάζει την πολιτική ζωή του τόπου. Ο λαός µας είναι δικαιολογηµένα οργισµένος και αγανακτισµένος και περιµένει να πληροφορηθεί, εάν η πολιτική εξακολουθεί να είναι µέσον να πλουτίζουν ορισµένοι ή και ακόµα να θησαυρίζουν, όσοι κατ’ επάγγελµα πλέον, ασχολούνται µε αυτήν, οι περισσότεροι δε κληρονοµικώ δικαίω.

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement