Page 10

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10 Κ Η ∆ ΕΙ ΕΣ Την πολυαγαπηµένη µας

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΚΡΗ

θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 26/9/10 και ώρα 4 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Κρεστένων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Σηµ.: Αντί στεφάνων τα χρήµατα να δοθούν στο χαµόγελο του παιδιού. Κρέστενα 26/9/10 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Αντώνιος και Άννα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Μαρία και Ιωάννης Βίτσος, Γεώργιος και Βασιλική, Ευδόξιος, Αναστάσιος Η ΓΙΑΓΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΣΑΪΝΗΣ Τηλ. 2625024370-6972687619-Οικίας 2625051084 ΚΡΕΣΤΕΝΑ - Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

AΠΟΥΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Στον αγαπηµένο µας ΒΑΛΑΝΤΗ ∆ΗΜ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ που αρραβωνιάστηκε µε την εκλεκτή νέα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ. Πέτρου Νταή

Η παιδίατρος Νικολοπούλου – Αλλαγιάννη Γιάννα θ’ απουσιάζει από 22/9 έως και 27/9/10 λόγω συµµετοχής της σε Ευρωπαϊκό Παιδοενδοκρινολογικό Συνέδριο.

Στην αγαπηµένη µας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που αρραβωνιάστηκε µε τον ΒΑΛΑΝΤΗ ∆ΗΜ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικ. Γεωργίου Κολόκα Στον αγαπηµένο µας ΒΑΛΑΝΤΗ ∆ΗΜ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ που αρραβωνιάστηκε µε την εκλεκτή νέα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικογ. Γεωργίου Πετρόπουλου

Η ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ παραδίδει µαθήµατα στο Ελληνικό Ωδείο Πύργου.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του ΣΗΠΕ εκφράζουν τη βαθιά λύπη τους στον υιό και µέλος του ∆Σ κο Εµµανουήλ Χαλκιαδάκη και την οικογένεια του για το θάνατο του πατρός του και αγαπητού συναδέλφου, εκδότη της εφηµερίδας ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ιδρυτικού µέλους του ΣΗΠΕ.

Τον πολυαγαπηµένο µας, σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και Θείο.

∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΦΩΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ : 80 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 11:30 π.µ από την οικία και από τον ιερό ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στην Αµαλιάδα. Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αµαλιάδα 26 Σεπτεµβρίου 2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νίκη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία & Μανώλης Τσίκιλης, Φώτης & ∆ιονυσία Αργυροπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος – ∆ηµήτρης - Νίκη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN & MNHMOΣYNΩN: A. MOYΣXOY -ΣI∆EPH Aρχ. Hλιδος 30 Tηλ. Γραφ. 26220/22110 Oικ. 26220/28738 Kινητό 6946901501- 6944931690

Μ Ν Η ΜΟ Σ Υ Ν Ο Τελούµε την Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 9 στην Ιερά Μονή Παναγίας της Κρεµαστής 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η

Ιατρού Και παρακαλούµε όσοι επιθυµούν να προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας. 24-9-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μάρθα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Χρήστος, Κωνσταντίνος, Ωραιοζήλη, ∆ηµήτρης

Ιωάννη Χαλκιαδάκη Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΗΠΕ αποφάσισε οµόφωνα: -να εκπροσωπηθεί από το ∆ιευθυντή του Συνδέσµου στην εξόδια τελετή -να καταθέσει στη µνήµη του συναδέλφου ποσό στο Παιδικό Πολιτιστικό Κέντρο Ρεθύµνου, σύµφωνα µε την επιθυµία της οικογένειας -να δηµοσιευθεί το παρόν σε όλες τις εφηµερίδες µέλη του ΣΗΠΕ. Αθήνα, 24/9/2010 Για το ∆Σ Ο Πρόεδρος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 1 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

Περίληψη επαναπροκήρυξης

– συµπληρωµατικής προκήρυξης Για πρόσληψη επιστηµονικών – εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 Το ΤΕΙ Πατρών, στα πλαίσια της κάλυψης των διδακτικών αναγκών για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 και για να προσελκύσει επιστήµονες µε τα πλήρη προσόντα του νόµου, αποφάσισε στις µε αριθµ. 36/16-9-2010 και 37/23-9-2010 συνεδριάσεις του, την επαναπροκήρυξη – συµπληρωµατική προκήρυξη Επιστηµονικών –Εργαστηριακών Συνεργατών όπως παρακάτω:

Λ. Βαρουξής

Ο Γ. Γραµµατέας Γ. Λασκαράκης

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ Λετρίνων 6 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. – fax:2621025361

Aνακοίνωση Στο Λύκειο των Ελληνίδων για το σχολικό έτος 2010-2011, θα λειτουργήσουν:

Α. τµήµατα Ελληνικών παραδοσιακών χορών:

1. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας 2. Για µαθήτριες και µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου 3. Τµήµα νέων, φοιτητών, σπουδαστών για τη µεγάλη χορευτική οµάδα 4. Τµήµα Ενηλίκων 5. Τµήµα για παιδιά µε ειδικές ανάγκες Οι εγγραφές αρχίζουν από 13-9-2010 στα Γραφεία του Λυκείου καθηµερινά 6.30-8.30µ.µ. εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τα µαθήµατα θα αρχίσουν από 1-10-2010

Β’ Χορωδία

Οι εγγραφές παλαιών και νέων µελών στη χορωδία θα γίνονται από 13-9-2010 στα Γραφεία του Λυκείου καθηµερινά 6.30-8.30µ.µ. εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (Το στολίδι της Πελοποννήσου) Συνδηµότισσες, συνδηµότες, Με κριτήριο την ιστορία κάθε τόπου, κάθε δήµου, το Ν/Σ Καλλικράτης που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στις ονοµασίες των δήµων και µάλιστα όπου χρειαζόταν χρησιµοποίησε διπλή ή και τριπλή ονοµασία ή χρησιµοποίησε και ιστορικές έδρες ώστε να γίνεται µνεία της ιστορικότητας κάθε τόπου, αναφέρω ορισµένα σηµαντικά παραδείγµατα του Ν/Σ Καλλικράτης: 1) ∆ήµος Άργους – Μυκηνών µε έδρα το Άργος και ιστορική έδρα τις Μυκήνες 2) ∆ήµος Ηρακλείου µε έδρα το Ηράκλειο και ιστορική έδρα τη Ν. Αλικαρνασσό. 3) ∆ήµος Κοζάνης µε έδρα την Κοζάνη και ιστορική έδρα την Αιανή. 4) ∆ήµος Σπάρτης µε έδρα τη Σπάρτη και ιστορική έδρα το Μυστρά. 5) ∆ήµος Σάµου µε έδρα τη Σάµο και ιστορική έδρα το Πυθαγόρειο. 6) ∆ήµος Πέλλας µε έδρα τα Γιαννιτσά και ιστορική έδρα την Πέλλα. 7) ∆ήµος ∆ελφών µε έδρα την Άµφισσα και ιστορική έδρα τους ∆ελφούς. 8) ∆ήµος Βέροιας µε έδρα τη Βέροια και ιστορική έδρα τη Βεργίνα. 9) ∆ήµος Ήλιδας µε έδρα την Αµαλιάδα. 10) ∆ήµος Μίνωα – Πεδιάδας µε έδρα τον Ευαγγελισµό και ιστορικές έδρες Καστέλι και Αρκαλοχώρι. 11) ∆ήµος Μαντουδίου – Λίµνης Αγ. Αννης µε έδρα τη Λίµνη. Ζητάµε τη συµβολή σας για την κατάρτιση υπερκοµµατικού συνδυασµού να νοικοκυρέψουµε το ∆ήµο µας µε τρεις πράξεις: Α) Να µετονοµάσουµε το ∆ήµο σε: ∆ήµος Επικουρίου Απόλλωνος µε έδρα τη Ζαχάρω και ιστορικές έδρες Λεπρέου – Φιγαλείας Β) Λειτουργία των θεσµών Γ) Σεβασµός στο ∆ηµόσιο Χρήµα. Οι προσεχείς εκλογές της 7ης Νοεµβρίου να έχουν το χαρακτήρα δηµοψηφίσµατος για τον τόπο µας. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ! Με τιµή Θεόδωρος Πολυχρονόπουλος Πρώην πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Λεπρεατών Τ.Υ.∆. Σύµβουλος Ζαχάρως

Η αναλυτική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στις διευθύνσεις:www.teipat.gr, e-lecturers.teipat.gr και η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα γίνεται στη διεύθυνση e-lecturers.teipat.gr Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τοποθετηµένα σε ειδικό φάκελο, πρέπει να είναι αριθµηµένα και να υποβληθούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών απο την εποµένη της ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο Τύπο και συγκεκριµένα από την 27-9-2010 έως και την 01-10-2010 στις αντίστοιχες Γραµµατείες Τµηµάτων. Πληροφορίες θα δίνονται από τις Γραµµατείες: 1. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ) στο τηλέφωνο 2622038415-16. 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ στο τηλέφωνο 2610369278 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο τηλέφωνο 2610369125 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ) στο τηλέφωνο 2621020888 5. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ) στο τηλέφωνο 26220/38415-16 Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πατρών Καθ. Σωκράτης Ν. Καπλάνης

patrisnews  
patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement