Page 7

ΠΑΤΡΙΣ Κυριάκη 24 Ιουνίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΡΠΙΑ Η ΠΕ∆ΙΝΗ ΗΛΕΙΑ

«Πορτοκάλι… ούτε για δείγµα!» Σ

το 80% των περιβολιών της πεδινής Ηλείας υπολογίζεται η ολοκληρωτική καταστροφή στα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια) από την ακαρπία, µε τους παραγωγούς και τις συνεταιριστικές τους οργανώσεις να εµφανίζονται απεγνωσµένοι. Η καταστροφή εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή της πεδινής Ηλείας, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Τραγανού και της Ανδραβίδας, χωρίς ωστόσο αυτό να σηµαίνει ότι το ίδιο πρόβληµα δεν εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης, του Παλαιοχωρίου, των Σαβαλίων και όλων των γύρω περιοχών. «Αποδεδειγµένα, τον φετινό χειµώνα υπήρξαν πρωινά που η θερµοκρασία έφτασε τους µείον 6 και τους µείον 6,5 βαθµούς Κελσίου. Η θερµοκρασία αυτή είναι πολύ µικρή ώστε να καταφέρουν να αντέξουν τα δέντρα» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος της Οµάδας Εσπεριδοπαραγωγών Τραγανού κ. Κώστας Κυπριώτης και συνέχισε: «Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, σε ποσοστό 100%, στο 80% και πλέον των περιβολιών όλης της περιοχής». Πριν λίγες µέρες ο αντιδήµαρχος Πηνειού κ. Βασίλης Κασσιανός έστειλε επιστολή στον ΕΛΓΑ της Πάτρας προκειµένου να ενταχθούν οι παραγωγοί ολόκληρου του δήµου στα προγράµµατα των ΠΣΕΑ. «∆εν αρκεί µόνο αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυπριώτης και συνέχισε: «Το πρόγραµµα των ΠΣΕΑ συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους σε ποσοστό περίπου 20% και αυτή τη στιγµή, όλοι γνωρίζουµε την οικονοµική κατάσταση της χώρας µας. Απαιτείται πολιτική βούληση την οποία πιστεύω ότι θα την έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο και σαφώς, πολύ σοβαρό». «Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισµού «Κάµπος» κ. Πάνος

Αλεβιζόπουλος πρόσθεσε: «Το πρόβληµα δεν ξεκινά από τον φετινό χειµώνα, αλλά από τους παγετούς και τα κρύα των 3-4 τελευταίων ετών. Τα προβλήµατα συσσωρεύονταν για να φτάσουµε τώρα στην καταστροφή µε τα δέντρα να µην µπορούν να δηµιουργήσουν καρπό. Η ζηµιά είναι τεράστια καθώς µιλάµε για καθολικό ποσοστό ακαρπίας στο 80% και πλέον των περιβολιών της πεδινής Ηλείας». Παράλληλα, ο κ. Αλεβιζόπουλος είπε: «Έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες και θέλω να πιστεύω ότι οι παραγωγοί θα ενταχθούν στα προγράµµατα του ΠΣΕΑ, καθώς το πρόβληµα είναι και υπαρκτό και σοβαρότατο. Και δεν µιλάµε για την περιοχή του Τραγανού µόνο, αλλά και της Ανδραβίδας, του Κουρτεσίου και της ευρύτερης περιοχής».

Ολοκληρωτική η καταστροφή στο 80% των περιβολιών του κάµπου

να µην έχουµε την ίδια τύχη που είχαµε µε την περσινή καταστροφή στα καρπούζια». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Στην περιοχή της Γαστούνης Ολοκληρωτική καταστροφή επισηµαίνουν στην εφ. «Πατρίς» και οι παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής της Γαστούνης, µε τον πρώην πρόεδρο της καταργηθείσας Οµάδας Παραγωγών Γαστούνης κ. Αγησίλαο Μπίλια να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η καταστροφή από την ακαρπία ξεπερνά το 80% των περιβολιών της περιοχής. Αυτός όµως δεν σηµαίνει ότι στα υπόλοιπα περιβόλια δεν υπάρχει πρόβληµα, καθώς ένα δέντρο έχει καρπό και τρία δεν έχουν. Απλά στο 80% των περιβολιών δεν υπάρχει πορτοκάλι ούτε για δείγµα». «Εκτός από την επιστολή που έστειλε ο αντιδήµαρχος Πηνειού κ. Βασίλης Κασσιανός στον ΕΛΓΑ, θέλαµε να παραδώσουµε και υπόµνηµα στον πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά όταν επισκέφτηκε τον Πύργο» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Σάκης Καρανικολός, µέλος της καταργηθείσας Οµάδας Παραγωγών Γαστούνης από το Παλαιοχώρι και συνέχισε: «Όλη η περιοχή της πεδινής Ηλείας υποφέρει από την ακαρπία και όλοι έχουµε κάνει ενέργειες προκειµένου να ενταχθούν οι παραγωγοί στα ΠΣΕΑ. Ελπίζω σύντοµα το αίτηµά µας να εισακουστεί και να δικαιωθούµε και

Ευελπιστούν σε… πολιτική βούληση από τη νέα κυβέρνηση Σε… είδος προς εξαφάνιση κοντεύουν να µετατραπούν τα πορτοκάλια καθώς η ακαρπία έχει «χτυπήσει» ολόκληρη την πεδινή Ηλεία.

«Ελπίζω σύντοµα το αίτηµά µας να εισακουστεί και να µην έχουµε την ίδια τύχη που είχαµε µε την περσινή καταστροφή στα καρπούζια» λέει το µέλος καταργηθείσας Οµάδας Παραγωγών Γαστούνης κ. Σάκης Καρανικολός.

«Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική στο 80% και πλέον των περιβολιών όλης της περιοχής» λέει ο πρόεδρος της Οµάδας Εσπεριδοπαραγωγών Τραγανού κ. Κώστας Κυπριώτης.

«Στο 80% των περιβολιών δεν υπάρχει πορτοκάλι ούτε για δείγµα» λέει ο πρόεδρος της καταργηθείσας Οµάδας Παραγωγών Γαστούνης κ. Αγησίλαος Μπίλιας.

«Το πρόβληµα δεν ξεκινά από το φετινό χειµώνα, αλλά από τους παγετούς των 3-4 τελευταίων ετών» επισηµαίνει ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισµού «Κάµπος» κ. Πάνος Αλεβιζόπουλος.

ΑΝ∆ΡΑΒI∆Α

Φωνή απόγνωσης για το παρεµπόριο Π

ολλά και ποικίλα προβλήµατα προκαλεί σε επαγγελµατίες, πωλητές λαϊκών αγορών και κατοίκους της Ανδραβίδας η ανάπτυξη πάγκων παράνοµων πλανόδιων πωλητών κάθε Παρασκευή που στην πόλη πραγµατοποιείται η λαϊκή αγορά. Το ζήτηµα αυτό όπως και η πάταξη του παρεµπορίου έχει κατά καιρούς απασχολήσει τόσο τους δήµους όσο και τους εµπορικούς συλλόγους σε όλο το νοµό χωρίς βέβαια µέχρι στιγµής να υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα. «Οι παράνοµοι σχηµατίζουν µια δεύτερη λαϊκή αγορά»

Ο εµπορικός σύλλογος Ανδραβίδας έχει ζητήσει τη βοήθεια των αρµοδίων αρχών προκειµένου να λυθεί το συγκεκριµένο ζήτηµα, όµως όπως τόνισε και η πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Βάσω Καραλάγα οι παράνοµοι πωλητές συνεχίζουν να δρουν ανεξέλεγκτα. Η κα Καραλάγα ανέφερε συγκεκριµένα ότι: «Το παρεµπόριο αποτελεί τεράστιο πρόβληµα µε αποτέλεσµα να γίνεται µια δεύτερη λαϊκή αγορά, εκτός του προκαθορισµένου χώρου, µε πλανόδιους όλων των εθνικοτήτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Σαν εµπορικός σύλλογος συζητήσαµε το ζήτηµα µε το δήµαρχο πριν από δύο µήνες και µας είπε ότι θα βοηθήσει ώστε να λυθεί το πρόβληµα. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει καµία βοήθεια, ούτε και έλεγχος. Η αστυνοµία αδυνατεί να ελέγξει. Έχουµε ζητήσει τη βοήθεια της Περιφέρειας αλλά δεν έχουµε δει κάτι. Την περασµένη ∆ευτέρα σε συνάντηση όλων των εµπορικών συλλόγων στο Επιµελητήριο θέσαµε το θέµα ώστε να συνδράµει και το ΕΒΕ Ηλείας. Στην πόλη της Ανδραβίδας έχουµε αυτή τη στιγµή 100 καταστήµατα τα οποία σε αυτή την κατάσταση και µε την οικονοµική κρίση αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις βασικές τους υποχρεώσεις, την ίδια στιγµή που αυτοί οι κύριοι λειτουργούν ανεξέλεγκτα χωρίς να προσφέρουν ούτε ένα ευρώ στο κράτος.» Ο Εµπορικός Σύλλογς Ανδραβίδας κάνει έκκληση στις αρµόδιες αρχές να βοηθήσουν για την πάταξη του παρεµπορίου, ώστε και οι επαγγελµατίες να µπορέσουν να ανταπο-

Βάσω Καραλάγα Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου «Στην πόλη της Ανδραβίδας έχουµε αυτή τη στιγµή 100 καταστήµατα τα οποία σ’ αυτή την κατάσταση και µε την οικονοµική κρίση αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις βασικές τους υποχρεώσεις, την ίδια στιγµή που αυτοί οι κύριοι λειτουργούν ανεξέλεγκτα χωρίς να προσφέρουν ούτε ένα ευρώ στο κράτος.»

Βύρωνας Περιµένος «∆εν υπάρχει αστυνόµευση, ούτε έλεγχος, επικρατεί χάος»

Παναγιώτης Κηπουρός Επαγγελµατίας «Σε µια τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία για όλους τους επαγγελµατίες ακόµα και λίγες ώρες χαµένης δουλειάς µπορούν να φέρουν σηµαντική διαφυγή εσόδων.»

Από επαγγελµατίες, κατοίκους και πωλητές λαϊκών αγορών Η ανάπτυξη παράνοµων πάγκων στη λαϊκή αγορά της Ανδραβίδας δηµιουργεί πονοκέφαλο στους επαγγελµατίες της περιοχής που δε µπορούν να δουλέψουν σωστά

γελµατίες της πόλης, οι οποίοι όπως αναφέρουν κάθε Παρασκευή είτε λειτουργούν είτε υπολειτουργούν, αφού δε µπορούν να µπουν στα καταστήµατα ή τους αποθηκευτικούς τους χώρους. Ο Παναγιώτης Κηπουρός διατηρεί στην Ανδραβίδα επιχείρηση επεξεργασίας νερού και όπως τόνισε τις Παρασκευές δε µπορεί να δουλέψει, αφού οι πάγκοι κλείνουν την είσοδο της αποθήκης του. Ο κ.

Ο εµπορικός σύλλογος Ανδραβίδας έχει ζητήσει τη βοήθεια των αρµοδίων αρχών προκειµένου να λυθεί το ζήτηµα του παρεµπορίου

κριθούν λίγο καλύτερα στις υποχρεώσεις τους. «Επικρατεί χάος» Το ζήτηµα του παράνοµου εµπορίου απασχολεί ιδιαίτερα και τους

παραγωγούς που διαθέτουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές. Ο Βύρωνας Περιµένος πωλητής αγροτικών προϊόντων στη λαϊκή της Ανδραβίδας έκανε λόγο για χάος αφού όπως τόνισε δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.

«Τις Παρασκευές είτε υπολειτουργούµε είτε δε λειτουργούµε» Η ανάπτυξη παράνοµων πάγκων στη λαϊκή αγορά της Ανδραβίδας έχει µία ακόµα διάσταση για επαγ-

Κηπουρός ζητά οι αρµόδιες αρχές να πράξουν τα δέοντα γιατί όπως επεσήµανε: «Σε µια τόσο δύσκολη οικονοµική συγκυρία για όλους τους επαγγελµατίες ακόµα και λίγες ώρες χαµένης δουλειάς µπορούν να φέρουν σηµαντική διαφυγή εσόδων.»

Βάσω Κοκκινογένη bkokkinogeni@yahoo.gr

patris,news  

patris,pirgos

patris,news  

patris,pirgos