Page 2

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Ιουνίου 2012

2η σελίδα

Είπαν...

Χρονολόγιο 24 Ιουνίου 1963 ΕΞΥΒΡΙΣΕΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Συνελήφθη παραπεµφθείς αρµοδίως ο Σ.Μ. ετών 26 κάτοικος Λεχαινών. Ούτος επιβαίνων εις µοτοσακό ενώ διήρχετο εκ Καβασίλων εκλήθη από χωροφύλακα της τροχαίας να σταµατήση, αντί δε να συµµορφωθή εξύβρισεν τούτον και συνέχισε την πορείαν του. Συνελήφθη εν συνεχεία εις Γαστούνην.

Βασίλης Παναγόπουλος Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πύργου «Τα χρήµατα είναι ελάχιστα καθώς καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε τον κίνδυνο για πενήντα τοπικά διαµερίσµατα, άρα µιλάµε για 1.200 ευρώ ανά τοπικό διαµέρισµα. ∆εν µπορούµε να κάνουµε πολλά πράγµατα µε αυτά τα χρήµατα. Για να είµαστε νόµιµοι πρέπει να δηµοπρατήσουµε αυτά τα έργα. Αν πάµε µε αυτό το σκεπτικό, θα έρθει Σεπτέµβρης και δεν θα έχουµε υπογράψει συµφωνητικά».

ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΣ Μεταξύ Βάρδας – Ν. Μανωλάδος ετραυµατίσθη συνέπεια πτώσεως από το κάρρον του ο Α.Μ. ετών 50, κάτοικος Νέας Μανωλάδος. Ο τραυµατισθείς εις λίαν σοβαράν κατάστασιν διεκοµίσθη εις Πάτρας.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΡΕΞ

και τόση δύναµη.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ 6 Μ.Μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Ο ευρωπαϊκός κινηµατογράφος στην πιο µεγαλειώδη του µορφή πολύ λίγα έργα κλείνουν µέσα τους τόση ορµή

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΒΙΑ Σηµειώνει πρωτοφανή επιτυχία σε όλα τα µέρη του κόσµου όπου παίζεται.

Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 + Γεννέσιον Ιωαν. Προδρόµου, Αθανασίου οσίου του Παρίου Την ηµέρα αυτή η Αγία µας Εκκλησία εορτάζει το γενέσιο του ενδόξου Προφήτου Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννη. Ο πατέρας του Ζαχαρίας, ήταν ιερέας. Κάποια ηµέρα την ώρα του θυµιάµατος, είδε µέσα στο θυσιαστήριο άγγελο Κυρίου, ο οποίος του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο τον οποίο θα ονόµαζε Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά , αλλά δυσπιστούσε. Η γυναίκα του ήταν ηλικιωµένη και στείρα και άρα ήταν αδύνατο να κυοφορήσει. Και αυτές τις αµφιβολίες τις εξέφρασε στον άγγελο ο οποίος του απάντησε ότι το παιδί θα γεννηθεί και εκείνος θα τιµωρηθεί για την απιστία του, παραµένοντας κωφάλαλος µέχρι να πραγµατοποιηθεί η βουλή του Θεού. Πράγµατι η γυναίκα του η Ελισάβετ συνέλαβε και µετά από εννέα µήνες γέννησε γιο. ∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2012 Φεβρωνίας, Ορεντίου, Γεωργίου εξ Ατταλείας Σελήνη: 5ηµ. Aν. Hλίου: 06.04’ ∆ύση Hλίου: 19.53’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6971887457 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Π

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ώς µπορεί η τροχιά, η πορεία µιας µπάλας να προκαλεί τόσο έντονα συναισθήµατα; Παραδεισένια απόλαυση ή νεύρα και πόνος, ανάλογα µε το ποια οµάδα πέτυχε γκολ: Εµείς ή εκείνοι. Μπροστά στην τηλεόρασή µου, παρακολουθώ το Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα. Αλήθεια ποια είναι η πηγή της έλξης, της απόλαυσής µου; Ο κόσµος του παιχνιδιού είναι ο «παράδεισός» µας. Ανά πάσα στιγµή µπορούµε να µεταβούµε από τον πραγµατικό κόσµο στην ελευθερία, την αθωότητα, και την ευχαρίστηση του παιχνιδιού. Ποδόσφαιρο και … «παράδεισος». Υπάρχει αλληλεξάρτηση; Και τα δύο σκιαγραφούν µια σχέση δυναµική, ελευθερίας και τάξης, αθωότητας, πνευµατικότητας και δικαιοσύνης σε σχέση µε τον καθηµερινό µας κόσµο του χάους, των δεσµών, της αδικίας και της ενοχής. Το πράσινο ποδοσφαιρικό γήπεδο: Μέσα στα όριά του αισθανόµαστε ελεύθεροι, γιατί εµείς φτιάχνουµε τους κανόνες και ουδείς µας επιβάλλει τους σκληρούς νόµους του έξω κόσµου. Αισθανόµαστε αθώοι, γιατί ο κόσµος του παιχνιδιού είναι και ένας κόσµος αθωότητας: Ο Κήπος της Εδέµ πριν την πτώση. Είµαστε χωρίς συλλογική συνείδηση, ατοµιστές όπως τα παιδιά, µπορούµε να ξεδιψάσουµε έχοντας την αίσθηση της επιτυχίας της δύναµης, της κυριαρχίας και όλα αυτά χωρίς ενοχές. Στον κόσµο της µπάλας, η ελευθερία δηµιουργείται, παραδόξως, από τους περιορισµούς. Στο ποδόσφαιρο, ο βασικός κανόνας είναι απλός: Η µπάλα πρέπει να µετακινηθεί µέσα στα τέρµατα, αφού ακολουθήσει πορεία εντός των γραµµών που καθορίζουν το πεδίο... Αν η µπάλα κυλούσε από το κεντρικό σηµείο κατευθείαν µέσα σ’ ένα τέρµα, η πορεία της θα ήταν ή θα έµοιαζε να είναι, αυστηρά καθορισµένη και η διαδικασία παραγωγής θεάµατος θα γινόταν βαρετή. Για να δηµιουργηθεί η ελευθερία, οι κανόνες θέτουν εµπόδια στην πορεία της µπάλας και περιπλέκουν την κίνησή της. 1ον οι οµάδες των έντεκα τοποθετούνται στο γήπεδο µε αποστολή να βάλουν την µπάλα µέσα στο τέρµα.

Λεωνίδας ∆ηµουλιάς Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πύργου «Προχωρήσαµε σε ένα σηµαντικό εγχείρηµα, την ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην πόλη µας και µέσα από αντίξοες συνθήκες προσπαθούµε να το θέσουµε σε λειτουργία. Όπως κάθε αρχή είναι δύσκολη έτσι και τώρα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είναι πολλά. Πιστεύουµε όµως ότι η αλληλεγγύη δεν έχει χαθεί από τους ανθρώπους. Πρέπει όλοι µαζί να αγωνιστούµε και να αντισταθούµε. Να γίνουµε συµπαραστάτες στη φτώχια που ολοένα και σε περισσότερα σπίτια χτυπά την πόρτα»

Άννα Παπαϊωάννου ∆ιευθύντρια 1ου Νηπιαγωγείου Πύργου «Τα παιδιά, έδωσαν µε τον δικό τους τρόπο, ένα δείγµα του πώς βιώνουν την καθηµερινότητα, ακούγοντας συνεχώς τους γύρω τους να µιλούν για την κρίση. Κατάφεραν λοιπόν, να περάσουν το µήνυµα στους µεγάλους ότι σε κάθε δυσκολία και κρίση µπορεί και πρέπει να ξεπεραστεί για να υπάρχουν πάντα παιδικά χαµόγελα και βλέµµατα που ατενίζουν το µέλλον µε ελπίδα και αισιοδοξία».

Μ

ια παλιά φωτογραφία, µια εικόνα αιχµάλωτη από το φακό µιας άλλης εποχής, ακίνητη και αναλλοίωτη στο πέρασµα των χρόνων, αποτελεί πάντοτε αφορµή για αναµνήσεις και συγκινήσεις, και µας κάνει ν’ αναπολούµε τα περασµένα µα όχι ξεχασµένα χρόνια της γλυκιάς νιότης µας. Η γενέτειρά µας , ο τόπος που πρωτοανοίξαµε τα φτερά µας, αποτελεί το πιο συχνό σηµείο αναφοράς για όλη την υπόλοιπη ζωή µας. Οι γονείς, οι συγγενείς κι οι φίλοι, το σχολείο, οι εκδροµές κι οι γιορτές, οι χαρές και οι λύπες, µας ακολουθούν για πάντα µέσα απ’τα ασπρόµαυρα χαµόγελα µιας παλιάς φωτογραφίας σαν αυτήν: Μέλισσα 1962: Τοπική γιορτή στο πανηγύρι του Αγίου Τρύφωνα και απ’ την επάνω µεριά µου ξαναγνέφουν οι Ντίνος ο Παναγόπουλος, ο Άρτεµης Σταυρόπουλος, οι Μιχάλης και Βασίλης Κωνσταντόπουλος, ο Ανδρ. Μαλάµης, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, οι δύο Φώτηδες Θεοφιλόπουλοι, ο Γιώργης Πετρόπουλος, ο ∆ηµ. Πανταζόπουλος, ο ∆ιον. Σούλος, ο Σπυρ. Πετρόπουλος, ο Νικ. Θεοφιλόπουλος, ο Κ. Πετρόπουλος, ο Αλ. Κωνσταντόπουλος και ο Ν. Σταυρόπουλος. Απ’ την κάτω µεριά ο Ν. Κυριακόπουλος, ο Γιαν. Σταυρόπουλος, ο Ανδρ. Πετρόπουλος, ο Απόστολος (Γιωργάκου) Κωνσταντόπουλος, ο Γιωργ. Θεοφιλόπουλος και ο Λάµπης Θεοφιλόπουλος (ο δάσκαλος), οι Λούης, Μιχάλης, Γιώργος και Τάκης Θεοφιλόπουλοι, ο Μίµης Βελής, η Σταθούλα και Μήτσος Κυριακόπουλοι κ.α.

«Οι γεννήτριες ελευθερίας» 2ον οι είκοσι δύο παίκτες διαθέτουν τη δική τους θέληση και δεξιότητα και µε διάφορες κινήσεις αντιπαλότητας- συνεργασίας αυξάνουν τον αριθµό των πιθανών συνδυασµών στο άπειρο. Μόνο ένας επιπρόσθετος παράγοντας χρειάζεται για τη δηµιουργία ενός πραγµατικού κόσµου ευτυχών εκπλήξεων, ελευθερίας και ευχαρίστησης: Η µπάλα. Οι µπάλες είναι από τις πιο σηµαντικές «γεννήτριες ελευθερίας» στη ζωή µας. Μια µπάλα ενσαρκώνει την ευτυχία. Μπορεί να αναπηδήσει προς κάθε κατεύθυνση. Έχει τη δική της θέληση. Είναι άψυχη αλλά ελεύθερη. Εισάγοντας τον παράγοντα της τύχης και του απρόβλεπτου στο παιχνίδι, η µπάλα µετατρέπει µια σκληρή και αληθινή ανθρώπινη µάχη σε αποθέωση της πνευµατικότητας και της ελευθερίας. Οι γρήγορες κινήσεις, η τύχη, η αλληλεπίδραση των ποδοσφαιριστών, θα εµπλακούν, θα χορέψουν, θα κάνουν τούµπες, η µπάλα αστράφτει µπρος πίσω µε ανευθυνότητα, µεταξύ της ανθρώπινης θέλησης και της τύχης, της ελευθερίας και του περιορισµού, της επιτυχίας και της αποτυχίας, της ελπίδας και της απώλειας της ελπίδας, για να αναπηδήσει ξανά µέσα στον κόσµο της ελπίδας την επόµενη στιγµή. Έχει το δικό της χωρικό σύστηµα. Κινείται στη σφαίρα του ιερού. Όµως αυτό το ιερό δεν υφίσταται χωρίς το κοσµικό. Το γήπεδο διαχωρίζεται από τον περιβάλλοντα κόσµο και αντιπαρατίθεται σε αυτόν. Η εµπειρία και η ιερή τελετή παραµένουν ανολοκλήρωτες αν απουσιάσει η ένταση µεταξύ του αγωνιστικού χώρου και εξέδρας. Το παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αντιπαρατεθεί µε τον όχλο στο σκοτάδι των πολύβουων κερκίδων, που ταρακουνιέται µεταξύ έκστασης και δυστυχίας. Στην καθηµερινή ζωή µας, η λογική και τα πάθη αναµειγνύονται. Το ποδόσφαιρο τα διαχωρίζει , φέρνει αντιµέτωπους δύο κόσµους. Όλα τα πάθη, τα συναισθήµατα και τα ένστικτα σπρώχνονται προς την πλευρά των θεατών. Φρενιάζουν και λατρεύουν, αλαλάζουν και εκρήγνυνται, και φτάνουν στην κάθαρση (στη νίκη) ή κατεβαίνουν στην …κόλαση (στην ήττα). Την ίδια ώρα παρακολουθούν, αντιλαµ-

βάνονται και βιώνουν την ελευθερία της Ολύµπιας πνευµατικότητας του παιχνιδιού που εξελίσσεται. Ναι, οι παίκτες κινούνται σ’ έναν κόσµο πνευµατικότητας. ∆ρουν σύµφωνα µε ξεκάθαρους, ιερούς κανόνες. Ενώ παίζουν, υποτίθεται ότι δρουν ως λογικά όντα που αφήνουν πίσω τους τα καθηµερινά πάθη και αισθήµατα, τις προσωπικές τους ελπίδες ή φόβους. Εισέρχονται στον κόσµο της πλήρους ηθικότητας και δικαιοσύνης. Ο κόσµος του παίκτη είναι κόσµος δικαιοσύνης και πλήρους ουδετερότητας, µιας πλήρους ισότητας και ευκαιρίας, που δεν επιτυγχάνεται στην καθηµερινή ζωή µας. Ακόµα και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η κατεύθυνση του αέρα εξισορροπούνται. Οι δύο οµάδες αλλάζουν πλευρές στο ηµίχρονο. Πότε και πού εµείς, οι προνοµιούχοι και µη προνοµιούχοι, αλλάζουµε πλευρές στον πραγµατικό κόσµο; Οι παίκτες δεν πρέπει να παραβιάζουν τους κανόνες. Αν το κάνουν τιµωρούνται, και αν το επαναλάβουν παρατηρούνται στο παιχνίδι. Αποβάλλονται κιόλας από τον κόσµο της πνευµατικότητας και τους βλέπουµε να εξαφανίζονται στον ψυχρό Άδη των αποδυτηρίων. Η πραγµατική έκπτωση από τον Παράδεισο έρχεται µόνο αν η ιερότητα του παιχνιδιού βεβηλωθεί, αν η ωραιότητα χαθεί: Με τους παίκτες να εγκαταλείπουν τους αγγελικούς ρόλους τους και να αρχίζουν καβγά στο γήπεδο, µε έναν «κλέφτη» διαιτητή, µε τον κόσµο να συνειδητοποιεί ότι ένα παιχνίδι είναι στηµένο, µε τους θεατές να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο. Τέτοια γεγονότα προκαλούν ζηµιά διαρκείας στον κόσµο και στην κοινότητα. Είναι πικρό ξάφνιασµα να συνειδητοποιείς την ευθραυστότητα του κόσµου της ελευθερίας, της πνευµατικότητας και της αξιοπρέπειας, και να ξυπνάς ξανά (όπως θα γίνει µόλις τελειώσει το Ευρωπαϊκό Κύπελλο) στο λιγότερο φιλόξενο καθηµερινό κόσµο µας. Αντιγραφή-∆ιασκευή Θέµης Μαντάς Από το άρθρο του Elemer Hankiss µε θέµα: ποδόσφαιρο και φιλοσοφία

patris,news  
patris,news  

patris,pirgos